BENIN

Datum vzniku: 1. srpen 1960

Stručná historie chronologicky:

17. století: Vznik království Dahomey na území dnešního Beninu. Království se stalo významným v regionu a prosperovalo díky obchodu s otroky a palmovým olejem.

19. století: Dahomey se stává jedním z nejvýznamnějších afrických království.

1885: Francie získává kontrolu nad Dahomeyem a začíná koloniální éra.

1946: Dahomey získává status francouzského zámořského území s omezenou autonomií.

1958: Dahomey získává autonomii v rámci Francouzského společenství.

1. srpna 1960: Dahomey vyhlásil nezávislost a stal se suverénním státem s názvem Dahomey.

1972: Prezident Hubert Maga byl svržen a došlo k vojenskému puči.

1975: Změna názvu na Lidová republika Benin pod vedením marxistického prezidenta Mathieu Kérékou.

1989: Kérékou oznámil návrat k multiparty demokracii a přijetí nové ústavy.

1991: Konaly se první svobodné volby a Kérékou byl poražen. Benin se stává jedním z mála afrických států, které přešly od marxismu k demokracii.

Od 1990: Benin prošel obdobím politické stability a pokroku ve směru demokracie a ekonomických reforem.

Současnost: Benin je demokratický stát s volenou vládou a relativní politickou stabilitou. Ekonomika země se rozvíjí, a Benin se snaží zlepšit infrastrukturu a podmínky pro obyvatele.

 

Mezinárodní zkratka: DY

 

Měna: CFA Frank (XOF)

Oficiální měnou Beninu je západoafrický frank (XOF), který se používá také v dalších zemích Západní Afriky, jako je Mali, Niger, Senegal, Togo a další.

Západoafrický frank je pevně navázán na euro a je vydáván Centrální bankou západoafrických států (BCEAO).

Frank je k dispozici v mincích v hodnotách od 1 do 500 franků a bankovkách v hodnotách od 1 000 do 10 000 franků. V Beninu se mohou při platbách používat také americké dolary, ale většinou jsou přijímány pouze v bankách a některých turistických zařízeních.

 

Internetová doména: .bj

 

Telefonní předvolba: +229

 

Časové pásmo: +1 (GMT )

 

Geografie:

Benin je země ležící v západní Africe. Hraničí s Togem na západě, Nigérií na východě a s Burkinou Faso a Nigerem na severu.

Na jihu je Benin omýván vodami Guinejského zálivu. Benin je většinou rovinatá země.

 

Nejvyšší vrchol: Mont Sokbaro 658 m n.m.

Mont Sokbaro je nejvyšší horou v pohoří Togo-Atakora, které se nachází na hranici mezi Togem a Beninem.

 

Podnebí:

Benin má tropické podnebí s vysokou vlhkostí a vysokými teplotami po celý rok. Průměrná roční teplota se pohybuje okolo 27 °C, v nejchladnějších měsících kolem 22 °C a v nejteplejších měsících kolem 35 °C. Většina země má dvě výrazné roční období – období sucha a období dešťů. Období sucha trvá od listopadu do března, kdy je teplota vysoká a srážky jsou minimální. Období dešťů trvá od dubna do října, kdy přicházejí silné tropické deště a množství srážek se výrazně zvyšuje.

 

Fauna a flora:

Benin je domovem afrických slonů, a to zejména v národním parku Pendjari na severu země. V některých oblastech, zejména v Pendjari, se vyskytují lvi, i když jejich populace je poměrně vzácná. Leopardi jsou dalšími velkými kočkovitými šelmami, kteří obývají beninskou krajinu.

V několika vodních oblastech, jako je jezero Nokoué, se nacházejí krokodýli, lze zde nalézt rozsáhlé mangrovy, které slouží jako důležité prostředí pro mnoho druhů živočichů.

Země je domovem mnoha druhů ptáků, včetně plameňáků, orlů, pelikánů, papoušků a různých pěvců.

V národním parku Pendjari a dalších přírodních rezervacích lze nalézt širokou škálu savců, včetně antilop, buvolů a divokých prasat.

 

Zemědělství:

Benin produkuje různé plodiny, včetně obilovin (kukuřice, rýže, proso), fazolí, manioku, batátů, banánů, čiroku, bavlny a olejných plodin (zejména palmy olejné).

Některé regiony Beninu jsou známé pro pěstování kávy a kakaa, což jsou důležité vývozní plodiny.

Chov dobytka, včetně skotu, koz a ovcí, je běžným odvětvím zemědělství.

Díky své pobřežní linii na pobřeží Guinejského zálivu má rybolov velký význampro celý region. Většina zemědělců v Beninu jsou malí farmáři, kteří pěstují plodiny pro vlastní potřebu a pro lokální trh. Zemědělství je často tradiční a provádí se bez moderního vybavení.

 

Těžba surovin:

V Beninu se těží především minerály a nerostné suroviny, jako jsou sůl, fosfáty, zlato a drahé kameny. Těžba fosfátů se provozuje v okolí města Kpomassè v jižní části země.

Sůl se těží v oblasti Togoville na pobřeží Guinejského zálivu. V minulosti se v Beninu těžilo také železo, ale tato těžba byla zastavena kvůli nízké produktivitě a nákladům.

Benin není významným producentem ropy ani zemního plynu, ale má určitý potenciál pro tyto suroviny. V roce 2020 byly objeveny ložiska ropy v mělkých vodách Guinejského zálivu, což by mohlo v budoucnu přinést investice do těžby.

 

Průmysl:

Průmysl v Beninu je poměrně malý a zaměřuje se především na zpracování zemědělských produktů, jako jsou bavlna, káva, kakao, arašídy a oleje. Mezi další průmyslové odvětví patří textilní průmysl, výroba cementu, dřeva a nábytku, těžba soli a stavebnictví.

 

Služby a další oblasti ekonomiky: námořní doprava, služby

 

Přírodní a historické zajímavosti: Porto Novo, Cotonou, královský palác v Abomey, Ouidah, Ganvié.

Mezi hlavní turistické atrakce patří královské paláce a pevnosti v Abomey, národní parky Pendjari, pobřeží Atlantského oceánu s plážemi a rybářskými vesnicemi, tradiční trhy a vesnické rituály.

Benin je také důležitým centrem voodoo kultury, což přitahuje mnoho turistů z celého světa. Voodoo je tradiční africká náboženská praxe, která se v Beninu praktikuje dodnes. V celé zemi lze najít mnoho voodoo posvátných míst a chrámů.

 

Waterparky:

 

Státní zřízení: prezidentská republika

Prezident je hlavou státu a zároveň je nejvyšším představitelem výkonné moci. Je volen v přímých volbách na pětileté období a může být zvolen maximálně dvakrát. Vláda je vedená premiérem, kterého jmenuje prezident.

Parlament se skládá ze dvou komor – Národního shromáždění (Assemblée nationale) a Senátu. Národní shromáždění má 83 členů a jsou voleni na čtyřleté období. Senát má 83 členů, kteří jsou voleni na šestileté období.

Země má nezávislý soudní systém, který se skládá z ústavního soudu, odvolacího soudu a soudů nižší instance. Beninský prezident jmenuje soudce na návrh Nejvyšší rady soudní moci, což je orgán, který má na starosti jmenování a dohled nad soudci.

Benin je rozdělen na 12 departementů a ty jsou dále rozděleny na různé okresy. Každý departement má prefekta, který je jmenován prezidentem a spravuje oblast.

 

Hlavní město: Porto Novo

Nachází se v jižní části, asi 30 km východně od většího města Cotonou. V roce 1900 se stal hlavním městem tehdejší francouzské kolonie Dahomey (dnešní Benin) a toto postavení si udržel i po získání nezávislosti v roce 1960.

Porto Novo má bohatou historii a kulturní dědictví. Je to město s velkým počtem koloniálních budov, muzeí a galerií. Můžete navštívit například Muzeum etnografie v Abomey, které vystavuje umění a kulturu tradičního království Dahomey.

 

Rozloha: 112 622 km2

 

Počet obyvatel: 13 700 000 (2022)

V Beninu žijí různé etnické skupiny, které se liší podle regionu. Největší etnickou skupinou jsou Fonové, kteří tvoří asi 38 % populace. Další významné etnické skupiny zahrnují Adževé, Yorubové, Baribové.

Oficiálním jazykem je francouzština, ale mnoho obyvatel hovoří také různými africkými jazyky, jako je fon, yoruba a další.

Benin je převážně křesťanská země, zhruba 42 % obyvatel se hlásí ke křesťanství, zejména k římskokatolické církvi. Islam je druhou největší náboženskou skupinou v zemi s přibližně 24 % obyvatel. Voodoo, tradiční africká náboženská praxe, je také široce rozšířena a praktikována v různých částech země.

 

Památky UNESCO: 3

 

  1. Královské paláce Abomey (1985) – Královské paláce v Abomey jsou pozůstatkem impéria Dahomey, které existovalo v 17. až 19. století. Paláce jsou známé pro svou architekturu a královské artefakty, které jsou v nich uchovávány.
  2. Národní park W (1996) – Národní park W se nachází na hranici mezi Beninem a Burkina Faso a je jedním z posledních míst, kde se vyskytují savci, jako jsou sloni, lvi, gepardi a další.
  3. Koutammakou (2004) – Oblast, ve které žije kmen Batammariba, jehož pozoruhodné hliněné věžové domy se staly symbolem Toga.

 

Národní parky: 2

 

  1. Národní park Pendjari
  2. Národní park W