BURKINA FASO

Datum vzniku: 5. srpen 1960

Stručná historie chronologicky:

1896-1960: Horní Volta je francouzskou kolonií.

1947: Vzniká první politická strana, Voltaic Democratic Union (UDV), podporující nezávislost.

1958: Horní Volta získává status autonomní republiky v rámci Francouzského společenství.

1960: Horní Volta vyhlásila nezávislost a stala se republikou. Maurice Yaméogo se stal prvním prezidentem.

1966: Yaméogo byl svržen v důsledku masových protestů, které vyvolala jeho autoritativní vláda.

1980: Kapitán Thomas Sankara převzal moc v krvavém převratu a začal prosazovat socialistické reformy.

1984: Sankara přejmenoval zemi na Burkina Faso a zavedl novou ústavu.

1987: Sankara byl zavražděn a nahrazen svým blízkým spolupracovníkem Blaise Compaoréem.

1991: Po masových protestech se konají první svobodné volby a Compaoré se stává prezidentem.

1998: Vypukají nepokoje kvůli Compaoréově pokusu změnit ústavu a prodloužit si prezidentský mandát.

2014: Po masových protestech Compaoré rezignuje na prezidentský úřad.

 

Mezinárodní zkratka: BF

 

Měna: CFA Frank (XOF)

Měnou Burkina Faso je západoafrický frank (XOF), který je společnou měnou osmi zemí západní Afriky. Tyto země jsou: Benin, Burkina Faso, Guinea-Bissau, Mali, Niger, Senegal, Togo a Pobřeží slonoviny.

Západoafrický frank je pevně navázán na euro, což zajišťuje stabilitu měny a usnadňuje obchodní transakce s evropskými partnery.

 

Internetová doména: .bf

 

Telefonní předvolba: +226

 

Časové pásmo: 0 GMT

 

Geografie:

Burkina Faso je vnitrozemský stát v západní Africe, který hraničí s šesti zeměmi: na severu s Mali, na východě s Nigerem, na jihu s Ghanou a na západě s Pobřežím slonoviny, Beninem a Togem.

Hlavním řekou Burkina Faso je Volta. Země je charakteristická přítomností pouště Sahary na severu země a rozsáhlými savanami na jihu.

 

Nejvyšší vrchol: Ténakourou 749 m n.m.

Nachází se v jihozápadní části země, v pohoří Banfora, které je součástí Západoafrického pohoří.

 

Podnebí:

Burkina Faso má savanové podnebí s obdobím dešťů, které trvá od května do září. Zbytek roku je suchý a horký.

Během období dešťů dochází ke značnému zeleňskému zahuštění a k rozkvětu rostlinstva. Naopak během suchého období, které trvá většinu roku, se vyskytuje častý prachový vítr a je velmi horko. Průměrné teploty se v této době pohybují okolo 30-35 stupňů Celsia.

V posledních letech je Burkina Faso postižena silnými suchy, které mohou způsobit značné ekonomické a sociální problémy, zejména v zemědělství, které je pro většinu obyvatelstva stále nejdůležitějším zdrojem obživy.

 

Fauna a flora:

Burkina Faso je domovem afrických slonů, a to zejména v některých národních parcích a chráněných oblastech. Národní park Arli, je znám svými populacemi lvů. Některé oblasti  byly historicky domovem nosorožců. Leopardi jsou dalšími velkými kočkovitými šelmami, kteří obývají savany a lesy Burkiny Faso.

Země má bohatou populaci hmyzu a pavouků. Je domovem mnoha druhů ptáků, včetně ptáků dravých a stěhovavých druhů.

Většina Burkiny Faso má savanovou krajinu s trávou, keři a stromy, včetně akácií a baobabů. Baobaby jsou ikonickými stromy této oblasti a jsou často označovány jako “stromy života”. Jejich plody a listy jsou využívány v místním stravování a tradiční medicíně. V pouštních oblastech Sahelu můžete najít různé druhy kaktusů a sukulentů, které jsou přizpůsobeny suchým podmínkám.

Povodí řeky Volta a další vodní systémy podporují různé druhy rostlin a stromů, včetně vodních rostlin a mangrovů v případě mokřadů.

 

Zemědělství:

Hlavními zemědělskými plodinami jsou bavlna, kukuřice, rýže, čirok, arašídy, fazole, sezam, batáty a maniok.

Pěstování bavlny je nejdůležitějším zemědělským odvětvím v Burkina Faso a představuje více než polovinu z celkových zemědělských výnosů. V posledních letech však ceny bavlny klesly, což znamená, že zemědělci v této oblasti bojují s ekonomickými problémy.

Chov dobytka, včetně skotu, koz a ovcí, je důležitým odvětvím zemědělství v Burkina Faso. Mléko a maso z dobytka jsou důležitými zdroji potravy a příjmů pro mnoho venkovských rodin.

Většina zemědělců v Burkina Faso jsou malí farmáři, kteří provozují tradiční zemědělství bez moderních technologií a hnojiv.

 

Těžba surovin:

V Burkina Faso se těží několik důležitých surovin, mezi nejvýznamnější patří zlato, mangan, fosfáty a kámen. Těžba zlata je nejvýznamnější a představuje více než 70 % exportních příjmů země.

Jsou zde značné zásoby zlata a země se řadí mezi největší producenty v Africe . Těžba zlata se koncentruje hlavně v regionu Sahel a na severu země.

Těžba manganu se provádí v oblasti Tambao na severovýchodě země, kde jsou velké zásoby manganové rudy. Zájem o tuto surovinu je však v posledních letech omezen kvůli nízkým cenám na světových trzích. Těžba fosfátů je také významná, zejména v oblasti Béléhédé na západě země.

 

Průmysl:

Hlavními průmyslovými odvětvími jsou potravinářský průmysl, textilní průmysl a zpracování zemědělských produktů.

Potravinářský průmysl zahrnuje zpracování místních plodin, jako jsou kukuřice, rýže, arašídy a další.

Textilní průmysl se zaměřuje především na výrobu bavlněných tkanin a oblečení, které se vyrábí na tradičních tkalcovských strojích.

 

Služby a další oblasti ekonomiky: služby

 

Přírodní a historické zajímavosti: Grande Mosquée, Niansogoni, vodopády Karfiguela

Mezi nejvýznamnější turistické atrakce v zemi patří národní parky, jako jsou například národní parky Arly, W, a Deux Balés. Nabízejí možnost pozorovat divokou africkou zvěř, včetně slonů, nosorožců, lva, gepardů a mnoha dalších druhů.

Další zajímavou atrakcí jsou ruiny starobylých měst, jako například Loropen. Tyto ruiny jsou pozůstatky starověkých osad a měst, které byly v minulosti centry obchodu a řemesel v této oblasti.

V Burkina Faso se také konají různé kulturní festivaly a trhy, kde můžete poznat místní kulturu a tradice.

 

Waterparky:

 

Státní zřízení: republika

Burkina Faso je republika s výkonnou mocí soustředěnou v prezidentovi, který je zároveň hlavou státu a vlády. Prezident je volen na pětileté období přímou volbou obyvatel.

Legislativní moc je ve rukou jednokomorového parlamentu, který se nazývá Národní shromáždění (Assemblée Nationale). Parlament má 127 poslanců, kteří jsou voleni na pětileté období.

Soudní moc je nezávislá a je zajištěna soudními orgány, včetně Nejvyššího soudu, soudů nižší instance a soudů místních obvodů.

Administrativně je Burkina Faso rozděleno do 13 regionů a 45 provincií. Každá provincie má guvernéra, který je jmenován prezidentem.

 

Hlavní město: Ouagadougou

Nachází se v centrální části země a je největším městem Burkiny Faso s odhadovanou populací okolo 2,5 milionu obyvatel.

Ouagadougou má bohatou kulturní scénu a je známé svými tradičními trhy, kde se prodávají místní výrobky. Město má také mnoho kulturních institucí, jako jsou muzea, galerie a divadla.

Město se stále potýká s řadou problémů, včetně nedostatku infrastruktury, nezaměstnanosti a chudoby.

 

Rozloha: 274 000 km2

 

Počet obyvatel: 21 900 000 (2022)

Většina obyvatel Burkina Faso jsou etničtí Mossiové, kteří tvoří asi 40 % populace. Další významné etnické skupiny zahrnují Fulby (peul), Gurmu a Bobo. V zemi se hovoří více než 60 různými jazyky, z nichž nejrozšířenější jsou mooré, dioula a fulfulde.

Oficiálním jazykem je ale francouzština, což je dědictví koloniální éry, kdy země byla součástí francouzského koloniálního impéria.

Zdravotní péče a vzdělávání jsou stále nedostatečné a mnoho lidí žije v chudobě. Index lidského rozvoje v zemi patří k nejnižším na světě a mnoho obyvatelstva stále žije v extrémní chudobě. Míra gramotnosti je poměrně nízká a vzdělání není pro mnoho lidí dostupné, zejména v zemědělských oblastech.

Islám je jedním z hlavních náboženství. Tradiční africká náboženství hrají významnou roli v životě mnoha etnických skupin . Tyto náboženské tradice jsou často spojeny s vírou v duchy, předky a nadpřirozené síly.

 

Památky UNESCO: 3

 

  1. Ruiny starověkého města Loropéni (2009) – Tyto ruiny jsou pozůstatkem starověkého města, které se nacházelo na obchodních trasách v západní Africe. Město bylo postaveno v 11. až 15. století a nachází se v jihozápadní části země.
  2. Starobylé železářské lokality Burkiny Faso (2019) – Zbytky pecí na tavení železa.
  3. Chráněná území W-Arly-Pendjari (1996) – Chráněná území ekoregionu tzv. súdánsko-sahelské savany na pomezí Beninu, Nigeru a Burkiny Faso.

 

Národní parky: 6

 

  1. Národní park Arly
  2. Národní park W
  3. Národní park Deux Balés
  4. Národní park Kaboré Tambi
  5. Národní park Nazinga
  6. Národní park Pô