BURUNDI

Datum vzniku: 1. červenec 1962

Zformování tří království v oblasti dnešního Burundi: Burundi, Urundi a Buha.

století: Evropské mocnosti, včetně Německa, začínají získávat kontrolu nad východní Afrikou, včetně Burundi.

1890: Burundi se stává součástí Německé východní Afriky.

1916: Belgické vojenské síly obsadí Burundi a stanou se správci území pod mandátem Společnosti národů.

1962: Burundi získává nezávislost jako monarchie.

1966: Král Ntare V. je svržen a Burundi se stává republikou.

1972: Vypuká etnické násilí, při kterém zemře několik desítek tisíc Hutů.

1993: Melchior Ndadaye, první prezident z Hutuů, je zvolen v demokratických volbách.

1993: Ndadaye je zavražděn při vojenském převratu po pouhých čtyřech měsících v úřadu.

1994-2005: V Burundi probíhají občanské války, které si vyžádají desetitisíce obětí a způsobí rozsáhlé lidské utrpení.

2005: Burundi se dohodne na příměří s povstalci a začne proces národního usmíření.

2015: Prezident Pierre Nkurunziza vyvolává politickou krizi, když se snaží získat třetí prezidentský mandát, což vyvolává masové protesty a násilí.

 

Mezinárodní zkratka: BU

 

Měna: burundský frank (BIF)

Měnou Burundi je burundský frank (BIF). Jeden burundský frank se dělí na 100 centimů. Burundský frank byl zaveden v roce 1960 a nahradil tehdejší měnu belgický frank. Má pevný kurz vůči americkému dolaru, ale v praxi se běžně používají hotovostní transakce.

 

Internetová doména: .bi

 

Telefonní předvolba: +257

 

Časové pásmo: +2 GMT

 

Geografie:

Burundi je malá vnitrozemská země v Africe, která se nachází východně od Demokratické republiky Kongo, jižně od Rwandy a západně od Tanzanie. Zahrnuje především hornaté území s vysokými horami a údolími. V Burundi mnoho menších jezer, z nichž největší je jezero Tanganyika, které se nachází na hranici s Tanzanií.

 

Nejvyšší vrchol: Heha 2670 m.n.m.

Má nadmořskou výšku 2 670 metrů a je oblíbeným turistickým cílem pro horolezce a turisty. Vrchol hory je pokrytý trávou a z něj se nabízí nádherný výhled na okolní krajinu, včetně jezera Tanganyika, které se nachází na hranici s Tanzanií. Pohoří Bururi, kde se hora nachází, je také domovem mnoha vzácných druhů rostlin a živočichů, včetně goril, levhartů a slonů.

 

Podnebí:

Burundi má tropické podnebí s vysokými teplotami a vysokou vlhkostí po většinu roku. Průměrná teplota v zemi se pohybuje kolem 23-25 °C, s většími výkyvy na horách.

Země má dvě dešťová období: kratší deště trvající od září do listopadu a delší deště od března do května. Během těchto období může být déšť intenzivní a může způsobit záplavy a sesuvy půdy.

Suchá období jsou obvykle od června do srpna a od prosince do února. Celkově je Burundi vlhké a roční srážky se pohybují od 800 do 1 200 mm, s největšími srážkami na západě a jihu země.

Kvůli vysoké nadmořské výšce jsou teploty na horách obecně nižší a zemědělské plodiny jsou zde pěstovány na menších farmách.

 

Fauna a flora:

Burundi má velmi rozmanitou faunu a floru díky svému různorodému geografickému uspořádání, které zahrnuje nížiny, kopce, hory a jezera.

V Burundi se nachází mnoho druhů savců, jako jsou sloni africké savany, buvoli africké, krokodýli nilští, nilští koně, paviáni, opice a další.

Za nejvýznamnější druhy rostlin lze považovat kávu, banány, maniok, kukuřici a batáty, které jsou důležitými zdroji potravy pro místní obyvatelstvo.

V zemi se rovněž nachází mnoho druhů rostlin a květin, jako jsou orchideje, fialky, ibišky, růže a další.

 

Zemědělství:

Zemědělství hraje v Burundi klíčovou roli a tvoří podstatnou část ekonomiky země. Přibližně 90% obyvatel žije zemědělstvím a zemědělské produkty tvoří více než 50% exportu Burundi. Mezi hlavní plodiny, které se v zemi pěstují, patří káva, čaj, pšenice, bavlna, cukr, maniok, fazole, banány a rýže.

Káva je nejvýznamnějším exportním produktem Burundi a země patří mezi největší producenty arabikové kávy v Africe. Kávové plantáže se nacházejí hlavně na středním a jižním Burundi, a kromě arabikové kávy se zde také pěstují další druhy kávy, jako například robusta.

Čaj je dalším důležitým exportním produktem země, který se pěstuje hlavně na východě a jihu Burundi. Dalšími důležitými plodinami jsou bavlna a cukr, zatímco maniok, fazole, banány a rýže jsou základními potravinami pro místní obyvatelstvo.

Zemědělství v Burundi je však stále velmi tradiční a zemědělci často pracují na malých farmách s omezenými prostředky a technologiemi. Kromě toho je země často sužována suchem a povodněmi, což může způsobovat problémy v produkci potravin.

 

Těžba surovin:

V Burundi se těží jen několik surovin, a to v malých množstvích. Mezi hlavní těžené suroviny patří zlato, nikl, železo, ropa, stříbro a kolumbit. Nicméně, těžba většiny těchto surovin je stále na velmi nízké úrovni a představuje pouze malou část hospodářství země.

Těžba zlata v Burundi se provádí především v oblasti Kibira v západní části země, kde se nachází několik menších dolů. V této oblasti se také těží nikl, stříbro a kolumbit.

Kolumbit je minerál, který se používá především v elektronice a výrobě kondenzátorů. Burundi má jedny z největších zásob kolumbitu na světě, nicméně těžba tohoto minerálu zůstává na velmi nízké úrovni.

 

Průmysl:

Průmysl v Burundi je poměrně malý a omezený, nicméně existují některá odvětví, která se postupně rozvíjejí. Mezi hlavní průmyslové aktivity v zemi patří zpracování potravin, textilní průmysl, dřevařský průmysl a výroba cementu.

Zpracování potravin je jedním z největších průmyslových odvětví v Burundi a zahrnuje výrobu rafinovaného cukru, olejů, mléčných výrobků a mnoha dalších potravinářských výrobků.

Textilní průmysl v Burundi se specializuje především na výrobu oděvů a šatů pro domácí potřebu a pro export. V posledních letech se textilní průmysl začíná rozvíjet a přitahuje zahraniční investory.

Dřevařský průmysl je také důležitým odvětvím v Burundi, který se zaměřuje na výrobu dřevěného nábytku a dřevěných produktů.

Výroba cementu je dalším průmyslovým odvětvím, které se v posledních letech rozvíjí v Burundi. V zemi existuje několik továren na výrobu cementu, které se snaží uspokojit rostoucí poptávku po této surovině.

 

Služby a další oblasti ekonomiky: služby

 

Přírodní a historické zajímavosti: Bujumbura, Heha, Gitega, Gishora

Turistika v Burundi není tak rozvinutá jako v některých jiných afrických zemích, nicméně země má mnoho přírodních krás a kulturních památek, které lákají návštěvníky.

Jezero Tanganyika, které se nachází na hranici s Tanzanií, je největším jezerem v Burundi a nabízí mnoho možností pro vodní sporty a rybaření. V okolí jezera se nachází také několik pláží a rekreačních zařízení.

Hora Heha, nejvyšší hora v Burundi, je oblíbeným cílem pro turisty a horolezce. Z vrcholu hory se nabízí nádherný výhled na okolní krajinu.

Národní park Rusizi se nachází na jihu země a je domovem mnoha druhů zvířat, včetně krokodýlů, nilských koní a slonů. Park také nabízí krásné přírodní scenérie a možnosti pro pěší turistiku.

Kromě toho je v Burundi mnoho kulturních památek a historických míst, jako například královské paláce, starobylé kamenné zříceniny a tradiční trhy.

 

Státní zřízení: prezidentská republika

Burundi je prezidentská republika s několikaúrovňovým systémem vlády. Ústava, která byla přijata v roce 2018, stanoví výkonnou, zákonodárnou a soudní moc a zaručuje dodržování lidských práv a svobod.

Výkonnou moc v zemi má prezident, který je volen přímou volbou lidu na pětileté období. Prezident je hlavou státu a vlády, jmenuje a odvolává členy vlády a má široké pravomoci v oblasti zahraniční politiky a bezpečnosti.

Zákonodárnou moc má dvoukomorový parlament, který se skládá ze Senátu a Národního shromáždění. Senát má 43 členů, zatímco Národní shromáždění má 121 členů. Poslanci jsou voleni přímou volbou na pětileté období.

Soudní moc je nezávislá a zahrnuje ústavní soud, odvolací soud, občanský soud a trestní soud. Soudy jsou odpovědné za ochranu práv a svobod občanů a rozhodují v různých právních záležitostech.

Místní samospráva je organizována v městských a obecních samosprávách, které mají určitou míru autonomie v oblastech, jako jsou zdravotnictví, vzdělávání a infrastruktura.

 

Hlavní město: Bujumbura

Bujumbura je hlavním městem Burundi a je největším městem země s odhadovanou populací přibližně 800 000 lidí. Nachází se na břehu jezera Tanganyika v západní části Burundi a je důležitým centrem obchodu, průmyslu a kultury.

Bujumbura má dlouhou historii, která sahá až do 19. století, kdy se zde nacházelo malé rybářské městečko. V roce 1899 bylo město připojeno k Německé východní Africe a stalo se administrativním centrem této kolonie. Po první světové válce připadlo město Belgii, která si udržela kontrolu nad Burundi a dalšími částmi Východní Afriky až do získání nezávislosti v roce 1962.

 

Rozloha: 27 834 km2

 

Počet obyvatel: 11 800 000 (2022)

Většina obyvatel žije na venkově a zemědělství je hlavním zdrojem obživy pro více než 90% populace. Míra urbanizace v zemi je poměrně nízká, přibližně 13% obyvatel žije v městských oblastech.

Největší etnickou skupinou v Burundi jsou Hutuové, kteří tvoří asi 85% populace. Tutsiové tvoří zbytek populace, přičemž zhruba 14% obyvatelstva jsou Tutsiové a Hutuové s kombinovanými etnickými kořeny. Existují také menší menšinové skupiny, jako jsou Twa Pygmejové.

Úředními jazyky v Burundi jsou kirundi a francouzština, ačkoli se v posledních letech rozvíjí i angličtina jako další jazyk.

Burundi je jednou z nejchudších zemí na světě a má jednu z nejnižších úrovní lidského rozvoje na africkém kontinentě. Obyvatelstvo země čelí mnoha výzvám, jako jsou nedostatek zdravotní péče, nízká gramotnost, nedostatek infrastruktury a sociální a ekonomické nerovnosti.

 

Památky UNESCO: 0

 

Národní parky: 2

  1. Národní park Kibira
  2. Národní park Rusizi