ČAD

Datum vzniku: 11. srpna 1960

Stručná historie chronologicky:

11. století – Vznik říše Kanem-Bornu.

16. století – Do oblasti se rozšířil islám , což vedlo k zániku říše Kanem-Bornu.

1900 – Francouzská kolonizace začala v roce 1900 a postupně ovládla celé území Čadu.

1960 – Čad získal nezávislost na Francii.

1965-1990 – Země byla v období politické nestability, včetně občanské války, vojenských převratů a konfliktů se sousedními zeměmi.

1990 – Prezident Hissène Habré byl svržen a nahrazen Idrisem Débym, který zůstal u moci až do své smrti v roce 2021.

2003 – Východní část Čadu byla ovládnuta povstaleckou skupinou z Darfuru.

2008 – Vztahy mezi Čadem a Súdánem byly napjaté kvůli konfliktu na hranici mezi oběma zeměmi.

2019 -Vypukly demonstrace a nepokoje  proti vládě Idrisse Débyho, který byl však znovu zvolen prezidentem.

 

Mezinárodní zkratka: TD

 

Měna: středoafrický CFA frank (XAF)

Měnou Čadu je středoafrický frank (CFA frank), který je také používán v dalších zemích Středoafrického hospodářského a měnového společenství (CEMAC).

Je pevně navázán na euro a jeho výměnný kurz je stanoven Francouzskou centrální bankou. Jeden středoafrický frank je rozdělen na 100 centimů.

 

Internetová doména: td

 

Telefonní předvolba: +235

 

Časové pásmo: GMT +1

 

Geografie:

Čad je vnitrozemská země v srdci Afriky. Je pátou největší zemí na africkém kontinentě.

Na severu hraničí s Libyí, na východě se Súdánem, na jihu s Středoafrickou republikou a Kamerunem a na západě s Nigérií a Nigerem.

Země je převážně tvořena savanami a pouštěmi, jako je Saharská poušť na severu a Sahel na jihu.

Nacházejí se zde velká sladkovodní jezera, jako je Čadské jezero na západě, které je největším jezerem na africkém kontinentě.

 

Nejvyšší vrchol: Emi Koussi 3415 m n.m.

Emi Koussi je sopka nacházející se v pohoří Tibesti na severu Čadu. Jedná se o nejvyšší horu Čadu a celého Sahelu.

Je to aktivní sopka, jejíž poslední erupce se datují do 19. století. Z vrcholu sopky vystupuje sopečný krb o průměru asi 1,2 km, který je stále aktivní a vypouští páry.

Sopka je součástí Tibestijského pohoří, které se rozkládá na ploše 100 000 km². Pohoří je bohaté na minerály a nacházejí se zde jeskyně s nástěnnými malbami.

Podnebí:

Podnebí  je převážně suché a horké, což je typické pro značnou část Sahelu a Saharské pouště, které tvoří většinu země. V západní a jihozápadní oblasti Čadu je podnebí mírnější, s deštnými lesy a bažinami. V oblastech Sahelu a Sahary jsou průměrné teploty velmi vysoké, přičemž letní teploty často přesahují 40 °C. Vnitrozemské oblasti jsou suché a průměrné roční srážky se pohybují mezi 200 a 700 mm.

V oblasti Sahelu dochází k pravidelnému cyklu sucha a deště, který má velký vliv na zemědělství a obživu místních obyvatel. Sucha v posledních desetiletích přispěla k rozšíření pouště a zvýšené migraci obyvatel do jiných oblastí.

 

Fauna a flora:

Čad je domovem afrických slonů, kteří obývají především oblasti na jihu země, jako jsou Národní park Zakouma a další chráněná území. Nacházejí se zde populace lvů, především v jižních částech země. Jsou však ohroženy lovem a ztrátou přirozeného prostředí. Gepardi jsou dalším druhem kočkovité šelmy, která zde žije.

V řekách a jezerech zde žijí různé druhy krokodýlů, včetně nilských.

V severní části, která je pouštní, se stále vyskytují pštrosi. Čad je domovem různých druhů ptáků, včetně migrujících, kteří sem přilétají během jejich tažných cest.

Na severu se nachází část Saharské pouště, kde rostou především pouštní rostliny, jako jsou akácie a jiné suchu odolné druhy. V centrální a jižní části země se rozkládají savany s trávami, keři a stromy. Zde rostou baobaby a další rostliny.

Na jihozápadě, zejména v oblasti blízko hranic s Kamerunem a Středoafrickou republikou, jsou deštné pralesy s bohatou biodiverzitou, včetně tropických stromů, orchidejí a dalších rostlin.

 

Zemědělství:

Zemědělství hraje v Čadu důležitou roli, je zdrojem obživy pro většinu obyvatel. Většina zemědělské produkce pochází z malých rodinných farem a je určena pro vlastní potřebu a místní trhy.

Hlavními plodinami pěstovanými v Čadu jsou proso, kukuřice, rýže, maniok, čirok, pšenice, mák, batáty, arašídy a sezamová semena. Dále se zde pěstuje také ovoce a zelenina, jako jsou mango, melouny, okurky, rajčata a papriky.

Pastevectví zde hraje velmi důležitou roli , zejména v oblastech s omezenou zemědělskou půdou. Hlavními chovanými zvířaty jsou ovce, kozy, skot a velbloudi.

Zemědělství je však velmi závislé na klimatických podmínkách, které jsou často nepříznivé. Sucha a nedostatek srážek často vedou k neúrodě a nedostatku potravin.

 

Těžba surovin:

Čad má bohaté přírodní zdroje, ale průmyslový sektor zůstává nedostatečně rozvinutý a většina hospodářské aktivity v zemi se stále odehrává v zemědělství a rybolovu.

Těží se zde několik surovin. Nejdůležitější jsou ropa a dřevo. Ropa se těží především na jihozápadě země, kde se nachází těžební pole Doba, Komé, Kribi a Moundou. Čad také těží malé množství zlata, stříbra a dalších kovů.

Dřevo se těží  zejména v jižních oblastech, kde jsou rozsáhlé lesy a oblasti s deštnými pralesy. Využívá se jako palivo a stavební materiál.

V poslední době se Čad také snaží rozvíjet těžbu a zpracování dalších surovin jako jsou mangan, uran a lithium. Vývoj těchto odvětví však zůstává pomalý a nejistý, kvůli nedostatečné infrastruktuře, nedostatku investic a politické nestabilitě v zemi.

 

Průmysl:

Průmyslová výroba v Čadu je stále velmi omezená a zahrnuje především potravinářský, textilní, výrobu cementu a výrobu cigaret. Většina továren se nachází v hlavním městě Ndjamena a okolních regionech. Jeden z nejvýznamnějších průmyslových podniků v zemi je rafinerie ropy v Doba. Rafinerie byla postavena v roce 2011 a má kapacitu zpracovat 20 000 barelů ropy denně.

 

Služby a další oblasti ekonomiky: cestovní ruch

 

Přírodní a historické zajímavosti: Sahara, plošina Enedi, Čadské jezero

Jedním z nejvýznamnějších turistických míst je Tibestijské pohoří na severu země. Nachází se zde nejvyšší hora Čadu, Emi Koussi. V této sopečné oblasti jsou krátery a skalnaté útvary. Pro turisty jsou organizovány expedice a trekkingové výpravy do pohoří.

Dalším zajímavým místem je Čadské jezero na západě země, které je největším jezerem v Africe. Je obklopeno národním parkem Zakouma, kde žijí sloni, lvi, gepardi a další druhy divokých zvířat. V jižní části země se nachází deštné pralesy a bažiny, které jsou domovem řady druhů zvířat, jako jsou opice, gorily a šimpanzi. Národní park Mandara a Bénoué jsou oblíbené cíle pro safari.

 

Waterparky:

 

Státní zřízení: prezidentská republika

Čad je republikou se silným prezidentským systémem. Prezident je hlavou státu, jmenuje předsedu vlády.

Parlament se skládá ze dvou komor – Národního shromáždění (Assemblée nationale) a Senátu. Národní shromáždění má 188 členů, kteří jsou voleni na pětileté období. Senát má 91 členů, z nichž 32 jsou jmenováni prezidentem, 58 jsou voleni a jeden je zástupcem francouzské menšiny.

Vláda má velkou pravomoc, ale je také ovlivňována místními tradicemi a mocenskými strukturami. Čad je rozdělen na 23 regionů, které jsou dále rozděleny na departementy a obce.

V zemi často dochází k politickému a etnickému napětí, která vedou k násilnostem a občanským konfliktům. V posledních letech se v zemi uskutečnily několikrát prezidentské volby, které byly kritizovány pro podezření z volebního podvodu. Navíc v zemi působí islámské extremistické skupiny, které ohrožují bezpečnost v zemi.

 

Hlavní město: N’Djamena

Nachází se na východním břehu řeky Chari, nedaleko hranice s Kamerunem. Je to největší město v zemi a také hospodářské, politické a kulturní centrum.

Město bylo založeno v roce 1900 francouzskými kolonisty a v průběhu let se stalo důležitým obchodním centrem, díky své poloze na křižovatce cest mezi střední Afrikou a severní Afrikou.

V N’Djamena se nachází mnoho historických a kulturních památek, jako je Národní muzeum, Katedrála Notre-Dame-de-l’Immaculée-Conception, mešita Grand Mosque a pevnost Fort-Lamy. Město také nabízí tradiční trhy, kde se prodávají místní řemeslné výrobky, koření a potraviny.

 

Rozloha: 1 284 000 km2

 

Počet obyvatel: 17 900 000 (2022)

Největší etnickou skupinou jsou Sara, kteří tvoří asi 27% populace. Dalšími významnými etnickými skupinami jsou Arabové (12%), Kanuri (9%), Masaiové (7%) a Mundangové (6%). Kromě těchto hlavních etnických skupin existuje mnoho menších etnických skupin, které jsou rozptýlené po celé zemi.

Hlavním náboženstvím  je islám, který praktikuje asi 55-60% obyvatel. Křesťanství je druhým největším náboženstvím a praktikuje ho asi 25-30% populace. Kromě toho existují také tradiční náboženství a kultury, které jsou stále důležité pro mnoho místních obyvatel.

V posledních letech se země potýkají s mnoha problémy, jako je chudoba, nízká úroveň vzdělání, vysoká dětská úmrtnost, nedostatek zdravotnické péče a nedostatek infrastruktury.

 

Památky UNESCO: 2

 

 1. Zůstatky Saharských staveb v Ennedi (2016) – Nachází se zde mnoho skalních reliéfů, které byly vytvořeny před tisíci lety. Tyto skalní reliéfy zahrnují zobrazení divokých zvířat, předků a tradičních zvyků.
 2. Jezera Ounianga (2012) – Osmnáct mezi sebou propojených jezer se slanou vodou uprostřed saharské pouště.

 

Národní parky: 12

 

 1. Národní park Zakouma
 2. Národní park Manda
 3. Národní park Bahr Salamat
 4. Národní park Siniaka-Minia
 5. Národní park Goz-Beida
 6. Národní park Bamingui-Bangoran
 7. Národní park Manovo-Gounda St. Floris
 8. Národní park La Guéra
 9. Národní park Manda
 10. Národní park Sena Oura
 11. Národní park Faro
 12. Národní park Bénoué