DŽIBUTSKO

Datum vzniku: 27. červen 1977

Starověk až 19. století: Džibutsko bylo důležitým přístavem na obchodní cestě mezi Afrikou a Asii.

1862: Francie získala kontrolu nad přístavem v Džibuti.

1896: Francouzské Somálsko bylo vytvořeno a Džibutsko se stalo jeho součástí.

1946: Francouzské Somálsko se stalo zámořským teritoriem Francie.

1977: Džibutsko se stalo nezávislým státem po rozpadu Francouzského Somálska.

1991: Země začala čelit vnitřním konfliktům.

1998: Napětí s Etiopií vyústilo v ozbrojený konflikt.

2000: Mírová dohoda byla podepsána mezi Džibutskem a Etiopií.

Současnost: Džibutsko se stalo strategickým přístavem a důležitým centrem obchodu a dopravy v regionu.

 

Mezinárodní zkratka: DJI

 

Měna: džibutský frank (DJF)

Měna Džibutska se nazývá francouzský frank (XOF), který je také používán v několika dalších západoafrických zemích. V Džibutsku jsou bankovky o nominální hodnotě 500, 1 000, 2 000, 5 000 a 10 000 franků. Kromě toho jsou také k dispozici mince v hodnotách 1, 5, 10, 25, 50, 100 a 500 franků. V zemi se však také často používají americké dolary a eura jako alternativní měny pro platby za zboží a služby.

 

Internetová doména: .dj

 

Telefonní předvolba: +253

 

Časové pásmo: +3 GMT

 

Geografie:

Džibutsko je malá země nacházející se v severovýchodní Africe na pobřeží Rudého moře a Adenského zálivu. Je to jeden z nejmenších států v Africe. Džibutsko hraničí s Eritreou na severu, Etiopií na západě a Jemenem na druhé straně Adenského zálivu.

Většina území Džibutska je hornatá poušť, která se zvyšuje směrem na jih. Na pobřeží se nacházejí mangrovy a křoviny. Džibutsko má extrémně suché podnebí, s velmi vysokými teplotami během dne a velmi nízkými teplotami v noci.

Díky své strategické poloze u Adenského zálivu je Džibutsko důležitým přístavem a dopravním uzlem mezi Afrikou, Asií a Evropou.

 

Nejvyšší vrchol: Mousa Alli 2028 m.n.m.

Hora Mousa Ali (také psáno jako Moussa Ali) je nejvyšší horou v Džibutsku a také jedním z nejznámějších přírodních symbolů země. Nachází se v jihozápadní části země a dosahuje výšky 2 028 metrů nad mořem.

Hora Mousa Ali je sopka, která se v posledních desetiletích neprojevila žádnou aktivitou. Na vrcholu sopky se nachází kráter o průměru asi 800 metrů a hloubce až 200 metrů, který byl vytvořen během poslední erupce před asi 4 000 lety. Na úpatí hory se nachází termální prameny a solné pláně.

Hora Mousa Ali je pro místní obyvatele svatým místem a je často spojována s různými legendami a příběhy. Z vrcholu hory je krásný výhled na okolní krajinu, včetně přilehlých hor a pobřeží Rudého moře.

 

Podnebí:

Džibutsko má suché a horké podnebí, což je typické pro oblasti v Sahelu a v oblastech kolem Rudého moře. Průměrná roční teplota je okolo 30°C, ale během letních měsíců mohou teploty stoupat i nad 40°C. V zimě se teploty pohybují okolo 25°C během dne a 15°C v noci.

Džibutsko má velmi malé množství srážek, v průměru okolo 150 mm za rok, což z toho činí jednu z nejsušších zemí na světě. Většina srážek spadne během krátkého období dešťů mezi květnem a zářím. V některých oblastech, zejména v hornatých částech země, se srážky mohou zvýšit až na 500 mm ročně.

Kromě suchého podnebí má Džibutsko také vysokou sluneční aktivitu, což způsobuje silnou výparovou kapacitu a vyšší koncentraci soli v půdě a vodě. Tato kombinace faktorů vede k tomu, že v Džibutsku je většina půdy neúrodná a zemědělská produkce je omezená. Vodní zdroje jsou také velmi omezené a většina obyvatelstva se spoléhá na zavlažování pomocí slané vody z moře.

 

Fauna a flora:

Mezi zvířata, která žijí v Džibutsku, patří zejména antilopy, gazely, divoké kočky, hyeny, šakalové, krokodýli, želvy, varani, hmyz a mnoho druhů ptáků. V národních parcích se také nacházejí unikátní druhy zvířat, jako jsou například zebry, velbloudi a sloni.

Co se týče flory, v Džibutsku se nachází řada endemických druhů rostlin, které se nevyskytují nikde jinde na světě. Mezi tyto druhy patří například Euphorbia stenoclada, Delonix djalonensis, Plectranthus punctatus a druh zvaný Souliea vaginata.

V Džibutsku se také nacházejí plantáže a ovocné sady, kde se pěstuje mnoho druhů ovoce, jako jsou mango, banány, citrusové plody, hrozny, fíky a datle. Celkově lze říci, že fauna a flora Džibutska jsou velmi zajímavé a mají svá unikátní znaky.

 

Zemědělství:

V některých oblastech Džibutska, kde jsou k dispozici zavlažovací zdroje, se pěstují plodiny jako jsou fazole, cizrna, káva, banán, tabák, kukuřice, rýže, čirok, cukrová třtina a ovoce, jako jsou fíky, granátová jablka a datle. Také se zde chovají dobytek, ovce, kozy a velbloudi pro místní spotřebu.

Zemědělství v Džibutsku je velmi omezené a výroba potravin nedostačuje pro celkové potřeby obyvatelstva. Země se spoléhá na dovoz potravin a na pomoc ze zahraničí pro uspokojení potřeb obyvatelstva.

 

Těžba surovin:

Džibutsko je chudá země s omezenými zdroji surovin. Avšak, v posledních letech byly objeveny některé zdroje surovin, které mohou být v budoucnu využity pro rozvoj země.

V Džibutsku se nachází zásoby soli, zejména v oblasti Assal, která je největším solným jezerem v Africe. Z tohoto jezera se také těží soda, která je využívána v průmyslu a chemickém průmyslu.

Další potenciální zdroje surovin v Džibutsku zahrnují zejména nerosty, jako je měď, zlato a lithium. Tyto suroviny byly nalezeny v hornatých oblastech Džibutska, jako jsou například hory Goda a Hanle-Goma.

Kromě toho se v Džibutsku nachází ložiska geotermální energie, která by mohla být využita pro výrobu elektrické energie.

 

Průmysl:

Hlavním odvětvím průmyslu v Džibutsku je zpracování potravin, výroba cementu a stavební materiály. V zemi se také nacházejí některé menší průmyslové podniky, které se zaměřují na výrobu mýdla, kosmetiky a textilních výrobků.

Džibutsko je důležitým dopravním uzlem, který spojuje Afriku s Asii a Evropou, a také je domovskou základnou pro mnoho logistických společností a dopravních firem.

Země také investuje do výstavby moderních přístavů a dopravní infrastruktury, aby zlepšila své pozice jako logistický a obchodní středisko.

 

Služby a další oblasti ekonomiky: doprava, služby

 

Přírodní a historické zajímavosti: Lac Assal, Grand Barra, Les Allols, Decan

Jedním z hlavních turistických atrakcí je pobřeží Rudého moře a Adenského zálivu, kde jsou krásné pláže, koralové útesy a možnosti pro potápění a šnorchlování. V Džibutsku se také nachází několik chráněných oblastí, jako jsou například Národní park Day Forest, Národní park Foret du Day a Národní park Lac Abbe, kde se mohou turisté setkat s různými druhy zvířat a ptáků a obdivovat krásné krajiny.

Džibutsko má také bohatou historii a kulturu, což zahrnuje tradiční architekturu, řemeslnou výrobu a místní kuchyni. Místní trhy a bazary jsou také oblíbenými místy pro turisty, kteří hledají autentické zážitky a nákupy.

V posledních letech se Džibutsko snaží zlepšit infrastrukturu pro turisty a rozvíjet turistický průmysl, včetně výstavby nových hotelů a dalších turistických zařízení.

 

Státní zřízení: poloprezidentská republika

Prezident je hlavou státu a zároveň i vlády. Výkonnou mocí disponuje prezident, který je volen na pětileté období a může být znovu zvolen pouze jednou.

Legislativní moc je svěřena Národnímu shromáždění, které má 65 členů volených na pětileté období. Soudní moc se skládá ze dvou instancí – Soudní rady a Ústavního soudu.

Džibutsko je rozděleno do pěti regionů, které jsou dále rozděleny na 11 distriktů a ty se dále dělí na podokresy a vesnice. Každý region má svého guvernéra, který je jmenován prezidentem.

V Džibutsku existuje několik politických stran, ale ve skutečnosti má prezidentský systém velmi silnou moc a politické strany nemají výrazný vliv na politické rozhodování.

Džibutsko je také členem několika mezinárodních organizací, včetně Organizace spojených národů, Africké unie, Mezinárodního měnového fondu a Světové banky.

 

Hlavní město: Džíbútí

Nachazí se v blízkosti ústí Rudého moře. Město má odhadovanou populaci přibližně 600 000 obyvatel, což představuje většinu obyvatelstva země.

Džibutí je významným obchodním a průmyslovým centrem Džibutska a je domovem pro většinu vládních institucí, včetně prezidentského paláce, parlamentu a ministerstev. Město také slouží jako důležitý dopravní uzel pro země Blízkého východu, Asie a Afriky, a je sídlem největšího přístavu v regionu.

Ve městě se nachází několik významných turistických atrakcí, jako jsou například některé historické památky, jako je například stará pevnost, mešita a katedrála. Město také nabízí mnoho možností pro nákupy, včetně tradičních trhů, obchodů s místními řemeslnými výrobky a moderních nákupních center.

 

Rozloha: 23 000 km2

 

Počet obyvatel: 960 000   (2022)

Obyvatelstvo je poměrně mladé, přibližně 60 % populace je mladších 25 let.

Hlavními etnickými skupinami v Džibutsku jsou Afarové a Somálci, kteří představují většinu populace. Kromě toho zde žijí menšiny Etiopanů, Jemenitů a Evropanů. Oficiálním jazykem v Džibutsku je francouzština, ale mnoho lidí hovoří také arabsky a somálštinou. Většina obyvatel jsou muslimové, kteří následují sunnitský islám.

Většina obyvatel žije v pobřežních městech, zejména v hlavním městě Džibutí, které je největším městem země. Vnitrozemské oblasti jsou řídce osídlené a obyvatelstvo se věnuje zejména pastevectví a zemědělství.

Mnoho lidí v Džibutsku čelí chudobě a nedostatku zdrojů, což způsobuje sociální a ekonomické problémy.

 

Památky UNESCO: 1

  1. Ra’s Al Hadd: pobřežní oblast, kde se nachází několik hnízdišť zelených želv, které jsou ohroženým druhem. Tato oblast je důležitá pro výzkum, ochranu a udržitelný rozvoj těchto želv.

 

Národní parky: 7

  1. Národní park Day Forest
  2. Národní park Foret du Day
  3. Národní park Lac Abbé
  4. Národní park Moucha Islands
  5. Národní park Seven Brothers Islands
  6. Národní park Goda Mountains
  7. Přírodní rezervace Arrei Mountains (přestože se v názvu uvádí jako “přírodní rezervace”, tak v praxi má status národního parku)