GAMBIE

Datum vzniku: 18. února 1965

Stručná historie chronologicky:

7. století – Do oblasti Gambie přicházejí první arabští obchodníci.

13. století – V regionu vznikají mandejské říše, včetně říše Mali, která zahrnuje také území Gambie.

15. století – Do Gambie (1456) připlouvá portugalský průzkumník Diogo Gomes.

16. století – Nizozemsko-anglická válka ovlivňuje obchod v regionu a Nizozemci získávají nad Gambií kontrolu.

17. století – Britové ovládají Gambií, která se stává součástí britského impéria (1661).

19. století – Gambie se stává součástí Britské západoafrické říše (1821).

1965 – Země získává nezávislost na Británii (18. února 1965).

1994 – Vojenský převrat svrhne vládu a nastupuje vedení plukovníka Yahyi Jammeho (22. července 1994).

2016 – Yahya Jammeh prohrává prezidentské volby a odmítá rezignovat, což vede k intervenci Západoafrického hospodářského společenství a jeho následnému odchodu do exilu.

 

Mezinárodní zkratka: GM

 

Měna: gambijský dalasi (GMD)

Dalasi se dělí na 100 bututů. Měna byla zavedena po získání nezávislosti Gambie v roce 1965 a nahradila britskou libru.

Vzhledem k tomu, že se jedná o menší a chudší africkou zemi, měna nemá velkou mezinárodní obchodní hodnotu a je běžně používána pouze v Gambii.

 

Internetová doména: .gm

 

Telefonní předvolba: +220

 

Časové pásmo: -1 GMT

 

Geografie:

Gambie je země v západní Africe, která se rozkládá na obou březích řeky Gambie. Hraničí pouze s jedinou zemí, a tou je Senegal, se kterým sdílí 740 km dlouhou hranici. Gambie je poměrně malá země, která má největší délku v severojižním směru pouze 338 km a maximální šířku asi 48 km.

Je to převážně rovinatá země, která se nachází v oblasti zvané Senegalská nížina.

Nejvýznamnějšími řekami jsou řeka Gambie, která protíná zemi, a její přítok, řeka Saloum.

 

Nejvyšší vrchol: Lamin Koto 53 m n.m.

Nachází se ve vnitrozemí zhruba 10 kilometrů severovýchodně od města Basse Santa Su.

Vrchol Lamin Koto dosahuje nadmořské výšky pouhých 53 metrů nad mořem a tvoří ho písečné duny a kamení. I když je to nejvyšší bod v zemi, není to významná hora ani žádné turistické místo.

 

Podnebí:

Gambie má tropické podnebí s horkými a vlhkými léty a mírnými zimami. Průměrná roční teplota se pohybuje mezi 24 a 29 °C. Nejteplejší měsíce jsou od května do října, kdy se průměrné teploty pohybují od 27 do 32 °C. Nejchladnější měsíce jsou od listopadu do dubna, kdy se průměrné teploty pohybují od 18 do 23 °C.

Má také výrazné období sucha a deště. Období sucha trvá od listopadu do května, zatímco období dešťů od června do října.

 

Fauna a flora:

V řekách a bažinatých oblastech Gambie se vyskytují různé druhy krokodýlů, včetně krokodýla nilského.

Země je rájem pro ornitology. V zemi můžete pozorovat mnoho druhů ptáků, jako jsou pelikáni, kormoráni, ibisy, volavky a další.

I když jsou hroši v Gambii vzácní, občas je možné je spatřit v řekách a bažinách. V některých lesnatých oblastech  se vyskytují opice, jako jsou guerézy a šimpanzi. Savany obývají různé druhy kudů, antilop a hlodavců .

Země má rozsáhlé mangrovníky, které rostou na pobřeží a slouží jako důležité útočiště pro mnoho živočišných druhů. Jsou zde různé druhy palmových stromů, které poskytují ovoce a oleje.

V Gambii rostou také baobabové stromy, známé také jako “stromy života”.

Akácie jsou stromy v suchých oblastech a poskytují stín a potravu pro mnoho druhů zvířat. Gambie má různé druhy orchidejí a květin.

 

Zemědělství:

Hlavními plodinami jsou arašídy, rýže a bavlna. Kromě toho se zde pěstují také plodiny jako jsou kukuřice, jamy, maniok, sladké brambory, fazole, hrách, cibule, ovoce jako např. papája, citrusové plody a mango.

Arašídové plantáže jsou nejrozšířenějším typem zemědělství v zemi a zabírají přibližně polovinu všech zemědělských ploch v zemi. Rýže je druhou nejvýznamnější plodinou a představuje základní potravinu pro většinu obyvatelstva. Bavlna se exportuje do zahraničí.

 

Těžba surovin:

V Gambii se prakticky netěží žádné suroviny, jelikož země nemá významné přírodní zdroje. Pouze malé množství nerostných surovin, jako jsou křemen, kámen a písek, které se používají především pro stavební účely.

Nemá žádné vlastní zdroje ropy, zemního plynu nebo uhlí, a proto je závislá pouze na dovozu. V zemi se však někde využívají obnovitelné zdroje energie, jako jsou solární a vodní elektrárny, které jsou využívány pro výrobu elektřiny pro místní obyvatelstvo a průmyslové odvětví.

 

Průmysl:

Většina průmyslových aktivit se zaměřuje na zpracování zemědělských produktů, jako jsou arašídy a bavlna.

Vyrábí se zde také několik dalších produktů, jako jsou textilie, mýdlo, kosmetika, nábytek a dřevěné výrobky.

 

Služby a další oblasti ekonomiky: cestovní ruch, doprava

 

Přírodní a historické zajímavosti: národní parky Kiang West a Niokolo-Koba, Kunta Kinteho ostrov.

Země má mnoho přírodních krás a kulturních památek, které lákají turisty z celého světa. Největším lákadlem pro turisty jsou krásné pláže na pobřeží Atlantského oceánu, kde se mohou návštěvníci koupat a surfovat.

Další atrakcí jsou národní parky a chráněná území, kde mohou pozorovat mnoho zvířat a ptáků, jako jsou například opice, krokodýli, hroši a sloni.

Má také mnoho kulturních památek, historické budovy, muzea, trhy a vesnice s tradičními domy. Mezi nejvýznamnější kulturní památky patří Fort James Island, Kunta Kinteh Island, Gambia National Museum a Abuko Nature Reserve.

 

Waterparky:

 

Státní zřízení: prezidentská republika

Gambie je prezidentská republika s jednokomorovým parlamentem. Prezident je hlavou státu a vlády a zároveň nejvyšším výkonným orgánem. Je volen všeobecným hlasováním na pětileté období a může být znovu zvolen pouze jednou. Prezident má v zemi široké pravomoci, včetně práva na jmenování vlády a soudců.

Legislativní moc v Gambii je svěřena Národnímu shromáždění, které má 53 členů. Členové parlamentu jsou voleni na pětileté období v obecných volbách. Parlament je odpovědný za schvalování zákonů, které jsou poté podepisovány prezidentem.

Soudní moc je nezávislá a soudci jsou jmenováni prezidentem na základě doporučení Judicial Service Commission.

 

Hlavní město: Banjul

Banjul je hlavní město Gambie a leží na ostrově St. Mary’s Island v ústí řeky Gambie, nedaleko od Atlantského oceánu.

Město bylo založeno v roce 1816 jako obchodní středisko pro otroky. Nachází se zde mnoho významných institucí, jako jsou Národní muzeum Gambie, Národní archiv Gambie, Nejvyšší soud Gambie a mnoho dalších.

Ve městě je také přístav, důležitý pro ekonomiku země a obchod s ostatními státy.

Banjul je relativně malé město s kompaktní středovou částí, která se skládá z tradičních afrických trhů, historických budov a moderních staveb. Město má také několik parků a zahrad, jako je například Arch 22 Memorial Park, kde se nachází velký oblouk, který připomíná gambijskou nezávislost.

 

Rozloha: 10 689 km2

 

Počet obyvatel: 2 413 000 (2022)

V Gambii žije mnoho etnických skupin, z nichž největší jsou Mandinka, Wolof, Fula, Jola a Serer. Žije zde také menší počet evropských a asijských přistěhovalců.

Nejrozšířenějším náboženstvím je islám, ke kterému se hlásí přibližně 90% populace. Zbylých 10%  vyznává křesťanství a tradiční africké náboženství.

Úředním jazykem je angličtina, ta slouží jako komunikační prostředek v školách, vládě a médiích. Je dědictvím britské koloniální éry, kdy byla Gambie britskou kolonií. Kromě angličtiny je v Gambii také používáno několik místních jazyků, z nichž nejběžnějším je wolof. Většina obyvatelstva žije na venkově a živí se zemědělstvím.

Zdravotnictví v Gambie není na vysoké úrovni, země se potýká s mnoha zdravotními problémy, jako jsou malárie, horečka Ebola, AIDS a další.

 

Památky UNESCO: 2

 

  1. Ostrov Kunta Kinteh (2003) – Ostrov Kunta Kinteho, dříve známý jako ostrov James, leží v ústí řeky Gambie a je spojen s historií obchodu s otroky. Na ostrově se nachází několik historických památek, jako jsou pevnost, bývalý obchod s otroky a památník.
  2. Kamenné kruhy v Senegambii (2006) – Čtyři velká naleziště kruhově uspořádaných kamenných sloupů jsou součástí pohřebiště, které vznikalo od 3. století př. n. l. do 16. stol. n. l.

 

Národní parky: 7

 

  1. Národní park Abuko
  2. Národní park Kiang West
  3. Národní park River Gambia
  4. Národní park Bao Bolong Wetland Reserve
  5. Národní park Niumi
  6. Národní park Tanbi Wetlands
  7. Národní park Niumi-Saint Louis Wetland