GHANA

Datum vzniku: 6. března 1957

Předkoloniální období: Ghana byla osídlena různými etnickými skupinami, jako byli Ashanti, Fanti a Dagomba.

1471: Portugalský mořeplavec Diogo de Azambuja objevil ghanské pobřeží.

1482: Portugalský průzkumník Diogo Cão navštívil pevnost Elmina a založil zde portugalskou osadu.

1591: Marokačtí vojáci obsadili ghanskou říši a ovládli zdejší obchod s otroky.

1874: Britové vyhlásili tzv. Zlatou pobřežní kolonii, která zahrnovala i území dnešní Ghany.

1947: Byly založeny politické organizace, které usilovaly o nezávislost Ghany.

1957: Ghana se stala první britskou kolonií v Africe, která získala nezávislost. Prvním prezidentem se stal Kwame Nkrumah.

1960: Ghana se stala republikou.

1966: Byl proveden vojenský převrat a Nkrumah byl svržen.

1981: Po mnoha změnách vládce byl Ghana převedena do civilní vlády.

1992: Ghana přijala novou ústavu a uspořádala první demokratické volby.

2000: John Agyekum Kufuor byl zvolen prezidentem a přijal politiku hospodářského růstu.

 

Mezinárodní zkratka: GH

 

Měna: ghanský cedi (GHS)

Ghanský cedi (GHS) je oficiální měnou Ghany od roku 2007, kdy nahradil ghanský cedi (GHC). Jedna setina cedi se nazývá pesewa.

Ghanské bankovky mají hodnoty 1, 2, 5, 10, 20, 50 a 100 cediů a mince mají hodnoty 1, 2, 5, 10, 20, 50 pesew a 1 cedi. Na všech bankovkách je zobrazen někdo z ghanských významných osobností.

 

Internetová doména: .gh

 

Telefonní předvolba: +233

 

Časové pásmo: 0 GMT

 

Geografie:

Ghana je západoafrická země ležící na pobřeží Guinejského zálivu. Sousedí s Pobřežím slonoviny, Burkinou Faso, Togem a na jihu sousedí s Guinejským zálivem.

Země má velmi rozmanité geografické rysy, včetně nížin, vrchovin a hor.

V zemi se nachází mnoho řek, z nichž největší jsou Volta, Ankobra a Tano. Země má také několik jezer, z nichž největší je jezero Volta, které bylo vytvořeno stavbou přehrady na řece Volta v roce 1965.

 

Nejvyšší vrchol: Mont Afadjato 880 m.n.m.

Mont Afadjato je nejvyšší hora v Ghaně. Nachází se v pohoří Togo, které se nachází na hranici mezi Ghanskem a Togem.

Mont Afadjato se nachází v okrese Ho v regionu Volta, a je populárním turistickým cílem pro návštěvníky Ghany a Toga. Na vrchol lze vystoupit po stezce z vesnice Liati Wote, která se nachází na úpatí hory.

Podnebí:

Ghana má tropické podnebí s vysokou vlhkostí a ročním srážkovým úhrnem kolem 1 000 – 1 200 mm. Podnebí v zemi se dělí na čtyři roční období: suché období od listopadu do února, menší dešťové období v březnu a dubnu, velké dešťové období od května do července a menší dešťové období v srpnu a září.

Teploty v zemi jsou celoročně vysoké a obvykle se pohybují mezi 25-32 °C, s vyššími teplotami na severu a nižšími na pobřeží. V období sucha mohou být teploty ještě vyšší a mohou dosáhnout až 38 °C.

V období dešťů může být země zasažena záplavami a erozí půdy, což může mít negativní dopad na zemědělství a infrastrukturu. Vzhledem k tomu, že země závisí na zemědělství, jsou srážky velmi důležité pro hospodářský růst a stabilitu.

 

Fauna a flora:

Ghana má rozmanitou a bohatou faunu a floru. Mezi druhy, které lze v zemi nalézt, patří například sloni, lvové, leopardi, opice, krokodýli, papoušci, turakové a dravci.

Ghanské lesy jsou domovem pro mnoho druhů stromů, jako jsou mahagon, eben a břečťan, a také pro mnoho druhů orchidejí a bromélií. Na severu země se nacházejí rozsáhlé savany s nízkými stromy, kde lze najít například baobabové stromy. Pobřežní oblasti jsou pokryty mangrovy, které poskytují důležité stanoviště pro mnoho druhů ryb a dalších živočichů.

 

Zemědělství:

Mezi hlavní plodiny, které se pěstují v zemi, patří kakao, kukuřice, batáty,  rýže, maniok, yam, banány a čajovník. Ghana je druhým největším producentem kakaa na světě a kakao je jedním z hlavních vývozních produktů země.

Zemědělství v Ghaně se však potýká s řadou výzev, jako jsou například nevhodné půdní podmínky, nedostatek zemědělských technologií, přírodní katastrofy a změna klimatu.

 

Těžba surovin:

Ghana je bohatá na různé nerostné suroviny, které jsou těženy v celé zemi. Mezi nejvýznamnější patří zlato, diamanty, mangan, bauxit, železná ruda a ropné zdroje.

Zlato je nejdůležitější nerostným produktem v Ghaně a těží se zde už po staletí. Zlato se nachází v celé zemi, ale největší doly se nacházejí v oblasti Ashanti v centrální Ghaně. Ghana patří mezi největší světové producenty zlata.

Dalším důležitým nerostným produktem je diamant, který se těží převážně v oblasti Akwatia na jihovýchodě země. V posledních letech se těžba diamantů snížila v důsledku snah o omezení nelegální těžby a zachování přírodního prostředí.

Mangan se těží v západní části země, zejména v oblasti Tarkwa, a tvoří důležitou součást vývozu Ghaně. Bauxit se těží v oblasti Atewa Range a představuje další důležitý nerostný produkt v Ghaně.

Ropné zdroje jsou relativně novým zdrojem příjmů pro Ghanu. První ropná pole byla objevena v roce 2007 a od té doby se Ghana stala významným producentem ropy v západní Africe. Těžba probíhá v moři před pobřežím Ghana.

 

Průmysl:

Hlavními odvětvími průmyslu v Ghaně jsou zpracování potravin, zpracování surovin, výroba textilu a oděvů, chemický průmysl, těžba a rafinace ropy a zpracování dřeva.

Zpracování potravin zahrnuje zpracování kakaa, palmy olejné, ryb a dalších plodin

Zpracování surovin zahrnuje zpracování zlata, manganu, bauxitu a dalších surovin těžených v zemi.

Výroba textilu a oděvů je dalším důležitým průmyslovým odvětvím v Ghaně. Země má dlouhou tradici výroby rukodělných textilií, jako jsou batiky a damašky, a ty jsou stále vyváženy do celého světa.

Chemický průmysl se soustřeďuje zejména na výrobu mýdel, kosmetiky, léčiv a dalších chemických výrobků.

Zpracování dřeva se zabývá výrobou nábytku, dřevěných výrobků a papíru.

 

Služby a další oblasti ekonomiky: cestovní ruch, doprava, služby

 

Přírodní a historické zajímavosti: hrady Elmina a Cape Coast, města Kumasi a Akkra, národní parky Kakum a Mole

Mezi nejvýznamnější turistické atrakce patří například hrad Elmina ,  byl postaven portugalskými kolonisty v 15. století a sloužil jako obchodní stanice pro obchod s otroky a zlatem. Další významné památky jsou například hrad Cape Coast, Národní park Mole, jezera Bosumtwi a Volta a národní park Kakum s jeho vysokými lanovými mosty.

Ghana má také rozvinutou pobřežní turistiku, zejména na jihovýchodě země, kde se nachází nádherné pláže a oblíbené letoviska, jako je například Kokrobite, Busua a Cape Coast. Turisté mohou také navštívit tradiční vesnice a poznat místní kulturu, tanec, hudbu a řemesla.

 

Státní zřízení: prezidentská republika

Ghana je prezidentská republika s parlamentním systémem vlády. Prezident je hlavou státu a zastává výkonnou moc. Parlament se skládá ze dvou komor – Národního shromáždění (parlamentní sněmovny) a Senátu.

Národní shromáždění má 275 členů, kteří jsou voleni na čtyři roky. Senát má 100 členů, z nichž 30 je jmenováno prezidentem a zbývajících 70 je voleno na pětiletá období. Parlament má pravomoc přijímat zákony, schvalovat státní rozpočet a kontrolovat výkonnou moc.

Prezident je volen přímou volbou na čtyřleté období a může být znovuzvolen pouze jednou. Prezident má výkonnou moc a jmenuje členy vlády, kteří mu pomáhají řídit zemi.

Soudní systém v Ghaně se skládá ze čtyř úrovní. Nejnižší úroveň jsou soudy na lokální úrovni, následuje okresní soud, vyšší soud a nejvyšší soud. Nejvyšší soud je nejvyšší soudní instancí v zemi a má pravomoc posuzovat ústavnost zákonů a rozhodovat o sporech mezi různými soudy.

Ghana je rozdělena na deset regionů, které jsou dále rozděleny na okresy a města. Každý region má guvernéra, který je jmenován prezidentem a slouží jako zástupce výkonné moci v daném regionu. Města a okresy mají své vlastní zastupitelské orgány, jako jsou městské rady a okresní rady.

 

Hlavní město: Akkra

Accra je hlavní město Ghany a největší město v zemi. Leží na jihovýchodě země, při pobřeží Guinejského zálivu.

Accra je důležitým ekonomickým centrem země a je zde řada významných institucí, jako jsou ministerstva, banky, velvyslanectví a mezinárodní organizace.

Mezi nejvýznamnější turistické atrakce v Accře patří například Kwame Nkrumah Memorial Park, který je pojmenován po zakladateli nezávislé Ghany, Národní muzeum Ghana, kde jsou vystaveny artefakty z ghanské historie a kultury, a Labadi Beach, která je oblíbeným místem pro turisty a místní obyvatele.

Accra je však také městem s vysokou úrovní znečištění a nedostatečnou infrastrukturou.

 

Rozloha: 238 535 km2

 

Počet obyvatel: 32 200 000 (2022)

Největší etnickou skupinou v Ghaně jsou Akanové, kteří tvoří asi 47% populace. Další významné etnické skupiny jsou Mole-Dagbani (16%), Eweové (14%) a Ga-Adangbe (7%). Ghana má také velkou početně menší komunitu muslimů (asi 18% populace), především v severní části země.

Oficiálním jazykem Ghany je angličtina, ale v zemi se mluví také mnoha dalšími jazyky, které jsou rozděleny do několika jazykových skupin.

V posledních desetiletích dochází v Ghaně k urbanizaci, přičemž mnoho lidí migruje z venkovských oblastí do měst, zejména do Accry a Kumasi.

 

Památky UNESCO: 4

 1. Hrad Elmina a Cape Coast – Tyto dvě památky jsou svědky obchodního styku a obchodu s otroky v západní Africe v 15. a 16. století. Tyto hrady byly postaveny evropskými kolonizátory a sloužily jako obchodní stanice pro obchod s otroky a zlatem.
 2. Park Kakum – Tento národní park je domovem pro mnoho ohrožených druhů zvířat a rostlin. Nejznámější turistickou atrakcí v parku jsou lanové mosty, které umožňují návštěvníkům projít si korunou stromů v deštném pralese.
 3. Národní kulturní centrum Nzema – Tato kulturní památka se nachází v jihovýchodní části Ghanou a je známá pro své tradiční budovy Nzema. Tyto budovy se staví z dřeva, trsu a rákosu a jsou zdobeny různými symboly a ornamenty.
 4. Zaniklé město Ganvie – Toto město se nachází na jezeře Nokoué v Togu, ale je zapsáno na seznamu UNESCO jako součást ghanského kulturního dědictví. Město je postaveno na dřevěných kůlech v jezeře a je domovem pro asi 20 000 lidí. Ganvie je známé pro svou jedinečnou architekturu a tradiční způsob života obyvatel.

 

Národní parky: 7

 1. Národní park Mole
 2. Národní park Kakum
 3. Národní park Bia
 4. Národní park Digya
 5. Národní park Bui
 6. Národní park Kyabobo
 7. Národní park Bia West