GUINEA  –  BISSAU

Datum vzniku: 24. září 1973

Stručná historie chronologicky :

17. století: Portugalská koloniální nadvláda se rozšiřuje se do vnitrozemských oblastí.

19. století: Portugalská Guinea (dnešní Guinea-Bissau) se stává součástí portugalského koloniálního impéria.

20. století: V 50. letech začíná boj za nezávislost proti portugalské nadvládě pod vedením hnutí PAIGC (African Party for the Independence of Guinea and Cape Verde).

24. září 1973: Guinea-Bissau vyhlásila nezávislost na Portugalsku po dlouhém ozbrojeném boji. Luís Cabral se stává prvním prezidentem země.

1974-1998: Země čelí politickým nepokojům, vojenským pučům a nestabilitě.

1998-1999: Vypuká občanská válka v důsledku politických a etnických konfliktů.

2000: Je uzavřena mírová dohoda, která ukončuje občanskou válku. Následují ale opět období politické nestability a vojenských pučů.

21. století: Guinea-Bissau zůstává politicky nestabilní zemí s častými změnami vlády.

 

Mezinárodní zkratka: GW

 

Měna: západoafrický CFA frank

Guinejský frank je také společnou měnou několika dalších západoafrických zemí, které jsou členy hospodářské a měnové unie zvané “Franc CFA” (Communauté Financière d’Afrique), a používá se v některých francouzsky mluvících a západoafrických státech.

 

Internetová doména: .gw

 

Telefonní předvolba: +245

 

Časové pásmo: GMT 0

 

Geografie:

Guinea-Bissau má přibližně 350 kilometrů pobřeží na Atlantském oceánu. Země je protkána několika řekami, z nichž nejvýznamnější je řeka Geba, která se vlévá do Atlantského oceánu.

Vnitrozemí  zahrnuje deštné pralesy a lesnaté oblasti, které jsou domovem různých druhů rostlin a živočichů.

Země zahrnuje několik ostrovů v Atlantském oceánu, včetně archipelagu Bijagós, který je známý pro svou biologickou rozmanitost a ekosystémy mangrovníků.

 

Nejvyšší vrchol: Monte Lico 262 m n.m.

Hora se nachází na severovýchodě země v regionu Gabú. Toto pohoří je součástí horského systému, který se rozkládá v blízkosti hranic se státy Guinea a Senegal.

 

Podnebí:

Dešťové období trvá od června do října. Během tohoto období země zažívá pravidelné monzunové deště, které jsou zásadní pro zemědělství a zásobování vodou.

Suché období trvá od listopadu do května. Během tohoto období země zažívá hodně vysoké teploty.

Průměrná maximální teplota se pohybuje kolem 30-32°C během dešťového období a může stoupat v letních měsících.

Země může být ohrožována hurikány a tropickými bouřemi, zejména během dešťového období.

 

Fauna a flora:

Guinea-Bissau je rájem pro ornitology. Země je domovem mnoha druhů ptáků, včetně řady ohrožených druhů. Mezi nimi jsou například pelikáni, havrani, orli a ibisy.

V řekách a mangrovníkových bažinách žijí krokodýli a želvy. Pobřeží a jeho okolní vody jsou bohaté na mořský život, včetně různých druhů ryb, žraloků a delfínů.

Má rozsáhlé mangrovníkové bažiny na pobřeží. Tyto ekosystémy jsou důležité pro ochranu pobřežních oblastí, biodiverzitu a jako místa pro rozmnožování ryb.

Ve vnitrozemí jsou deštné pralesy a lesnaté oblasti. V některých částech lze nalézt savany a travnaté oblasti, které jsou typické pro africkou krajinu.

Palmové háje jsou důležité pro místní ekonomiku, poskytují plody pro výrobu palmového oleje a další produkty.

 

Zemědělství:

Mezi hlavní plodiny pěstované v Guinea-Bissau patří rýže, kukuřice, maniok, batáty, arašídy, čirok, a také tropické plodiny jako je cukrová třtina, palmový olej, káva a kakao.

Rýže je základní potravinou v guinejské stravě a je jednou z hlavních plodin pěstovaných v zemi. Díky svému pobřeží na Atlantském oceánu je rybolov významným zdrojem potravy a obživy pro mnoho obyvatel Guinea-Bissau. Palmy jsou zde běžné, palmový olej je důležitým produktem pro místní ekonomiku.

Kakao a káva jsou další významné plodiny pěstované v zemi. Kakao se používá k výrobě čokolády, káva je exportována.

 

Těžba surovin:

Guinea-Bissau má značné zásoby bauxitu, což je surovina používaná k výrobě hliníku. Má také některé zásoby diamantů.

Těžba dřeva je dalším zdrojem příjmu v zemi. Má rozsáhlé lesní oblasti, dřevo je využíváno pro místní stavebnictví a výrobu nábytku.

V některých částech země existují známky malého množství zlata.

 

Průmysl:

Guinea-Bissau nemá velmi rozvinutý průmyslový sektor. Průmyslová výroba je omezená a země se stále snaží o rozvoj.

Potravinářský průmysl je jedním z mála odvětví, které má větší význam. Zahrnuje zpracování palmového oleje, kávy, kakaa a dalších zemědělských produktů.

Země má bohaté mořské vody, rybářství poskytuje potravu a příjmy pro mnoho obyvatel. Země má potenciál pro těžbu surovin, jako je bauxit a diamanty, ale je omezená a často provází problémy spojené s nelegální těžbou.

 

Služby a další oblasti ekonomiky: cestovní ruch, služby

 

Přírodní a historické zajímavosti: národní parky Orongo a de los Bosques de Cantanhez, města Bissau a Bafatá.

Guinea-Bissau má krásné pobřeží na Atlantském oceánu s dlouhými písečnými plážemi a lagunami. Tato místa nabízejí skvělé příležitosti k odpočinku, slunění a pozorování mořského života.

Soustroví Bissagoské ostrovy je soubor více než dvaceti ostrovů a mangrovníkových bažin, které jsou domovem různých druhů ptáků a mořských živočichů.

Turisté mohou navštívit tradiční vesnice a setkat se s místními komunitami. Země má bohatou kulturu a etnickou rozmanitost.

Země má několik národních parků a přírodních rezervací, které nabízejí možnosti pro safari a pozorování divoké zvěře.

 

Waterparky:

 

Státní zřízení: poloprezidentská republika

Hlava státu je prezident, který je volen v pravidelných prezidentských volbách na pětileté funkční období. Prezident má výkonnou pravomoc a je odpovědný za řízení vlády a státního aparátu.

Legislativní moc je svěřena jednokomorovému Národnímu shromáždění, které má 102 členů volených na pětileté období. Národní shromáždění je odpovědné za přijímání zákonů a dohled nad výkonnou mocí. Obrana a bezpečnost jsou další důležitou součástí státního zřízení.

 

Hlavní město: Bissau

Leží na pobřeží Atlantského oceánu, na západním konci země, a je ekonomickým, politickým a kulturním centrem země.

Bissau má bohatou historii, která sahá do doby, kdy bylo portugalskou koloniální osadou. Portugalská vláda zde měla významný vliv až do roku 1973, kdy země vyhlásila nezávislost. Bissau se stalo hlavním městem nově vzniklého státu.

 

Rozloha: 36 125 km2

 

Počet obyvatel: 2 030 000 (2022)

Obyvatelstvo je etnicky rozmanité a skládá se z několika etnických skupin. Největšími etnickými skupinami jsou Bijagós, Fulbové, Balantové a Mandinkové. Každá  skupina má svou vlastní kulturu, jazyk a tradice. Většina obyvatel se hlásí k islámu nebo k tradičním africkým náboženstvím, ale existuje také menší počet křesťanů a osob, kteří vyznávají jiné náboženské přesvědčení.

Úředním jazykem je portugalština. Kromě toho je zde více než dvacet různých etnických jazyků a dialektů.

Země má bohatou kulturní scénu s tradičními tanci, hudbou a uměním. Tradiční africké rituály a festivaly jsou důležitou součástí kultury.

 

Památky UNESCO: –

           

Národní parky: 6

 

  1. Narodní park Boé
  2. Narodní park Cantanhez Forest
  3. Narodní park Cufada
  4. Narodní park Dulombi
  5. Narodní park Orango
  6. Narodní park Varela