KAMERUN

Datum vzniku: 1. ledna 1960

Stručná historie chronologicky:

Předkoloniální období: Kamerun byl domovem různých etnických skupin a království, včetně království Bamum, Duala a dalších.

Německá kolonizace (1884-1916): Německo získalo kontrolu nad Kamerunem v roce 1884. Během této doby byly rozvíjeny infrastrukturní projekty, ale také docházelo k represím a využívání pracovní síly domorodých obyvatel.

Mandátní období (1916-1960): Po první světové válce byl Kamerun rozdělen mezi Velkou Británii a Francii. Francouzská část byla známa jako Francouzský Kamerun, zatímco britská část jako Britský Kamerun. Během této doby byly obě části pod koloniální nadvládou, což mělo vliv na kulturu a společnost Kamerunu.

Nezávislost (1960): Francouzský Kamerun získal nezávislost 1. ledna 1960 a stal se Republikou Kamerun. Britský Kamerun byl rozdělen mezi Kamerun a Nigérii.

Federace a nezávislost Jižního Kamerunu (1961): Jižní Kamerun získal nezávislost 1. října 1961 a vytvořil federaci s Republikou Kamerun. V roce 1972 byla přijata nová ústava, což znamenalo přejmenování na Republiku Kamerun.

Politický vývoj: Po nezávislosti prošel stát několika politickými změnami a obdobími politické nestability. Včetně vlády prezidenta Paula Biyi a jeho dlouholeté vlády, která začala v roce 1982.

 

Mezinárodní zkratka: CM

 

Měna: středoafrický CFA frank

Středoafrický  frank je společnou měnou pro několik afrických států, které jsou členy Ekonomické a měnové unie středoafrických států (CEMAC) a Ekonomické a měnové unie západoafrických států (WAEMU). CFA frank středoafrický je dělen na 100 centimů.

 

Internetová doména: .cm

 

Telefonní předvolba: + 237

 

Časové pásmo: GMT +1

 

Geografie:

Kamerun má pobřeží Atlantského oceánu na západní straně země. Zde leží města jako Douala, které je jedním z největších měst a hospodářských center Kamerunu.

Země zahrnuje několik pohoří a horských masivů. Nejvýznamnější z nich je pohoří Adamawa, které se nachází ve střední části. Dále na západě je pohoří Bamboutos a na severu pohoří Mandara.

Má mnoho jezer, z nichž největší je Chadské jezero na severu země. Dalšími významnými jezery jsou Léko, Tchad, Nyos a Mfou.

Země je protkána mnoha řekami, z nichž největší a nejvýznamnější je řeka Sanaga, která teče přes střední část země a ústí do Atlantského oceánu. Dalšími významnými řekami jsou Benue, Logone a Chari. Východní a jižní části  jsou pokryty savanami a deštnými pralesy.

Severní část zahrnuje pouštní a stepní oblasti, které se rozkládají kolem Chadského jezera a jsou místem pro pastevectví a tradiční způsoby života místních obyvatel.

 

Nejvyšší vrchol: Kamerunská hora 4 095 m n.m.

Mount Cameroon neboli Kamerunská hora je stratovulkán nacházející se v západní části země, nedaleko pobřeží Atlantského oceánu. Tato sopka je jednou z nejvyšších hor na africkém kontinentu mimo horský systém Rwenzori a Kilimandžáro. Je to také jediná aktivní sopka v Západní Africe.

Oblast je obklopena deštnými pralesy a je domovem bohaté fauny a flory. Výstup na Mount Cameroon je oblíbeným cílem pro horolezce a turisty.

 

Podnebí:

Pobřežní oblast v Kamerunu má tropické mořské podnebí s vysokou vlhkostí a srážkami po celý rok. Průměrné teploty se pohybují od 24 °C do 28 °C. Oblast má dvě hlavní období dešťů – krátké deště od března do června a dlouhé deště od září do listopadu. Střední oblast má také tropické podnebí s výraznými dešťovými obdobími.

Východní a jižní část  jsou savanovými oblastmi s obdobím sucha a deště. Průměrné teploty mohou dosahovat od 24 °C do 30 °C.  Severní část je suchou pouštní a stepní oblastí s vysokými teplotami během dne, které mohou překračovat 40°C, a nízkými srážkami.

Na vrcholu Mount Cameroon panuje chladnější klima s nízkými teplotami a častými srážkami, včetně sněhu na vyšších vrcholcích.

 

Fauna a flora:

V severních stepích Kamerunu je velký výskyt velbloudů, kteří jsou využíváni pro přepravu a jako zdroj potravy.

Země je domovem slonů afrických, kteří obývají lesy a savany. Ochrana těchto slonů je klíčovým úkolem ochránců přírody. Leopardi a lvi žijí zejména v savanách.

V deštných pralesích můžete najít různé druhy papoušků a barevných ptáků. Luskoun, který zde žije je malý, netradiční savec, který je známý pro svou tvrdou šupinatou kůži a svou schopnost se stáhnout do koule, když se cítí ohrožený.

Východní a jižní část  jsou domovem rozsáhlých tropických deštných pralesů, které zahrnují různé druhy dřevin, lián a exotické rostliny. Severní část je charakterizována suchými savanami s trávou, akáciemi a dalšími druhy rostlin přizpůsobenými suchým podmínkám. Baobaby jsou v savanách velmi časté a jsou známé svými impozantními kmeny. V pobřežní oblasti rostou palmové stromy, které hrají důležitou roli v ekonomice země.

Kamerun je známý svou bohatou populací orchidejí, které rostou v deštných pralesech a jsou oblíbenými květinami.

 

Zemědělství:

Mezi hlavní plodiny pěstované v Kamerunu patří kukuřice, maniok, banány, čirok, batáty, rýže, kakao, kávovník a palma olejná. Kakao je zvláště důležité pro ekonomiku, země je jedním z největších producentů kakaa na světě. Banány jsou důležitým produktem kamerunského zemědělství a jsou exportovány do Evropy a dalších regionů.

Chov hospodářských zvířat zde hraje také významnou roli. Mezi chovaná zvířata patří skot, kozy, ovce, drůbež (kuřata, kachny) a prasata.

Země má mnoho plantáží, zejména pro pěstování palmového oleje a kaučuku. Mnoho venkovských obyvatel se stále angažuje v tradičním zemědělství, které zahrnuje pěstování plodin na malých farmách a chov dobytka pro vlastní spotřebu.

 

Těžba surovin:

Kamerun má významné zásoby ropy a plynného plynu. Největším ropným nalezištěm v zemi je Čadské jezero.

Je jedním z hlavních afrických producentů dřeva. Těžba dřeva je důležitou ekonomickou činností, a to zejména v deštných pralesích východní a jižní části země. Nacházejí se zde zásoby bauxitu, což je surovina používaná k výrobě hliníku. Má zásoby diamantů, které se těží v některých regionech země. V některých částech Kamerunu je také prováděna těžba zlata .

 

Průmysl:

Je jedním z hlavních afrických producentů a exportérů dřeva. Dřevozpracující průmysl zahrnuje těžbu dřeva a jeho zpracování na dřevěné výrobky, jako jsou palubky, dýhy a nábytek.

Potravinářský průmysl  zpracovává potraviny, jako jsou banány, kakao, káva, olejová semena a další plodiny.

Textilní průmysl zahrnuje výrobu oděvů a textilních výrobků pro domácí trh. Stát má zásoby různých minerálů, včetně bauxitu, železné rudy, manganu a zinku.

Stavebnictví a stavební materiály jsou v poptávce v souvislosti s rychlým růstem městských center, jako je Douala a Yaoundé.

 

Služby a další oblasti ekonomiky: cestovní ruch, služby, doprava

 

Přírodní a historické zajímavosti: vodopády Ekom Nkam a Lobé, národní parky a rezervace Dja a Lobéké, Kamerunská hora, pohoří Mandara

Kamerun nabízí širokou škálu přírodních krás, včetně tropických deštných pralesů, pohoří, jezer a pobřežních pláží. Mount Cameroon, nejvyšší hora západní Afriky, přitahuje horolezce a turisty.

Savanové oblasti  jsou domovem různých druhů divoké zvěře, včetně slonů, leopardů, lvů a žiraf. Národní parky, jako je Waza National Park, jsou ideálním místem pro safari.

Země má krásné pobřežní oblasti s plážemi a možnostmi pro vodní sporty. Město Limbe je známé svými černými písečnými plážemi.

 

Waterparky:

 

Státní zřízení: prezidentská republika

Hlavním orgánem výkonné moci je prezident, který je hlavou státu a vlády . Prezident je volen přímou volbou na sedmileté volební období a může být znovuzvolen pouze jednou. Prezident jmenuje premiéra, který vede vládu. Ministři jsou jmenováni prezidentem na návrh premiéra.

Kamerun je jednotný stát, ale má federální strukturu, která zahrnuje 10 regionů s vlastními guvernéry. Toto uspořádání umožňuje určitý stupeň autonomie regionů v rámci federace.

Legislativní moc je vykonávána dvoukomorovým parlamentem, který se skládá z Národního shromáždění (Assemblée Nationale) a Senátu. Členové Národního shromáždění jsou voleni na pětiletá období, zatímco senátoři jsou voleni na desetiletá období.

Soudní moc v zemi je nezávislá a zahrnuje ústavní soud, soudní dvůr a obecné soudy. Soudní systém je založen na kombinaci civilního práva, zvykového práva a některých aspektů francouzského a anglického práva.

 

Hlavní město: Yaoundé

Nachází se ve střední části země a leží přibližně 250 kilometrů na východ od pobřeží Atlantského oceánu.

Město je významným centrem v zemi,jako hlavní město hrálo a stále hraje klíčovou roli v politickém, hospodářském a kulturním životě země.

 

Rozloha: 475 442 km2

 

Počet obyvatel: 29 400 000 (2022)

Kamerun má více než 250 různých etnických skupin. Mezi největší patří Bamileke, Fulbe (také známí jako Fulani), Duala, Tikar, Ewondo, Beti-Fang, a Bantu. Každá z těchto skupin má svůj vlastní jazyk, kulturu a tradice. Mluví se zde více než 250 různými jazyky a dialekty. Oficiálními jazyky jsou francouzština a angličtina, ale také existuje mnoho dalších domorodých jazyků. Francouzština je převažujícím jazykem ve většině země, zatímco angličtina se používá v anglofonních regionech na západě.

Země má rozmanité náboženské společenství. Hlavními náboženstvími jsou křesťanství, islám a tradiční africké náboženství. Islám je nejrozšířenější v severních regionech země.

 

Památky UNESCO: 2

 

 1. Rezervace Dja (1987) – Jeden z největších, nejlépe chráněných a zachovalých deštných lesů v Africe.
 2. Sangha Trinational (2012) – Tři národní parky na trojmezí Středoafrické republiky, Kamerunu a Konga se souhrnnou rozlohou více než 750 000 ha.

                

Národní parky: 20

 

 1. Národní park Bakossi
 2. Národní park Bénoué
 3. Národní park Bouba Njida
 4. Národní park Boumba Bek
 5. Národní park Campo Ma’an
 6. Národní park Deng Deng
 7. Národní park Douala Edéa
 8. Národní park Faro
 9. Národní park Kimbi-Fungom
 10. Národní park Korup
 11. Národní park Lobéké
 12. Národní park Mbam Djerem
 13. Národní park Mbéré Valley
 14. Národní park Mount Cameroon
 15. Národní park Mozogo-Gokoro
 16. Národní park Mpem and Djim
 17. Národní park Nki
 18. Národní park Takamanda
 19. Národní park Tchabal Mbabo
 20. Národní park Waza