KAPVERDY

Datum vzniku: 5. července 1975

Stručná historie chronologicky:

15. století: Kapverdy byly objeveny portugalskými mořeplavci v první polovině 15. století. Sloužily jako základna pro portugalské lodě plující do Ameriky a Afriky a později také pro obchod s otroky.

16. až 18. století: Staly se důležitým střediskem pro obchod s otroky, což mělo zásadní vliv na etnické složení populace. Během této doby byly součástí portugalského koloniálního impéria.

20. století: V roce 1951 byla země povýšena na zvláštní území Portugalského impéria s vlastním zastoupením v portugalském parlamentu. To vedlo k postupnému získávání větší autonomie.

1975: Kapverdy získaly nezávislost na Portugalsku dne 5. července 1975. Amílcar Cabral, zakladatel Africké strany za nezávislost Kapverd a Guineje (PAIGC), se stal prvním prezidentem.

1980: Přijaly novou ústavu a staly se demokratickou republikou. Aristides Pereira byl zvolen prezidentem, vláda přijala politiku hospodářské diverzifikace.

1990: Vznikaly politické reformy směřující k větší demokracii a tržnímu hospodářství. Byla přijata nová ústava, a to byl počátek vícestranného politického systému.

21. století: Pokrok v ekonomickém růstu a rozvoji. V roce 2007 byl zvolen prezident Pedro Pires.

 

Mezinárodní zkratka: CV

 

Měna: kapverdské escudo (CVE)

Kapverdské escudo je plně konvertibilní měnou. Kapverdské escudo je rozděleno na menší jednotky zvané centavos. Existují mince různých nominálních hodnot 1, 5, 10, 20, 50 a 100 centavos, a bankovky ve hodnotách 200, 500, 1 000 a 2 000 escudos.

 

Internetová doména: .cv

 

Telefonní předvolba: +238

 

Časové pásmo: GMT -1

 

Geografie:

Kapverdy se skládájí z deseti hlavních ostrovů a několika menších ostrůvků. Hlavní ostrovy jsou Santiago, Sao Vicente, Santo Antao, Sal, Fogo, Boa Vista, Maio, Sao Nicolau, Brava a Santa Luzia.

Většina ostrovů je vulkanického původu. Nejvyšším vrcholem Kapverd je vrchol Pico do Fogo na ostrově Fogo, což je stále aktivní sopka..

Země má krásné pláže s bílým pískem. Kromě aktivní sopky Fogo najdeme na ostrovech mnoho dalších vrcholů, a také hluboká údolí, která jsou často zemědělsky využívána.

Kapverdy jsou obklopeny Atlantským oceánem.

 

Nejvyšší vrchol: Pico do Fogo 2 829 m n.m.

Pico do Fogo je aktivní sopka, poslední erupce byla zaznamenána v roce 2014. Sopka a okolní oblasti jsou oblíbeným místem pro turisty, kteří sem přicházejí kvůli pěší turistice a pozorování sopek.

 

Podnebí:

Kapverdy patří mezi nejsušší oblasti na světě. Většina ostrovů má velmi omezené množství srážek. Dešťové období se obvykle vyskytuje od srpna do října, kdy mohou nastat krátké, ale intenzivní deště. Ostrovy mají teplé a slunečné počasí po většinu roku. Teploty v průběhu dne se většinou pohybují mezi 25°C a 30°C, ale během letního období mohou přesáhnout 30°C a na některých místech dokonce i 40°C.

Jsou ovlivňovány pasáty, cožvjsou větry převládající v tropických oblastech. Vanou z oblastí vysokého tlaku subtropické šířky do oblasti nízkého tlaku nad rovníkem. Tyto větry mohou být na některých ostrovech velmi silné a mají vliv na podnebí a klima.

Kvůli geografickým rysům může být podnebí na Kapverdách variabilní. Například ostrovy v severní části souostroví mohou být vlhčí než ostrovy v jižní části.

Nedostatek srážek a sucho jsou závažnými problémy. Země trpí nedostatkem sladké vody, což má negativní dopad na zemědělství a zásobování pitnou vodou.

 

Fauna a flora:

Kapverdské ostrovy jsou domovem mnoha druhů mořských ptáků, včetně kajmanských čejek, terejů a rorýsů.

Kvůli izolaci ostrovů existuje několik endemických druhů zvířat, které se vyskytují pouze v této zemi. Mezi ně patří například ještěr Kapverdských ostrovů (Chioninia coctei) a pták kapverdský snovač (Pterodroma feae). Na některé ostrovy byly introdukovány kočky a lišky, což má negativní vliv na původní faunu, zejména na mořské ptáky.

Kapverdy jsou důležitým hnízdištěm pro mořské želvy, včetně karet obecných a zelených mořských želv. Ochrana těchto želv a jejich hnízdišť je důležitou částí ochrany životního prostředí .

Kvůli aridnímu podnebí jsou Kapverdy převážně pokryty savanami, suchými lesy a křovinami. Vegetace je adaptována na nedostatek srážek a suchost.

Stejně jako u zvířat existují také endemické druhy rostlin, které se vyskytují pouze zde. Mezi ně patří například strom dracaena (Dracaena draco var. caboverdeana), který je považován za symbol Kapverd.

 

Zemědělství:

Kvůli nedostatku vody jsou pěstovány plodiny, které jsou odolné vůči suchu. Mezi nejběžnější patří kukuřice, fazole, sladké brambory, maniok, paprika a ovoce jako mango, banány, citrusové plody a datle. Zemědělství často závisí na zavlažovacích systémech, které pomáhají udržet vláhu pro rostliny. Zavlažovací systémy zahrnují systémy kaskádových teras a zachycování dešťové vody.

Na některých ostrovech je pastevectví důležitou součástí zemědělství. Lidé chovají dobytek, včetně ovcí, koz a krav.

 

Těžba surovin:

Jednou z mála surovin, které jsou zde těženy je sůl. Na ostrově Sal se nacházejí solné solanky, kde je mořská sůl těžena. Některé ostrovy, jako je São Vicente, mají ložiska kamene, který se využívá pro stavební účely a na výrobu dlaždic.

V některých částech může být těžen písek, který se používá pro stavebnictví a betonářský průmysl. Byly zde nalezeny určité známky existence zlata a minerálů, ale těžba těchto surovin nebyla  rozvinuta.

 

Průmysl:

Potravinářský průmysl zpracovává potraviny jako jsou ryby, mořské plody, mléko a mléčné výrobky. Existují také menší podniky na výrobu alkoholických nápojů, jako je grogue, místní druh rumu.

Stavebnictví hraje velkou roli v ekonomice, především kvůli rozvoji turismu. Většina stavebního materiálu, jako je cement, žula a písek, je na ostrovy ale dovážena.

Textilní a oděvní průmysl je malý a je zaměřen převážně na domácí spotřebu. Výroba elektřiny je zajišťována využitím obnovitelných zdrojů energie, zejména solárních panelů a větrných turbín.

 

Služby a další oblasti ekonomiky: cestovní ruch a služby, námořní a letecká doprava

 

Přírodní a historické zajímavosti: město Cidade Velha, zátoka Buracona, solné jezero Salinas, sopka Pico do Fogo, pláže

Cestovní ruch je pro Kapverdy důležitým hospodářským odvětvím a klíčovým zdrojem příjmů. Nabízejí návštěvníkům řadu atrakcí, včetně krásných pláží, kultury, hudby a pestrého kulturního dědictví. Ostrovy jsou známé svými krásnými plážemi, bílým pískem a azurovým mořem. Ostrovy, jako je Sal, Boa Vista a Maio, jsou oblíbenými destinacemi pro milovníky slunce a pláží.

Nádherná příroda, včetně sopky Pico do Fogo na ostrově Fogo, která je oblíbeným místem pro pěší turistiku. Na některých ostrovech lze také pozorovat ptáky a mořské želvy.

Mají bohatou historii spojenou s koloniální minulostí a obchodem s otroky. Návštěvníci mohou navštívit historická města, jako je Cidade Velha na ostrově Santiago.

 

Waterparky:

 

Státní zřízení: republika

Prezident je hlavou státu a je volen všeobecnými volbami na pětileté období. Má pravomoc jmenovat premiéra a ministra zahraničí, ale jeho pravomoci jsou omezené v rámci ústavy.

Kapverdy mají více politických stran, které fungují v rámci demokratického procesu. Dvě hlavní strany jsou Africká strana za nezávislost Kapverd (PAICV) a Kapverdská nezávislá a demokratická unie (UCID). Premiér je hlavou vlády a je jmenován prezidentem na základě výsledků parlamentních voleb. Premiér vede výkonnou moc a má pravomoc sestavit vládu.

 

Hlavní město: Praia

Praia se nachází na jižním pobřeží ostrova Santiago, při pobřeží Atlantského oceánu. Ostrov Santiago leží ve střední části souostroví Kapverd.

Město má bohatou historii spojenou s koloniální minulostí a obchodem s otroky. Bylo založeno v 17. století a stalo se důležitým obchodním a administrativním centrem za portugalské nadvlády.

Praia je centrem kapverdské kultury a je známé pro svou hudbu, včetně morny, tradičního hudebního žánru Kapverd. Ve městě se také konají kulturní akce a festivaly.

 

Rozloha: 4 033 km2

 

Počet obyvatel: 556 000 (2022)

Kapverdská populace se skládá převážně z kreolského etnika, což jsou potomci afrických, evropských a někdy i arabských přistěhovalců. Oficiálním jazykem je portugalština, ale většina obyvatel hovoří kreolsky. Kreolský jazyk je běžně používán v každodenním životě. Většina obyvatel je katolického vyznání, ale existuje také menší muslimská a protestantská komunita.

 

Památky UNESCO: 1

 

  1. Cidade Velha (2009) – Historické centrum pocházející z 15. století, ukázka evropské koloniální architektury.

 

Národní parky: 5

 

  1. Národní park Fogo
  2. Národní park Morocos
  3. Národní park Cova-Paul-Ribeira da Torre
  4. Národní park Serra Malagueta
  5. Národní park Monte Gordo