LIBÉRIE

Datum vzniku: 26. července 1847

1816: Americká společnost pro podporu osvobozených otroků (American Colonization Society) byla založena s cílem osvobodit a repatriovat Afroameričany do Afriky.

1820: První skupina osadníků, včetně osvobozených otroků a svobodných Afroameričanů, dorazila na území, které bylo později pojmenováno Monrovia. Toto místo se stalo základem pro budoucí kolonii.

1847: Dne 26. července byla vyhlášena nezávislost Libérie. Joseph Jenkins Roberts byl zvolen prvním prezidentem země.

1860-1870: Během tohoto desetiletí se Libérie stala de facto protektorátem Spojených států a západních evropských mocností, které usilovaly o kontrolu nad liberijským pobřežím.

1920: Nastala první ústavní reforma, která omezovala politickou moc a výsadní postavení Afroameričanů v Libérii.

1944: Po druhé světové válce byly provedeny další ústavní reformy, které posílily politická práva domorodých obyvatel a znovuupravily systém vlády.

1980: Vojenský puč pod vedením Samuela K. Doe svrhl prezidenta Williama R. Tolberta a přivedl k moci prvního prezidenta z domorodého obyvatelstva.

1989-1997: Libérie byla sužována občanskou válkou, která způsobila velké lidské utrpení a destabilizovala zemi.

2003: Občanská válka byla oficiálně ukončena a byla vyslána mezinárodní mírová mise.

2005: V demokratických volbách byl zvolen prezident Ellen Johnson Sirleaf, což byla první volba ženy na post prezidenta v Africe.

2018: George Weah byl zvolen prezidentem Libérie.

Současnost: Libérie zůstává jednou z nejchudších zemí světa, s mnoha výzvami, včetně ekonomických, politických a sociálních problémů.

 

Mezinárodní zkratka: LR

 

Měna: liberijský dolar LRD

Liberijský dolar je oficiální měnou země a je používán pro všechny transakce v Libérii. Měna je vyražena v bankovkách a mincích a má svůj vlastní směnný kurz vzhledem k jiným mezinárodním měnám, jako je americký dolar.

Měnový systém Libérie je založen na desítkové soustavě, kde jedna liberijská dolar se dělí na 100 centů. Měna je v oběhu v různých nominálních hodnotách, včetně bankovek o různých hodnotách a mincí.

 

Internetová doména: .lr

 

Telefonní předvolba: +231

 

Časové pásmo: -1 GMT

 

Geografie:

Libérie má asi 580 kilometrů dlouhé pobřeží Atlantského oceánu na západním pobřeží Afriky. Pobřeží je lemováno mangrovovými bažinami a plážemi.

Pobřežní oblast je nížinná a zahrnuje rozsáhlé bažinaté oblasti, které jsou domovem mnoha druhů ptáků a zvířat. Řeka Saint Paul a další řeky proudí tímto regionem.

Vnitrozemí Libérie je hornaté a zahrnuje pohoří Guinéská vysočina, která je součástí horského systému, rozkládajícího se napříč západní Afrikou.

Libérie je bohatá na řeky a potoky. K největším řekám patří řeka Saint Paul, řeka Saint John a řeka Cavalla.

V jihozápadní části země se nacházejí deštné pralesy, které jsou domovem rozmanitého subtropického lesního ekosystému.

 

Nejvyšší vrchol: Mount Wuteve 1 440 m.n.m.

Tento vrchol se nachází v pohoří Nimba Range, které se táhne přes hranice Libérie, Guiney a Pobřeží slonoviny.

Vrchol Mount Wuteve poskytuje úchvatné výhledy na okolní krajinu a je významným přírodním a rekreačním místem v Libérii.

 

Podnebí:

Deštivé období v Libérii trvá od května do října. Během těchto měsíců dochází k vydatným srážkám a často se objevují silné lijáky a bouřky. Nejvyšší srážky jsou obvykle v srpnu a září.

Suché období v Libérii trvá od listopadu do dubna. Během této doby je mnohem méně srážek a krajina se může stát sušší až vyprahlou. Suché období může být spojeno s nižší vlhkostí vzduchu.

Libérie má vysokou relativní vlhkost po celý rok, což je typické pro tropické oblasti.

Teploty v Libérii jsou vyšší během deštivého období, kdy mohou dosáhnout až 32-35 °C (90-95 °F). V suchém období jsou teploty mírnější a pohybují se kolem 26-30 °C (79-86 °F).

Během deštivého období, zejména od srpna do října, může Libérii postihovat tropické cyklony a hurikány, což může vést k silným větrům a rozsáhlým povodním.

Pobřežní oblasti Libérie mají větší množství srážek a jsou ovlivňovány Atlantským oceánem, což způsobuje mírnější teploty a stabilnější klima v porovnání s vnitrozemím.

 

Fauna a flora :

Libérie je domovem divokých slonů, zejména v chráněných oblastech jako Sapo National Park. Sloni jsou ohroženým druhem a jsou chráněni před nelegálním lovectvím.

Levharti jsou dalším zvířecím druhem, který obývá liberijské lesy. Jsou to šelmy s krásným kožichem a mají významnou roli v ekologickém systému.

Hroši se vyskytují v některých vodních toků a jezerech v Libérii. Jsou to ohrožené živočišné druhy a jsou chráněni před vyhynutím.

V Libérii žijí různé druhy opic, včetně kolobřichých opic a dalších primátů.

Libérie je domovem několika druhů mangust, které se živí drobnými savci a hmyzem.

Jihozápadní část Libérie má rozsáhlé deštné pralesy, které jsou domovem mnoha druhů rostlin a živočichů. Tyto pralesy zahrnují vysoké stromy, epifyty a liány.

Má bohatou biodiverzitu dřevin, včetně dřev pro těžbu. Některé dřeviny jsou využívány v místním stavebnictví a průmyslu.

ůzné druhy palmových stromů se vyskytují v Libérii a poskytují potravu a materiály pro místní obyvatele.

Libérie je domovem mnoha druhů orchidejí, z nichž některé jsou endemické a nevyskytují se nikde jinde.

Některé druhy liberijské flory jsou důležité pro včelařství a produkci medu.

 

Zemědělství:

Většina liberijského zemědělství je subsistenčního charakteru, což znamená, že zemědělci pěstují potravinové plodiny pro vlastní spotřebu a pro místní trh. Mezi hlavní pěstované plodiny patří maniok, rýže, banány, sladké brambory, kukuřice, fazole a další.

Libérie produkuje také kávu a kakao, což jsou důležité vývozní plodiny. Tyto plodiny jsou často pěstovány na menších plantážích.

Palmový olej je významným produktem liberijského zemědělství. Obyvatelé využívají palmový olej na vaření a také ho prodávají na místním trhu.

Rýže je základní potravinou v Libérii a je často konzumována jako hlavní součást pokrmů.

Včelařství hraje také roli v liberijském zemědělství. Včelaři produkují med a další včelí produkty.

 

Těžba surovin:

Libérie má bohaté zásoby železné rudy a je jedním z hlavních producentů tohoto nerostu v regionu. Těžba železné rudy se provádí v pohoří Nimba Range.

Země má také zásoby diamantů, ačkoli těžba diamantů byla historicky spojena s konfliktem a nelegálním obchodem. Snahy o regulaci a legalizaci diamantové těžby byly podniknuty na mezinárodní úrovni.

Zlato je další důležitou surovinou těženou v Libérii. Existují různé menší dolovací operace, které se zabývají těžbou zlata.

Lesní průmysl, včetně těžby dřeva, má významnou roli v liberijské ekonomice. Dřevo je exportováno do zahraničí a má potenciál pro udržitelné lesní hospodářství.

Libérie má zásoby bauxitu, který je surovinou pro výrobu hliníku. Těžba bauxitu je prováděna v různých částech země.

 

Průmysl:

Průmysl v Libérii je poměrně omezený a méně rozvinutý než zemědělství a těžba surovin. Země se stále vzpamatovává z dlouhé občanské války, která způsobila rozsáhlé škody na infrastruktuře a průmyslu.

Těžba surovin, zejména železné rudy, diamantů, zlata a bauxitu, hraje důležitou roli v liberijském průmyslu. Tyto suroviny se těží a exportují, což přináší příjmy do země.

Lesní průmysl, včetně těžby dřeva a jeho zpracování, je významným odvětvím v Libérii. Zpracované dřevo se exportuje do zahraničí.

Potravinářský průmysl se soustředí na zpracování zemědělských produktů, jako jsou rýže, maniok, palmový olej a další.

Průmysl stavebnictví má potenciál růstu vzhledem k obnově infrastruktury po dlouholeté válce.

Textilní a oděvní průmysl má potenciál pro růst a zaměstnanost. Některé firmy se specializují na výrobu oděvů a textilních výrobků.

Libérie má pobřeží Atlantského oceánu a potenciál pro těžbu ropy a zemního plynu. Toto odvětví se však teprve rozvíjí, a tak země spolupracuje s mezinárodními firmami na průzkumu a těžbě těchto surovin.

 

Služby a další oblasti ekonomiky: námořní doprava – rejdařství

Přírodní a historické zajímavosti: pláže, ostrov Providence, národní parky Lofa – Mano a Sapo

Libérie má dlouhé pobřeží Atlantského oceánu s nádhernými plážemi. Města jako Monrovia a Buchanan mají pláže, které jsou oblíbenými místy pro rekreační aktivity.

Má několik chráněných oblastí, včetně Sapo National Park a Nimba Range, které jsou domovem rozmanité divoké zvěře a exotického prostředí. Tyto oblasti nabízejí příležitosti pro pozorování ptáků a safari.

Libérie má bohatou kulturní historii, která zahrnuje různé etnické skupiny, tradice a festivaly

Libérie čelí několika výzvám v oblasti turismu, včetně nedostatečné infrastruktury, jako jsou cesty a ubytovací zařízení, a nedostatečného marketingu a propagace turistických atrakcí. Bezpečnostní otázky a nedostatek stabilitu také mohou odradit potenciální návštěvníky.

 

Státní zřízení: prezidentská republika

Hlavním ústavním úřadem v Libérii je prezident republiky. Prezident je hlavou státu a vlády a je volený v obecných volbách na šestileté období. Má široké pravomoci včetně vedení vlády, vrchního velení nad ozbrojenými silami a provádění zahraniční politiky.

Liberijský parlament je dvoukomorový. Skládá se z Senátu a Sněmovny reprezentantů. Senát má 30 členů, zatímco Sněmovna reprezentantů má 73 členů. Parlament má pravomoc přijímat zákony, schvalovat rozpočet a provádět legislativní dohled.

Libérie má nezávislý soudní systém, který zahrnuje Nejvyšší soud, ústavní soud a další nižší soudy. Soudy jsou zodpovědné za výkon soudní moci a vynucování zákona.

 

Hlavní město: Monrovia

Město se nachází na pobřeží Atlantského oceánu, na severozápadě Libérie, a je politickým, ekonomickým a kulturním centrem země.

Monrovia byla založena v roce 1822 Američany osvobozenými otroky jako místo pro osídlení a nový život. Město bylo pojmenováno po Jamesi Monroeovi, pátém prezidentovi Spojených států, který podporoval osvobozené otroky. Monrovia je také známá jako “Matka afrických republik.”

Monrovia je centrem politického dění v Libérii a sídlem vlády. Město má dlouhou historii spojenou s osvobozením otroků a vývojem republiky Libérie.

 

Rozloha: 111 369 km2

 

Počet obyvatel: 5 360 000 (2022)

Kpelle jsou největší etnickou skupinou v Libérii a obývají hlavně středozápadní část země. Mají bohatou kulturní tradici a jsou známí svými řemeslnými dovednostmi.

Bassa jsou druhou největší etnickou skupinou v Libérii a žijí hlavně na jihu země. Mají vlastní jazyk a kulturu.Gio a Mano, tyto dvě etnické skupiny žijí hlavně ve východní části Libérie, poblíž hranic s Guineou a Pobřežím slonoviny.

Náboženská krajina Libérie je rozmanitá, přičemž hlavními náboženstvími jsou křesťanství a islám. Křesťanství, zejména protestantismus a katolicismus, má velký vliv na kulturu a společnost Libérie. Kromě toho existuje také muslimská menšina a některé tradiční náboženské praktiky.

Úředním jazykem Libérie je angličtina, a to z důvodu historických vazeb na Spojené státy americké, odkud pocházeli osvobození otroci, kteří založili Libérii.