MALAWI

Datum vzniku: 6. července 1964

Dávná historie: Území dnešního Malawi bylo osídleno již tisíce let před příchodem evropských kolonizátorů. Bylo domovem různých etnických skupin, včetně Chewa a Nyanja.

Kolonizace: V 19. století se region stává součástí Britského impéria a získává název Nyasaland. Britové ovládli toto území především kvůli obchodu s otroky a později kvůli zemědělství a jiným ekonomickým zájmům.

Nezávislost (1964): Malawi získává nezávislost na Velké Británii 6. července 1964 pod vedením prvního prezidenta Dr. Hastingse Kamuzu Bandy. Země přijímá název Malawi.

Kamuzu Bandaova éra: Dr. Hastings Kamuzu Banda se stává dlouholetým prezidentem a vládcem. Jeho vláda byla charakterizována autoritářstvím a omezením politického pluralismu.

Demokratizace (1994): V roce 1994 probíhají první demokratické volby v Malawi a nastává změna režimu. Prezidentem se stává Bakili Muluzi a země prochází procesem politické liberalizace.

21. století: Malawi střídá několik prezidentů a prochází politickými změnami. Země se potýká s hospodářskými výzvami, jako je chudoba a nedostatečný přístup k vzdělání a zdravotní péči.

Současná doba: Od roku 2014 je prezidentkou Malawi Lazarus Chakwera, který byl zvolen v demokratických volbách. Země se snaží řešit sociální a hospodářské problémy a podporovat udržitelný rozvoj.

 

Mezinárodní zkratka: MW

 

Měna: malawská kwacha MKW

Kwacha je dělena do menších jednotek zvaných tambala. Kwacha je oficiálním platidlem v Malawi a používá se pro všechny běžné transakce, včetně nákupu zboží a služeb.

Kurz malawijské kwachy může být kolísavý v závislosti na ekonomických faktorech a měnové politice.

 

Internetová doména: .mw

 

Telefonní předvolba: +265

 

Časové pásmo: GMT+2

 

Geografie:

Země leží v jižní části východní Afriky a je ohraničeno následujícími zeměmi: na severu Tanzanií, na západě Zambií a na jihu a jihovýchodě Mozambikem. Na východě má Malawi pobřeží na jezeře Malawi, které je jedním z největších sladkovodních jezer na světě.

Má různorodý reliéf, zahrnující náhorní plošiny, hory a údolí. Země je známá pro své horské hřebeny, včetně Mulanje Massif a Zomba Plateau.

Jezero Malawi, známé také jako Nyasa, je největší sladkovodní jezero v Malawi a třetí největší v Africe. Je to významná geografická a ekologická zvláštnost země, a je domovem mnoha endemických druhů ryb.

Malawi je protkáno několika řekami, včetně řeky Shire, která odtéká z jezera Malawi a je důležitým vodním tokem pro zemi.

 

Nejvyšší vrchol: Sapitwa (Mount Mulanje) 3 002 m.n.m.

Mulanje Massif je horský masív nacházející se v jihovýchodní části Malawi. Tento masiv je domovem několika vysokých hor a vrcholů, z nichž nejvyšší se jmenuje Sapitwa Peak.

Tento horský region představuje důležitý ekologický prvek v Malawi a je chráněn jako součást národního parku.

 

Podnebí:

Deštné období (listopad až duben) – tato období jsou charakterizována vydatnými srážkami a teplým počasím. Teploty se pohybují od 25 °C do 30 °C (77 °F až 86 °F). Během deštného období může být Malawi náchylné na záplavy, zejména v nižších oblastech a u vodních toků.

Suché období (květen až říjen) – tato období jsou sušší a chladnější, s méně srážkami. Teploty mohou klesnout na 10 °C až 20 °C (50 °F až 68 °F) v noci, zejména ve vyšších nadmořských výškách. Během tohoto období se řeka Shire a některá jezera, včetně jezera Malawi, mohou výrazně zmenšit.

V horských oblastech, jako je Mulanje Massif, může být podnebí chladnější a vlhčí po celý rok, s vyššími srážkami a teplotami, které mohou klesnout pod bod mrazu v noci.

Pobřežní oblasti jezera Malawi mají mírnější klima než vnitrozemské oblasti. Teploty zde bývají vyšší a klima je vlhčí.

 

Fauna a flora :

Malawi je domovem mnoha druhů savců, včetně slonů, buvolů, levhartů, nosorožců a několika druhů antilop. Zvláště známí jsou lemurové, kteří obývají některé oblasti Malawi.

Je rájem pro pozorování ptáků a má více než 650 druhů ptáků, včetně pestrobarevných druhů jako je malachitová rybák nebo pestrobarevný králíček.

Jezero Malawi, třetí největší sladkovodní jezero na světě, je domovem mnoha druhů ryb, včetně cichlid.

V některých částech Malawi, zejména na západě, se nachází tropické deštné pralesy. Tyto pralesy jsou domovem mnoha endemických druhů rostlin a živočichů.

Má několik druhů baobabů, včetně Adansonia digitata. Tyto impozantní stromy jsou charakteristickým znakem krajiny v některých oblastech Malawi.

Vnitrozemské oblasti Malawi jsou často pokryty savanami, kde rostou trávy a akácie. Tyto oblasti jsou domovem savanové fauny, včetně antilop, lva a slonů.

Malawi je také známé pro svou bohatou sbírku orchidejí, které kvetou v různých částech země, zejména v horských oblastech.

 

Zemědělství:

Mezi hlavní plodiny pěstované v Malawi patří kukuřice, fazole, hrách, maniok, batáty, rýže, tabák a bavlna. Kukuřice je základní potravinou a stěžejním prvkem stravy pro většinu obyvatel.

Malawi je také známý produkcí kávy a čaje. Káva se pěstuje zejména na jižním pomezí země, zatímco čaj se produkuje ve vyšších oblastech.

Zemědělství v Malawi je závislé na srážkách, a proto sucho má negativní dopad na úrodu. Mnoho zemědělců nemá přístup k moderním zavlažovacím systémům.

Vláda Malawi zavedla program dotace hnojiv, aby pomohla zemědělcům zvýšit výnosy plodin. Tento program pomáhá zemědělcům získat přístup k hnojivům za subvencované ceny.

Zemědělské produkty, jako je tabák, káva a čaj, jsou hlavními exportními artikly Malawi. Exportní příjmy země z těchto produktů jsou důležitým zdrojem devizových rezerv.

 

Těžba surovin:

Země má zásoby uranu a byly prováděny průzkumy a těžba uranových ložisek. Malawi má potenciál stát se významným producentem uranu.

V Malawi se nachází různé druhy drahých kamenů, včetně safírů, růžového granátu a ametystů. Tyto kameny jsou těženy a mohou být exportovány.

Má bohaté lesní zdroje a těžba dřeva je důležitým odvětvím. Dřevo se používá pro výrobu nábytku, stavebního materiálu a jako palivo.

Byly objeveny zásoby zemního plynu v Malawi, ačkoli těžba a využití těchto zásob je stále ve fázi rozvoje.

Malawi je také významným producentem bavlny, která je těžena a používána pro textilní průmysl.

 

Průmysl:

Textilní a oděvní průmysl je jedním z nejvýznamnějších průmyslových odvětví v Malawi. Země vyrábí textilní výrobky, jako jsou oblečení a textilie, které jsou určeny pro vnitřní spotřebu i export.

Potravinářský průmysl zahrnuje zpracování potravin, jako jsou mouka, cukr, džusy a konzervy.

Tabák je významným vývozním produktem Malawi. Země produkuje tabák včetně burley tabáku, který je exportován do různých zemí.

Malawi se snaží rozvíjet svou energetickou infrastrukturu a zvýšit výrobu elektřiny. Země má potenciál využívat obnovitelné zdroje energie, jako je vodní energie a sluneční energie.

Země má potenciál těžit uran a drahé kameny, což může přispět k rozvoji důlního průmyslu.

Některé společnosti vyrábějí stavební materiály, jako jsou cihly, cement a betonové výrobky, které jsou důležité pro rozvoj infrastruktury.

 

Služby a další oblasti ekonomiky: služby

 

Přírodní a historické zajímavosti: jezero Malawi, Lilongwe, stromy baobab

Malawi je známé svým krásným prostředím, včetně jezera Malawi, které je třetím největším sladkovodním jezerem na světě. Turisté sem přijíždějí za rekreačními aktivitami, jako jsou potápění, plavání a rybaření.

Nabízí horolezcům a turistům mnoho možností pro pěší túry a výlety v horách, včetně Mulanje Massif, který je domovem nejvyššího vrcholu v Malawi.

Má několik národních parků a chráněných oblastí, jako je Liwonde National Park, Nyika National Park a Kasungu National Park, kde turisté mohou pozorovat divokou zvěř a ptáky.

Malawi má bohatou kulturní scénu a několik tradic, které mohou zahrnovat tance, hudbu a řemeslné práce. Turisté mohou navštěvovat vesnice a poznávat místní kulturu.

 

Státní zřízení: republika

Malawi je suverénní republikou s demokratickým státním zřízením. Jeho politický systém je založen na parlamentní demokracii s prezidentským systémem.

Prezident Malawi je hlavou státu a vlády a je volen ve všeobecných volbách na pětileté období. Prezidentský systém poskytuje prezidentovi výkonnou pravomoc a zodpovědnost za řízení vlády a státního aparátu. Prezident má také pravomoc jmenovat členy vlády.

Legislativní moc je svěřena jednokomorovému parlamentu nazývanému Národní shromáždění. Toto shromáždění má 193 členů, kteří jsou voleni v jednomandátových volebních obvodech. Parlament schvaluje zákony a kontroluje vládu.

Soudní moc v Malawi je nezávislá a je zajišťována soudními orgány, včetně Nejvyššího soudu. Soudní systém pracuje na základě právního systému odvozeného od britského práva.

Politická situace v zemi se vyvíjí v souladu s demokratickými principy, ačkoli země čelí výzvám jako je chudoba, korupce a sociální nerovnosti.

 

Hlavní město: Lilongwe

Město se nachází ve střední části země a má bohatou historii a významné místo v politickém a ekonomickém životě Malawi.

Lilongwe byla zvolena jako hlavní město Malawi v roce 1975, kdy nahradila dosavadní hlavní město, Blantyre. Toto rozhodnutí bylo částečně motivováno geografickou polohou Lilongwe, která je více středově orientována vzhledem k různým částem země.

 

Rozloha: 118 484 km2

 

Počet obyvatel: 20 100 000 (2020)

V Malawi existuje mnoho etnických skupin, přičemž největší z nich jsou Chewa, Lomwe, Yao, Ngoni a Tumbuka. Každá etnická skupina má svůj vlastní jazyk, kulturu a tradice.

Oficiálním jazykem v Malawi je angličtina, která se používá ve školství, vládě a obchodě. Nicméně veřejnost mluví různými bantuskými jazyky, jako je Chewa, Chichewa, Chitumbuka, Chiyao a další.

Náboženství hraje v Malawi významnou roli a většina obyvatel se hlásí k křesťanství, z nichž největší církevní skupinou jsou protestanti, následovaní katolíky. Existují také menší muslimské komunity a tradiční africká náboženství.

Malawi čelí výzvám v oblasti zdravotní péče a vzdělávání, s vysokou mírou chudoby a nízkou gramotností. Vláda a mezinárodní organizace pracují na zlepšení těchto oblastí.