NAMIBIE

Datum vzniku: 21. března 1990

Stručná historie chronologicky:

1884 – Německá říše vyhlásila svůj nárok na Jihozápadní Afriku (dnešní Namibie) a začala ji kolonizovat.

1915 – Během první světové války obsadila Jihoafrická unie (dnešní Jihoafrická republika) Jihozápadní Afriku a získala kontrolu nad územím.

1920 – Namibie byla oficiálně svěřeneckým územím Společnosti národů pod mandátem Jihoafrické unie.

1946 – Jihozápadní Afrika se stala územím pod správou Organizace spojených národů (OSN).

1960-1980 – V této době začal boj za nezávislost Namibie proti jihoafrické okupaci, přičemž Namibijská osvobozenecká bojová organizace SWAPO hrála klíčovou roli.

1988 – Po dlouhých jednáních a mezinárodním tlaku došlo k podepsání dohody mezi Jihoafrickou republikou, Kubou a USA, která vedla k odchodu jihoafrických vojsk a k vyhlášení nezávislosti Namibie.

21.března 1990 – Namibie byla oficiálně vyhlášena nezávislou republikou.

1990 a 2000 – Postupně se rozvíjela jako nezávislý stát s demokratickými volbami a hospodářským růstem.

Současnost – Země zůstává nezávislým státem s demokratickými institucemi, ačkoli se stále potýká s některými sociálními a hospodářskými výzvami jako je nerovnoměrné rozdělení bohatství a otázky pozemkové reformy.

 

Mezinárodní zkratka: NA

 

Měna: namibijský dolar NAD

Namibijský dolar je platidlem používaným v Namibii od její nezávislosti v roce 1990.

 

Internetová doména: .na

 

Telefonní předvolba: +264

 

Časové pásmo: GMT +2

 

Geografie:

Namibie je známá především pro Namibijskou poušť, jednu z nejstarších a nejslavnějších pouští na světě. V této poušti se nachází vysoké písečné duny, z nichž největší je známá jako Duny Sossusvlei. Má pobřeží o délce přibližně 1 500 kilometrů, které se táhne podél Atlantského oceánu. Je známé jako “Skeletové pobřeží” a je domovem mnoha zajímavých geologických útvarů a míst.

Vnitrozemí je charakterizováno rozsáhlými planinami a vysočinami jako je Centrální vysočina. Oblast je hornatá a divoká, s několika horami a skalními útvary.

I když je Namibie z velké části suchou zemí, má několik řek, z nichž nejvýznamnější je řeka Oranje, která tvoří východní hranici s Jihoafrickou republikou.

 

Nejvyšší vrchol: Brandberg 2 573 m n.m.

Brandberg se nachází v provincii Erongo na západě Namibie. Hora je známá svou charakteristickou červenou barvou, která vzniká díky rozkladu hornin v oblasti.

 

Podnebí:

Většina Namibie má pouštní nebo polopouštní podnebí. Namibijská poušť, která se táhne podél západního pobřeží, je jednou z nejsuchších a nejstarších pouští na světě. V této oblasti je minimální úhrn srážek a vysoké teploty. Průměrné teploty se v pouštní oblasti pohybují kolem 25-30°C během dne a mohou klesat pod bod mrazu v noci.

Na pobřeží Atlantského oceánu je podnebí mírnější díky oceánským proudům. Zdejší města, jako je Swakopmund a Walvis Bay, mají chladnější a vlhčí klima než vnitrozemí, s průměrnými teplotami kolem 15-25°C. Vnitrozemské části mají kontinentální podnebí s výraznějšími teplotními výkyvy mezi nocí a dnem. Letní měsíce jsou horké, s teplotami často přesahujícími 30°C, zatímco zimní měsíce mohou být chladné, s nočními teplotami blížícími se bodu mrazu.

V některých částech země existují období dešťů, která obvykle probíhají v letních měsících. Během těchto období může dojít k deštivým bouřkám a většímu množství srážek.

 

Fauna a flora:

Namibie je známá svými divokými a domestikovanými velbloudy, kteří jsou schopní přežít v suchém prostředí Namibijské pouště a jsou důležitými zvířaty pro místní obyvatele.

V národním parku Etosha můžete vidět velká zvířata jako jsou sloni, nosorožci, lvi, leopardi, geparci a buvoli. Park je oblíbeným místem pro safari a pozorování divoké zvěře.

Země je rájem pro ornitology, s mnoha druhy ptáků, včetně plameňáků, sokolů, supů a mnoha dalších. Vodní ptáci se často vyskytují u slaných jezer a bažin.

Pískovcové kobylky jsou schopny přežít v extrémním prostředí pouště a mají unikátní způsob života. Na pobřeží lze nalézt mnoho druhů mořských živočichů, včetně tuleňů, delfínů a mnoha druhů ryb.

Rostliny jsou dobře adaptované na suché podmínky a extrémní teploty. Sem patří agáve, akácie, aloe vera, Welwitschie (jedna z nejstarších rostlin na světě) a mnoho dalších druhů.

Welwitschie, tato jedinečná rostlina je charakteristická svými dvěma dlouhými, páskovanými listy a je považována za endemický druh v Namibii.

 

Zemědělství:

Vzhledem k suchým klimatickým podmínkám a pouštnímu prostředí tvoří pastevectví velkou část zemědělství. Ovce a skot jsou nejčastěji chovanými druhy zvířat, a to zejména v jižní a centrální části země. I když je Namibie většinou suchou zemí, některé oblasti, jako jsou severní regiony, mají dostatek srážek pro pěstování obilí, jako je kukuřice a pšenice.

Země má různé oblasti vhodné pro pěstování révy vinné a produkci vína. Některé z namibijských vín získaly mezinárodní uznání. V některých regionech, jako je Okavango, se pěstuje ovoce, napíklad citrusy, mango, hroznové víno a další druhy.

 

Těžba surovin:

Namibie je jedním z předních světových producentů diamantů. Hlavními diamantovými doly jsou Orapa, Letlhakane a Damtshaa. Diamanty jsou jedním z hlavních pilířů namibijské ekonomiky a jejich těžba přináší významné příjmy do státního rozpočtu.

Země má značné zásoby uranu, což je důležitá surovina pro jadernou energetiku. Těžba uranu probíhá v oblasti Rössing, kde se nachází jeden z největších uranových dolů na světě.

V Namibii se také těží měď, především v oblasti Tsumeb. Olovo a zinek se těží v několika oblastech , včetně oblasti Tsumeb a Grootfontein.

Těží se zde také různé další nerostné suroviny, jako je grafit, fosfát, železná ruda a další.

 

Průmysl:

Potravinářský průmysl, energetický průmysl, zpracování kovů a stavební průmysl.

Vzhledem k rostoucí urbanizaci a rozvoji infrastruktury se rozvíjí stavebnictví,  výstavba silnic, nemocnic, škol a dalších staveb.

S dlouhým pobřežím Atlantského oceánu má také bohatý rybolov.

 

Služby a další oblasti ekonomiky: doprava, cestovní ruch

 

Přírodní a historické zajímavosti: národní park Etosha, poušť Namib, oblasti Twyfelfontein, Sossusvlei, město Windhoek

Namibie je jedním z nejlepších míst na světě pro safari a pozorování divoké zvěře. Národní park Etosha je jedním z nejznámějších parků, kde lze vidět slony, lvy, nosorožce, žirafy a mnoho dalších druhů zvířat. Namibijská poušť je jednou z nejstarších a nejkrásnějších pouští na světě. Zdejší hlavní atrakcí jsou monumentální písečné duny, jako jsou Duny Sossusvlei. Swakopmund a Walvis Bay jsou oblíbenými turistickými destinacemi na pobřeží.

Bohatá kulturní historie a domorodé kmeny, jako jsou Himbové a Sanové, nabízejí turistům možnost se seznámit s tradičními kulturami, řemesly a zvyky. Země má unikátní geologické útvary, jako je kaňon Fish River.

 

Waterparky:

 

Státní zřízení: poloprezidentská republika

Hlavním státním orgánem je prezident, který je zároveň hlavou státu a vlády. Je volen na pětileté období v demokratických volbách a má výkonnou moc. Země má vícestranický politický systém, což znamená, že existuje několik politických stran účastnících se voleb a politických procesů.

Legislativní moc je svěřena dvoupodlažnímu parlamentu, který se skládá ze dvou komor: Národního shromáždění a Národní rady. Národní shromáždění je dolní komorou a má 96 členů, kteří jsou voleni na pětiletá období. Národní rada je horní komorou parlamentu a má 42 členů, kteří jsou voleni na šestiletá období.

Má nezávislý soudní systém, který zahrnuje nejvyšší soud, odvolací soud a regionální soudy. Soudci jsou jmenováni prezidentem na doporučení Judikativní služby Namibie.

 

Hlavní město: Windhoek

Nachází se ve střední části země a je ekonomickým, politickým a kulturním centrem Namibie. Název “Windhoek” pochází z německého slova “Windhuk,” což znamená “Místo větru,” a to odkazuje na časté větrné podmínky v této oblasti. Windhoek byl založen německými kolonizátory v roce 1840 a později se stal hlavním městem německé jihozápadní Afriky. Po první světové válce byla Namibie předána Jižní Africe, ale Windhoek zůstal hlavním městem.

 

Rozloha: 825 615 km2

 

Počet obyvatel: 2 550 000 (2020)

Namibie má rozmanitou populaci složenou z různých etnických a kulturních skupin. Hlavními skupinami jsou Ovambo, Hererové, Nama, Himbové a Sanové.

Oficiálním jazykem je angličtina, která se používá ve vládních institucích a ve vzdělávání. Dalšími rozšířenými jazyky jsou oshivambo, ndonga, herero a afrikánština.

Hlavními náboženskými směry jsou křesťanství a tradiční africké náboženství. Namibie má zdravotnický systém, který poskytuje základní zdravotní péči všem obyvatelům. Zdravotní péče byla významně rozšířena, zejména v oblasti prevence a léčby HIV/AIDS.

 

Památky UNESCO: 2

 

 1. Twyfelfontein (2007) – Oblast se skalními kresbami vzniklými kolem roku 1000 n. l.
 2. Namibijské písečné moře (2013) – Písečné duny na pobřeží Atlantiku.
                 

Národní parky: 12

 

 1. Národní park ǀAi-ǀAis Hot Springs Game
 2. Národní park Bwabwata
 3. Národní park Dorob
 4. Národní park Etosha
 5. Národní park Khaudum
 6. Národní park Mangetti
 7. Národní park Mudumu
 8. Národní park Namib-Naukluft
 9. Národní park Nkasa Rupara
 10. Národní park Skeleton Coast
 11. Národní park Tsau ǁKhaeb
 12. Národní park Waterberg Plateau