NIGÉRIE

Datum vzniku: 1. října 1960

Stručná historie chronologicky:

Příchod Evropanů: V 15. století přišli na území Nigérie portugalští objevitelé. Později, v 19. století, se začaly  šířit evropské koloniální mocnosti, zejména Velká Británie. Britové založili britskou kolonii Nigérie, která zahrnovala různé etnické skupiny.

Nezávislost: Nigérie získala nezávislost na britské koloniální nadvládě 1. října 1960. Stala se federální republikou a zvolila si Nnamdiho Azikiweho jako svého prvního prezidenta.

Politická nestabilita: Země prošla řadou politických zvratů, vojenských pučů a období politické nestability po získání nezávislosti. To zahrnovalo období vojenské vlády a občanskou válku (1967-1970), známou také jako válka Biafra.

Návrat k civilní vládě: V roce 1999 se Nigérie vrátila k civilní demokracii poté, co vojenská vláda skončila. Obnoven byl vícestranický politický systém a Nigérie začala volit své prezidenty v demokratických volbách.

Hospodářské výzvy: Země je známa svými bohatými zásobami ropy a přesto čelí výzvám spojeným s chudobou, korupcí, nerovností a nedostatečným rozvojem infrastruktury.

 

Mezinárodní zkratka: NG

 

Měna: nigerijská naira NGN

Naira je rozdělena do menších jednotek zvaných kobo. Kobo se používá pro drobné transakce a tvoří desetinu nairy. Naira je oficiální platidlo země a používá se pro všechny finanční transakce v Nigérii.

 

Internetová doména: .ng

 

Telefonní předvolba: +234

 

Časové pásmo: GMT +1

 

Geografie:

Nigérie má přibližně 853 kilometrů pobřeží podél Guinejského zálivu. Tato oblast zahrnuje města Lagos a Port Harcourt a je důležitým hospodářským a obchodním centrem země.

Vnitrozemí se skládá z různých typů krajiny, včetně savan, hor, jezer a řek. Významné řeky v Nigérii jsou Niger, Benue a Kaduna, které jsou důležité pro zemědělství a dopravu.

Většina Nigérie patří do oblasti subsaharské Afriky. Na východě země se nacházejí hory Jos Plateau a Obudu Plateau, které nabízejí krásné krajinné scenérie.

V severní části jsou pouštní oblasti, včetně Sahary. Saharské pouště se táhnou až k hranicím s Nigerem na severu.

 

Nejvyšší vrchol: Chappal Waddi 2 419 m n.m.

Nacházející se v pohoří Shebshi v severní části země. V blízkosti hranic s Kamerunem.

 

Podnebí:

Většina Nigérie patří do oblasti subsaharské Afriky a má savanové klima. To zahrnuje období sucha a období dešťů. Suchá období mohou být extrémně horká s vysokými teplotami, zatímco období dešťů přinášejí vyšší vlhkost a srážky.

V severní části, zejména v blízkosti Sahary se nacházejí pouštní oblasti s horkým a suchým klimatem. Teploty zde mohou být extrémně vysoké, a srážky minimální.

Delta řeky Niger, která se nachází na jihu země, má vlhké tropické klima. Zde je období dešťů delší s výraznými dešťovými obdobími. Tato oblast je známá svou bohatou vegetací a zemědělskou produkcí. Oblast Jos Plateau a Obudu Plateau má mírnější klima kvůli vyšším nadmořským výškám.

Pobřeží Atlantského oceánu má tropické klima s vysokou vlhkostí a srážkami. Teploty jsou zde příjemnější, ale oblast může být postižena občasnými tropickými cyklóny.

 

Fauna a flora:

V savanových oblastech můžete najít rozmanitou zvěř, včetně slonů, býků, lva, leopardů, gepardů, zeber, antilop kudu, buvolů a mnoho dalších.

Nigérie je domovem mnoha druhů ptáků, včetně papoušků, orlů, pelikánů a kormoránů. V pobřežních oblastech žije mnoho druhů ryb, želv a krokodýlů. Oblast je také důležitým hnízdištěm pro mořské želvy jako je želva obrovská. Země je domovem různých druhů primátů – šimpanzů, goril a dalších.V zemi se vyskytuje mnoho druhů hadů a ještěrů.

Savanové oblasti  jsou bohaté na různé druhy trávy, stromů a keřů. Akácie a baobaby jsou typické stromy této oblasti. V jihozápadní části se nachází deštné lesy, které mají bohatou vegetaci jako palmových stromů, lián a orchidejí. Nigérie má řadu endemických druhů rostlin a květin, včetně ibišků a různých léčivých rostlin.

Pobřežní oblasti  jsou známé svými mangrovovými lesy, které jsou důležitým prostředím pro mnoho mořských živočichů.

 

Zemědělství:

Mezi hlavní plodiny, které se zde pěstují, patří kukuřice, maniok, rýže, batáty, arašídy, hrách, sója a banány. Rýže a kukuřice jsou základními potravinami v nigerijské stravě.

Nigérie produkuje také kávu a kakao, které jsou důležité pro export. Chov dobytka je důležitým zejména v severních oblastech. Zde se chová skot, ovce, kozy a další hospodářská zvířata. I rybolov je důležitým způsobem obživy.

 

Těžba surovin:

Nigérie je jedním z největších producentů ropy v Africe a má rozsáhlé zásoby zemního plynu. Ropný průmysl tvoří významnou část nigerského hospodářství a příjmy z ropy jsou velkou část státního rozpočtu. Má zásoby uhlí, přičemž těžba se provádí především v oblasti Enugu v jihovýchodní části země. Používá se především pro výrobu elektrické energie a průmyslových procesů.

Těžba drahých kovů, jako jsou zlato nebo cín je však v porovnání s ropou a uhlím méně rozvinutá. Země má rozsáhlé zásoby nerostných surovin, včetně železné rudy, vápence, kaolinu, soli, fosfátů a dalších. Díky rozsáhlým lesům je zde dřevo důležitým vývozním produktem.

 

Průmysl:

Těžba, rafinace a zpracování ropy jsou klíčovými průmyslovými odvětvími. Rafinérie zpracovávají ropu pro vnitřní spotřebu a export.

Země se snaží rozvíjet infrastrukturu, včetně silnic, mostů, letišť a přístavů, což přináší příležitosti pro stavební průmysl.

Potravinářský průmysl zpracováná potraviny, jako je  kakao, káva, palmový olej, mléčné výrobky a další. Textilní průmysl čelí velké konkurenci z jiných zemí.

 

Služby a další oblasti ekonomiky: doprava, telekomunikace, bankovnictví

 

Přírodní a historické zajímavosti: národní parky Yankari a Gashaka Gumti, oblast Afi, Sukur, Enugu, Zuma, Čadské jezero, Abuja, pláže

Nigérie má bohaté kulturní dědictví. Místní kultura, včetně tradičního umění, řemesel a festivalů představuje atraktivní zážitek pro turisty. Nádherné přírodní scenérie, včetně savan, deštných pralesů, hor, jezer a řek. Národní parky jako je Národní park Yankari a Národní park Cross River, jsou domovem divoké zvěře a vhodnými místy pro safari a pozorování ptáků.

Pobřežní města, jako Lagos a Calabar nabízejí možnosti pro plážový odpočinek a vodní aktivity. Tato místa jsou také známá pro svou bohatou kulinářskou scénu s místními pokrmy a rybími specialitami.

 

Waterparky:

 

Státní zřízení: prezidentská republika

Hlavním státním orgánem v Nigérii je prezident, který je hlavou státu a vlády a je volený na čtyřleté funkční období. Prezident má výkonnou pravomoc a jmenuje ministry.

Legislativní moc je rozdělena mezi dvě komory – Senát a Sněmovnu reprezentantů. Senát je složen z 109 senátorů, zatímco Sněmovna reprezentantů má 360 poslanců.

Nejvyšší soud je nejvyšším soudním orgánem v zemi a má pravomoc v oblasti ústavního práva a dohledu nad zákonností.

 

Hlavní město: Abuja

V roce 1976 bylo rozhodnuto o přesunutí hlavního města z Lagosu do nově zbudované metropole v centrální části země. Jedná se o vybudování nové metropole na zelené louce, podobně jako například město Brasilia. Abuja se stala hlavním městem v roce 1991. Dodnes se nepodařilo městu vetknout opravdu metropolitní ráz. Po dlouhou dobu byla Abuja téměř prázdným městem, do kterého se přestěhovali úředníci z Lagosu.

Přesun hlavního města byl proveden s cílem decentralizovat vládní struktury a umožnit rovnoměrnější rozvoj v různých částech země.

 

Rozloha: 923 768 km2

 

Počet obyvatel: 226 000 000 (2022)

Nigérie je charakterizována velkou etnickou a náboženskou rozmanitostí. Má více než 250 etnických skupin a národů, přičemž největšími skupinami jsou Hausa-Fulani, Yoruba a Igbo.

Nejrozšířenějším náboženstvím je islám, který je převládajícím v severních částech země. Křesťanství je rozšířené v jižních a středních částech. Nigérie má více než 500 různých jazyků, z nichž nejrozšířenějšími jsou angličtina (oficiální jazyk), hausa, joruba a igbo. Každá etnická skupina má svůj vlastní jazyk, což činí Nigérii lingvisticky velmi rozmanitou zemí.

 

Památky UNESCO: 2

 

  1. Sukur (1999) – V krajině Sukur se kromě paláce Hidi nacházejí terasovitá pole, jejich posvátné symboly a četné pozůstatky kdysi vzkvétajícího železářského průmyslu.
  2. Posvátný háj Osun-Osogbo (2005) – Posvátný háj s patheonem kmene Yuruba.

               

Národní parky: 8

 

  1. Národní park Chad Basin
  2. Národní park Cross River
  3. Národní park Gashaka Gumti
  4. Národní park Kainji
  5. Národní park Kamuku
  6. Národní park Okomu
  7. Národní park Old Oyo
  8. Národní park Yankari