ROVNÍKOVÁ GUINEA

Datum vzniku: 12. října 1968

Stručná historie chronologicky:

Předkoloniální období: Před příchodem evropských kolonizátorů bylo území dnešní Rovníkové Guinei osídleno různými etnickými skupinami Bantu a Pygmajů.

Španělská kolonie: V 18. a 19. století zde začali Španělé zakládat kolonie. V roce 1844 byly ostrovy Bioko a Annobón prohlášeny za španělskou kolonii Rovníková Guinea.

Dělení území: Po konferenci berlínských mocností v roce 1884 byla Rovníková Guinea rozdělena mezi Španělsko a Francii. Španělsko si podrželo části pevninského území a ostrova Bioko, zatímco Francie získala kontrolu nad územím dnešního Kamerunu.

Nezávislost: Dne 12. října 1968 získala nezávislost na Španělsku, kdy se stala Republikou Rovníková Guinea. Jejím prvním prezidentem byl Francisco Macías Nguema.

Prezident Macías Nguema: Prezident Macías Nguema zavedl brutální diktaturu a prosazoval represe a politiku teroru. Jeho vláda byla charakterizována porušováním lidských práv a ekonomickým úpadkem.

Období po Macías Nguemovi: V roce 1979 byl prezident Macías Nguema svržen vojenským pučem a nastoupil za něj Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, který je v čele země dodnes.

 

Mezinárodní zkratka: GQ

 

Měna: středoafrický CFA frank, XAF

Středoafrický frank, zkráceně XAF je společná pro několik států v Africké unii, které používají Středoafrickou hospodářskou a měnovou unii (CEMAC) a Ekvatorialní africkou hospodářskou a měnovou unii (CEMAC), což jsou dvě regionální měnové unie v Africe.

 

Internetová doména: .gq

 

Telefonní předvolba: +240

 

Časové pásmo: +1 GMT

 

Geografie:

Rovníková Guinea se nachází na západním pobřeží Afriky a sdílí hranice s Kamerunem na severu a Gabonem na jihu a východě. Na severovýchoději omývají vody Guinejského zálivu.

K zemi patří také ostrov Bioko, který se nachází v Guinejském Zálivu . Na tomto ostrově leží hlavní město Malabo.

Dalším menším ostrovem, který patří k Rovníkové Guineji je Annobón. Má několik řek, z nichž nejvýznamnější je řeka Mbini. Její údolí je jedním z hlavních zemědělských regionů. V zemi se také nachází několik jezer, včetně jezera Afi, které je jedním z největších sladkovodních jezer v Africe.

 

Nejvyšší vrchol: Pico Basilé 3 008 m n.m.

Tato hora se nachází v centrální části ostrova Bioko a nabízí impozantní výhledy na okolní krajinu a pobřeží Guinejského zálivu.

 

Podnebí:

Rovníková Guinea má tropické klima s minimálními sezónními změnami teploty. Průměrné teploty se pohybují mezi 24 °C a 33 °C po celý rok.

Vlhkost je vysoká po celý rok, a to zejména kvůli blízkosti k rovníku a oceánu. Díky této vysoké vlhkosti jsou deštné lesy na pevninském území země bohaté na floru a faunu.

V zemi existuje dvě hlavní deštivá období. První trvá od května do července a druhé od září do listopadu. Během těchto období může spadnout významné množství srážek.

Suchá období přicházejí mezi deštivými sezónami, ale ani v těchto obdobích neklesá vlhkost na nízké hodnoty. Suché období jsou obvykle od prosince do února a od srpna do září.

Vlivem své polohy u Guinejském zálivu může být Rovníková Guinea někdy postižena tropickými bouřemi a hurikány, zejména během deštivých období.

 

Fauna a flora:

Rovníková Guinea je domovem několika druhů primátů, včetně goril, bonobů a mangabejů. V některých oblastech země, zejména v národním parku Monte Alén, lze najít populace lesních slonů.

Je domovem několika druhů levhartů, včetně levharta skvrnitého. Je rájem pro pozorovatele ptáků s bohatou populací papoušků, orlů, volavek a dalších druhů.

V moři kolem pobřeží lze najít různé druhy ryb. Převládajícím typem vegetace v zemi jsou deštné lesy, které jsou domovem epifytů a lián. Mezi květinami, které zde rostou, patří orchideje, ibišky a mnoho dalších druhů. Palmové stromy jsou zde běžné, poskytují ovoce, oleje a další produkty.

 

Zemědělství:

Mezi hlavní plodiny, které se zde pěstují, patří kakao, olejniny (zejména palma olejná), maniok, kukuřice, sladké brambory, banány a káva. Tropické plodiny jako kakao a káva jsou významnými exportními produkty. Většina zemědělců praktikuje subsistenční zemědělství, což znamená, že pěstují plodiny převážně pro vlastní potřebu a místní trh.

Země je jedním z výrobců kakaa, což je klíčový exportní produkt. Kakao se pěstuje na pevninském území země i na ostrově Bioko. Palma olejná je dalším významným produktem, její olej je důležitým zdrojem potravy a také exportním produktem.

 

Těžba surovin:

Rovníková Guinea je významným producentem ropy v regionu. Těžba ropy je koncentrována na pevninském území země, zejména v oblasti Río Muni. Toto bohatství na ropu bylo důležitým faktorem pro hospodářský růst země. Kromě ropy má země také značné zásoby zemního plynu. Těžba zemního plynu se provádí na pevninském území –  surovina je důležitým prvkem energetického sektoru.

 

Průmysl:

Ropný průmysl je dominantním průmyslovým odvětvím v zemi. Rovníková Guinea těží ropu na pevninském území i na ostrově Bioko. Ropa se následně zpracovává v rafinériích a terminálech a exportuje se na mezinárodní trhy. Země má několik rafinérií, kde se zpracovává ropa a vyrábí se zde ropné produkty, jako je benzin, nafta a petrolej.

Dřevo je významným produktem lesního průmyslu, využívá na místní i mezinárodní úrovni. Stavebnictví se rozvíjí, zejména v souvislosti s rozvojem infrastruktury.

 

Služby a další oblasti ekonomiky: –

 

Přírodní a historické zajímavosti: národní park Monté Alén, města Malabo, Bata, Moka, hora Pico Basilé

Rovníková Guinea nabízí přírodní krásy, které mohou lákat turisty. Zahrnují deštné lesy, krásné pláže, ostrovy Bioko a Annobón, hory a bohatou faunu a floru.

Pláže na ostrově Bioko a pobřeží Río Muni představují místa pro rekreaci a vodní sporty. Turisté mohou objevovat místní kulturu a tradice prostřednictvím návštěvy tradičních vesnic, festivalů a kulturních událostí. Historické památky a muzea poskytují pohled na historii země, včetně koloniální éry a bohatého kulturního dědictví.

 

Waterparky:

 

Státní zřízení: prezidentská republika

Moc v zemi je koncentrována v prezidentském úřadě. Prezident je hlavou státu a vlády a má široké pravomoci včetně výkonné, legislativní a vojenské moci.

Rovníková Guinea má formálně jednopártiový systém, kde vládnoucí strana Demokratická strana Rovníkové Guineje (PDGE) má dominující postavení. To znamená, že politická opozice má omezenou přítomnost v parlamentu. Legislativním orgánem je Národní shromáždění, které má dvě komory: Poslaneckou sněmovnu a Senát. Poslanecká sněmovna má více pravomocí a má vliv na tvorbu zákonů.

Nezávislý soudní systém má za úkol zabezpečovat spravedlnost a dodržování práva. Prezident jmenuje soudce a má vliv na soudnictví.

Rovníková Guinea byla kritizována za nedostatek demokracie, porušování lidských práv a korupci. Mezinárodní organizace tak sledují situaci v oblasti lidských práv.

 

Hlavní město: Malabo

Malabo se nachází na ostrově Bioko. Ostrov Bioko je jedním z dvou hlavních územních celků Rovníkové Guinei, druhým je pevninská oblast Río Muni.

Město bylo založeno Španěly v roce 1827 jako Port Clarence. Později bylo přejmenováno na Santa Isabel. Po získání nezávislosti v roce 1968 bylo přejmenováno na Malabo.

 

Rozloha: 28 050 km2

 

Počet obyvatel: 1 680 000 (2022)

Rovníková Guinea je domovem různorodých etnických skupin, přičemž největší z nich jsou Fangové, Bubi, Ndowe, a Bujebi. Křesťanství a tradiční africké náboženství jsou nejrozšířenějšími v zemi. Křesťané tak tvoří většinu obyvatelstva.

Španělština a francouzština jsou oficiálními jazyky. Zdravotní péče v zemi je omezena. Rovníková Guinea čelí zdravotním výzvám, jako jsou infekční nemoci a nedostatek zdravotního personálu.

 

Památky UNESCO: –

              

Národní parky: 4

 

  1. Národní park Pico Basilé
  2. Národní park Monte Alén
  3. Národní park Altos de Nsork
  4. Národní park Malabo