SOMÁLSKO

Datum vzniku: 1. července 1960

Stručná historie chronologicky:

19. století: Somálsko bylo rozděleno mezi různé evropské mocnosti. Britské Somaliland, italské Somaliland a francouzské Somálsko byly kolonie, zatímco britský protektorát ochraňoval území v severním Somálsku.

1940-1941: Během druhé světové války obsadily britské a italské vojska území Somálska.

1941: Po skončení druhé světové války byl italský Somaliland předán britské správě a vytvořil se Britský protektorát Somaliland.

1950: Osobnosti z různých částí Somálska začaly agitovat za sjednocení a nezávislost.

1960: 1. července 1960 byl Britský protektorát Somaliland sjednocen s Italským, čímž vznikla Somálská republika.

1969: Generál Siad Barre převzal moc ve vojenském puči a uvedl do provozu autoritářský režim.

1980-1991: Somálsko bylo nuceno čelit vážnému suchu a hladomoru, což vedlo k humanitární krizi.

1991: V důsledku vzpoury a občanské války byl režim generála Siada Barreho svržen a země se ocitla v chaosu a anarchii.

2006: Islámská soudní unie převzala kontrolu nad velkou částí jižního Somálska a usilovala o obnovení stability. To vyvolalo intervenci Etiopie a mezinárodního společenství.

2012: S podporou OSN byla zřízena nová federální vláda, v zemi pokračovaly ozbrojené konflikty a teroristické aktivity.

Současnost: Somálsko zůstává zemí s výzvami spojenými s bezpečností, politickou nestabilitou a chudobou. Mezinárodní společenství, včetně OSN, pokračuje v úsilí o obnovu stability a rozvoje v zemi.

 

Mezinárodní zkratka: SO

 

Měna: somálský šilink (SOS)

Somálský šilink byl zaveden poté, co se země osamostatnila a sjednotila v roce 1960. Jeden somálský šilink se dále dělí na 100 centů.

 

Internetová doména: .so

 

Telefonní předvolba: +252

 

Časové pásmo: GMT +3

 

Geografie:

Somálsko má dlouhé pobřeží Indického oceánu, které je přes 3 300 kilometrů dlouhé.

Vnitrozemí je převážně hornaté a kamenité, s výraznými horskými řetězci, jako je Karkaar Mountains a Golis Mountains. Jediný větší vodní tok v zemi je řeka Jubba na jihu.

Velká část země je pokryta pouštním terénem. Jednou z největších pouští v zemi je poušť Guban, která se rozkládá podél severního pobřeží.

Somálsko má několik ostrovů v Indickém oceánu, včetně Sokotry, který leží poblíž pobřeží.

 

Nejvyšší vrchol: Shimbiris 2 460 m n.m.

Tento vrchol se nachází v pohoří Cal Madow na severu Somálska.

 

Podnebí:

Většina Somálska spadá do sahelského podnebí, což znamená, že země má dlouhé suché období a krátkou dešťovou sezónu. Deště obvykle padají během krátkého období od dubna do června, kdy přichází dešťové monzuny z Indického oceánu. Tato období dešťů jsou klíčová pro zemědělství a zásobování vodou.

Pobřežní oblasti na východním pobřeží Somálska mají mírnější a vlhčí podnebí, protože jsou ovlivněny Indickým oceánem. Teploty jsou zde obvykle nižší a vlhkost vzduchu vyšší.

Vnitrozemí, zejména v nižších nadmořských výškách, může zažívat extrémně vysoké teploty během suchých období. Teploty v letních měsících mohou často dosáhnout 40 °C a více.

Suchá období jsou dlouhá a vedou k nedostatku vody. To má zásadní dopad na zemědělství a zásobování vodou pro obyvatele.

V zemi jsou časté větry, včetně suchých a horkých větrů z pouště, které se nazývají “harmattan.”

 

Fauna a flora:

V horských oblastech Somálska, zejména v pohoří Cal Madow žijí kamzíci. Mezi šelmy, které obývají zemi patří lev, hyena, karakal, serval a další kočky.

V řekách a jezerech žijí krokodýli nilští a krokodýli mořští. Somálsko je domovem mnoha druhů ptáků, včetně dravců, sov, koroptví, pštrosů a dalších.

Akácie poskytují stín a potravu pro mnoho zvířat. V některých pouštních oblastech rostou kaktusy, které jsou přizpůsobeny suchým podmínkám. V oáze a pobřežních oblastech se tyčí palmy, které poskytují stín a plody.

 

Zemědělství:

Mezi hlavní zemědělské plodiny patří obilniny (zejména kukuřice, pšenice a ječmen), rýže, cukrová třtina, banány, citrusové plody, hrozny, mango a další ovoce a zelenina.

Obyvatelé často chovají dobytek, včetně ovcí, koz, skotu a velbloudů. Většina zemědělců stále používá tradiční zemědělské metody a nástroje, což může omezovat produktivitu a udržitelnost.

Zemědělství je často závislé na deštích. Nedostatek deště může vést k neúrodě a hladomorům. Mezinárodní organizace se snaží pomáhat v oblastech, jako je zavlažování, výcvik zemědělců a distribuce potravin. Rybolov je důležitou složkou stravy a hospodářství, bylo ale zasaženo problémy spojenými s pirátstvím a nezákonným rybolovem.

 

Těžba surovin:

Somálsko má potenciál pro těžbu zlata, zejména v oblastech jižní a střední části země. V některých regionech byly zjištěny zásoby železné rudy. Těžba však byla omezena nedostatkem infrastruktury a politickými konflikty. V oblasti Galguduud v centrálním Somálsku byly zjištěny zásoby černého uhlí.

Země je známá pro těžbu drahých kamenů, jako jsou opály, smaragdy. Tyto kameny jsou často těženy nelegálně. Zásoby soli jsou těženy ze solných jezer a pánví.

 

Průmysl:

Průmysl v Somálsku je na nízké úrovni a je ovlivněný politickou nestabilitou, nedostatečnou infrastrukturou a dlouhodobými konflikty v zemi.

Omezený průmyslový sektor, zahrnuje výrobu potravin, textilu, drobných výrobků a stavbu lodí. Většina těchto průmyslových odvětví je však velmi malá.

 

Služby a další oblasti ekonomiky: –

 

Přírodní a historické zajímavosti: národní parky Kismayo a Lag Badana, pobřeží, pohoří Cal Madow

Somálsko má krásnou a různorodou krajinu plnou hor, pobřeží, pouští a savan. Pohoří Cal Madow na severu a pobřežní oblasti východního Somálska nabízejí potenciál pro pěší turistiku, horolezectví a plážové aktivity. Země má bohaté kulturní a historické dědictví, archeologická naleziště a kulturní festivaly. Somálské pobřeží nabízí vodní aktivity, jako je potápění, šnorchlování a rybaření.

 

Waterparky:

 

Státní zřízení: parlamentní republika

Prezident,  je hlavou státu. Je volen parlamentem a má pravomoci v oblasti vedení zahraniční politiky a obrany. Somálský parlament má dvě komory – Poslaneckou sněmovnu a Senát. Poslanecká sněmovna je volena občany, zatímco Senát zahrnuje zástupce federálních států. Parlament má pravomoci týkající se legislativy a dozoru nad výkonnou mocí.

Státní zřízení Somálska je stále ve vývoji, ačkoli se snaží vytvořit federální a demokratický systém, který by zohledňoval zájmy různých etnických a regionálních skupin v zemi.

 

Hlavní město: Mogadišo

Nachází se na východním pobřeží Somálska, u břehů Indického oceánu. Mogadišo má bohatou historii, bylo důležitým obchodním střediskem v oblasti. V minulosti bylo ovládáno různými říšemi a národy, včetně islámských sultanátů. Během koloniálního období bylo součástí italské Somálské protektorátní oblasti.

Přístav v Mogadišu byl historicky jedním z nejdůležitějších na východním pobřeží Afriky a zajišťoval obchodní spojení s dalšími zeměmi. I přes konflikty zůstává přístav důležitým bodem pro dovoz a vývoz.

 

Rozloha: 637 655 km2

 

Počet obyvatel: 17 070 000 (2022)

Somálci tvoří většinu obyvatelstva, jsou největší etnickou skupinou. Mají společný jazyk, somálštinu. Zároveň je zde velmi používaná arabština. V Somálsku žije také menší počet Bantuských etnických skupin, jako jsou Raxanweyn, Digil a Mirifle. Tito lidé mají odlišný původ a mluví jinými jazyky.

Islám je zde dominantní náboženství, většina Somálců jsou sunnitští muslimové. Islám hraje významnou roli ve společnosti a kultuře.

 

Památky UNESCO: –

              

Národní parky: 15

 

 1. Národní park Arbawerow
 2. Národní park Baraako madow
 3. Národní park Buloburto
 4. Národní park Bushbushle
 5. Národní park Daalo Mountain
 6. Národní park Ga’an Libah
 7. Národní park Hobyo
 8. Národní park las’anod
 9. Národní park Ras Hafun
 10. Národní park Shoonto
 11. Národní park Taleh-El Chebet
 12. Národní park Zayla
 13. Národní park Jilib
 14. Národní park Kismayo
 15. Národní park Lag Badana