STŘEDOAFRICKÁ REPUBLIKA

Datum vzniku: 13. srpen 1960

Stručná historie chronologicky:

Kolonie: V 19. století se území dnešní Středoafrické republiky stalo kolonií Francie. Francouzské koloniální úřady ovládaly region a využívaly jeho zdroje.

Nezávislost: Dne 13. srpna 1960 získala Středoafrická republika nezávislost na Francii a stala se samostatným státem. David Dacko se stal prvním prezidentem země.

Politická nestabilita: Po získání nezávislosti začala země čelit politickým problémům a nestabilitě. V následujících letech probíhaly četné státní převraty a změny vlády.

Bokassova vláda: V roce 1966 byl proveden vojenský převrat, kterým byl svržen prezident Dacko, a vládu převzal Jean-Bédel Bokassa. Bokassova vláda byla kontroverzní a známá autoritářstvím.

Centrální africká říše: V roce 1976 se Bokassa prohlásil císařem a změnil název země na Centrální africkou říši. Jeho režim byl značně represivní a kontroverzní.

Svržení Bokassy: V roce 1979 byl Bokassa svržen a prezidentem se opět stal David Dacko. Země se vrátila k původnímu názvu, Středoafrická republika.

Politická nestabilita a konflikty: Po návratu k demokracii v 80. letech a 90. letech země stále trpěla politickou nestabilitou, konflikty a násilím mezi etnickými skupinami.

21. století: Středoafrická republika zůstává postižena politickou a bezpečnostní nestabilitou. V průběhu 21. století se v zemi objevily ozbrojené konflikty a humanitární krize.

 

Mezinárodní zkratka: CF

 

Měna: středoafrický CFA frank, XAF

Tato měna je pevně svázána s eurem a používá se ve více afrických zemích, které jsou členy CEMAC. Měnová politika a emise CFA franku jsou kontrolovány Francií, což je důsledkem historických vztahů a dohod mezi těmito africkými zeměmi a Francií.

Měna je rozdělena na 100 centimů.

 

Internetová doména: .cf

 

Telefonní předvolba: +236

 

Časové pásmo: GMT +1

 

Geografie:

Země má rozmanitý reliéf, zahrnující nížiny, pahorkatiny a pohoří. Na jihu je Kongo-Kordofánské pohoří, na severovýchodě území přechází do Saharské pouště. Středoafrická republika je bohatá na řeky, z nichž některé patří k povodí řeky Konga. Největšími řekami jsou Ubangi,  Kadeï a Sangha. Na jihu země je několik jezer, včetně jezera Chad, které se nachází v oblasti Sahelu.

 

Nejvyšší vrchol: Mont Ngaoui 1 410 m n.m.

Nachází se v pohoří Kongo-Kordofánské na jihu země. Mont Ngaoui je nejen nejvyšším vrcholem Středoafrické republiky, ale také jedním z nejvyšších vrcholů v této části Afriky.

 

Podnebí:

Deštivé období trvá většinou od května do října. Během tohoto období země zažívá vyšší srážky, monzunové deště a časté bouřky. Teploty bývají vyšší, srážky mohou být nepravidelné a závisí na regionu. Suché období probíhá většinou od listopadu do dubna. Během tohoto období klesají srážky a teploty mohou být vyšší. Suché období je obdobím harmattanu, kdy mohou přicházet suché a prašné větry ze Sahary.

Celkově jsou teploty ve Středoafrické republice vysoké po celý rok.

 

Fauna a flora:

Středoafrická republika je domovem mnoha druhů savců, včetně slonů, nosorožců, lvů, leopardů, hrochů, goril a šimpanzů.

Země má bohatou avifaunu s mnoha druhy ptáků, včetně orlů, plameňáků a papoušků. Má mnoho řek a vodních zdrojů, které jsou domovem mnoha druhů ryb, včetně tilápií, štik a kaprů.

Středoafrická republika má bohaté lesy, zejména v jižní části. Ty obsahují různé druhy dřevin jako mahagon, eben a africký dub. Většina země je pokryta savanami, což jsou travnaté oblasti s roztroušenými stromy a keři. Tato krajina je domovem pro velké stáda zvířat, jako jsou antilopy, buvoli a zebry.

 

Zemědělství:

Mezi hlavní plodiny pěstované ve Středoafrické republice patří kukuřice, maniok, banány, hrách, arašídy, batáty a rýže.

Pěstování kávy je také důležitým odvětvím. Středoafrická republika produkuje kvalitní arabiku, která je vyvážena na mezinárodní trhy.

Chov hospodářských zvířat, jako jsou skot, kozy, ovce a drůbež, hraje klíčovou roli v potravinové produkci a v obživě venkovského obyvatelstva. Většina zemědělců používá tradiční metody, jako je ruční orba a pěstování na malých pozemcích. Zemědělství čelí řadě problémů, včetně nedostatečné infrastruktury, sucha, eroze půdy a nedostatečného přístupu k trhům.

 

Těžba surovin:

Středoafrická republika je jednou z hlavních zemí světa, kde se těží diamanty. Tyto drahé kameny jsou důležitým zdrojem příjmů pro zemi. Bohužel, těžba diamantů byla často prováděna ilegálně a její zisky byly využity k financování ozbrojených konfliktů. Zlato je další těženou surovinou v zemi. Těží se především v oblasti východního pohoří.

Lesy obsahují cenné dřeviny, včetně mahagonu, ebenového dřeva a afrického dubu. Dřevo se vyváží na mezinárodní trhy. Země má potenciál na těžbu různých rud, včetně železné rudy, manganu a uranu.

 

Průmysl:

Jeden z hlavních průmyslových sektorů je těžba surovin, zejména diamantů a zlata. Lesy země poskytují cenné dřeviny, které se používají pro výrobu nábytku a stavební materiály.

I v dnešní době existuje hodně obyvatel, kteří nemají přístup k elektřině, země je závislá na dovozu elektrické energie.

Stavebnictví je spojeno s rozvojem infrastruktury, včetně silnic, mostů a dalších veřejných projektů.

 

Služby a další oblasti ekonomiky: –

 

Přírodní a historické zajímavosti: národní parky Sangha Trinational, Dzanga-Ndoki a Manovo-Gounda St Floris, řeka Mbali a vodopády na řece Mbali, město Bangui

Země má rozmanitou a nádhernou krajinu, zahrnující deštné lesy, pohoří, řeky a savany. Tato přírodní bohatství by mohla přitahovat turisty, kteří hledají možnost safari, trekkingu a pozorování divoké zvěře. SAR má několik národních parků a chráněných oblastí, jako je Národní park Dzanga-Sangha, kde můžete vidět gorily a další ohrožené druhy zvířat.

Středoafrická kultura je bohatá a rozmanitá. Země má také několik historických a kulturních památek, jako jsou starobylé vesnice a archeologické naleziště.

 

Waterparky:

 

Státní zřízení: republika

SAR má silný prezidentský systém,  prezident je hlavou státu a vlády. Má široké pravomoce, je volen přímou volbou občanů.

Dvoukomorový parlament se skládá z Národního shromáždění (Assemblée nationale) a Senátu. Národní shromáždění je dolní komorou a má větší legislativní pravomoce.

 

Hlavní město: Bangui

Nachází se v jihozápadní části SAR, poblíž řeky Ubangi, která tvoří hranici s Demokratickou republikou Kongo.

Město bylo založeno v roce 1889 během koloniálního období, kdy byla oblast součástí Francouzské Rovníkové Afriky. V roce 1960 získala země nezávislost a Bangui se stalo její hlavní metropolí.

Bangui, stejně jako celá Středoafrická republika, čelí politickým a bezpečnostním problémům spojeným s konflikty a násilím. To ovlivňuje každodenní život obyvatel města.

 

Rozloha: 622 980 km2

 

Počet obyvatel: 4 600 000 (2022)

Největší etnickou skupinou jsou Bantuové, kteří tvoří většinu populace. Mezi další významné skupiny patří Gbaya, Banda, Sara, M’baaka a Fulani.

Oficiálním jazykem SAR je francouzština, která je používána ve veřejné správě, školství a médiích. Existuje ale mnoho místních jazyků, z nichž některé jsou Lingala, Sango a Banda.

Křesťanství a islám jsou dvě hlavními náboženství. Obyvatelstvo Středoafrické republiky čelí řadě sociálních a ekonomických výzev, včetně politické nestability, konfliktů a chudoby. Humanitární organizace a mezinárodní společenství se snaží poskytovat pomoc a podporu pro zlepšení životních podmínek.

 

Památky UNESCO: 2

 

  1. Národní park Manovo-Gounda Saint Floris (1988) – Národní park v oblasti savan a bažin.
    1988
  2. Sangha Trinational (2012) – Tři národní parky na trojmezí Středoafrické republiky, Kamerunu a Konga se souhrnnou rozlohou více než 750 000 ha.              

 

Národní parky: 6

 

  1. Národní park André Félix
  2. Národní park Bamingui-Bangoran
  3. Národní park Dzanga-Ndoki
  4. Národní park Mbaéré Bodingué
  5. Národní park St Floris
  6. Národní park Manovo-Gounda Saint Floris