SÚDÁN

Datum vzniku: 1. ledna 1956

Stručná historie chronologicky:

Starověk a středověk: Území dnešního Súdánu bylo historicky součástí různých afrických království a říší, včetně království Kúš, Makúríe a Funj. Region byl také křižovatkou obchodních cest vedoucích skrz Saharu.

Osmanská nadvláda: Během 19. století začal osmanský Egypt rozšiřovat svou kontrolu nad Súdánem, což vedlo k dlouhodobé osmanské nadvládě.

Britsko-egyptská nadvláda: V roce 1899 se Súdán stal společným britsko – egyptským protektorátem, známým jako Anglo-egyptský Súdán. Toto období trvalo až do získání nezávislosti.

Nezávislost: Dne 1. ledna 1956 země získala nezávislost na Spojeném království a Egyptu.

Politická nestabilita: Od nezávislosti se Súdán potýkal s politickou nestabilitou a konflikty mezi různými etnickými a náboženskými skupinami.

První súdánská občanská válka (1955-1972): Po nezávislosti propukla první občanská válka mezi jižním Súdánem, který měl většinově křesťanské komunity a severem, který byl většinově muslimský. V roce 1972 byla uzavřena mírová dohoda, která ukončila konflikt a poskytla jižnímu Súdánu autonomii.

Druhá súdánská občanská válka (1983-2005): V roce 1983 vypukla druhá občanská válka mezi severem a jihem, tentokrát kvůli náboženským a etnickým rozdílům, ekonomickým otázkám a kontrole nad ropnými zdroji v jižním Súdánu. Válka trvala až do roku 2005, kdy byla uzavřena Mírová dohoda z Naivashy.

Vznik Jižního Súdánu: V roce 2011 byl vyhlášen Jižní Súdán jako samostatný stát po referendu o nezávislosti, které bylo součástí Mírové dohody z Naivashy.

Pokračující konflikty: I po získání nezávislosti Jižního Súdánu v roce 2011 v Súdánu pokračovaly konflikty a násilí v oblasti Darfúru a Núbie.

Současnost: Súdán čelí stále politickým a ekonomickým výzvám a konfliktům, a to i po rozdělení. Snahy o dosažení míru a stability v regionu pokračují.

 

Mezinárodní zkratka: SD

 

Měna: súdánská libra SDG

Měna je dělena do menších jednotek tzv. milimů, což jsou tisíciny súdánské libry.

 

Internetová doména: .sd

 

Telefonní předvolba: +249

 

Časové pásmo: GMT +2

 

Geografie:

Většina území Súdánu je pokryta pouští Saharou. Tato oblast je charakterizována suchým klimatem a malou vegetací.

Súdán je protkán několika významnými řekami. Nejvýznamnější z nich je Nil, který protéká zemí od jihu k severu a slouží jako hlavní zdroj vody pro zemědělství a lidskou spotřebu. Dalšími řekami jsou například Bílý Nil a Modrý Nil, které se spojují poblíž hlavního města Chartúmu. Východní část je charakterizována horami, jako jsou pohoří Imatong na jihu a Núbijské hory na východě.

Na jihu země leží několik jezer, z nichž největší je jezero Násirovo. Súdán má krátké pobřeží Rudého moře na východním okraji země.

 

Nejvyšší vrchol: Deriba 3 042 m n. m.

Nachází se ve vulkanickém masivu Jabal Marrah v regionu Darfur na západě země. Oblast má výjmečnou geologii a je známá pro svou krásnou krajinu a přítomnost kráterů.

 

Podnebí:

Severní část Súdánu je tvořena pouští Saharou. V této oblasti panuje extrémně suché a horké pouštní podnebí s vysokými teplotami během dne a nízkými v noci. Srážky jsou zde vzácné.

Střední část má stepní klima s horkými léty a mírnými zimami a srážky jsou zde také omezené. Tato oblast je vhodná pro pastevectví a zemědělství. Jižní část má savanové klima se dvěma výraznými obdobími dešťů. První období dešťů probíhá od dubna do října a druhé od prosince do února.

V oblasti Jabal Marrah, kde se nachází nejvyšší vrchol země, je klima s vyššími srážkami a chladnějšími teplotami, což vytváří vhodné životní podmínky.

 

Fauna a flora:

Velbloudi jsou tradičním zvířetem v pouštních oblastech severního Súdánu. Jsou využíváni pro dopravu, maso a mléko. V některých částech, zejména v národních parcích a savanách, žijí lvi a další druhy velkých šelem. Sloni patří mezi ohrožené druhy, některé populace se vyskytují v chráněných oblastech jako je Národní park Radom. V zemi je mnoho druhů antilop, včetně gazel a kudu. Tyto druhy jsou běžné v savanách a stepích. Na některých řekách a jezerech žijí krokodýli.

V pouštních oblastech dominuje suchá a odolná pouštní vegetace, včetně trávy a některých druhů keřů. Na jihu Súdánu jsou palmové háje, jejíž plody jsou důležitým zdrojem potravy.

 

Zemědělství:

Mezi hlavní plodiny patří čirok, proso, kukuřice, pšenice, ječmen, rýže, bavlna a cukrová třtina. Súdán je také známý kvůli produkci olejnatých plodin, zejména arašídů a sezamu, které se používají k výrobě oleje. Chov dobytka, včetně ovcí, koz a skotu, hraje důležitou roli ve venkovských oblastech. Dobytek poskytuje maso, mléko a další produkty pro místní spotřebu a obchod.

Súdán čelí několika problémům v oblasti zemědělství jako je sucho a nedostatečna infrastruktura pro zavlažování. Konflikty v některých částech země také omezuji možnosti zemědělců. Některé zemědělské produkty, jako je bavlna, jsou významnými exportními produkty a přispívají k ekonomice země.

 

Těžba surovin:

Súdán má rozsáhlé zásoby ropy, které se těží hlavně na jihu země. Ropný průmysl je jedním z hlavních pilířů súdánské ekonomiky a export ropy představuje významný zdroj příjmů pro zemi.

Těžba zlata je dalším významným odvětvím těžebního průmyslu. V zemi se také těží drahé kameny jako např. diamanty, smaragdy a rubíny.

V některých oblastech země se těží železná ruda, která je důležitým surovým materiálem pro výrobu oceli. Na území Súdánu se nachází ložiska bauxitu, který se používá k výrobě hliníku.

Rozsáhlé zásoby soli se těží ze solných pánví a slouží pro různé účely, včetně potravinářského a chemického průmyslu.

 

Průmysl:

Potravinářský průmysl je jedním z hlavních sektorů průmyslu v Súdánu. Zahrnuje zpracování potravin, jako je mouka, cukr, olej, mléko a maso. Textilní a oděvní průmysl má dlouhou tradici, ačkoliv se často jedná o malé rodinné podniky. Chemický průmysl, zahrnuje výrobu chemikálií a hnojiv. V zemi se staví infrastrukturní projekty, budovy a silnice.

Země má několik rafinérií ropy, které zpracovávají těženou ropu na různé ropné produkty, včetně benzínu, nafty a petroleje.

 

Služby a další oblasti ekonomiky: doprava námořní, ropovody

 

Přírodní a historické zajímavosti: pobřeží Rudého moře, národní parky Sangeneb Marine, Lac Badana, Jebel Barkal, pyramidy v Nuri, El Kurru, Musawarat Al-Sufra, Meroe, řeka Nil

Súdán má bohatou historii a archeologické poklady, které lákají historiky a archeology z celého světa. Mezi nejznámější památky patří starověké město Meroe se svými pyramidami a královskými hrobkami. Země je domovem různých etnických skupin a kultur. Turisté se mohou setkat s místními kmeny a poznat jejich tradiční způsob života, hudbu a řemesla.

Pouštní krajina Súdánu je fascinující pro dobrodruhy a cestovatele. Turisté mohou podniknout pouštní expedice a objevovat krásy Sahary a dalších pouští v zemi.

Turisté mohou podniknout lodní plavby po Nilu a pozorovat přírodní krásy a místní život podél řeky. Několik národních parků a chráněných oblastí nabízí příležitosti k pozorování divoké zvěře a přírodních krás. Na východním pobřeží u Rudého moře je nádherný podmořský svět s úžasnými koralovými útesy a pestrou mořskou faunou.

 

Waterparky:

 

Státní zřízení: prezidentská republika

Po pádu dlouholetého prezidenta Omara al-Bašíra v roce 2019 vznikla přechodná vláda složená jak z vojenských představitelů, tak z civilních aktivistů a politiků.

Tato přechodná vláda měla za úkol připravit cestu k demokratickým volbám a uskutečnit přechod k civilnímu režimu. Byly dohodnuty dvě hlavní instituce: Vojenská rada pro ochranu revoluce a Přechodná suverénní rada. Civilní část vlády měla předsedu a ministry, kteří byli jmenováni z řad civilní společnosti.

Přechodné období mělo trvat až do uskutečnění demokratických voleb, během nichž  byla zvolena nová vláda a vytvořena nová ústava pro Sudán. Během tohoto období probíhaly jednání o budoucím politickém uspořádání země a usilovalo se o vypracování nové ústavy.

 

Hlavní město: Chartúm

Chartúm leží v centrální části Súdánu, poblíž hranic s Egyptem. Je to největší město v zemi a jeho poloha u soutoku dvou Nilů mu dala klíčový význam pro obchod a dopravu.

Město má bohatou historii, která sahá až do starověku. Bylo důležitým obchodním střediskem a bylo celé přestavěno během různých historických období. Během koloniálního období bylo ovládáno britskými a egyptskými koloniálními silami.

 

Rozloha: 1 886 068 km2

 

Počet obyvatel: 48 000 000 (2022)

Súdán je domovem mnoha etnických skupin, přičemž největší z nich jsou Arabové a Afro-súdánci. Arabové tvoří většinu obyvatelstva v severní části země, zatímco v jižní části Súdánu jsou převažující Afro-súdánci.

Islám zde hraje významnou roli a většina obyvatel jsou muslimové. V Severním Súdánu byl islám dlouho dominantním náboženstvím. V Jižním Súdánu, který se stal samostatným státem v roce 2011, jsou křesťanství a tradiční africká náboženství běžnější. Arabština je zde nejběžnějším jazykem a používá se ve veřejné správě a vzdělávání.

 

Památky UNESCO: 3

 

  1. Džebel Barkal a vykopávky v regionu Napatan (2003) – Velký skalní útvar a archeologické náleziště, které se nachází severně od hlavního města.
  2. Archeologické lokality na ostrově Meroe (2011) – Archeologická naleziště v oblasti Nilu z období království Kuš (8. století před naším letopočtem až 4. století našeho letopočtu).
  3. Mořské národní parky Sanganeb a Dungonab Bay – Mukkawar Island (2016) – Dvě oddělené lokality zahrnující korálové útesy s pestrou vodní faunou a florou.                

 

Národní parky: 5

 

  1. Národní park Al Dinder
  2. Národní park Jebel Hassania
  3. Národní park Radom
  4. Národní park Sanganeb
  5. Národní park Suakin Archipelago