SVAZIJSKO

Datum vzniku: 6. září 1968

Stručná historie chronologicky:

Předkoloniální období: Území dnešního Svazijska bylo osídleno Bantuskými etniky, kmeny Nguni, a bylo součástí rozmanitého a tradičního afrického společenství.

Doba kolonizace: V průběhu 19. století přišli na území dnešního Svazijska britští a němečtí kolonizátoři, a to během koloniálního období, které předznamenalo politické a ekonomické změny v regionu.

1881: Británie uznala nezávislost Svazijského království, což mu umožnilo udržet si určitou autonomii.

1906: Země se stala britským protektorátem.

1963: Král Sobhuza II. vyslovil přání, aby Svazijsko získalo nezávislost. To vyústilo v jednání mezi britskými úřady a královstvím.

6. září 1968: Svazijsko vyhlásilo nezávislost na britském protektorátu a stalo se suveréním státem pod názvem Svazijské království.

1986: Král Sobhuza II. zemřel a jeho nástupcem se stal král Mswati III.

 

Mezinárodní zkratka: SZ

 

Měna: svazijský lilangeni (SZL)

Svazijský lilangeni je dělen na menší jednotky, jako jsou cents (stotiny lilangeni). Výměnný kurz mezi lilangeni a jihoafrickým randem (ZAR) je pevně stanoven a obě měny jsou běžně akceptovány, což je způsobeno ekonomickou integrací a blízkými vztahy mezi oběma zeměmi.

 

Internetová doména: .sz

 

Telefonní předvolba: +268

 

Časové pásmo: GMT +2

 

Geografie:

Svazijsko se nachází v jižní Africe a je kompletně obklopeno Jihoafrickou republikou, s výjimkou malého územního výběžku na severozápadě, který hraničí s Mosambikem. Je to vnitrozemský stát.

Země má kopcovitý reliéf s několika pohořími a vrcholy. Má několik řek, z nichž nejvýznamnější je Great Usutu (také známá jako Maputo) a řeka Ngwavuma.

Díky kopcovitému reliéfu a dostatečnému zásobování vodou jsou některé části Svazijska vhodné pro zemědělství.

 

Nejvyšší vrchol: Emlembe 1 862 m n. m.

Hora Emlembe se nachází v kopcovitém terénu a je součástí pohoří Drakensberg, které se táhne Jihoafrickou republikou až do Lesotha.

 

Podnebí:

Léto v Svazijsku je obdobím teplého a vlhkého počasí. Průměrné teploty se pohybují od 25°C do 30°C a mohou dosahovat i vyšších hodnot. Toto období je také známé jako deštivé období, kdy se vyskytuje nejvíce srážek. Zimní měsíce jsou suché a chladnější. Průměrné teploty klesají na 15°C až 20°C, přičemž v noci mohou být ještě nižší.

Největší množství srážek spadne během léta, zejména od listopadu do února. Srážky jsou často intenzivní a mohou způsobovat povodně.

 

Fauna a flora:

Svazijsko je domovem afrických slonů. Tito majestátní tvorové mohou být pozorováni v některých přírodních rezervacích. Ochrana nosorožců je jedním z hlavních úkolů země. Svazijsko má populaci bílých nosorožců, kteří jsou ohrožení vyhubením. Kudú je velký druh antilopy a je zde běžný. Levharti obývají lesnaté oblasti.

Země má bohatou avifaunu s mnoha druhy ptáků, včetně rybáků, orlů, papoušků a kolibříků.

V pohoří Lebombo na hranici s Jihoafrickou republikou je deštný prales. Pohoří Drakensberg a Malolotja pokrývají horské louky.

 

Zemědělství:

Zemědělství ve Svazijsku zahrnuje pěstování různých plodin a chov hospodářských zvířat. Mezi hlavní plodiny patří cukrová třtina, kukuřice, bavlna, tabák, citrusy a dýně.

Cukrová třtina je jedním z hlavních plodin, země je významným světový producentem cukru. Zemědělství je závislé na dostatečném zásobování vodou. Existuje řada přehrad a zavlažovacích projektů, které pomáhají zemědělcům lépe využívat vodu pro zemědělskou produkci.

 

Těžba surovin:

Dřevo je jednou z hlavních surovin. Lesní průmysl zahrnuje těžbu dřeva na stavební účely, výrobu nábytku a papíru.

Běžná je i těžba dřevního uhlí. Svazijsko má zásoby drahých kamenů, včetně diamantů. Těžba drahých kamenů je však omezena a mnoho nalezišť je státem kontrolováno.

V zemi se v menším měřítku těží zlato.

 

Průmysl:

Potravinářský průmysl je jedním z nejvýznamnějších průmyslových odvětví tohoto státu a to díky zpracování cukrové třtiny.

Dřevozpracující průmysl zahrnuje výrobu nábytku, stavebního materiálu a papíru, dále poskytuje pracovní místa a přispívá k ekonomice země. V zemi se také těží některé nerostné suroviny, včetně dolomitu, který se používá v průmyslu na výrobu vápence a cementu. Stavebnictví je také součástí průmyslu, zejména kvůli rozvoji infrastruktury a stavebním projektům.

 

Služby a další oblasti ekonomiky: cestovní ruch

 

Přírodní a historické zajímavosti: národní park Hlane, rezervace Shewula a Mbuluzi, Sibebe, vodopády Mantenga

Svazijsko je známé svou krásnou přírodou a různými přírodními scenériemi. Země nabízí horské krajiny, deštné pralesy, savany, řeky a jezera. Tato přírodní bohatství přitahuje turisty, kteří hledají zážitky v divočině. Má několik přírodních rezervací a národních parků, jako je Hlane Royal National Park, Mlilwane Wildlife Sanctuary a Malolotja Nature Reserve.

Díky svému kopcovitému terénu nabízí řadu outdoorových aktivit, jako jsou horské túry, horské cyklistiky, rafting, pěší turistiku nebo horolezectví na hoře Emlembe. Turisté mohou zažít bohatou kulturu a tradiční události, včetně tanečních festivalů, tradičních vesnických trhů a královských ceremoniálů. Král a královna svazijského lidu jsou důležitými symboly země.

 

Waterparky:

 

Státní zřízení: absolutní monarchie

Hlavním státním úředníkem a panovníkem Svazijska je král, který má významnou politickou moc. Král je tradičním a kulturním vůdcem země a má rozhodující slovo ve věcech týkajících se tradic a kultury. Král jmenuje premiéra, který je hlavou vlády a odpovídá za řízení země.

Parlament, známý jako Tinkhundla, tvoří dvě komory. Dolní komora, známá jako Lidové shromáždění, je složena z volených zástupců z různých oblastí země. Horní komora, známá jako Senát, má členy jmenované králem a premiérem.

I přes existenci parlamentu má král významnou politickou moc, a jeho rozhodnutí mohou ovlivňovat směřování země.

 

Hlavní město: Mbabane

Mbabane leží v regionu známém jako “Hhohho Region,” což je jeden ze čtyř hlavních administrativních regionů Svazijska.

Město bylo oficiálně založeno v roce 1887 jako hlavní město Swazilandu (nyní Svazijsko) poté, co bylo zvoleno jako nové místo pro královský palác a centrální vládní sídlo.

 

Rozloha: 17 364 km2

 

Počet obyvatel: 1 250 000 (2022)

Hlavní etnickou skupinou jsou Svazi, kteří tvoří většinu obyvatelstva. Existují také menšiny, včetně Zulu, Tsonga a dalších.

Oficiálním jazykem je svazijština, kterou mluví většina obyvatelstva. Angličtina je také široce používaná hlavně ve vládních institucích a vzdělávání.

Většina obyvatel praktikuje křesťanství. Existuje také tradiční africká náboženství a víra v předky. Svazijsko má nízkou míru základního vzdělání a čelí několika zdravotním výzvám, včetně HIV/AIDS, které ovlivňují životní podmínky a demografický vývoj v zemi.

 

Památky UNESCO: –

              

Národní parky: 1

 

  1. Národní park Hlane Royal