MALEDIVY

Datum vzniku: 26. července 1965

Stručné dejiny chronologicky:

Starověk a středověk: Maledivy byly osídleny již v pravěku a staly se důležitým křižovatkou obchodu a kultury v Indickém oceánu. Od 12. století se staly islámským státem.

Portugalská nadvláda: V roce 1558 přišli Portugalci a zavedli katolické náboženství. Portugalská nadvláda trvala přibližně 15 let.

Britský protektorát: V roce 1887 se Maledivy staly britským protektorátem a byly spravovány britskými úředníky.

Nezávislost: Maledivy získaly nezávislost 26. července 1965 a staly se republikou.

Politické změny: Od získání nezávislosti prošly Maledivy několika politickými změnami, včetně krátkého období republiky vedeného prezidentem Mohamedem Aminem v 1970 a následnou obnovou monarchie.

Vláda prezidenta Gayooma: Od roku 1978 do roku 2008 byly Maledivy pod vedením prezidenta Maumoon Abdul Gayooma, který zemi utvářel po mnoho desetiletí.

Demokratizace: V roce 2008 se konaly první demokratické volby, Mohamed Nasheed byl zvolen prezidentem. Toto období znamenalo zvýšenou pozornost k otázkám životního prostředí a klimatickým změnám.

Politická nestabilita: Následovaly období politické nestability a změn v prezidentském úřadu, včetně nucené rezignace prezidenta Nasheeda v roce 2012.

 

Mezinárodní zkratka: MV

 

Měna: maledivská rupie (MVR)

Jedna Maldivská rupie je dělena na 100 laari.

 

Internetová doména: mv

 

Telefonní předvolba: +960

 

Časové pásmo: GMT +5

 

Geografie:

Maledivy jsou známé svými korálovými atoly, které jsou obklopeny průzračnými modrými vodami Indického oceánu. Atoly jsou tvořeny korálovými útesy a jsou domovem bohatého podmořského života.

Z celkového počtu 1 190 ostrovů a atolů je pouze kolem 200 obydlených. Hlavní ostrov, na kterém se nachází hlavní město Male, je zároveň největším ostrovem.

Maledivy jsou známé svým bohatým podmořským životem, včetně korálů, ryb, žraloků a dalších mořských tvorů.

Maledivy jsou ohroženy stoupající mořským hladinou, což je důsledek klimatických změn. Kvůli své nízké nadmořské výšce jsou náchylné k povodním a erozi.

 

Nejvyšší vrchol:

Nejvyšším bodem na Maledivách je naturální kopec, který se nachází na ostrově Villingili (jinak známém jako Villingili Male), který dosahuje nadmořské výšky asi 2,4 metru nad mořem. Toto místo je však spíše výjimkou a většina ostrovů Malediv leží těsně nad mořskou hladinou.

 

Podnebí:

Průměrné teploty se pohybují kolem 30 °C během dne a 23-25 °C v noci po celý rok.

Je zde vysoká vlhkost vzduchu po celý rok, což je typické pro tropické oblasti. Vlhkost může být výrazně vyšší během období dešťů.

Maledivy mají dvě hlavní období dešťů. Monzunové deště přicházejí v létě, od května do října, a přinášejí vyšší srážky, zejména na největším ostrově Male. Zimní období od listopadu do dubna je suché a slunečné, což je nejlepší doba pro návštěvu z hlediska počasí.

Země leží v oblasti, kde se mohou vyskytovat hurikány a cyklóny, zejména během období dešťů. Tyto bouře mohou mít silný vliv na  místní infrastrukturu.

 

Fauna a flora:

Nejvýraznější součástí flory jsou korály. Korálové atoly tvoří podmořské ekosystémy. Různé druhy korálů zahrnují měkké a tvrdé korály, které vytvářejí úchvatné podvodní scenérie.

Kokosové palmy jsou důležitou součástí života místních obyvatel. Kokosové ořechy se používají v místní kuchyni a jejich vlákna se tradičně zpracovávají na různé výrobky.

Na ostrovech můžete nalézt různé druhy mangovníků, papáji, banánovníků a další subtropické rostliny.

Je zde bohatý podmořský život – různé druhy ryb, včetně papouščích ryb, žraloků, rejnoků a tropických ryb. Na Maledivách najdete také různé druhy korálových živočichů, jako jsou mořské želvy a různí bezobratlovci.

I když jsou Maledivy převážně korálovými ostrovy, lze zde spatřit některé druhy ptáků, např. pelikány, racky a jiné mořské ptáky.

V pobřežních vodách jsou běžně vidět mořské želvy.

 

Zemědělství:

Kokosové palmy jsou jednou z hlavních plodin, hrají významnou roli v místním zemědělství. Kokosové ořechy se používají jako potraviny – ve formě kokosového oleje, kokosového mléko a kokosové dužniny. Palmy poskytují také dřevo a stavební materiály pro místní obyvatele.

Pěstování rýže je také důležité, zejména na největším ostrově Male, kde je dostatek půdy pro zemědělské účely.

Na ostrovech se pěstují různé druhy ovoce a zeleniny, včetně papáji, banánů, chřestu, okurky a lilku (maldivský zeleninový druh).

Rybolov hraje klíčovou roli v ekonomice a potravinové bezpečnosti . Rybářství je tradičním zaměstnáním pro místní obyvatele. Sušení ryb je běžným postupem pro konzervaci ryb na delší dobu.

Na některých ostrovech se také pěstují sladké brambory, které jsou důležitou součástí místní stravy.

 

Těžba surovin:

Písek a štěrk se těží na místních plážích pro stavební účely, zejména na větších ostrovech, jako je ostrov Male. Tyto suroviny jsou využívány při stavbě a rozšiřování infrastruktury na ostrovech.

Kokosové palmy jsou hlavními zemědělskými plodinami, využití kokosových ořechů a dalších částí kokosových palem má ekonomický význam.

 

Průmysl:

Průmysl je omezený a nevyvinutý v porovnání s jinými zeměmi kvůli omezeným zemědělským plochám a geografickým podmínkám. Maledivy jsou především závislé na turistickém průmyslu, který představuje klíčový zdroj příjmů.

Je zde několik námořních přístavů, průmysl obchodního loďstva hraje roli v zemědělském dovozu a exportu.

 

Služby a ostatní sektory ekonomiky: cestovní ruch

 

Přírodní a historické zajímavosti: korálové ostrovy a pobřeží

Maledivy jsou známé pro své krásné korálové atoly, které tvoří podmořské ráje pro milovníky potápění a šnorchlování. Návštěvníci zde mohou objevovat rozmanitý podmořský život, včetně korálů, ryb, mořských želv a mnoho dalších.

Bílé písečné pláže jsou známé svou krásou a jsou ideální pro milovníky slunce a odpočinku u moře.

Nachází se zde mnoho luxusních letovisek, která nabízejí prvotřídní ubytování, služby a vybavení, včetně nadstandardních bungalovů na vodě, soukromých bazénů a wellness center.

 

Waterparky:

 

Státní zřízení: prezidentská republika

Prezident je hlavou státu a vlády,  je volený na pětileté období ve všeobecných volbách.

Parlament, známý jako Majlis, je dvoukomorový legislativní orgán. Skládá se ze 87 členů dolního domu (Lidový Majlis) a 48 členů horního domu (Rada). Členové Majlis jsou volení občany Malediv.

Země má nezávislý soudní systém, který zahrnuje Nejvyšší soud, který je nejvyšším soudem země, a další soudní instance. Soudy jsou odpovědné za výkon soudní moci a ochranu práva.

Maledivy jsou rozděleny do několika atolských správních jednotek, které mají samosprávu ve věcech lokálního zájmu.

 

Hlavní město: Malé

Malé se nachází na ostrově Male, který je součástí jižního atolu  Male.

Město je také centrem kulturního dění na Maledivách. Zde se nachází muzeum, umělecké galerie a historické památky, které zachycují bohatou historii a kulturu země.

 

Rozloha: 298 km2

 

Počet obyvatel: 580 000 (2022)

Hlavní etnickou skupinou jsou Maledivci, kteří tvoří většinu populace. Existují také menšiny, jako je komunita Sindhů a lidé z jiných asijských zemí, kteří přišli pracovat do turistického průmyslu.

Islam je státním náboženstvím a hraje význačnou roli v životě obyvatel. Většina Maledivců je muslimského vyznání, islámské tradice jsou hluboce zakotveny v jejich kultuře a každodenním životě.

Maledivský jazyk, známý jako dhivehi, je úředním jazykem a používá se ve vládních dokumentech a v komunikaci mezi místními. Angličtina je však široce rozšířená, zejména v turistickém průmyslu.

 

Památky UNESCO:

 

Národní parky: