BULHARSKO

Datum vzniku: 3. března 1878

Stručná historie chronologicky:

681 – První bulharský stát byl založen kmenem Bulharů pod vedením Asparucha.

864 – Boris I. přijímá křesťanství a bulharština se stává oficiálním jazykem.

1185 – Asenevci se stávají vládci druhého bulharského státu.

1396 – Bulharsko je poraženo osmanskými Turky v bitvě u Nikopole a stává se součástí Osmanské říše.

1878 – Získává nezávislost na Osmanské říši.

1908 – Stává se královstvím.

1912-1913 – Bulharsko se účastní Balkánských válek proti Osmanské říši.

1915 – Země vstupuje do první světové války na straně Trojspolku.

1944 – Komunistická strana převzala moc po zásahu Rudé armády.

1989 – Komunistický režim padá a Bulharsko se stává demokracií.

2004 – Bulharsko se stává členem NATO.

2007 – Vstup do Evropské unie.

 

Mezinárodní zkratka: BG

 

Měna: bulharský lev  (BGN)

Měna se dělí na 100 stotinek

V oběhu jsou mince v hodnotách 1, 2, 5, 10, 20, 50 stotinek a 1 lev, a bankovky v hodnotách 2, 5, 10, 20, 50 i 100 leva. Na bankovkách jsou vyobrazeny významné osobnosti bulharské historie a kultury, jako například Cyrillus a Methodius, Ivana Vladislava, Vasil Levski, Christo Botev, Penčo Slavejkov, Ivan Milev a druhá bulharská říše.

 

Internetová doména: .bg

 

Telefonní předvolba: +359

 

Časové pásmo: + 2 GMT

 

Geografie:

Stát leží na Balkánském poloostrově s velmi členitým povrchem.

Nachází se v jihovýchodní Evropě a sousedí s Rumunskem na severu, s  Severní Makedonií a Srbskem na západě, s Řeckem na jihu a s Tureckem na jihovýchodě. Bulharsko má také malý přístup k Černému moři na východě. Je to hornatá země s průměrnou nadmořskou výškou 470 metrů.

Bulharsko má také mnoho řek, z nichž nejvýznamnější jsou Dunaj (který tvoří severní hranici země), Marica, Iskar a Tundža. V zemi se nachází také mnoho jezer, z nichž největší jsou Sluneční jezero, Mlíčné jezero a jezero Pomařanské.

 

Nejvyšší vrchol: Musala 2925 m n.m.

Nachází se v Rilských horách, které jsou součástí pohoří Balkan. Musala je oblíbenou turistickou destinací a každoročně ji navštěvuje mnoho turistů a horolezců.

V zimě je významným střediskem lyžování, turistika je zase populární v létě. V okolí hory se nachází několik dalších vrcholů a jezer, což poskytuje příležitosti pro pěší turistiku, horskou cyklistiku a jiné outdoorové aktivity.

Na vrcholu hory se nachází malá kaple a výhled je odtud nádherný, zejména na okolní Rilské hory a národní park Rila. Mnoho turistů se rozhodne vydat na Musalu jako součást delší pěší túry nebo jako samostatný výlet.

 

Podnebí:

Bulharsko má převážně mírné kontinentální podnebí s vlivy středomořského klimatu na jihu. V horských oblastech je klima chladnější s častými sněhovými srážkami, zejména v zimě.

Průměrné letní teploty se pohybují mezi 25 a 30 °C, s vysokou vlhkostí vzduchu na pobřeží Černého moře. Zimní teploty jsou kolem 0 °C, ale v horských oblastech mohou klesnout až k -20 °C. Jaro a podzim jsou obvykle mírné s průměrnými teplotami kolem 15-20 °C.

U pobřeží Černého moře jsou zimy mírnější a teploty jsou v průměru o něco vyšší než v ostatních oblastech Bulharska.

 

Fauna a flora:

Na území Bulharska se nachází přibližně 13 000 druhů rostlin, z nichž se některé nevyskytují nikde jinde na světě. Mezi nejrozšířenější druhy patří dub, bříza, borovice, jedle, lípa a javor.

Najdeme zde také mnoho zvířat, včetně vlků, lišek, kun, divokých prasat, jelenů, koz a medvědů. V oblasti Rilských hor se nachází mnoho významných druhů ptáků, jako je orel skalní, sokol stěhovavý, datel černý, kulík zlatý a sluka lesní. Na pobřeží Černého moře žijí karety obecné, velryby a delfíni.

 

Zemědělství:

Země má rozsáhlé zemědělské plochy, včetně zavlažovaných polí v údolí řeky Marica, kde se pěstuje bavlna, tabák, rýže a zelenina. V oblastech s méně úrodnou půdou, jako jsou horské oblasti, se pěstují obiloviny, jako je pšenice a ječmen.

Pěstuje se také ovoce a zelenina, jako jsou rajčata, okurky, papriky, melouny, meruňky, jablka a hrozny. Významný je také chov dobytka, zejména v horách Rila, Pirin a Rodopy. Produkce mléka, sýrů a masa je také pro zemi důležitá.

Bulharsko je významným producentem různých druhů vína, jako jsou Merlot, Cabernet Sauvignon a Chardonnay. Vinice se nacházejí v různých oblastech země, včetně Slunečního údolí a údolí řeky Marica.

 

Těžba surovin:

Bulharsko má značné přírodní zdroje, včetně zásob uhlí, železné rudy, mědi, olova, zinku, manganu, stříbra a zlata. V minulosti byla těžba těchto surovin významným průmyslovým odvětvím Bulharska.

V současné době je však většina těžby surovin omezená. Uhlí se těží v oblasti Pernik a Železný hory, ale těžba je omezena kvůli vysokým nákladům a ekologickým obavám. Železná ruda a měď se těží v regionu Srednogorie, ale i tato těžba je omezená.

Zásoby jsou i v nerostných surovinách, jako jsou bentonit, baryt, fluorit, kaolin, síran hořečnatý, síran draselný, síran sodný, sádrovec a slídy. Tyto suroviny se těží převážně na malé škále a slouží především pro potřeby domácího průmyslu.

 

Průmysl:

Nejvýznamnějšími průmyslovými odvětvími jsou potravinářský průmysl, těžký průmysl, strojírenství, textilní průmysl, chemický průmysl a energetika.

Potravinářský průmysl je v Bulharsku velmi rozvinutý, a to především díky rozsáhlému zemědělskému sektoru. V zemi se vyrábí mnoho různých potravin, včetně mléčných výrobků, masa, ryb, pečiva a cukrovinek.

Těžký průmysl se zaměřuje na výrobu oceli, cementu a dalších stavebních materiálů. V Bulharsku se také vyrábí automobily, dopravní prostředky, lodě a další stroje. Textilní průmysl je dalším významným odvětvím průmyslu v Bulharsku, který se specializuje na výrobu oděvů, obuvi a doplňků. V zemi je také významná výroba koberců a textilních materiálů.

Chemický průmysl vyrábí v Bulharsku základní chemické látky, včetně dusičnanů, fosfátů a kyselin, které se používají v různých průmyslových procesech. Energetický sektor se zaměřuje na výrobu elektřiny z různých zdrojů, včetně fosilních paliv a alternativních zdrojů, jako jsou vodní, větrné a sluneční elektrárny.

 

Služby a další oblasti ekonomiky: cestovní ruch, bankovnictví, služby, doprava, IT sektor

 

Přírodní a historické zajímavosti:

Letoviska, jako jsou Zlaté písky, Slunečné pobřeží, Nesebar a Albena, jsou oblíbené mezi turisty z celého světa. Tyto letoviska nabízejí širokou škálu hotelů, apartmánů, barů, restaurací a nočního života. Turisté mohou také využít různé vodní sporty, jako jsou potápění, windsurfing, plachtění a rybaření.

Země má také bohatou historii a kulturu, což přitahuje mnoho turistů. V zemi se nachází mnoho historických památek, jako jsou římské amfiteátry, středověké hrady, kláštery a kostely. Mezi nejvýznamnější patří starověké město Plovdiv, Nesebar a hlavní město Sofia.

Bulharsko má také bohatou tradiční kuchyni, která se skládá z chutného a zdravého jídla. Místní speciality zahrnují kozí sýr, banici (placky s různými náplněmi), šopský salát, křupavé pečené kachny a mnoho dalšího. V zimě jsou oblíbené zimní sporty, jako jsou lyžování a snowboarding, v oblastech Pirin, Rila a Rodopy.

 

Waterparky v Bulharsku:

 

Státní zřízení: parlamentní republika

Bulharsko je parlamentní republikou s demokratickým zřízením. Hlava státu je prezident, který je volen lidem na pětileté období. Prezident má omezené pravomoci, ale je nejvyšším představitelem státu.

Legislativní moc má bulharský parlament, který se skládá ze dvou komor – Národního shromáždění a Národního shromáždění za občanskou obranu. Národní shromáždění je hlavní komorou parlamentu a skládá se ze 240 poslanců, kteří jsou voleni lidem na čtyřleté období. Národní shromáždění za občanskou obranu je druhou komorou a skládá se z 45 senátorů, kteří jsou také voleni na čtyřleté období.

Vládní moc v Bulharsku je svěřena vládě, která je jmenována prezidentem a schválena Národním shromážděním. Vláda je odpovědná za správu země a řízení státních záležitostí.

Soudní moc v Bulharsku je nezávislá a má tři úrovně – obecné soudy, odvolací soudy a Nejvyšší soud. Soudy jsou odpovědné za výkon spravedlnosti a rozhodování v různých případech, včetně trestních, občanských a pracovních sporů.

Bulharsko je také rozděleno do 28 regionů, které mají své vlastní zastupitelské orgány a samosprávu.

 

Hlavní město: Sofia

Nachází se na západě země a je obklopena pohořím Vitoša.

Město má bohatou historii, která sahá až do starověku. V průběhu dějin byla Sofia pod vlivem různých kultur, včetně řecké, římské, byzantské, osmanské a ruské.

Sofia je známá svými historickými památkami, jako jsou Sofijská katedrála, Ruský kostel, Národní palác kultury a Národní historické muzeum. Město má také mnoho parků a zahrad, jako je Borisova gradina a zahrady v pohoří Vitoša, které poskytují obyvatelům a turistům příležitost k odpočinku a rekreaci.

Konají se zde různé kulturní akce a festivaly, včetně filmového festivalu Sofia International Film Festival, festivalu kulturního dědictví Kukeri a festivalu sofistikované hudby Sofia Music Weeks.

 

Rozloha: 110 994 km2

 

Počet obyvatel: 6 550 000 (2022)

Bulhaři tvoří největší část populace a představují asi 76 % obyvatelstva. Zbytek populace tvoří převážně Tureci, Romové a další menšiny.

Bulharsko je země s nízkou porodností a vysokou úmrtností, což znamená, že populace stárne a zmenšuje se. Ve snaze zastavit tento trend zavedlo bulharské vláda několik opatření, jako jsou daňové úlevy pro rodiny s dětmi, podpora mateřského a rodičovského příspěvku a rozvoj adopčních programů.

Většina obyvatel Bulharska žije v městských oblastech, zatímco venkovské oblasti jsou výrazně řidší.

 

Památky UNESCO: 10

 

 1. Madarský národní dům a archeologická lokalita v městě Pliska (1979) – Toto místo bylo hlavním městem prvního bulharského státu, který existoval v 7. a 8. století. Madarský národní dům je palácová budova s dvěma patry a krásným výhledem na okolní krajinu. Archeologická lokalita obsahuje pozůstatky paláců, kostelů a pevností z období prvního bulharského státu.
 2. Starobylé a pralesní bukové lesy Karpat a dalších oblastí Evropy (2007) – Oblasti jsou známé svými výjimečnými bukovými lesy, které byly po staletí zachovány v jejich přirozeném stavu. Kromě Bulharska tato lokalita zahrnuje lesy v 12 zemích.
 3. Starověké město Nesebar (1983) – Nesebar je malebné městečko na pobřeží Černého moře, které se skládá z historických kostelů, paláců a pevností. Město bylo založeno v antice a proslavilo se v období Byzantské říše.
 4.  Rila klášter (1983) – Byl založen v 10. století a je jedním z nejvýznamnějších pravoslavných klášterů na Balkáně. Je to místo duchovního života a uctívání, ale také unikátní architektury a umění.
 5. Národní park Pirin (1983) – Park je známý svými vysokými horami, zalesněnými údolími, ledovcovými jezery a bohatou biodiverzitou.
 6. Trakijská hrobka Sveštari (1985) – Jedná se o starobylý hrob, který pochází z 3. století př. n. l. a je známý svými pozoruhodnými architektonickými a uměleckými prvky.
 7. Boyanovský klášter (1979) – Tento klášter byl založen v 10. století a je jedním z nejznámějších bulharských klášterů. Je to místo duchovního života, ale také unikátní architektury a umění.
 8. Thrácká hrobka v Kazanlaku (1979) – Je to unikátní pohřebiště, které bylo objeveno v roce 1944. Nachází se v blízkosti města Kazanlak a obsahuje fresky z 4. století př. n. l., které ukazují životy thráckých aristokratů a jejich rituály.
 9. Skalní kostely v Ivanovu (1979) – Tento komplex skalních kostelů se nachází v údolí řeky Rusenski Lom a byl postaven v 13. až 14. století. Kostely jsou vytesané do skal a zdobené freskami, které ukazují vliv byzantského stylu.
 10. Přírodní rezervace Srebarna (1983)- Nachází se na břehu řeky Dunaj a je domovem mnoha ohrožených druhů rostlin a zvířat, včetně bílých pelikánů, bobrů a koček divokých. Je to důležitá stanice pro migraci ptáků a významné místo pro ekologický výzkum.

 

Národní parky: 3

 

 1. Národní park Centrální Balkán
 2. Národní park Pirin
 3. Národní park Rila