ITÁLIE

Datum vzniku: 17. března 1861

Stručná historie chronologicky:

753 př. n. l. – Tradiční datum založení Říma

509 př. n. l. – Založení Římské republiky

264-146 př. n. l. – Punské války s Kartágem

44 př. n. l. – Julius Caesar je zavražděn

27 př. n. l. – Augustus se stává prvním římským císařem

410 – Vandalové vtrhnou do Říma

476 – Konec Západořímské říše, Odoaker sesadí posledního římského císaře Romula Augusta

568-774 – Langobardská říše

800 – Karel Veliký je korunován papežem Lvem III. římským císařem

1071-1091 – Normanské dobytí jižní Itálie a Sicílie

1494-1559 – Italské války, Francie a Španělsko se snaží ovládnout Itálii

1861 – Sjednocení Itálie pod vládou Savojského království

1922-1943 – Fašistická vláda pod vedením Benita Mussoliniho

1946 – Italská republika je vyhlášena po pádu Mussoliniho režimu v průběhu druhé světové války.

 

Mezinárodní zkratka: I

 

Měna: euro  (EUR)

Euro bylo zavedeno v Itálii v roce 2002, kdy nahradilo dřívější měnu liru.

 

Internetová doména: .it

 

Telefonní předvolba: +39

 

Časové pásmo: + 1 GMT

 

Geografie:

Jihoevropský stát rozprostírající se na Apeninském poloostrově a přilehlých ostrovech jako například Sicílie a Sardíne.

Má velmi členitý povrch, který obsahuje například pohoří Apeniny a Alpy. Leží u pobřeží Jaderského, Tyrhénského, Jónského a Středozemního moře.

Země sousedí s Francií, Švýcarskem, Rakouskem, Slovinskem a dvěma městskými státy, kterými jsou Vatikán a San Marino.

Z geografického hlediska se Itálie dělí na několik regionů. Sever Itálie je převážně hornatý a zahrnuje Alpy, které tvoří severní hranici země.

Jižní Itálie je charakterizována vulkanickou aktivitou a má aktivní sopky, jako je Vesuv a Etna.

 

Nejvyšší vrchol: Mont Blanc 4807 m n.m..

Nachází se na hranicích Itálie a Francie. Mont Blanc je oblíbenou turistickou destinací, kterou ročně navštíví mnoho lidí, a představuje výzvu pro horolezce z celého světa. Okolo hory se nachází mnoho lyžařských středisek a turistických oblastí.

První dokumentovaný úspěšný výstup na vrchol Mont Blancu se uskutečnil v roce 1786, a od té doby se stala populární destinací pro horolezce.

 

Podnebí:

Itálie má různorodé klima, které závisí na mnoha faktorech, včetně zeměpisné polohy, nadmořské výšky a vzdálenosti od moře. V obecnosti lze říci, že na jihu země panuje teplé a suché středomořské klima s mírnými zimami a horkými léty. V severní Itálii je klima více kontinentální, s chladnými zimami a horkými léty. V horských oblastech může být klima velmi drsné a s výškou se mění od alpského klimatu až po polární klima na vrcholech hor.

V Itálii může být velmi vysoká letní teplota, zejména v oblastech, které jsou vzdáleny od moře, kde teploty mohou dosáhnout až 40 °C. V zimě se naopak vyskytují sněhové srážky, zejména v horských oblastech, kde je také běžná zimní turistika a lyžování.

 

Fauna a flora:

Země má bohatou a rozmanitou floru a faunu, která se v různých oblastech země může značně lišit.

V nížinách a na pobřeží se nachází stromy jako jsou olivovníky, citrusy, cypřiše, fíkovníky, ale také borovice a dubové lesy. V horských oblastech se vyskytují alpské louky, kde rostou květiny jako alpské růže, lilie a orchideje. V italských Alpách najdete také ledovce a sněžné pláně.

V Itálii se vyskytují různé druhy zvířat, včetně medvědů, rysů, vlků, lišek, jelenů, koz a divokých prasat. Na pobřežích můžete pozorovat delfíny a velryby, kteří sem migrují v létě. Nalezneme zde také mnoho druhů ptáků, včetně dravců, jako jsou orli a jestřábi, ale také různé druhy sojek a strnadů. Mořské oblasti jsou domovem různých druhů ryb, jako jsou tuňáci, sardinky a sardele.

 

Zemědělství:

Mezi nejvýznamnější zemědělské produkty v Itálii patří olivy a olivový olej, víno, citrusové plody, rajčata, artyčoky, brambory a pšenice.

Výroba olivového oleje je pro Itálii velmi důležitá a italský olivový olej patří k nejlepším na světě. V Itálii se také vyrábí mnoho druhů vína, včetně slavných vín jako Chianti, Barolo, Brunello di Montalcino a Prosecco.

Kromě toho se v Itálii také pěstuje mnoho druhů sýrů, jako je parmazán, pecorino, gorgonzola a mozzarella. Itálie je také jedním z největších producentů ryb a mořských plodů v Evropě.

 

Těžba surovin:

V Itálii se těží mnoho různých surovin, avšak těžba surovin není v Itálii tak významná jako jiné průmyslové odvětví. Mezi nejvýznamnější suroviny patří mramor, kámen, sůl a ropa.

Mramor se těží především v oblasti okolo města Carrara v Toskánsku, což je známá oblast pro výrobu kvalitního mramoru, který se používá v architektuře a sochařství. V zemi se také těží různé druhy kamene, včetně travertinu, z něhož se vyrábějí slavné římské památky, jako je Colosseum.

V oblasti Emilia-Romagna se nachází jeden z největších solných dolů v Evropě, který se používá pro výrobu kuchyňské soli. V Itálii se také v malém množství těží ropa a zemní plyn.

 

Průmysl:

Itálie je jedním z největších světových výrobců luxusního oblečení a textilních materiálů. Největší koncentrace textilního průmyslu se nachází v Lombardii a v Toskánsku.

Je známá pro své speciality, jako jsou těstoviny, sýry, víno a olivový olej. Potravinářský průmysl je koncentrován především v regionech Emilia-Romagna, Piemonte a Lombardie.

Také je domovem několika slavných značek automobilů, jako jsou Ferrari, Lamborghini a Maserati. Největší automobilová průmyslová oblast se nachází v oblasti Modeny a Boloni.

Má rozvinutý chemický průmysl, který produkuje chemikálie a farmaceutické výrobky.

V Itálii se také vyrábí elektronické zařízení a komponenty, jako jsou počítače, mobily a televize. Hlavně v oblasti Milána a Turína.

 

Služby a další oblasti ekonomiky: služby, cestovní ruch, gastronomie, bankovnictví a pojišťovnictví, robotika, doprava

 

Přírodní a historické zajímavosti:

Mezi nejvýznamnější turistické atrakce v Itálii patří římské památky, jako je Koloseum, Vatikánské muzeum a Sixtinská kaple, Florencie s historickým centrem a Uffizi galerií, Benátky s gondolami a kanály, slunné pobřeží Amalfi a Capri, Milán s jeho módními butiky a katedrálou Duomo a mnoho dalších.

Turistický průmysl má velký význam pro italskou ekonomiku a vytváří mnoho pracovních míst. Turistický průmysl také podporuje další odvětví jako jsou gastronomie, móda a umění. Italská vláda se snaží podporovat udržitelnou turistiku a chránit kulturní a přírodní dědictví země pro budoucí generace.

 

Waterparky v Itálii:

 

Státní zřízení: parlamentní republika

Itálie je parlamentní republikou s demokratickým státním zřízením. V čele státu stojí prezident, který je volen na sedmileté období a má především ceremoniální funkce. Skutečnou moc v zemi má premiér, který je jmenován prezidentem a vede vládu.

Parlament se skládá ze dvou komor – Poslanecké sněmovny a Senátu. Poslanecká sněmovna má 630 poslanců, kteří jsou voleni na pětileté období. Senát má 315 členů, z nichž 200 je voleno na pětileté období a zbývajících 115 členů je jmenováno prezidentem.

Itálie se dělí na 20 regionů a každý region má svůj vlastní parlament a vládu. Tyto regionální orgány mají určitou míru autonomie v oblasti vzdělávání, zdravotnictví, kultury a dalších oblastí.

V zemi existuje také soudní systém, který je nezávislý na vládě a parlamentu. Nejvyšší soudní orgán v Itálii je ústavní soud, který dohlíží na dodržování ústavy a základních práv občanů.

 

Hlavní město: Řím

Řím je hlavní město Itálie a je jedním z nejvýznamnějších měst v evropské historii. Nachází se na řece Tibera a má bohatou historii a kulturu, která sahá až do antických dob.

V antice bylo město centrem římské říše a sídlem římských císařů. V této době byly vystavěny mnohé významné stavby, jako je Koloseum, Fórum Romanum, Palatin a mnoho dalších. Tyto historické památky jsou dnes velkým lákadlem pro turisty z celého světa.

Nachází se zde Vatikán, který je nezávislým státem a sídlem papeže a římskokatolické církve. Mezi nejvýznamnější stavby patří Vatikánské muzeum, Sixtinská kaple a Bazilika svatého Petra.

Řím je také kulturním centrem Itálie a nabízí mnoho galerií, muzeí, divadel a operních sálů. Město je také známé pro svou vynikající kuchyni, která zahrnuje tradiční italské speciality, jako jsou těstoviny, pizza a zmrzlina.

 

Rozloha: 301 318 km2

 

Počet obyvatel: 59 900 000  (2022)

Obyvatelstvo Itálie je relativně hustě osídleno a většina lidí žije v oblastech v blízkosti velkých měst, jako jsou Řím, Milán, Turín, Neapol, Florencie a Benátky. Většina obyvatel hovoří italštinou, která je oficiálním jazykem země. Existují však i menšinové jazyky, jako jsou sardština, ladinský jazyk, němčina a francouzština.

Itálie je poměrně homogenní zemí z hlediska etnického složení, přičemž většina obyvatel je italského původu. Zahraniční komunity tvoří přibližně 8% populace, především zemědělští a průmysloví dělníci z jiných zemí Evropy a z Asie.

Průměrná délka života v Itálii je vysoká, kolem 83 let, a země má nízkou porodnost, což znamená, že populace stárne. V zemi je také nízká míra přistěhovalectví ve srovnání s jinými evropskými zeměmi, což ovlivňuje i složení obyvatelstva.

 

Památky UNESCO: 58

 

 1. Archeologické oblasti Pompejí, Herculaneum a Torre Annunziata (1997) – Archeologické naleziště v Neapolském zálivu, kde se nacházejí pozůstatky dvou římských měst, které byly zničeny výbuchem sopky Vesuv v roce 79 n.l.
 2. Castel del Monte (1996) – Středověký hrad z 13. století v Apulii, postavený císařem Fridrichem II.
 3. Costiera Amalfitana (1997) – Pobřeží v Kampánií s úchvatnými výhledy na Tyrhénské moře a významnými historickými památkami.
 4. Crespi d’Adda (1995) – Průmyslové město postavené v 19. století poblíž Milána.
 5. Dolomity (2009) – Horské pásmo v Itálii, které je známé svými skalnatými vrcholy a horskými scenériemi.
 6. Etruská města v Toscáně (2004) – Skupina etruských měst, které jsou umístěny v Toskánsku, jako jsou Arezzo, Chiusi, Cortona, San Gimignano a další.
 7. Florentské historické centrum (1982) – Historické centrum města Florencie, které je plné renesančních staveb a uměleckých děl, jako je katedrála Santa Maria del Fiore, Galerie Uffizi a Ponte Vecchio.
 8. Historické centrum Neapole (1995) – Historické centrum města Neapol, které je plné památek z období antiky a renesance, jako např. Castel dell’Ovo a Katedrála San Gennaro.
 9. Historické centrum Říma, Vatikánu a bazilika sv. Pavla za hradbami (1980) – Kromě Říma, je zahrnuta do této památky také Vatikán a bazilika sv. Pavla za hradbami.
 10. Lombardské kláštery (2003) – Skupina klášterů z 8. a 9. století v Lombardii, jako např. kláštery Monte Sant’Angelo, San Salvatore a Santa Giulia.
 11. Padovský botanický zahradník (1997) – Botanická zahrada v Padově, která byla založena v 16. století.
 12. Piazza del Duomo v Pise (1987) – Náměstí v Pise s významnými památkami, jako je skloněná věž, katedrála a baptisterium.
 13. Poutní místo Santa Maria delle Grazie s “Poslední večeří” Leonarda da Vinciho (1980) – Kostel Santa Maria delle Grazie v Miláně s Leonardovou malbou Poslední večeře.
 14. Sassi di Matera (1993) – Skupina jeskynních sídlišť v Matera v Basilicatě, která jsou vytesaná do vápencové skály.
 15. Středověké oblasti v San Gimignanu (1990) – Historické centrum města San Gimignano s množstvím středověkých staveb.
 16. Monte San Giorgio (2003) – Pohoří na hranici mezi Itálií a Švýcarskem s významnými fosilními pozůstatky z doby triasu.
 17. Národní park Cilento a Vallo di Diano s archeologickými nalezišti Paestum a Velia a klášterem Certosa di Padula (1998) – Národní park v Kampánii, který zahrnuje archeologická naleziště, klášter a přírodní scenérie.
 18. Val d’Orcia (2004) – Krajina v Toskánsku, která je plná olivových hájů, vinic a středověkých měst a vesnic.
 19. Villa Adriana v Tivoli (1999) – Rozlehlý komplex římských staveb v Tivoli, který byl postaven císařem Hadriánem.
 20. Villa Romana del Casale (1997) – Archeologické naleziště v Piazza Armerina na Sicílii, kde se nachází pozůstatky římské vily s bohatými mozaikami.
 21. Zahrady Villa d’Este v Tivoli (2001) – Zahrady u paláce v Tivoli, které byly vytvořeny v renesančním stylu.
 22. Urbino (1998) – Historické město v Marche, které bylo významným kulturním centrem v období renesance.
 23. Zámek Caserta (1997) – Rozsáhlý královský palác nacházející se ve městě Caserta v Kampánii, jižně od Neapole v Itálii. Byl postaven v 18. století jako sídlo Bourbonů, kteří vládli Království obojí Sicílie.
 24. Původní bukové lesy Karpat a dalších oblastí Evropy (2007) – Tyto lesy se nacházejí ve střední a východní Evropě a zahrnují bukové porosty.
 25. Katedrála V Cefalù (2015) – Známá také jako Katedrála svatého Salvátora, je významnou sakrální stavbou nacházející se ve městě Cefalù na severním pobřeží Sicílie v Itálii.
 26. Aquileia (1998) – Důležitá historická a kulturní destinace, která přitahuje návštěvníky z celého světa svými archeologickými poklady a bohatou historií.
 27. Archeologická oblast Agrigento (1997) – Je to jedno z nejvýznamnějších archeologických nalezišť v Itálii a je považováno za jedno z největších a nejkomplexnějších starověkých řeckých sídel na světě.
 28. Bazilika Svatého Františka (2000) – Významné katolické svatostánek a poutní místo, které je zasvěcené svatému Františkovi z Assisi, zakladateli františkánského řádu.
 29. Katedrála, Torre Civica a Piazza Grande, Modena (1997) – Tato oblast představuje unikátní příklad středověké architektury a urbanistického plánování.
 30. Město Verona (2000) – Historické město a kulturní centrum nacházející se v severovýchodní Itálii v regionu Veneto. Je známá svým bohatým dědictvím a je považována za jedno z nejkrásnějších měst v Itálii.
 31. Ravenna (1996) – Město je známé svými bohatými uměleckými poklady a unikátními mozaikami, které zdobí jeho kostely a památky.
 32. Ferrara a delta Pádu (1995) – Ferrara je známá svým zachovalým středověkým a renesančním jádrem, které je obklopeno impozantními hradbami.
 33. Janov: Le Strade Nuove a systém Palazzi dei Rolli (2006) – Paláce v Le Strade Nuove jsou známé svou architektonickou krásou a luxusním vybavením.
 34. Historické centrum Sieny (1995) – Fascinující místo plné památek, úzkých uliček a malebných náměstí.
 35. Historické centrum města Pienza (1996) – Nachází se v regionu Toskánsko ve střední Itálii, je jedinečnou ukázkou renesanční architektury a urbanistického plánování.
 36. Liparské ostrovy (2000) – Známé také jako Isole Eolie, jsou skupinou sopečných ostrovů ležících v Tyrhénském moři u severovýchodního pobřeží Sicílie.
 37. Ivrea (2018) – Ivrea je malé město nacházející se v regionu Piemont v severní Itálii. Leží na břehu řeky Dora Baltea, asi 40 kilometrů severně od Turína.
 38. Val di Noto (2002) – Tato oblast je známá svými pozdně barokními městy. Vznikla po silném zemětřesení v roce 1693, které zpustošilo původní města a byla poté přestavěna v barokním stylu.
 39. Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene (2019) – Kopcovité oblasti nacházející se v provincii Treviso v severovýchodní Itálii. Oblast je známá svými vinicemi a produkcí vyhlášeného Prosecca, italského šumivého vína.
 40. Longobardi (2011) – Germánský kmen, který v 6. století n. l. dobyl a usadil se na území dnešní Itálie. Během svého působení ve středověké Itálii Longobardi vytvořili vlastní království, které existovalo v letech 568 až 774 n. l.
 41. Mantua and Sabbioneta (2008) – Dvě historická města nacházející se v regionu Lombardie v severní Itálii. Obě města mají bohatou historii a jsou známá svým architektonickým a uměleckým dědictvím.
 42. Medici vily a zahrady v Toskánsku (2013) – Jsou skupinou historických rezidencí postavených rodinou Medicejských, významným florentským šlechtickým rodem, během jejich vlády ve 14. až 18. století.
 43. Etna (2013) – Aktivní stratovulkán nacházející se na východním pobřeží Sicílie v Itálii. Jedná se o jednu z nejaktivnějších sopek na světě a má významný vliv na okolní region.
 44. Freskové cykly Padovy ze čtrnáctého století (2021) – Díla zobrazují náboženská témata a biblické příběhy, a představují vynikající příklady raného gotického a pre-renesančního umění.
 45. Portovenere, Cinque Terre, a ostrovy (Palmaria, Tino and Tinetto) (1997) – Tvoří jedinečnou a malebnou oblast na italské riviéře. Nacházejí se v regionu Ligurie a jsou známé svou překrásnou krajinou, historickými městy a přírodními scenériemi.
 46. Pravěká hromada obydlí kolem Alp (2011) – Tyto hromady obydlí, známé také jako palafity, byly stavěny v období neolitu a doby bronzové (přibližně 5000–800 př. n. l.) a sloužily jako domovy pro pravěké komunity.
 47. Rezidence královského domu Savojského (1997) – Sbírka paláců, hradů a rezidencí nacházejících se v různých městech a regionech Itálie.
 48. Rhétská železnice v krajině Albula / Bernina (2008) – Je jednou z nejmalebnějších železničních tratí na světě. Nachází se ve švýcarských Alpách a spojuje města Chur v oblasti Albula a Tirano v oblasti Bernina.
 49. Skalní kresby ve Valcamonice (1979) – Tyto skalní kresby, které byly vytvořeny před tisíci lety, jsou jedním z nejrozsáhlejších souborů prehistorických skalních uměleckých děl na světě. Zobrazují různé motivy, včetně zvířat, rostlin, geometrických vzorů, bojových scén a lidských postav.
 50. Su Nuraxi di Barumini (1997) – Starověká pevnost a archeologická lokalita nacházející se na Sardinii, jednom z ostrovů Itálie. Tato pevnost je známá jako jeden z nejvýznamnějších příkladů nuragické kultury, která existovala na Sardinii mezi 15. a 6. stoletím př. n. l.
 51. Syrakusy a skalnatá nekropole Pantalica (2005) – Syrakusy jsou historické město nacházející se na východním pobřeží Sicílie v Itálii. Nedaleko Syrakus se nachází skalnatá nekropole Pantalica, která je další významnou archeologickou lokalitou na Sicílii.
 52. Velká lázeňská města Evropy (2021) – Nabízejí unikátní kombinaci relaxace, léčebných procedur a historického prostředí. Tyto města jsou známá pro své léčivé prameny, wellness služby a bohatou lázeňskou tradici.
 53. Portiky v Bologni (2021) – Portiky v Bologni jsou dlouhé, obloukové chodby, které jsou připojeny k budovám na jedné straně a podpírány sloupy nebo arkádami na druhé straně.
 54. Trulli z Alberobella (1996) – Charakteristické kamenné stavby nacházející se v městě Alberobello v regionu Apulie v jihovýchodní Itálii.
 55. Benátské obranné stavby (2017) – Celková hodnota města Benátek a jeho historického centra, včetně jeho obranných prvků.
 56. Benátky a jejich laguna (1987) – Benátky jsou známé svým vodním systémem s kanály, mosty a náměstími. Město je postavené na pískovcových ostrovech, které jsou spojené řadou kanálů a kanálků. Tyto vodní cesty slouží jako hlavní dopravní tepna města, a proto jsou zde charakteristické gondoly a lodě, které slouží jako prostředek dopravy.
 57. Krajina vinic Piemont: Langhe-Roero a Monferrato (2014) – Krajina je poznamenaná rozsáhlými vinohrady, které produkují některá z nejlepších italských vín, včetně slavného Barola, Barbaresca a Moscato d’Asti.
 58. Město Vicenza a Palladian Villas of Veneto (1994) – Město Vicenza je známé pro své unikátní architektonické dědictví, které zahrnuje mnoho staveb navržených Palladiem. Mezi nejvýznamnější stavby v Vicenze patří Basilica Palladiana, Teatro Olimpico a Palazzo Chiericati.

Národní parky: 24

 

 1. Národní park Abruzzo, Lazio, Molize
 2. Národní park Alta Murgia
 3. Národní park Appennino Lucano – Val d´Agri – Lagonegrese
 4. Národní park Appennino Tosco-Emiliano
 5. Národní park Arcipelago di La Maddalena
 6. Národní park Arcipelago Toscano
 7. Národní park Asinara
 8. Národní park Aspromonte
 9. Národní park Cilento, Vallo di Diano a Alburni
 10. Národní park Cinque Terre
 11. Národní park Circeo
 12. Národní park Dolomiti Bellunesi
 13. Národní park Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna
 14. Národní park Gagrano
 15. Národní park Gennargentu
 16. Národní park Gran Paradiso
 17. Národní park Gran Sassoe Monti della Laga
 18. Národní park Majella
 19. Národní park Monti Sibillini
 20. Národní park Pollino
 21. Národní park Sila
 22. Národní park Stelvio
 23. Národní park Val Grande
 24. Národní park Vesuv