LUCEMBURSKO

Datum vzniku: 9. června 1815

Stručná historie chronologicky :

10.století: Vznik hrabství Lucembursko, kdy hrabě Siegfried I. získal území jako léno od císaře Oty I.

11. století: Lucemburští hrabata se stávají králi, když Karel IV. uděluje Lucembursku titul království.

12. století: Zaniknutí titulu lucemburského krále po smrti Zikmunda Lucemburského.

18. století: Lucembursko je součástí jiných států, jako například Burgundského vévodství a Habsburské monarchie.

1795: Lucembursko je obsazeno Francií během Francouzské revoluce.

1815: Na Vídeňském kongresu je Lucembursko uznáno jako samostatné velkovévodství a stává se členem Německého spolku. Je spojeno s Nizozemským královstvím pod panovníkem z rodu Oranžských.

1839: Země získává rozšířenou autonomii jako nezávislý stát v rámci personální unie s Nizozemským královstvím.

1867: Podpis Londýnské smlouvy potvrzuje nezávislost Lucemburska a uděluje mu statut suverénního velkovévodství.

1890: Smrt posledního nizozemského panovníka z rodu Oranžských bez dědice. Lucembursko se stává plně samostatným velkovévodstvím.

1949: Vstup do NATO.

1958: Vstup do EU.

 

Mezinárodní zkratka: LUX

 

Měna: euro  (EUR)

Lucembursko přijalo euro jako svou oficiální měnu od roku 2002, kdy byla zavedena eurobankovka a euromince. Jako člen Evropské unie je součástí eurozóny, což znamená, že euro je používáno jako platidlo ve všech hospodářských transakcích, včetně obchodu, bankovnictví a turistiky.

 

Internetová doména: .lu

 

Telefonní předvolba: +352

 

Časové pásmo: +2 GMT

 

Geografie:

Hraničí s Belgií na západě a severu, s Německem na východě a s Francií na jihu. Geograficky je země charakterizována převážně kopcovitým terénem. Je součástí Ardenského pohoří, které pokrývá severní část země. V této oblasti se nachází husté lesy, údolí a malebná kopcovitá krajina.

Jižní část Lucemburska je charakterizována mírnějším reliéfem a rovinatějšími oblastmi. Zde se nachází řada úrodných polí, pastvin a vinic, které jsou typické pro krajinu tohoto regionu.

 

Nejvyšší vrchol: Kneiff  560 m n.m.

Nachází se ve východní části země v oblasti nazývané Ardennes Luxembourgeoises (Lucemburské Ardeny).

Kneiff dosahuje výšky 560,1 metru nad mořem a je součástí kopcovitého terénu, který je charakteristický pro tuto oblast.

 

Podnebí:

Lucembursko má převážně oceánské podnebí s mírnými zimami a mírně teplými léty. Vliv oceánu způsobuje, že zimy nejsou příliš chladné a léta nejsou extrémně horká.

Stát má rovnoměrné rozložení srážek po celý rok, přičemž průměrný roční úhrn se pohybuje mezi 700 mm a 1 000 mm.  Zimní měsíce mohou být mírně deštivé, ale srážky bývají obecně nižší než v letním období.

 

Fauna a flora:

Lucemburská krajina je pokryta lesy, pastvinami, lužními lesy a vinicemi. V lesích dominují duby, buky, javory, jedle a borovice. V nižších polohách se vyskytují také rozmanité druhy keřů, květin a bylin. V oblastech s vlhkým podnebím, jako jsou údolí řek a mokřady, rostou rákosí, ostřice, vrby a další vodní rostliny.

Mezi běžně se vyskytující savce patří jeleni, divoká prasata, lišky, zajíci, ježci a lasice. V některých lesních oblastech se mohou objevit také rys či prase divoké.

Lucembursko je důležitou zastávkou pro tažné druhy, jako jsou labutě, kachny, křepelky a volavky. Můžete zde také pozorovat druhy jako sojku, datla či krahujce.

V řekách a jezerech žijí různé druhy ryb, jako je štika, candát, okoun, kapr a úhoř.

 

Zemědělství:

Chov dobytka je důležitou částí lucemburského zemědělství. Hlavními druhy dobytka jsou skot, ovce a prasata. Dojnice jsou zejména využívány pro produkci mléka a mléčných výrobků.

Pěstování plodin se soustředí na produkci obilovin (pšenice, ječmen, kukuřice) a brambor.

Lucembursko má také dobrou pověst ve vinařství. Vinice se nacházejí především v jižní části země, kde se produkuje kvalitní víno, včetně různých odrůd bílého a červeného vína.

 

Těžba surovin:

Lucembursko nemá žádné významné zásoby přírodních surovin. Jeho geologické složení a geografická poloha neumožňují rozsáhlou těžbu surovin.

V minulosti zde byla prováděna těžba železné rudy.

 

Průmysl:

Ocelářský průmysl měl v minulosti významný vliv na lucemburskou ekonomiku. Byla zde prováděna těžba železné rudy a výroba oceli, která sloužila jako podpora rozvoje dalších průmyslových odvětví. Strojírenství je dalším důležitým odvětvím. Zahrnuje výrobu strojů, zařízení a komponentů pro různé odvětví, včetně automobilového, zpracovatelského průmyslu a energetiky. Chemický průmysl je také významným sektorem, vyrábí chemické látky, plasty, léčiva a další produkty.

 

Služby a další oblasti ekonomiky: ekonomika a daňové poradenství, IT, telekomunikace, finanční služby, reality

 

Přírodní a historické zajímavosti: vesnice Schengen, Lucemburk, hrad Vianden, Malé lucemburské Švýcarsko, Echternach

Historické město Lucemburk, které je hlavním městem země, je jedním z hlavních turistických cílů.

Lucemburské Ardeny,  nabízejí příležitosti pro pěší turistiku, cyklistiku a outdoorové aktivity. Národní park Éislek je oblíbeným cílem pro přírodovědce a milovníky přírody, kde mohou objevovat divokou krajinu, horské potoky a lesy.

Země je také známá svými malebnými zámkovými komplexy a romantickými vesnicemi. Zámek Vianden, zámek Beaufort a zámek Bourglinster jsou jen některé z mnoha historických staveb, které lze navštívit. Kromě toho můžete prozkoumat tradiční vesnice s úzkými uličkami, kamennými domy a regionální architekturou.

Vinice a vinařské oblasti v jižní části země jsou dalším lákadlem pro turisty. Můžete navštívit vinotéky, degustovat místní vína a procházet se mezi vinicemi.

 

Waterparky v Lucembursku:

 

Státní zřízení: konstituční monarchie – velkovévodství

Hlavou státu je velkovévoda, který je trvalejším titulem panovníka Lucemburského velkovévodství.

Moc v Lucembursku je rozdělena mezi tři hlavní instituce: panovníka, parlament a vládu.

Parlament se skládá ze dvou komor – Poslaneckého sněmu (Chambre des Députés) a Státní rady (Conseil d’État). Poslanecký sněm je voleným zákonodárným orgánem, který má pravomoc přijímat zákony a vykonávat legislativní funkce. Státní rada, na druhé straně, má poradní a kontrolní funkce.

Vláda je exekutivní orgán Lucemburska. Je vedená premiérem, který je jmenován velkovévodou a musí mít podporu většiny poslanců Poslaneckého sněmu. Vláda je zodpovědná za vedení státních záležitostí a implementaci politik.

 

Hlavní město: Lucemburk

Hlavní atrakcí v Lucemburku je Lucemburský hrad (Château de Luxembourg), který je dominujícím prvkem města. Je postavený na skále a nabízí úchvatný výhled na okolní krajinu. Další významnou památkou je Gotická katedrála Notre-Dame, která je považována za jeden z nejkrásnějších gotických kostelů v Evropě.

Lucemburk je také domovem mnoha muzeí, galerií a kulturních institucí. Mezi nejznámější patří Lucemburské muzeum moderního umění (MUDAM), Lucemburské historické muzeum a Muzeum výtvarného umění. Město nabízí širokou škálu restaurací, kaváren a obchodů. Centrum města je plné malebných uliček, náměstí a parků, které lákají k procházkám a odpočinku.

 

Rozloha: 2 586 km2

 

Počet obyvatel: 592 000 (2022)

Obyvatelstvo je rozmanité a multikulturní. Lucembursko je historicky přijímající země a přilákalo přistěhovalce z různých částí světa. Z tohoto důvodu je zde vysoký podíl cizinců. Podle odhadů je asi 48 % obyvatel cizinců. Země je známá svým vysokým životním standardem a vysokou mírou zaměstnanosti. Ekonomika země a její finanční sektor přitahují mnoho zahraničních pracovníků. Jazykem, který se používá nejčastěji, je lucemburština. Němčina a francouzština jsou také široce používané.

 

Památky UNESCO: 1

 

  1. Staré město Lucemburk (1994) – Historické jádro města, které se nachází na skalnatém návrší nad řekou Alzette. Město je obklopeno impozantním opevněním, které zahrnuje mohutné hradby, bastiony, obranné věže a opevněné brány.

 

Národní parky: 3

 

  1. Národní park Éislek
  2. Národní park Mëllerdall
  3. Národní park Obersauer