MAĎARSKO

Datum vzniku: 16. listopadu 1918

Stručná historie chronologicky :

9. století: Maďarské kmeny, vedené Arpádem, migrují do Panonie (dnešní Maďarsko).

10. století: Maďarské království se začíná formovat. Prvním maďarským králem je Štěpán I., který přijímá křesťanství a sjednocuje zemi.

11. století: Mongolské invaze způsobují značné ztráty, ale Maďarsko se vzpamatovává a rozvíjí.

12. století: Země čelí hrozbě ze strany Osmanské říše.

13. století: Osmanská říše dobyla velkou část Maďarska, což vedlo k dlouhodobým konfliktům s Habsburskou monarchií.

14. století: Maďarsko se stává součástí Habsburské monarchie a zažívá období proti-habsburských povstání.

15. století: Maďaři prosazují větší autonomii v rámci Habsburského impéria. Roku 1867 vzniká Rakousko-Uhersko, dvojstátní monarchie, Maďarsko získává větší samosprávu.

16. století: Po první světové válce a rozpadu Rakousko-Uherska vzniká nezávislé Maďarsko (1920), země ztrácí území v důsledku Trianonské smlouvy.

Druhá světová válka: Maďarsko se stává spojencem nacistického Německa, později byla země okupována Sovětským svazem.

Komunistická éra: Po válce se Maďarsko stává lidovou republikou pod vlivem Sovětského svazu.

1989: Stát prochází politickými změnami, pád komunistického režimu. Začíná se otevírat k demokracii a tržní ekonomice.

21. století: Maďarsko se stává členem Evropské unie (od 2004) a NATO (od 1999)

 

Mezinárodní zkratka: H

 

Měna: maďarský forint  (HUF)

Forint je zákonným platidlem v Maďarsku a je rozdělen na 100 fillérů, i když v současné době filléry prakticky již nejsou používány.

Bankovky mají různé hodnoty, například 500, 1000, 2000, 5000, 10 000, 20 000 a 50 000 HUF. Mince jsou v hodnotách 5, 10, 20, 50, 100 a 200 forintů.

 

Internetová doména: .hu

 

Telefonní předvolba: +36

 

Časové pásmo: + 1 GMT

 

Geografie:

Maďarsko je vnitrozemská země ve střední Evropě. Má bohatou geografickou různorodost, která zahrnuje nížiny, hory, jezera a řeky.

Země hraničí na severu se Slovenskem, na severovýchodě s Ukrajinou, na východě s Rumunskem, na jihu se Srbskem a Chorvatskem, na jihozápadě se Slovinskem a na západě s Rakouskem. Hlavními řekami jsou Dunaj, která protéká středem země, a Tisa na východě. Krajina zahrnuje rovinaté údolí na severu, které jsou ideální pro zemědělství, a kopcovitou a hornatou krajinu na jihu a východě.

 

Nejvyšší vrchol: Kékes 1014 m n.m.

Kékes je nejvyšší hora Maďarska a nachází se ve východní části země v pohoří Mátra. Tato hora leží asi 120 km severovýchodně od Budapešti.

V oblasti Kékesu je také řada turistických tras a stezek, které vedou přes horské louky, lesy a malebné krajiny. Turisté sem často míří, aby si užili krásné přírody a procházky v horách.

Kromě turistických aktivit je oblast Kékesu také známá pro své termální prameny a lázně, které lákají návštěvníky, kteří chtějí relaxovat a odpočinout si.

 

Podnebí:

Maďarsko má středoevropské kontinentální podnebí s charakteristickými horkými léty a chladnými zimami.

Podnebí je ovlivněno tím, že země je vnitrozemská a nemá přístup k moři, což způsobuje větší teplotní rozdíly mezi ročními obdobími.

 

Fauna a flora:

V Maďarsku můžete najít různé druhy zvířat , například srnky, zajíci, lišky, divoká prasata a jezevci. V menším počtu můžete spatřit i kojoty, jeleny, muflony a divoké králíky.

Ptáci jsou také hojně zastoupeni, včetně druhů jako káně lesní, datel černý, sokol stěhovavý a mnoho dalších.

Maďarsko má rozmanité typy vegetace, které zahrnují lesy, louky a zemědělské plochy. Nejčastějším druhem lesa je bukový, který pokrývá značnou část země. Dalšími druhy stromů jsou dub, bříza, borovice a modřín.

 

Zemědělství:

Hlavními plodinami pěstovanými v Maďarsku jsou obilniny, jako je pšenice, kukuřice, ječmen, oves a rýže. Kukuřice je nejrozšířenějším plodinou a je používána jako krmivo pro zvířata, výrobu potravin a také pro výrobu bioetanolu. Dále se zde pěstuje mnoho ovocných a zeleninových plodin, jako jsou jablka, hrušky, broskve, papriky, rajčata, cukrová řepa a další.

Maďarsko je známé také pro své vinařství, pěstuje se zde mnoho vinných hroznů, z nichž se vyrábějí vyhlášená vína.

Chov dobytka je také důležitým prvkem. Hovězí a vepřové maso jsou běžnou součástí místní stravy. Chov ovcí a koz, zejména pro produkci mléka.

 

Těžba surovin:

Maďarsko má značné zásoby bauxitu, který se používá jako surovina pro výrobu hliníku.

Vápenec a jíl jsou další důležité suroviny. Vápenec se používá v průmyslu, zatímco jíl pro keramickou výrobu. Země nemá významné zásoby ropy a zemního plynu, tyto suroviny se dováží.

 

Průmysl:

Průmysl je klíčovým pilířem maďarské ekonomiky. Zahrnuje automobilový, elektrotechnický, potravinářský, farmaceutický, stavební a energetický sektor.

Automobilový průmysl je významný s mezinárodními společnostmi, které zde vyrábějí díly. Elektrotechnický průmysl produkuje spotřebiče, elektroniku a komponenty. Potravinářství je tradiční a známé pro víno, konzervy a cukrovinky. Farmaceutický průmysl je sektor s perspektivou, vyrábí léky a léčiva. Stavebnictví se soustředí na infrastrukturu a byty. Energetika se skládá z dovozu energie a výroby elektřiny.

 

Služby a další oblasti ekonomiky: služby, cestovní ruch, lázeňství, doprava, bankovnictví

 

Přírodní a historické zajímavosti:

Země nabízí návštěvníkům různorodé atrakce a krásy, které přitahují turisty z celého světa. Hlavním lákadlem je Budapešť, která je jedním z nejkrásnějších a nejnavštěvovanějších měst ve střední Evropě. Další turistickou atrakcí je maďarské jezero Balaton, největší sladkovodní jezero ve střední Evropě. Láká milovníky vodních sportů, plážové turisty a nabízí klidné okolí pro relaxaci a odpočinek.

Pro milovníky přírody je tu národní park Hortobágy, což je největší stepní oblast ve střední Evropě. Park je domovem pro mnoho vzácných druhů ptáků a dalších zvířat, nabízí návštěvníkům jedinečný zážitek z neobyčejně zachované krajiny.

Kromě toho můžete navštívit historická města a městečka jako Eger, Szentendre, Debrecen a Pécs, která mají krásné architektonické památky, památníky a umělecké sbírky.

 

Waterparky v Maďarsku:

 

Státní zřízení: parlamentní republika

Země má demokratický politický systém a prezidentskou republiku. Maďarsko je unitární stát, což znamená, že má jediný vládní systém pro celou zemi a nedělí se na federální jednotky.

Hlavním zákonodárným orgánem je jednokomorový parlament, nazývaný Národní shromáždění (Országgyűlés). Tvoří jej 199 poslanců volených na čtyřleté období. Parlament je zodpovědný za tvorbu a přijímání zákonů a kontrolu vlády.

Výkonnou moc má vláda, kterou vede předseda vlády. Předsedu vlády jmenuje prezident na základě výsledků parlamentních voleb, ve kterých politická strana nebo koalice získá většinu křesel v parlamentu. Vláda je zodpovědná za řízení země a implementaci politiky.

Prezident je hlavou státu a jeho role je převážně ceremoniální. Prezidenta volí Národní shromáždění na pětileté období, ale v praxi je volba prezidenta spíše formalitou, protože volba je většinou výsledkem politických dohod a vzájemných dohod mezi politickými stranami.

Soudní moc je nezávislá a vykonává ji soudní systém, který zahrnuje ústavní soud, nejvyšší soud a další obvodní a odvolací soudy.

Maďarská ústava je základním právním dokumentem země a slouží jako rámec pro fungování státního zřízení.

 

Hlavní město: Budapešť

Budapešť, hlavní město Maďarska, leží na březích řeky Dunaj. Město je známé svou bohatou historií a nádhernými památkami. Mezi nejznámější patří Budínský hrad, Rybářská bašta, Maďarský parlament, Bazilika sv. Štěpána a Řetězový most.

Je také proslulá svými termálními lázněmi, které nabízejí relaxaci a léčebné účinky. Město má živou uměleckou a kulturní scénu, kavárny, restaurace, obchody a pestrou noční zábavu.

 

Rozloha: 93 036 km2

 

Počet obyvatel: 9 850 000  (2022)

Maďarsko má poměrně homogenní etnické složení, s převahou Maďarů, kteří tvoří většinu populace. Kromě Maďarů jsou zde zastoupeny i menšiny, jako jsou Romové, Němci, Slováci, Rumuni a další.

Maďarština je uznávána jako jediný úřední jazyk země a je široce používána ve všech aspektech života, včetně vládního, vzdělávacího, mediálního a komerčního sektoru.

Křesťanství je jedním z hlavních náboženství v Maďarsku. Nejvíce rozšířeným směrem je římskokatolická církev, ale existují také protestantské církve, jako je evangelická a reformovaná.

 

 

Památky UNESCO: 8

 

 1. Tokajská vinařská oblast (2002) – Nachází se na severovýchodě země, poblíž hranic s Slovenskem, a je jednou z nejstarších a nejuznávanějších vinařských oblastí ve střední Evropě. Vinařství v oblasti Tokaj má dlouhou tradici sahající až do 12. století. Tokajské víno je proslulé pro své sladké víno, známé jako “aszu,” které je vyrobeno z hroznu postiženého houbou Botrytis cinerea, známé také jako “šedá hniloba.”
 2. Hollókő (1987) – Malebná starobylá vesnice v Maďarsku, která se nachází asi 100 kilometrů severovýchodně od Budapešti. Tato vesnice se nachází v regionu Cserhát, který je známý svými krásnými kopcovitými krajinami a kouzelnou přírodou.
 3. Tisícileté benediktinské opatství Pannonhalma (1996) – Opatství bylo založeno v roce 996 a patří mezi nejstarší benediktinské kláštery ve střední Evropě. Bylo založeno knížetem Gejzou, který také pozval benediktinské mnichy, aby sem přišli šířit křesťanství a vzdělání. Opatství mělo klíčovou roli ve formování maďarské křesťanské a kulturní identity.
 4. Národní park Hortobágy (1999) – Je jedním z největších a nejstarších národních parků v Maďarsku. Nachází se ve východní části země, poblíž města Debrecen, a rozkládá se na ploše více než 800 km². Hortobágy Puszta je unikátní krajina, která zahrnuje rozsáhlé plochy stepí, mokřin, slanisek, a travnatých plání. Je to nížina s plochým a otevřeným terénem, což umožňuje pozorování rozmanité fauny a flory v jejich přirozeném prostředí.
 5. Fertő (2001) – Místo známé také jako Neziderské jezero (Neusiedlersee), je velké sladkovodní jezero, které se nachází na hranicích mezi Maďarskem a Rakouskem. Jezero a jeho okolí nabízejí pestrou paletu životního prostředí, včetně mokřin, slanisek, travnatých plání a solných stepí.
 6. Raně křesťanská nekropole v Pécsi (2000) – Tato nekropole byla objevena na konci 19. století a je datována do období raného křesťanství, přibližně do 4. až 5. století. Pécs, známý v antice jako Sopianae, byl významným městem v římské provincii Pannonia. Během raně křesťanského období byla oblast aktivně christianizována a mnoho křesťanských věřících zde bylo pohřbeno. Nekropole v Pécsi je tedy důležitým svědectvím o raném křesťanství v této části Evropy.
 7. Jeskyně Aggtelekského krasu a Slovenského krasu (1995) – Aggtelekský kras se nachází na maďarské straně a zahrnuje národní park Aggtelek, který je známý pro své krásné jeskyně a krasové útvary. V tomto národním parku se nachází více než 1 200 jeskyní, z nichž nejznámější a nejnavštěvovanější je Baradla Cave. Baradla je jedna z nejdelších jeskyní v Maďarsku a rozkládá se podzemím o délce přes 25 kilometrů.
 8. Budapešť (1987) – Nejen samotné město ale i například břehy Dunaje, Budínská hradní čtvrť a Andrássyho třída

 

Národní parky: 10

 

 1. Národní park Hortobágy
 2. Národní park Kiskunság
 3. Národní park Bukové hory
 4. Národní park Aggtelek
 5. Národní park Fertö-Hanság
 6. Národní park Dunaj-Dráva
 7. Národní park Körös-Maros
 8. Národní park Balatonská vysočina
 9. Národní park Dunaj-Ipeľ
 10. Národní park Örség