NĚMECKO

Datum vzniku: 23. května 1949

Stručná historie chronologicky :

9. století – Začátek osídlování Germánskými kmeny na území dnešního Německa.

10. století – Vznik prvních středověkých německých státních útvarů, jako například Východofranská říše a Svatá říše římská.

16. století – Vznik protestantství a náboženské konflikty v rámci Římské říše, včetně třicetileté války (1618-1648).

19. století – Německé státy se sjednocují do Německého císařství pod vedením kancléře Otto von Bismarcka (zakládající událostí je vytvoření Německého císařství v roce 1871 po vítězství nad Francií).

20. století – Po první světové válce (1914-1918) Německo prohrálo a muselo přijmout Versailleskou smlouvu, která nesla tvrdé podmínky. Následovala ekonomická nestabilita a politická nepokojnost.

1933-1945 – Nacistický vůdce Adolf Hitler převzal moc a Německo se stalo totalitním státem. V roce 1939 začala druhá světová válka (1939-1945).

1945 – Německo bylo poraženo v druhé světové válce, a následně okupováno spojeneckými silami (USA, Sovětský svaz, Velká Británie a Francie).

1949 – Vznik Západního Německa (Spolková republika Německo) a Východního Německa (Německá demokratická republika).

1955- Vstup do NATO.

1958 – Vstup do Evropské unie

1989 – Pád Berlínské zdi, která oddělovala Východní a Západní Německo, a začátek procesu znovusjednocení.

3. října 1990 – Oficiální znovusjednocení Německa. Vznik moderního Německa jako Spolkové republiky Německo.

Od roku 1990 do současnosti – Německo se stalo ekonomicky silnou zemí, členem Evropské unie a jedním z významných hráčů na světové scéně.

 

Mezinárodní zkratka: D

 

Měna: euro  (EUR)

Měnou Německa je euro (zkratka EUR), od 1. ledna 2002. Předtím, v letech 1948 až 2001, měla Německá marka (zkratka DEM) status národní měny.

Po zavedení eura jako jednotné měny Evropské unie, se Německo připojilo k eurozóně a přijalo euro jako svou oficiální měnu.

 

Internetová doména: .de

 

Telefonní předvolba: +49

 

Časové pásmo: + 1 GMT

 

Geografie:

Německo se nachází ve střední části Evropy a je obklopeno devíti zeměmi: Dánskem na severu, Polskem a Českou republikou na východě, Rakouskem a Švýcarskem na jihu, Francií na jihozápadě, Lucemburskem na západě a Belgií na severozápadě.

Jižní část  je dominována pohořím Alp, které se táhne od západního k Východnímu Německu.

Na sever od Alp leží rozlehlé roviny, jako například Severoněmecká nížina, která se rozkládá od pobřeží Severního moře až po pohoří Harz. Tyto oblasti jsou charakterizovány zemědělstvím a mají úrodnou půdu.

Země je protkána mnoha řekami, které hrají klíčovou roli v dopravě a obchodu. Největšími řekami jsou Rýn a Dunaj. Rýn tvoří část hranice s Francií a Lucemburskem a je důležitou dopravní tepnou pro lodní dopravu. Dunaj teče přes jihovýchodní část země a je druhou nejdelší řekou v Evropě, která protíná mnoho zemí až do Černého moře.

Na severním pobřeží leží Severní moře, které je klíčové pro námořní obchod a rybolov. Zde najdeme písečné pláže, pobřežní města a ostrovy, jako například ostrov Rujána.

Stát je také bohatý na jezera, z nichž největším je Bodamské jezero, které se rozkládá na hranicích s Rakouskem a Švýcarskem. Mnoho dalších jezer je v oblasti Meklenburských jezer, která je oblíbeným cílem pro turisty a vodní sporty.

 

Nejvyšší vrchol: Zugspitze 2962 m n.m.

Zugspitze se nachází v pohoří Alpy, na hranicích mezi Německem a Rakouskem. Vrchol nabízí nádherné výhledy na okolní krajinu a je oblíbeným místem pro turisty, horolezce a milovníky přírody. Toto pohoří je také známé svými lyžařskými středisky a outdoorovými aktivitami, které jsou v provozu po celý rok.

 

Podnebí:

Německo má středoevropské podnebí s oceánskými vlivy na západě a kontinentálními vlivy na východě.

Západní část má mírná léta a mírné zimy, zatímco východní část má teplejší léta a studené zimy s většími teplotními rozdíly.

Na jihu se nachází Alpy, kde panuje horské klima s chladnými zimami a mírnými léty.

 

Fauna a flora:

V lesích žijí jeleni, srnci, divočáci, lišky a jezevci. Ptáci zahrnují sýkorky, čápy a sovy. V řekách a jezerech najdeme lososy, pstruhy a kapry.

Lesy jsou tvořeny buky, duby, borovicemi a smrky. Na loukách rostou fialky, konvalinky a kopretiny. Německo si zakládá na ochraně přírody prostřednictvím národních parků a přírodních rezervací.

 

Zemědělství:

Hlavními plodinami pěstovanými v zemi jsou obiloviny, jako pšenice, ječmen, žito a kukuřice. Dále se zde pěstuje řepka olejná, brambory, cukrová řepa, ovoce a zelenina.

Vinice v jižních oblastech jsou známé pro výrobu kvalitního vína. V Německu se chovají hovězí dobytek, prasata, drůbež a ovce. Produkce mléka je také významná.

Na zvýšení výnosů a efektivity zemědělství jsou hojně využívány moderní zemědělské technologie a techniky .

Zemědělci používají sofistikované stroje a postupy, aby maximalizovali produkci a minimalizovali negativní dopady na životní prostředí.

 

Těžba surovin:

Dnes má Německo omezenou těžbu uhlí a většinu surovin, jako jsou kovy a nerostné suroviny, dováží z jiných zemí.

Země se soustředí na rozvoj průmyslu, služeb a vědy. Mnoho německých firem se specializuje na zpracování surovin dovezených z jiných zemí.

 

Průmysl:

Německý průmysl je rozmanitý, zahrnuje automobilový průmysl, strojírenství, chemický průmysl a vysoké technologie.

Je známý pro svou efektivitu, inovace a kvalitu. Německo je lídrem v oblasti výroby automobilů, strojů a chemických produktů a má silnou pozici v digitální ekonomice.

Průmyslový sektor je klíčovým pilířem německé ekonomiky a představuje významnou součást světového obchodu.

 

Služby a další oblasti ekonomiky: služby, bankovnictví, pojišťovnictví, cestovní ruch, doprava, telekomunikace, informační technologie, věda, výzkum a vzdělání, zdravotnictví

 

Přírodní a historické zajímavosti:

Německo je známé svými historickými památkami, jako jsou gotické katedrály, hradby a zámky, které odrážejí bohatou historii země. Mezi nejznámější historická města patří Berlín, Mnichov, Norimberk, Heidelberg, Drážďany a Koblence.

Nádherná příroda přitahuje milovníky outdoorových aktivit. V jižní části země se nacházejí Alpy, které nabízejí skvělé možnosti pro horskou turistiku, lyžování a snowboarding. Na severu země se rozkládá pobřeží Severního moře s krásnými písečnými plážemi a možnostmi vodních sportů.

Turisté mohou navštívit světoznámé muzea, jako je Pergamonovo muzeum v Berlíně nebo muzeum BMW v Mnichově.

Vinařské regiony  jsou také oblíbenou destinací pro turisty, kteří si rádi vychutnávají kvalitní víno. Bodamské jezero na jihu země je oblíbeným cílem pro dovolenou a relaxaci.

Tradiční i vánoční trhy, lákají turisty na nákupy, ochutnávky místních specialit a atmosféru vánočního období.

 

Waterparky v Německu:

 

Státní zřízení: federativní parlamentní republika

Německo je federální republikou s parlamentním demokratickým systémem. Oficiálním názvem země je Spolková republika Německo (Bundesrepublik Deutschland).

Státní zřízení je založeno na zásadě oddělení mocí. Moc je rozdělena mezi výkonnou, zákonodárnou a soudní moc.

Výkonnou moc zastupuje spolkový prezident, který je hlavou státu a má především ceremoniální funkci. Pravomoci prezidenta jsou omezené a většinu záležitostí má na starosti vláda.

Vláda Německa je výkonným orgánem a skládá se z kancléře (Bundeskanzler) a ministrů. Kancléř je nejvyšším představitelem vlády a má významnou roli v rozhodování státních záležitostí. Vláda je odpovědná za řízení státní politiky a prosazování zákonů.

Zákonodárnou moc představuje dvoukomorový parlament, známý jako Spolkový sněm (Bundestag) a Spolková rada (Bundesrat). Spolkový sněm je dolní komorou parlamentu, skládá se z volených poslanců a má pravomoc přijímat zákony a rozhodovat o rozpočtu. Spolková rada je horní komorou parlamentu a zahrnuje zástupce jednotlivých spolkových zemí. Spolková rada má pravomoc vyjadřovat svůj názor na legislativní návrhy a ovlivňovat proces tvorby zákonů.

Soudní moc je nezávislá a zajišťuje spravedlnost a dodržování práva. Nejvyšším soudním orgánem je Spolkový ústavní soud (Bundesverfassungsgericht), který má pravomoc posuzovat ústavnost zákonů a rozhodovat ve sporech mezi spolkovým vládním orgánem a jednotlivými spolkovými zeměmi.

Německo je federální stát, což znamená, že se skládá ze 16 spolkových zemí, z nichž každá má vlastní ústavu a vládu. Spolkové země mají svou vlastní legislativu a zodpovědnost za řadu záležitostí, které nejsou v kompetenci federální vlády.

 

Hlavní město: Berlín

Berlín je hlavním městem Německa a současně jedním z největších a nejznámějších měst v Evropě. Nachází se ve východní části země a leží na řece Sprévě.

Město má bohatou historii, která sahá až do 13. století, kdy vznikalo první osídlení. Během své historie prošel Berlín mnoha proměnami, a byl hlavním městem Pruské říše, Německého císařství, Výmarské republiky, nacistického Německa a Východního Německa (NDR) za studené války. Po sjednocení Německa v roce 1990 se stal Berlín opět hlavním městem jednotného Německa.

Město je známé svými památkami a historickými místy, jako je Braniborská brána, Berlínská katedrála, památník Holokaustu a zbytky Berlínské zdi. Je také domovem mnoha muzeí a uměleckých galerií, včetně Světového muzea, Pergamonova muzea a Národní galerie.

Je významným kulturním centrem s bohatým uměleckým a hudebním životem. Každoročně se zde koná mnoho kulturních festivalů, koncertů a akcí, které přitahují umělce a návštěvníky z celého světa.

 

Rozloha: 357 022 km2

 

Počet obyvatel: 83 900 000   (2022)

Německo je známé svou vysokou životní úrovní, kvalitním zdravotním systémem, vzdělávacími možnostmi a ekonomickou silou.

Má dlouhou historii migrace, a proto je jeho populace poměrně rozmanitá a multikulturní. Mnoho obyvatel má cizí kořeny nebo pochází z jiných zemí.

Obyvatelstvo se skládá z různých etnických skupin, náboženství a jazykových skupin.

Nejčastěji mluveným jazykem je němčina, ale v důsledku migrace se v zemi mluví také mnoha dalšími jazyky.

 

Památky UNESCO: 51

 

 1. Původní bukové lesy Karpat a staré bukové lesy Německa (2007) – 5 lesních lokalit ve středním a severním Německu.
 2. Moderní berlínské stavby (2008)
 3. Waddenzee (2009) – Pobřežní část severního moře plného slanisek a mokřadů.
 4. Továrna Fagus v Alfeldu (2011) – Budova vystavěná ve stylu moderní architektury a průmyslového designu.
 5. Kůlová obydlí z období v Alpách (2011) – Kůlová obydlí z období 5 000–500 let př. n. l. v blízkosti jezer.
 6. Markraběcí operní dům v Bayreuthu (2012) – Barokní stavba z 18. století s hledištěm až pro 500 osob.
 7. Horský park Wilhelmshöhe (2013) – Rozlehlý park v Kasselu.
 8. Klášter Corvey (2014) – Areál opatství z 9. století na břehu řeky Vezery.
 9. Speicherstadt a čtvrť Kontorhausviertel, Hamburg (2015)- Městské čtvrtě spojené s hamburským zámořským obchodem.
 10. Stavby Le Corbusiera (2016) – 17 rozličných staveb na území Argentiny, Belgie, Francie, Švýcarska, Německa, Indie a Japonska.
 11. Jeskyně a umění z doby ledové v pohoří Švábská Alba (2017) – Pozůstatky lidského osídlení staré více než 40 tisíc let.
 12. Archeologický hraniční komplex Hedeby a Danevirke (2018) – Archeologické nálezy z vikingského opevnění.
 13. Katedrála v Naumburgu (2018) – Románsko-gotická katedrála v německém městě Naumburg.
 14. Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří (2019) – Více než 800 let stará průmyslová historická kulturní krajina, odkud se šířily významné vynálezy a hornické inovace do celé Evropy a světa.
 15. Vodohospodářský systém v Augsburgu (2019) – Vodohospodářský systém města vyvíjející se v postupných fázích od 14. století do současnosti.
 16. Slavná lázeňská města Evropy (2021) – 11 měst, které jsou svědectvím mezinárodní evropské lázeňské kultury, která se rozvíjela od počátku 18. století do 30. let 20. století.
 17. Hranice Římské říše – Dunajský limes (2021) – Pozůstatky hraničního opevnění a dalších staveb v Německu, Rakousku a Slovensku.
 18. Mathildenhöhe v Darmstadtu (2021) – Kolonie umělců Mathildenhöhe v Darmstadtu se secesními stavbami.
 19. ŠUM, židovské památky měst Špýr, Worms a Mohuč (2021) – Soubor židovských památek ve městech, které představují kolébku evropského židovství.
 20. Hranice Římské říše – Dolnogermánský limes (2021) – Pozůstatky hraničního opevnění a dalších staveb v Německu a Nizozemsku.
 21. Katedrála v Cáchách (1978) – Impozantní gotický kostel nacházející se ve městě Cáchy.
 22. Katedrála Panny Marie a sv. Štěpána ve Špýru (1981) – Románská bazilika z 11. století.
 23. Würtzburská rezidence (1981) – Jeden z největších barokních paláců v Německu.
 24. Kostel ve Wies (1983) – Poutní kostel postavený ve stylu bavorského rokoka.
 25. Zámky Augustusburg a Falkenlust v Brühlu (1984) – První rokokové zámky v Německu.
 26. Hildesheim – katedrála sv. Marie a kostel sv. Michala (1985) – Oba kostely mají dlouhou historii a jsou kulturními a historickými poklady města Hildesheimu.
 27. Římské stavební památky, katedrála sv. Petra a kostel Panny Marie (1986) – Komplex architektonických památek v Trieru.
 28. Královská zahrada Dessau-Wörlitz (2000) – Je jedním z nejvýznamnějších krajinářských parků v Německu.
 29. Klášterní ostrov Reichenau (2000) – Ostrov nacházející se v Bodamském jezeře.
 30. Uhelný důl Zollverein v Essenu (2001) – Historický komplex dolů v průmyslové oblasti v Severním Porýní-Vestfálsku.
 31. Historická centra měst Stralsund a Wismar (2002) – Středověká města na pobřeží Baltu, která byla hlavními obchodními centry hanzy ve 14. a 15. století.
 32. Údolí horního Rýna (2002) – 65km dlouhý úsek údolí Rýna s hrady, historickými městy a vinicemi.
 33. Park Muzakowski (2004) – Krajinný park podél řeky Neisse tvořící hranici s Polskem.
 34. Brémy (2004) – Radnice a socha Rolanda na Marktplatz.
 35. Regensburg (2006) – Staré město a městský dvůr. Komplex historických budov a staveb zahrnující památky od římských dob do současnosti.
 36. Hranice římského imperia (1987) – Zbytky 550 km dlouhého hraničního valu.
 37. Hanzovní město Lübeck (1987) – Zachovalé historické centrum tohoto německého města.
 38. Paláce a parky Postupimi a Berlína (1990) – Konkrétně areály Sanssouci, Neuer Garten, Glienicke, Babelsberg, Sacrow a Pfaueninsel.
 39. Opatství Lorsch (1991) – Bývalé benediktinské opatství a karolínská památka.
 40. Doly v Rammelsbergu, město Goslar a vodohospodářský systém Horního Harze (1992)- Technická památka rudných dolů, zachovalé staré město a vodní systém kanálů a odvodnění zajišťující energii pro hornictví.
 41. Klášter Maulbronn (1993) – Cisterciácký klášter a nejlépe zachovalý klášterní komplex severně od Alp.
 42. Bamberg (1993) – Staré město, jehož architektura ovlivnila severní Německo a Maďarsko.
 43. Quedlinburg (1994) – Zachovalé hrázděné domy, zámek a románský kostel.
 44. Hutě Völklingen (1994) – Staré hutě z 19. století, které se dochovaly v původním stavu.
 45. Messel (1995) – Jedním z nejvýznamnějších nalezišť fosilní fauny a flóry z období třetihor.
 46. Bauhaus (1996) – Světoznámá škola architektury ve městech Výmar a Desava.
 47. Katedrála sv. Petra v Kolíně nad Rýnem (1996) – Ikonická gotická katedrála.
 48. Lutherovy památníky v Eislebenu a Wittenbergu (1996) – Domy a kostely ve městech Eisleben a Wittenberg, které mají vztah k životu Martina Luthera.
 49. Klasický Výmar (1998) – Odkazuje na období ve druhé polovině 18. a počátkem 19. století, kdy se město Výmar stalo centrem intelektuálního a kulturního života.
 50. Museuminsel (1999) – Ostrov muzeií je unikátní kulturní komplex nacházející se v centru Berlína. Obsahuje 5 muzeí postavených v letech 1824–1930.
 51. Hrad Wartburg (1999) – Opevněný zámek, na kterém Martin Luther přeložil Nový zákon do němčiny.

 

Národní parky: 16

 1. Národní park Bavorský les
 2. Národní park Berchtesgaden
 3. Národní park Černý les
 4. Národní park Eifel
 5. Národní park Hainich
 6. Národní park Hamburské wattové moře
 7. Národní park Harz
 8. Národní park Jasmund
 9. Národní park Kellerwald-Edersee
 10. Národní park Müritz
 11. Národní park Dolnosaské wattové moře
 12. Národní park Údolí dolní Odry
 13. Národní park Saské Švýcarsko
 14. Národní park Šlesvicko-holštýnské wattové moře
 15. Národní park Lagunová oblast Přední Pomořany
 16. Národní park Hunsrück-Hochwald