PANAMA

Datum vzniku: 3. listopad 1903

16. století: Panama byla objevena španělskými dobyvateli během průzkumu Ameriky. Španělé zde založili osady a využívali toto území k dopravě zlata z Peru do Španělska.

1821: Panama získala nezávislost na Španělsku spolu s ostatními státy Střední Ameriky. Stala se součástí Konfederace Střední Ameriky.

1831: Panama se spojila s Venezuelou a Kolumbií do Republiky Nová Granada.

1903: 3. listopadu Panama vyhlásila nezávislost na Kolumbii s podporou USA. To vedlo ke vzniku Panamské republiky.

1904: USA zahájily výstavbu Panamského průplavu, který spojil Atlantský a Tichý oceán. Toto území bylo pod americkou správou až do roku 1999.

1964: Incident v Panamském průplavu, kdy panamská vláda a občané protestovali proti americké vlajce na panamském území. Toto vyústilo v protiamerické nálady a napětí mezi oběma zeměmi.

1977: Jimmy Carter, prezident USA, a Omar Torrijos, panamský vůdce, podepsali Torrijos-Carterovu smlouvu, která postupně předávala kontrolu nad Panamským průplavem Panamě.

1999: Panamský průplav byl oficiálně předán Panamě podle smlouvy z roku 1977. To znamenalo konec amerického vojenského a správního vlivu na území.

 

Mezinárodní zkratka: PA

 

Měna: americký dolar  (USD)

Oficiální měnou Panamy je panamský balboa (PAB). Panamský balboa má stejnou hodnotu jako americký dolar (USD), a protože Panama nemá vlastní mince a bankovky pro panamské balboy, americké dolary jsou široce používány v každodenní transakční praxi.

 

Internetová doména: .pa

 

Telefonní předvolba: +507

 

Časové pásmo: -5 GMT

 

Geografie:

Země se rozprostírá u pobřeží Karibského moře a Tichého oceánu. Leží na rozhraní Střední a Jižní Ameriky.

Panamský průplav je umělý kanál, který spojuje Atlantský oceán s Tichým oceánem, umožňující námořní dopravu mezi oběma oceány. Tento průplav hrál klíčovou roli ve světovém obchodu a ekonomii.

Kromě Panamského průplavu se v zemi nacházejí i další vodní cesty a řeky, které mají význam pro dopravu a zemědělství. Například řeka Chagres hrála důležitou roli při zásobování vodou pro průplav.

Střední část Panamy je tvořena pohořím zvaným Panamská šíje (Cordillera de Talamanca).

Panama má dvě hlavní pobřeží – na severu Atlantský oceán a na jihu Tichý oceán. Tyto pobřežní oblasti mají bohatý ekosystém včetně mangrovových lesů, pláží a korálových útesů.

 

Nejvyšší vrchol: Volcán Barú 3474 m n.m.

Tato hora se nachází ve střední části Panamy v pohoří nazývaném Panamská šíje (Cordillera de Talamanca). Volcán Barú je aktivní sopka, ačkoli poslední erupce byla zaznamenána před dlouhou dobou. Z vrcholu hory je možné za jasného počasí vidět oba oceány, Atlantský i Tichý.

 

Podnebí:

Panama má tropické podnebí s výraznými obdobími dešťů a sucha. Deštná sezóna trvá od května do prosince s hojnými srážkami, zatímco suché období je od ledna do dubna. Teploty jsou po většinu roku teplé a vlhké.

 

Fauna a flora:

Panama je rájem pro pozorování ptáků, především v oblasti deštných pralesů. Zde můžete spatřit mnoho druhů ptáků, včetně papoušků, kolibříků a dravců.

V deštných pralesích žijí rozmanité druhy savců, jako jsou tapíři, opice, aguti, jaguáři a mravenečníci.

Panama hostí různé druhy hadů, želv, leguánů a mnoho barevných druhů obojživelníků.

Tropické deštné pralesy v Panamě mají bohatou flóru s různými druhy stromů, keřů a epifytů. K vidění jsou například různé druhy palmových stromů, stromů kaučuku a exotických rostlin.

V pobřežních oblastech Panamy se nachází mangrovové lesy, které jsou důležité pro ekosystém mokřadů a poskytují úkryt pro mnoho druhů zvířat.

Orchideje jsou v Panamě rozšířené a různorodé. Země je známá svými krásnými a barevnými druhy orchidejí.

 

Zemědělství:

V Panamě se pěstují různé plodiny, včetně rýže, kukuřice, ovoce (banány, ananasy, citrusy) a zeleniny. Rýže a kukuřice jsou důležité pro potravinovou soběstačnost, zatímco tropické ovoce a zelenina se vyvážejí.

Káva je důležitou plodinou pro panamskou ekonomiku. Panamská káva má vynikající pověst a je považována za jednu z nejlepších káv na světě.

Chov dobytka a produkce masa jsou důležité pro panamský trh. Ovce, skot a prasata jsou hlavní druhy chované pro maso.

Díky své pobřežní lokalitě má rybářství v Panamě významnou úlohu. Ryby a mořské plody jsou důležitými zdroji potravy a také se vyvážejí.

Palmový olej je významnou komoditou v panamském zemědělství. Plantáže palmových stromů jsou zde běžné.

 

Těžba surovin:

Panama má historii těžby zlata, a to zejména v době španělské koloniální vlády. Některé zlato se těží dodnes, i když v menším rozsahu.

Kromě zlata jsou v Panamě i další drahé kovy, jako je stříbro.

Bauxit je surovina používaná pro výrobu hliníku. Panamská bauxitová důlní pole se nacházejí ve střední části země.

Panamská těžba kameniva, jako jsou písky, štěrky a kameny, má význam zejména pro stavebnictví a infrastrukturní projekty.

 

Průmysl:

Výroba potravin, nápojů a zpracování zemědělských produktů má v Panamě významný podíl. Zahrnuje zpracování ovoce, zeleniny, masa, mléčných výrobků a dalších potravinářských produktů.

Produkce chemických látek, léčiv, kosmetiky a dalších farmaceutických výrobků je také významná v průmyslovém sektoru.

Textilní a oděvní výroba jsou další významná odvětví, která zahrnují výrobu oděvů, textilií a obuvi pro domácí trh a v některých případech i pro export.

Stavebnictví hraje klíčovou roli v infrastrukturním rozvoji země, zejména s ohledem na modernizaci a rozšíření transportní infrastruktury.

 

Služby a další oblasti ekonomiky: námořní doprava, rejdařství, cestovní ruch, bankovnictví

 

Přírodní a historické zajímavosti: Panamský průplav, město Panama, národní parky Darién, Coiba a La Amistad, pohoří Talamanca, opevnění Portobelo-San Lorenzo

Panamský průplav je jedním z nejvýznamnějších turistických lákadel. Návštěvníci se mohou podívat na průplav, pozorovat lodě v průběhu průjezdu a navštívit muzeum věnované průplavu.

Deštné pralesy jsou domovem bohaté fauny a flóry. Návštěvníci mohou provádět ekoturistiku, pozorování ptáků, průzkum přírodních rezervací a chráněných oblastí.

Stará část Panamy, známá jako Casco Viejo, je historickým centrem města Panamá a nabízí malebné uličky, koloniální architekturu a kulturní památky.

Panamské ostrovy, jako San Blas na Karibiku a Perlské ostrovy na Tichém oceánu, jsou populárními destinacemi pro odpočinek, potápění, šnorchlování a vodní sporty.

 

Státní zřízení: prezidentská republika

Panama je prezidentská demokracie s unitárním systémem vlády. Prezident zastává roli hlavy státu a vlády. Volba prezidenta probíhá v pravidelných pětiletých intervalech a prezident má značnou výkonnou moc. Kromě toho, Panamský prezident jmenuje ministry a má pravomoc přijímat a vetovat zákony přijaté Národním shromážděním.

Panamské Národní shromáždění (Asamblea Nacional) je jednokomorový parlament s 71 členy. Tito členové jsou voleni v obvodech během všeobecných voleb, a to na pětiletá funkční období. Národní shromáždění má pravomoc přijímat zákony, kontrolovat exekutivní moc a vykonávat další legislativní pravomoci.

Panamský soudní systém zahrnuje Nejvyšší soud, který je nejvyšším soudním orgánem v zemi. Soudní moc je nezávislá na zákonodárné a výkonné moci a zajišťuje dodržování právních norem a spravedlnosti.

 

Hlavní město: Panamá

Měsro je známé svou moderní architekturou, která zahrnuje výškové budovy, luxusní hotely a obchodní centra. Mezi ikonické budovy patří například Financial Tower nebo Torre de las Américas, která je jednou z nejvyšších budov ve Střední Americe.

Historická část města známá jako Casco Viejo je kontrastem k moderní architektuře. Tento starobylý koloniální okrsek nabízí úzké uličky, historické budovy, kostely a památky.

ocumen International Airport v Ciudad de Panamá je jedním z největších a nejrušnějších letišť ve Střední Americe. Slouží jako významné spojení mezi Severní a Jižní Amerikou.

 

Rozloha: 78 200 km2

 

Počet obyvatel: 4 400 000 (2022)

Mezi hlavní etnické skupiny patří Mestizové (míšenci evropských a indiánských předků), Afropanamci (s africkými kořeny), indiánské kmeny jako Kuna, Emberá a další, a také evropské komunity, zejména španělské.

Hlavním úředním jazykem je španělština. Mnoho indiánských komunit hovoří svými tradičními jazyky, což odráží kulturní bohatství země.

Většina Panamčanů je katolického vyznání. Kromě toho existují i další náboženské komunity, včetně protestantů, židů a dalších.

 

Památky UNESCO: 5

 1. Pevnosti na karibské straně Panamy Portobelo-San Lorenzo (1980) – Španělské pevnosti ze 17.-18. století jsou příklady vojenské architektury.
 2. Národní park Darién (1981) – Národní park zahrnující nížiny, bažiny, skalnaté pobřeží i horské tropické lesy.
 3. Národní park La Amistad (1983) – Unikátní oblast se známkami činnost čtvrtohorního zalednění. Tropický deštný prales.
 4. Archeologické naleziště v Panamá Viejo a historická část města Panamá (1997) – Architektura města je neobvyklou směsicí španělských, francouzských a raně amerických stylů. Panamá, založená r. 1519, byla první evropskou osadou na pacifickém pobřeží Ameriky.
 5. Národní park Coiba a jeho Speciální zóna ochrany mořského prostředí (2005) – Zátokou Chiriqui chráněná oblast 38 ostrovů uchovává řadu endemických druhů živočichů i rostlin.

 

Národní parky: 18

 1. Národní park Coiba
 2. Národní park La Amistad
 3. Národní park Darién
 4. Národní park Volcan Baru
 5. Národní park Santa Fe
 6. Národní park Metropolitan
 7. Národní park Soberania
 8. Národní park Chagres
 9. Národní park Bastimentos
 10. Národní park El Caño
 11. Národní park Gulf of Chiriqui
 12. Národní park Altos de Campana
 13. Národní park Portobelo
 14. Národní park Gaital
 15. Národní park Sarigua
 16. Národní park El Cope
 17. Národní park Cerro Haya
 18. Národní park Camino de Cruces