ANGOLA

Datum vzniku: 11. listopad 1975

Stručná historie chronologicky:

1455 – Portugalský mořeplavec Diogo Cão připlul k řece Kwanza a položil tak základy portugalského zájmu o území dnešní Angoly.

1575 – Portugalský dobyvatel Paulo Dias de Novais založil Luandu, která se stala hlavním městem portugalské kolonie.

1961 – Vypuklo povstání proti portugalské nadvládě, které bylo vedené hnutím MPLA, FNLA a UNITA.

1975 – Angola získala nezávislost po 14 letech bojů za nezávislost. MPLA, pod vedením Agostinha Neto, se stala vládnoucí stranou.

1975-2002 – Vypukla občanská válka mezi vládou a opozičními silami FNLA a UNITA, podporovanými zejména Jihoafrickou republikou. Válka způsobila značné utrpení pro civilisty, kteří byli nuceni prchat a hledat útočiště v uprchlických táborech.

2002 – Podepsána mírová dohoda mezi vládou a opozicí, občanská válka skončila.

2008 – Angola se stala členem OPEC.

 

Mezinárodní zkratka: ANG

 

Měna: Kwanza (AOA)

Je rozdělen na 100 lubů. Kwanza byl zaveden v roce 1977 jako náhrada portugalské escudo a byl pojmenován po řece Kwanza, která protéká zemí. Kwanza je v současnosti jediným platidlem platným v Angole a je vydáván centrální bankou Angoly.

 

Internetová doména: .ao

 

Telefonní předvolba: +244

 

Časové pásmo: GMT +1

 

Geografie:

Země se nachází na jihozápadním pobřeží Afriky. Angola hraničí na severu s Konžskou demokratickou republikou, na východě s Zambií a na jihu s Namíbií. Na na západě je omývána Atlantským oceánem. Země má rozmanitou geografickou krajinu s vrchovinami, planinami a pouštěmi.

Angolou protékají řeky, jako jsou například Kwanza, Okavango a Zambézi, a poskytují zdroj vody pro mnoho obyvatel země. Angolské pobřeží se táhne na více než 1 600 kilometrů, přístav Lobito je největším přístavem v zemi.

 

Nejvyšší vrchol: Morro do Moco 2620 m n.m

Nachází se v pohoří Serra do Humbe na jihozápadě země. Je oblíbeným místem pro horolezectví a turistiku. Z vrcholu Morro do Moco je nádherný výhled na okolní krajinu a rozsáhlé oblasti Angoly.

 

Podnebí:

Podnebí Angoly je většinou subtropické a vlhké. V severní a západní části, v oblasti Cabinda a na pobřeží Atlantského oceánu je klima tropické, s vysokou vlhkostí, vysokými teplotami a obdobím dešťů od května do října. V centrální části země, včetně hlavního města Luandy, je klima tropické a suché. Na jihovýchodě je klima podobné jako v savanách, s mírnějšími teplotami, které trvá od listopadu do března.

V jihozápadní části země, kde se nachází pohoří Serra da Leba, je klima suché a mírné, s malým množstvím srážek po celý rok.

 

Fauna a flora:

Angolská savana a národní parky jsou domovem afrických slonů. Tito majestátní tvorové jsou v zemi chráněni před pytláky. V některých oblastech Angoly stále žijí lvi. Ochrana těchto predátorů je také prioritou pro zachování biodiverzity. Levharti jsou dalšími velkými kočkovitými šelmami, kteří obývají angolskou krajinu. Buvoli jsou běžní v savanách Angoly a hrají důležitou roli v ekosystému.

Různé druhy paviánů a opic obývají lesy a savany. Angola je domovem mnoha druhů ptáků, včetně plameňáků, orlů, pelikánů a mnoha dalších.

V severní části země se nacházejí deštné lesy, které jsou domovem mnoha druhů tropických stromů, rostlin a orchidejí.

Většina území Angoly tvoří savany s trávou a rozličnými druhy keřů. V některých částech země rostou impozantní stromy baobab.

 

Zemědělství:

V Angole se pěstuje široká škála plodin, včetně obilovin (kukuřice, proso, rýže), fazolí, maniokového kořene, sladkých brambor, batátů a kávy. Kukuřice je jednou z hlavních plodin a tvoří základní potravinu v angolské stravě. V některých oblastech, kde přirozené srážky nejsou dostatečné, se provádí zavlažování, aby se podpořilo pěstování plodin.

Země známa svými kávovými plantážemi, káva je jedním z hlavních vývozních produktů. Regiony jako Huíla a Cuanza Sul jsou známé pro kvalitu kávy.

Chov dobytka, zejména skotu a koz, je důležitým odvětvím angolského zemědělství. Díky rozsáhlým pobřežním vodám Atlantského oceánu má i rybolov velký potenciál. Rybí produkty zajišťují obživu pro mnoho pobřežních komunit.

 

Těžba surovin:

V Angole se těží uhlí, ropa, zemní plyn, ruda, dřevo a další významné suroviny. Těžba probíhá na různých místech, včetně dolů, lomů, podzemních štol, mořských dolů (v případě těžby ropy a plynu), a také v lesích. Produkty těžebního průmyslu se s Angoly často exportují a generují příjmy pro státní pokladnu.

 

Průmysl:

Angolský průmysl je relativně malý a nedostatečně rozvinutý v porovnání s jinými zeměmi v regionu. Významné průmyslové sektory v Angole zahrnují zpracování potravin, zpracování dřeva, automobilový, kožodelný a chemický průmysl. Dalším průmyslovým odvětvím v Angole je textilní průmysl. Chemický průmysl zahrnuje výrobu hnojiv, léčiv a kosmetických výrobků.

 

Služby a další oblasti ekonomiky: služby, doprava

 

Přírodní a historické zajímavosti: Tundavala, Luanda, vodopády Kalandula, jezero Dilolo

Mezi nejvýznamnější turistické atrakce v Angole patří národní parky, které nabízejí návštěvníkům možnost pozorovat místní faunu a flóru, jako jsou například plameňáci, sloni, antilopy a levharti. Mezi nejznámější národní parky patří například park Quiçama, park Iona a park Bicuar.

Angola má také několik historických památek, jako jsou například pevnosti z období portugalské kolonizace a starověké skalní malby v provincii Namibe. Ve městě Luanda se nachází řada muzeí, jako například Národní muzeum antropologie, Národní muzeum historie a Kulturní centrum Brazzaville.

Další turistické atrakce v Angole zahrnují návštěvu pláží na pobřeží Atlantského oceánu, rybolov a potápění v zátoce Mussulo, stejně jako návštěva tradičních vesnic a měst, kde mohou návštěvníci ochutnat místní kuchyni a poznat tradiční kulturu.

 

Waterparky:

 

Státní zřízení: demokratická republika

Prezident je hlavou státu a má široké pravomoci, včetně práva jmenovat a odvolávat ministry. V současné době má Angola 32 ministerstev.

Soudní moc v Angole je nezávislá a je zajištěna ústavou. Nejvyšším soudem je Soudní dvůr Angoly, který rozhoduje o ústavních otázkách a řeší spory mezi orgány státní správy.

Angola se dělí na 18 provincií a jedno město s vládním zřízením, Luanda, které je hlavním městem země. Každá provincie je vedená guvernérem, který je jmenován prezidentem a má odpovědnost za řízení provinční správy.

 

Hlavní město: Luanda

Leží na západním pobřeží země u Atlantského oceánu. S více než 7 miliony obyvatel je největším městem a ekonomickým centrem Angoly.

Luanda byla založena portugalskými kolonisty v roce 1576 a v průběhu 16. a 17. století se stala významným obchodním centrem, zejména v oblasti otroctví. V roce 1885 se stala hlavním městem portugalské kolonie Angola a zůstala jím až do získání nezávislosti v roce 1975.

 

Rozloha: 1 246 700 km2

 

Počet obyvatel: 34 800 000 (2022)

Největší etnickou skupinou v Angole jsou Bantuové, kteří tvoří asi 95% populace. Mezi další etnické skupiny patří Ovimbundu, Mbundu, Bakongo a Chokwe. Menšinové etnické skupiny v Angole zahrnují především evropské a brazilské potomky, kteří žijí převážně v hlavním městě Luanda.

Většina obyvatel Angoly vyznává křesťanství, především katolictví a protestantismus, ale existuje také menší počet muslimů. Oficiálním jazykem je portugalština. Portugalský jazyk byl zaveden během období kolonizace, kdy byla Angola kolonií Portugalska.

 

Památky UNESCO: 1

 

 1. M’banza Kongo (2017) – M’banza-Kongo, je hlavním městem severozápadní provincie Zair v Angole. Bylo hlavním městem Království Kongo od jeho založení před příchodem Portugalců v roce 1483 až do zrušení království v roce 1915, kromě krátkého období opuštění během občanských válek v 17. století.

 

Národní parky: 15 

 

 1. Národní park Quiçama
 2. Národní park Iona
 3. Národní park Bicuar
 4. Národní park Cameia
 5. Národní park Cangandala
 6. Národní park Kameia
 7. Národní park Mupa
 8. Národní park Luengue-Luiana
 9. Národní park Mavinga
 10. Národní park Cunene River
 11. Národní park Cuito Cuanavale
 12. Národní park Luiana
 13. Národní park Luengue-Luiana
 14. Národní park Luando
 15. Národní park Maiombe.