BURUNDI

Datum vzniku: 1. červenec 1962

Stručná historie chronologicky:

Zformování tří království v oblasti dnešního Burundi: Burundi, Urundi a Buha.

1890: Burundi se stává součástí Německé východní Afriky.

1916: Belgické vojenské síly obsadí Burundi a stanou se správci území pod mandátem Společnosti národů.

1962: Burundi získává nezávislost jako monarchie.

1966: Král Ntare V. je svržen a Burundi se stává republikou.

1972: Vypuká etnické násilí, při kterém zemře několik desítek tisíc Hutů.

1993: Melchior Ndadaye, první prezident z Hutuů, je zvolen v demokratických volbách.

1993: Ndadaye je zavražděn při vojenském převratu po pouhých čtyřech měsících v úřadu.

1994-2005: V Burundi probíhají občanské války, které si vyžádají desetitisíce obětí a způsobí rozsáhlé lidské utrpení.

2005: Burundi se dohodne na příměří s povstalci a začne proces národního usmíření.

2015: Prezident Pierre Nkurunziza vyvolává politickou krizi, když se snaží získat třetí prezidentský mandát, což vyvolává masové protesty a násilí.

 

Mezinárodní zkratka: BU

 

Měna: burundský frank (BIF)

Měnou Burundi je burundský frank (BIF). Jeden burundský frank se dělí na 100 centimů. Burundský frank byl zaveden v roce 1960 a nahradil tehdejší měnu belgický frank. Má pevný kurz vůči americkému dolaru.

 

Internetová doména: .bi

 

Telefonní předvolba: +257

 

Časové pásmo: +2 GMT

 

Geografie:

Burundi je malá země ve vnitrozemí Afriky, která se nachází východně od Demokratické republiky Kongo, jižně od Rwandy a západně od Tanzanie.

Zahrnuje především hornaté území s vysokými horami a údolími. V Burundi je mnoho  jezer, z nichž největší je Tanganyika, které se nachází na hranici s Tanzanií.

 

Nejvyšší vrchol: Heha 2670 m n.m.

Nachází se v severozápadní části země. Tento vrchol leží v pohoří Mitumba, které se táhne napříč západní částí Burundi a sousedního Konga.

 

Podnebí:

Burundi má tropické podnebí s vysokými teplotami a vysokou vlhkostí po většinu roku. Průměrná teplota v zemi se pohybuje kolem 23-25 °C, s většími výkyvy na horách.

Země má dvě dešťová období: kratší deště trvající od září do listopadu a delší deště od března do května. Během těchto období může být déšť intenzivní a může způsobit záplavy a sesuvy půdy.

Suchá období jsou obvykle od června do srpna a od prosince do února. Celkově je Burundi vlhké a roční srážky se pohybují od 800 do 1 200 mm, s největšími srážkami na západě a jihu země.

 

Fauna a flora:

Burundi je domovem několika druhů primátů, včetně vzácných horských goril, které se vyskytují v horách na hranicích s Rwandou a Kongem. Tato gorilí populace je chráněna a sledována za účelem ochrany tohoto ohroženého druhu. Vyskytuje se zde také populace hrochů, kteří žijí v jezerech a řekách této země a taky patří mezi ohrožené druhy.I Sloni  obývají některé oblasti Burundi, ačkoli jejich početnost se snížila kvůli pytláctví.

Země je domovem různých druhů ptáků, kterí migrují do této oblasti během různých období. Jezera v Burundi jsou bohatá na různé druhy ryb, což má význam pro potravu a ekonomiku země.

 

Zemědělství:

Zemědělství hraje v Burundi klíčovou roli a tvoří podstatnou část ekonomiky země. Přibližně 90% obyvatel žije zemědělstvím a zemědělské produkty tvoří více než 50% exportu Burundi. Mezi hlavní plodiny, které se v zemi pěstují, patří káva, čaj, pšenice, bavlna, cukr, maniok, fazole, banány a rýže.

Káva je nejvýznamnějším exportním produktem Burundi a země patří mezi největší producenty arabikové kávy v Africe. Kávové plantáže se nacházejí hlavně ve středním a jižním Burundi.

Čaj je dalším důležitým exportním produktem země, který se pěstuje hlavně na východě a jihu Burundi.

 

Těžba surovin:

V Burundi se těží jen několik surovin, a to v malých množstvích. Mezi hlavní těžené suroviny patří zlato, nikl, železo, ropa, stříbro. Těžba většiny těchto surovin je stále na velmi nízké úrovni a představuje pouze malou část hospodářství země.

Těžba zlata v Burundi se provádí především v oblasti Kibira v západní části země, kde se nachází několik menších dolů. V této oblasti se také těží nikl, stříbro a kolumbit. Kolumbit je minerál, který se používá především v elektronice a výrobě kondenzátorů. Burundi má jedny z největších zásob kolumbitu na světě.

 

Průmysl:

Mezi hlavní průmyslové aktivity v zemi patří zpracování potravin, textilní průmysl, dřevařský průmysl a výroba cementu.

Zpracování potravin je jedním z největších průmyslových odvětví, zahrnuje výrobu rafinovaného cukru, olejů, mléčných výrobků a mnoha dalších potravinářských výrobků.

Textilní průmysl  se specializuje především na výrobu oděvů a šatů pro domácí potřebu a pro export. V posledních letech se textilní průmysl začíná rozvíjet a přitahuje zahraniční investory.

Výroba cementu je dalším odvětvím, které se v posledních letech rozvíjí v Burundi. V zemi existuje několik továren na výrobu cementu, které se snaží uspokojit rostoucí poptávku po této surovině.

 

Služby a další oblasti ekonomiky: služby

 

Přírodní a historické zajímavosti: Bujumbura, Heha, Gitega, Gishora

Země má mnoho přírodních krás a kulturních památek, které lákají návštěvníky. Mezi ně patří například královské paláce, starobylé kamenné zříceniny a tradiční trhy.

Jezero Tanganyika nabízí mnoho možností pro vodní sporty a rybaření. V okolí jezera se nachází také několik pláží a rekreačních zařízení.

Hora Heha je oblíbeným cílem pro turisty a horolezce. Z vrcholu hory se nabízí nádherný výhled na okolní krajinu.

Národní park Rusizi  je domovem mnoha druhů zvířat, včetně krokodýlů a slonů.

 

Waterparky:

 

Státní zřízení: prezidentská republika

Burundi je prezidentská republika s několikaúrovňovým systémem vlády. Ústava, která byla přijata v roce 2018, stanoví výkonnou, zákonodárnou a soudní moc a zaručuje dodržování lidských práv a svobod. Výkonnou moc v zemi má prezident, který je volen přímou volbou lidu na pětileté období. Prezident je hlavou státu a vlády, jmenuje a odvolává členy vlády a má široké pravomoci v oblasti zahraniční politiky a bezpečnosti.

Zákonodárnou moc má dvoukomorový parlament, který se skládá ze Senátu a Národního shromáždění. Senát má 43 členů, zatímco Národní shromáždění má 121 členů. Poslanci jsou voleni přímou volbou na pětileté období.

Soudní moc je nezávislá a zahrnuje ústavní soud, odvolací soud, občanský soud a trestní soud.

 

Hlavní město: Gitega

Gitega je hlavní a druhé největší město východoafrického státu Burundi. Gitega byla hlavním městem Království Burundi. Po jeho zániku se hlavním městem stala Bujumbura a roku 2018 bylo rozhodnuto o přesunu centrální administrativy zpět do Gitegy. Gitega leží na řece Luvironza. Sídlí zde katolická arcidiecéze.

 

Rozloha: 27 834 km2

 

Počet obyvatel: 11 800 000 (2022)

Největší etnickou skupinou v Burundi jsou Hutuové, kteří tvoří asi 85% populace. Tutsiové tvoří zbytek populace.

Úředními jazyky v Burundi jsou rundština a francouzština, ačkoli se v posledních letech rozvíjí i angličtina jako další jazyk.

Burundi je jednou z nejchudších zemí na světě a má jednu z nejnižších úrovní lidského rozvoje na africkém kontinentě.

 

Památky UNESCO: –

 

Národní parky: 2

  1. Národní park Kibira
  2. Národní park Rusizi