DEMOKRATICKÁ REPUBLIKA KONGO

Datum vzniku: 30. června 1960

Stručná historie chronologicky:

1885 – Belgický král Leopold II. získává soukromé vlastnictví nad územím, které se později stane Kongem.

1908 – Belgický parlament přebírá nad Kongem kontrolu po odhalení o zneužívání lidských práv.

1960 – Kongo získává nezávislost a Patrice Lumumba se stává prvním premiérem země.

1965 – Joseph Mobutu převzal moc v puči a stal se prezidentem.

1971 – Mobutu přejmenoval zemi na Zair.

1994 – Rwandská genocida způsobila nárůst uprchlíků v Kongo, kde vypukly etnické a politické konflikty.

1997 – Mobutu byl svržen v druhé válce v Kongu a Laurent-Désiré Kabila se stal prezidentem.

1998 – Vypukla druhá válka v Kongu, do které bylo zapojeno několik afrických zemí a skončila až v roce 2003.

2001 – Kabila byl zavražděn a prezidentem se stal jeho syn Joseph Kabila.

2006 -V zemi se konají první svobodné volby, Joseph Kabila byl zvolen prezidentem.

2018 – Felix Tshisekedi byl zvolen prezidentem.

2021 – Země stále čelí politické a bezpečnostní nestabilitě, obavy z dalšího násilí přetrvávají.

 

Mezinárodní zkratka: CD

 

Měna: konžský frank (CDF)

Měnou Demokratické republiky Kongo (DR Kongo) je konžský frank (KDF nebo také FC), což je zákonné platidlo v zemi od roku 1997.

Konžský frank se dělí na 100 centimů. Mezi lety 1997 a 1999 byla v oběhu také měna s názvem Nový Zair, ale ta byla zrušena a nahrazena konžským frankem.

 

Internetová doména: .cd

 

Telefonní předvolba: +243

 

Časové pásmo: GMT +1 a +2

 

Geografie:

Nachází se v centrální Africe a je největší zemí v subsaharské Africe. Sousedí s Kongem, Středoafrickou republikou, Jižním Súdánem, Ugandou, Rwandou, Burundi, Tanzanií, Zambií a Angolou.

Země se rozkládá převážně v povodí řeky Kongo, která je druhou největší řekou na světě a rozděluje Kongo na dvě poloviny.

Severní část země zahrnuje velkou část Konžské pánve, která je převážně nížinná a porostlá tropickým deštným lesem. Jižní část Konga je hornatá, s pohořím Rwenzori a Mitumba.

Na východě je Velká příkopová propadlina, což je geologická zlomová zóna, která se táhne od Turecka až po Mozambik. V této oblasti se nachází také několik aktivních sopek.

 

Nejvyšší vrchol: Mount Stanley nebo též Mount Ngaliema 5 109 m n.m.

Mount Stanley je nejvyšší vrchol pohoří Rwenzori, které se nachází na hranici mezi Ugandou a Demokratickou republikou Kongo.

Je třetím nejvyšším vrcholem Afriky, hned po Kilimandžáru a Mount Kenyi. Mount Stanley se skládá ze dvou vrcholů, Margherita Peak a Alexandra Peak, které byly pojmenovány po královnách Itálie a Velké Británie. Margherita Peak je vyšší z obou vrcholů a dosahuje výšky 5 109 metrů.

 

Podnebí:

Podnebí v Demokratické republice Kongo je převážně tropické, s vysokou vlhkostí a ročním srážkovým úhrnem většinou mezi 1000 až 2000 mm.

Na jihu země, kde se nacházejí pohoří Rwenzori, jsou srážky vyšší a klima je mírnější. Naopak na severu, v nížinách Konžské pánve, jsou srážky nižší a klima horké a suché. Teploty v zemi se pohybují od průměrných 24 °C až po 32 °C v nižších oblastech.

Kongo je občas zasaženo cyklóny, především na pobřeží Atlantského oceánu, zejména v období od května do října.

 

Fauna a flora:

Demokratická republika Kongo je domovem horských goril, a to především ve Virungských horách. Gorily jsou ohroženým druhem. Země má jednu z největších populací slonů na kontinentu a žijí v různých oblastech, včetně národních parků jako Garamba nebo Manovo-Gounda St. Floris.

Bonobo, známý také jako pygmejový šimpanz, je endemický druh šimpanze, který se vyskytuje pouze v této oblasti.

V řekách a jezerech zde žijí různé druhy krokodýlů a hrochů.

Země má rozsáhlou populaci ptáků, včetně dravců, papoušků a řady endemických druhů.

Východní část pokrývají deštné pralesy, které jsou domovem mnoha druhů stromů, jako jsou mahagon, eben, a různé druhy orchidejí a bromélií. Kromě pralesů zde najdete i savany, které jsou porostlé keři a stromy přizpůsobenými suššímu klimatu. V některých částech země, například v národním parku Kahuzi-Biega, roste bambus, což je důležitý zdroj potravy pro gorily.

 

Zemědělství:

V Demokratické republice Kongo se pěstují různé druhy plodin, včetně obilovin (kukuřice, maniok, rýže), luštěnin, banánů, olejných plodin a zeleniny. Maniok je jednou z hlavních plodin a má významný vliv na stravovací zvyklosti obyvatelstva.

Chov zvířat zde hraje také důležitou roli. Obyvatelé chovají dobytek, drůbež a ryby.

Většina zemědělců jsou malí farmáři, kteří pracují na menších pozemcích a často používají tradiční zemědělské metody. Zemědělství čelí řadě výzev, jako je nedostatek infrastruktury, špatné skladování potravin, nedostatek přístupu k trhům, změna klimatu, konflikty a politická nestabilita. Výsledkem je nízká produktivita a závislost na dovozu potravin.

 

Těžba surovin:

Demokratická republika Kongo má bohaté přírodní zdroje, jako jsou drahé kovy, diamanty a ropa. Těžba surovin je důležitou součástí ekonomiky země a představuje přibližně 25% HDP.

Významnými surovinami jsou i další drahé kovy jako je měď, kobalt a zlato. Těžba těchto kovů se provádí v několika oblastech, zejména v provinciích Katanga, Kasaï a Maniema.

Koltan je dalším důležitým minerálem, používaným především v elektronice, jako jsou mobilní telefony a počítače. V Kongu se těží více než 60% světové produkce.

Těžba ropy začala v roce 1980, ale kvůli nedostatečnému investování do infrastruktury a vrtání nových studní se těžba nerozvinula natolik, aby se stala hlavním zdrojem příjmů země.

 

Průmysl:

V současné době je nejvýznamnějším průmyslovým odvětvím zpracování zemědělských plodin, jako jsou maniok, banány a kukuřice. Kongo má také průmysl zpracování kovů, především mědi a kobaltu.

V oblasti průmyslu existuje také několik dalších oborů, jako jsou textilní a oděvní průmysl, stavebnictví a potravinářský průmysl.

 

Služby a další oblasti ekonomiky: doprava, služby

 

Přírodní a historické zajímavosti: Město Lubumbashi, sopka Nyiragongo, Garamba, národní park Virunga a Kahuzi-Biefa, jezero Kivu, konžské vodopády.

Země má mnoho přírodních krás a zajímavých atrakcí, které by mohly přitáhnout turisty.

Jednou z nejvýznamnějších turistických atrakcí jsou gorily horské, které se vyskytují v národním parku Virunga v provincii Kivu na východě země. Turisté mohou podstoupit trekking k hlavnímu stanovišti goril, aby je mohli vidět v přirozeném prostředí. Národní park Virunga nabízí také turistické výlety na sopku Nyiragongo, což je jeden z největších aktivních vulkánů na světě.

Další turistickou atrakcí jsou národní parky a chráněné oblasti, jako je Garamba National Park a Kahuzi-Biega National Park, kde lze pozorovat širokou škálu divokých zvířat, jako jsou sloni, lvi, gorily, šimpanzi a další.

Také nabízí kulturní a historické turistické atrakce, jako jsou archeologické památky a etnické vesnice, kde mohou turisté poznat místní kulturu a zvyky. Na pobřeží Atlantského oceánu se nachází také několik krásných pláží.

 

Waterparky:

 

Státní zřízení: poloprezidentská republika

Prezident je hlavou státu a jmenuje vládu, která má moc vykonávat státní správu. Prezident je volen na pětileté funkční období přímou volbou občanů a může být znovuzvolen pouze jednou.

Legislativní moc je svěřena dvoukomorovému parlamentu, který se skládá z Poslanecké sněmovny a Senátu. Poslanecká sněmovna má 500 poslanců, kteří jsou voleni na pětileté funkční období, zatímco Senát má 108 senátorů, kteří jsou voleni na šestileté funkční období.

Soudní moc je nezávislá a skládá se z Ústavního soudu, Nejvyššího soudu a nižších soudů.

Kongo je rozděleno do 26 provincií a jednoho hlavního města, Kinshasy. Každá provincie má svého guvernéra, který je jmenován prezidentem.

 

Hlavní město: Kinshasa

Leží na západním břehu řeky Kongo, na hranici se sousedním Kongem. Město má rozlohu 9 965 km² a v roce 2021 mělo odhadem 14,3 milionu obyvatel, což z něj činí jedno z nejlidnatějších měst na africkém kontinentě.

Je centrem konžské ekonomiky, průmyslu a kultury. Nachází se zde mnoho průmyslových zón, obchodních center, bank a dalších institucí. Město je také důležitým dopravním uzlem pro vnitrostátní a mezinárodní dopravu, s vlastním mezinárodním letištěm.

Má také mnoho historických a turistických památek, včetně katedrály Notre-Dame de Kinshasa, Národního muzea Konga, botanické zahrady a věže Páně, která nabízí panoramatický výhled na město a řeku Kongo.

 

Rozloha: 2 345 409 km2

 

Počet obyvatel: 109 000 000 (2022)

Demokratická republika Kongo je nejlidnatější frankofonní zemi na světě a čtvrtou nejlidnatější zemi v Africe.

Kongo má různorodé etnické složení, s více než 200 etnickými skupinami. Největšími skupinami jsou Bakongo, Luba, Mongo, Nande a Luba-Kasai.

Oficiálními jazyky jsou francouzština a kiswahili. Většina obyvatel mluví některým z více než 200 domorodých jazyků.

Většina obyvatelstva Kongo žije na venkově, avšak urbanizace se zrychluje a města, zejména hlavní město Kinshasa, zaznamenávají rychlý růst populace. Mnoho lidí zde žije v chudobě, s omezeným přístupem ke zdravotní péči, vzdělání a dalším základním službám.

Země má také vysokou míru porodnosti a nízkou míru plánovaného rodičovství. V důsledku toho se populace stále rychle zvyšuje a očekává se, že do roku 2050 se zdvojnásobí. Toto rychlé tempo růstu klade velký tlak na zdroje země a zhoršuje situaci týkající se chudoby a nezaměstnanosti.

Demokratická republika Kongo také čelí dalším demografickým výzvám, jako jsou vysoké míry úmrtnosti novorozenců a matek, špatné hygienické podmínky a vysoká míra šíření některých nemocí, včetně eboly a dalších infekčních chorob.

 

Památky UNESCO: 5

 

 1. Národní park Virunga (1979) – Nachází se na východě Konga a je domovem mnoha vzácných druhů zvířat, včetně goril horských, slonů, lidoopů a dalších. Park je také domovem aktivní sopky Nyiragongo.
 2. Národní park Garamba (1980) – Je domovem mnoha druhů zvířat, včetně slonů, levhartů a krokodýlů. Park je také důležitým místem pro ochranu afrického slona.
 3. Národní park Salonga  (1984) – Nachází se v centrální části Kongo a je největším tropickým pralesem v Africe. Park je domovem mnoha druhů zvířat, včetně slonů, goril, opic a dalších.
 4. Národní park Kahuzi-Biega (1980) – Park se nachází u dvou vyhaslých sopek a můžeme zde najít například horské gorily.
 5. Přírodní rezervace Okapi (1996) – Rezervace chránící faunu, zvláště ohrožené druhy primátů a ptáků. Žijí v ní Pygmejové.

 

Národní parky: 10

 

 1. Národní park Garamba
 2. Národní park Kahuzi-Biega
 3. Národní park Kundelungu
 4. Národní park Maiko
 5. Národní park Manovo-Gounda St. Floris
 6. Národní park Upemba
 7. Národní park Salonga
 8. Národní park Tayna
 9. Národní park Virunga
 10. Národní park Lomami