DŽIBUTSKO

Datum vzniku: 27. červen 1977

Stručná historie chronologicky:

Starověk až 19. století: Džibutsko bylo důležitým přístavem na obchodní cestě mezi Afrikou a Asii.

1862: Francie získala kontrolu nad přístavem v Džibuti.

1896: Bylo vytvořeno francouzské Somálsko a Džibutsko se stalo jeho součástí.

1946: Francouzské Somálsko se stalo zámořským teritoriem Francie.

1977: Džibutsko se stalo nezávislým státem po rozpadu Francouzského Somálska.

1991: Země začala čelit vnitřním konfliktům.

1998: Napětí s Etiopií vyústilo v ozbrojený konflikt.

2000: Byla podepsána mírová dohoda mezi Džibutskem a Etiopií.

Současnost: Džibutsko se stalo strategickým přístavem a důležitým centrem obchodu a dopravy v regionu.

 

Mezinárodní zkratka: DJI

 

Měna: džibutský frank (DJF)

V Džibutsku jsou bankovky o nominální hodnotě 500, 1 000, 2 000, 5 000 a 10 000 franků. Kromě toho jsou také k dispozici mince v hodnotách 1, 5, 10, 25, 50, 100 a 500 franků.

V zemi se však také často používají americké dolary a eura jako alternativní měny pro platby za zboží a služby.

 

Internetová doména: .dj

 

Telefonní předvolba: +253

 

Časové pásmo: +3 GMT

 

Geografie:

Džibutsko je malá země nacházející se v severovýchodní Africe na pobřeží Rudého moře a Adenského zálivu. Je to jeden z nejmenších států v Africe. Džibutsko hraničí s Eritreou na severu, Etiopií na západě a Somálskem.

Většina území Džibutska je hornatá poušť, která se zvyšuje směrem na jih. Díky své strategické poloze u Adenského zálivu je Džibutsko důležitým přístavem a dopravním uzlem mezi Afrikou, Asií a Evropou.

 

Nejvyšší vrchol: Mousa Alli 2028 m n.m.

Nachází se v jihozápadní části země.

Hora Mousa Ali je sopka, která se v posledních desetiletích neprojevila žádnou aktivitou. Na vrcholu sopky se nachází kráter o průměru asi 800 metrů a hloubce až 200 metrů, který byl vytvořen během poslední erupce před asi 4 000 lety. Na úpatí hory jsou termální prameny a solné pláně.

Hora je pro místní obyvatele svatým místem a je často spojována s různými legendami a příběhy. Z vrcholu hory je krásný výhled na okolní krajinu, včetně přilehlých hor a pobřeží Rudého moře.

 

Podnebí:

Džibutsko má suché a horké podnebí, což je typické pro oblasti v Sahelu a v oblastech kolem Rudého moře. Průměrná roční teplota je okolo 30°C, ale během letních měsíců mohou teploty stoupat i nad 40°C. V zimě se pohybují okolo 25°C během dne a 15°C v noci.

Země má velmi malé množství srážek, v průměru okolo 150 mm za rok, což z ní činí jednu z nejsušších zemí na světě. Většina srážek spadne během krátkého období dešťů mezi květnem a zářím.

Kromě suchého podnebí má také vysokou sluneční aktivitu, což způsobuje silnou výparovou kapacitu a vyšší koncentraci soli v půdě a vodě. Tato kombinace faktorů vede k tomu, že v Džibutsku je většina půdy neúrodná a zemědělská produkce je tak omezená. Vodní zdroje jsou také velmi malé a většina obyvatelstva se spoléhá na zavlažování pomocí slané vody z moře.

 

Fauna a flora:

Kudu patří k velkým antilopám, které žijí v džibutských pouštích a savanách. Dále zde žijí ůzné druhy gazel, jako například dorcas gazela.

Hyeny, včetně šakalů, jsou dalšími savci, kteří obývají tuto oblast. Šakal čabrakový (Canis aureus lupaster) je endemickým poddruhem, který se vyskytuje v Džibutsku.

V některých řekách se nacházejí krokodýli.

Akácie jsou časté v pouštních oblastech. Poskytují stín a potravu pro mnoho zvířat. Na pobřeží se nacházejí mangrovy a křoviny. Baobabové stromy jsou dalšími významnými stromy v regionu . Jsou známé svou odolností vůči suchu a vytvářejí dutiny, které poskytují útočiště pro ptáky a drobné živočichy.

Na solankách a pobřežích jsou typické solné rostliny.

 

Zemědělství:

V některých oblastech Džibutska, kde jsou k dispozici zavlažovací zdroje, se pěstují plodiny jako jsou fazole, cizrna, káva, banán, tabák, kukuřice, rýže, čirok, cukrová třtina a ovoce, jako jsou fíky, granátová jablka a datle.

Chová se zde dobytek, ovce, kozy a velbloudi pro místní spotřebu.

Zemědělství v zemi je velmi omezené a výroba potravin nedostačuje pro celkové potřeby obyvatelstva. Země se spoléhá na dovoz potravin a na pomoc ze zahraničí.

 

Těžba surovin:

Džibutsko je chudá země s omezenými zdroji surovin. Avšak, v posledních letech byly objeveny některé zdroje, které mohou být v budoucnu využity pro rozvoj země.

Nachází se zde zásoby soli, zejména v oblasti Assal. Další potenciální zdroje surovin v zemi zahrnují zejména nerosty, jako je měď, zlato a lithium. Tyto suroviny byly nalezeny v hornatých oblastech hory Goda a Hanle-Goma.

Kromě toho se zde nachází ložiska geotermální energie, která by mohla být využita pro výrobu elektrické energie.

 

Průmysl:

Hlavním odvětvím průmyslu v Džibutsku je zpracování potravin, výroba cementu a stavební materiály. V zemi se také nacházejí některé menší průmyslové podniky, které se zaměřují na výrobu mýdla, kosmetiky a textilních výrobků.

Země je důležitým dopravním uzlem, který spojuje Afriku s Asii a Evropu, a také je domovskou základnou pro mnoho logistických společností a dopravních firem.

Investuje se zde především do výstavby moderních přístavů a dopravní infrastruktury, aby zlepšila svou pozici jako logistické a obchodní středisko.

 

Služby a další oblasti ekonomiky: námořní doprava, logistické služby

 

Přírodní a historické zajímavosti: Lac Assal, Grand Barra, Les Allols, Decan…

Jedním z hlavních turistických atrakcí je pobřeží Rudého moře a Adenského zálivu, kde jsou krásné pláže, koralové útesy a možnosti pro potápění a šnorchlování. V Džibutsku se také nachází několik chráněných oblastí, jako jsou například Národní park Day Forest, Národní park Foret du Day a Národní park Lac Abbe, kde se mohou turisté setkat s různými druhy zvířat a ptáků a obdivovat krásnou krajinu.

Země má bohatou historii a kulturu, což zahrnuje tradiční architekturu, řemeslnou výrobu a místní kuchyni. Místní trhy a bazary jsou také oblíbenými místy pro turisty, kteří hledají autentické zážitky a nákupy. V posledních letech se země snaží zlepšit infrastrukturu pro turisty, včetně výstavby nových hotelů a dalších turistických zařízení.

 

Waterparky:

 

Státní zřízení: poloprezidentská republika

Prezident je hlavou státu a zároveň i vlády. Disponuje výkonnou mocí, je volen na pětileté období.

Legislativní moc je svěřena Národnímu shromáždění, které má 65 členů volených na pětileté období.

Soudní moc se skládá ze dvou instancí – Soudní rady a Ústavního soudu.

Země je rozdělena do pěti regionů, které jsou dále rozděleny na 11 distriktů a ty se dále dělí na podokresy a vesnice. Každý region má svého guvernéra, který je jmenován prezidentem.

Existuje zde několik politických stran, ale ve skutečnosti má prezidentský systém velmi silnou moc a politické strany nemají výrazný vliv na politické rozhodování.

 

Hlavní město: Džíbútí

Nachazí se v blízkosti Rudého moře. Město má odhadovanou populaci přibližně 600 000 obyvatel, což představuje většinu obyvatelstva země.

Džibutí je významným obchodním a průmyslovým centrem státu a je domovem pro většinu vládních institucí, včetně prezidentského paláce, parlamentu a ministerstev. Město také slouží jako důležitý dopravní uzel pro země Blízkého východu a je sídlem největšího přístavu v regionu.

Ve městě se nachází několik významných turistických atrakcí,  jako je například stará pevnost, mešita a katedrála. Nabízí mnoho možností pro nákupy, včetně tradičních trhů, obchodů s místními řemeslnými výrobky.

 

Rozloha: 23 000 km2

 

Počet obyvatel: 960 000 (2022)

Hlavními etnickými skupinami  jsou Afarové a Somálci, kteří představují většinu populace. Kromě toho zde žijí menšiny Etiopanů, Jemenitů a Evropanů.

Oficiálním jazykem je francouzština, ale mnoho lidí hovoří také arabsky a somálsky. Většina obyvatel jsou muslimové, kteří následují sunnitský islám.

Nejvíc obyvatel žije v pobřežních městech, zejména v hlavním městě Džibutí. Vnitrozemské oblasti jsou řídce osídlené a obyvatelstvo se věnuje zejména pastevectví a zemědělství.

Chudoba a nedostatk zdrojů způsobuje sociální a ekonomické problémy.

 

Památky UNESCO: –

 

Národní parky: 7

 

  1. Národní park Day Forest
  2. Národní park Foret du Day
  3. Národní park Lac Abbé
  4. Národní park Moucha Islands
  5. Národní park Seven Brothers Islands
  6. Národní park Goda Mountains
  7. Národní park Arrei Mountains