EGYPT

Datum vzniku: 28. únor 1922

Stručná historie chronologicky:

Predynastické období (cca 5500–3100 př. n. l.): období před založením prvního egyptského státu. Během této doby se vystřídaly různé kultury a dynastie.

Stará říše (cca 3100–2181 př. n. l.): založení a stabilizace egyptského státu, výstavba pyramid, vláda faraonů.

První přechodné období (cca 2181–2055 př. n. l.): období nestability a chaosu, kdy se moc rozdrobila mezi různé dynastie.

Střední říše (cca 2055–1650 př. n. l.): období obnovy a stability, egyptská kultura a umění zažívají rozkvět.

Druhé přechodné období (cca 1650–1550 př. n. l.): období nestability a nájezdů hyksóských kmenů ze severu.

Nová říše (cca 1550–1069 př. n. l.): doba největšího rozmachu egyptského státu, včetně vlády slavných faraonů.

Třetí přechodné období (cca 1069–653 př. n. l.): období slabosti a nestability, kdy moc držely různé regionální dynastie.

Pozdní období (cca 653–332 př. n. l.): Egypt se stává součástí perské říše a později řeckého království Ptolemaiovců.

Hellenistické období (cca 332–30 př. n. l.): egyptská kultura a umění jsou ovlivněny řeckou kulturou a filozofií.

Římské období (30 př. n. l.–395 n. l.): Egypt se stává součástí římského impéria, později Byzantské říše.

Arabské období (641–1250 n. l.): Egypt je poražen arabskými muslimy, což vede k postupnému šíření islámu a arabské kultury v zemi.

Mamelucké období (1250–1517 n. l.): Během této doby se Egypt stává významným obchodním a kulturním centrem na Středomoří.

Osmanské období (1517–1867 n. l.): Egypt je dobyt Osmanskou říší a stává se provincií. V této době dochází k rozvoji měst, infrastruktury a kultury.

Moderní období: Egypt se stává nezávislým státem a prochází modernizací a industrializací. V průběhu 20. století dochází k politickým a společenským změnám, včetně revoluce v roce 1952 a později návratu k demokracii v roce 2011.

 

Mezinárodní zkratka: EG

 

Měna: egyptská libra (EGP)

Měna Egypta se nazývá egyptská libra (EGP). Jedna libra se dělí na 100 piasterů. V oběhu jsou bankovky v hodnotách 1, 5, 10, 20, 50, 100 a 200, a mince v hodnotách 1, 5, 10, 20, 25 a 50 piasterů a 1 libry.

 

Internetová doména: .eg

 

Telefonní předvolba: +20

 

Časové pásmo: GMT +2

 

Geografie:

Egypt se nachází v severovýchodní Africe a částečně také v Asii, na poloostrově Sinaj. Hraničí s Libyí na západě, Súdánem na jihu a Izraelem a pásmem Gazy na východě.

Egypt je převážně pouštní zemí s pouští Sahara. Mezi nejvýznamnější města patří Káhira, Alexandrie, Gíza, Luxor a Asuán. Egypt je také oblíbenou turistickou destinací s mnoha historickými a kulturními památkami, jako jsou pyramidy v Gíze, chrámy v Luxoru a Karnaku a mnoho dalších.

Nejvyšší vrchol: Hora sv. Kateřiny 2 637 m n.m.

Nachází se na poloostrově Sinaj v jižním Egyptě. Je to nejvyšší hora Egypta, jejíž vrchol dosahuje výšky 2 637 metrů nad mořem. Na vrcholu hory se nachází klášter svaté Kateřiny, který byl postaven v 6. století na místě, kde se podle tradice zjevila svatá Kateřina Alexandrijská. Klášter je jedním z nejstarších křesťanských klášterů na světě a je dnes významným poutním místem.

Na horu sv. Kateřiny je možné vystoupat pěšky po speciální turistické stezce. Nejoblíbenější a nejjednodušší trasa začíná u kláštera a vede po kamenných schodech, kamenitých stezkách a skalnatém terénu až na vrchol. Výstup na horu je možný přes celý rok, ale nejlepší období jsou jaro a podzim, kdy je teplota mírnější.

 

Podnebí:

Egypt má převážně suché a horké podnebí, s minimem srážek a vysokými teplotami po většinu roku. V oblasti Nilu, která tvoří úzkou oázu v poušti, je klima mnohem mírnější a vlhčí. V oblasti Alexandrie na severu jsou mírnější teploty a v zimě může být i chladněji.

Nejteplejším obdobím v Egyptě je léto, které trvá od června do září. Teploty mohou dosahovat mezi 40-50 °C. V zimě, které trvá od listopadu do února, jsou teploty mírnější, ale stále dost vysoké a slunečné.

Srážky jsou v Egyptě velmi nízké a převážně se vyskytují během zimních měsíců na severu země. V pouštích jsou srážky téměř nulové. Zdrojem vody pro Egypt je především řeka Nil, která přináší vodu ze střední Afriky a umožňuje zemědělství v údolí Nilu.

 

Fauna a flora:

Mezi zdejších druhy zvířat patří například krokodýl nilský, šakal, pouštní liška, hyena, antilopa oryx, pískomil a různé druhy ptáků jako jsou orli, supy, jestřábi, sokoli a rackové. Na pobřeží Rudého moře se nachází mnoho druhů ryb a korálů, které tvoří bohatou faunu a floru korálových útesů.

V Egyptě rostou typické rostliny pro suché oblasti, jako jsou akácie, tamaryšky, oleandry, datlovníky, palmy doum a eukalyptus. Významnou roli zde hrají také různé druhy kaktusů a sukulentů.

V řece Nil se nachází řada druhů ryb a dalších živočichů.

 

Zemědělství:

Zemědělství se soustřeďuje převážně na úrodné oblasti na březích Nilu, který protéká zemí z jihu na sever. Nil je pro Egypt zásadní zdroj vody, a v podél jeho břehů se nachází většina obyvatelstva a hospodářských aktivit.Díky nízkému srážkovému úhrnu je zavlažování nezbytné pro úspěšné pěstování plodin.

Nejvýznamnější plodinou v Egyptě je pšenice, která se pěstuje převážně v deltě Nilu a na severu země. Další významné plodiny jsou cukrová třtina, bavlna, rýže, kukuřice, fazole, cibule, paprika a rajčata. Kromě toho se v Egyptě pěstují také ovocné plodiny, jako jsou citrusy, hrozny, mango a datle.

Rybolov je také důležitou činností v Egyptě, zejména v oblasti Suezského zálivu a na severu země. Mezi nejvýznamnější druhy ryb patří tuňák, makrela, sardinky, krevety a humři.

 

Těžba surovin:

Egypt má poměrně omezené přírodní zdroje a těžba surovin v zemi není příliš rozvinutá. Nicméně, existují některé oblasti, kde se těží suroviny, z nichž některé jsou důležité pro export.

Nejvýznamnější surovinou těženou v Egyptě je ropa. Země produkuje ropu ze svých vlastních nalezišť, ale v posledních letech se zvýšila závislost na dovozu. Egypt také těží zemní plyn, který se používá v domácnostech i v průmyslu.

V oblasti Sinaj se těží měď, zlato a stříbro, zatímco na jižním pobřeží se těží fosfáty. Egypt také těží mramor, vápenec, písek a štěrk, které se používají pro stavebnictví a výrobu keramiky.Země má také určitý potenciál v oblasti solární a větrné energie. V posledních letech se Egypt snaží zvýšit svou produkci energie z obnovitelných zdrojů a snížit tak svou závislost na fosilních palivech.

 

Průmysl:

Potravinářský průmysl je největším průmyslovým odvětvím v Egyptě. Vyrábí se zde potraviny jako chléb, cukr, olej, konzervované potraviny a nápoje. Egypt je také známý svou produkcí bavlny, ze které se vyrábějí textilní výrobky, jako jsou oblečení, ložní prádlo a koberce.

Chemický průmysl se soustředí převážně na výrobu hnojiv, léčiv a kosmetických výrobků. Stavební průmysl je také důležitý a produkuje se zde stavební materiál, jako jsou cihly, betonové bloky a dlaždice. Dalšími průmyslovými odvětvími jsou výroba cementu, hutnictví a zpracování dřeva. Egypt má také rozvinutý turistický průmysl, který zahrnuje ubytování, restaurace, dopravu a další turistické služby.

 

Služby a další oblasti ekonomiky: cestovní ruch, telekomunikace

 

Přírodní a historické zajímavosti:

Turistika je důležitým odvětvím egyptské ekonomiky a země patří mezi nejoblíbenější turistické destinace na světě. Egypt nabízí návštěvníkům řadu historických, kulturních a přírodních památek.

Nejvýznamnější turistickou atrakcí jsou pyramidy v Gíze, které jsou jednou z nejstarších a nejvýznamnějších památek starověkého světa. Další významné památky zahrnují chrámy v Luxoru a Karnaku, údolí králů, hrobky v Saqqáře a mnoho dalších.

Egypt také nabízí řadu přírodních krás, jako jsou korálové útesy v Rudém moři, pouště a oázy v Nitrické a Libyjské poušti, hory na Sinaji a Nil, který poskytuje řadu možností pro plavby lodí.

Kromě historických památek a krásné přírody Egypt také nabízí řadu turistických aktivit, jako jsou vodní sporty, safari, jízda na velbloudech, návštěva tradičních trhů.

 

Waterparky:

 

Státní zřízení: poloprezidentská republika

Prezident, který je hlavou státu a vlády, je volen na čtyřleté období a může být znovuzvolen pouze jednou. Prezident má široké pravomoci a může vydávat zákony, jmenovat vládu, soudce a další úředníky a také vyhlásit nouzový stav.

Legislativní moc v Egyptě je svěřena jednokomorovému parlamentu nazývanému Lidové shromáždění. Parlament má 596 členů, kteří jsou voleni na čtyřleté období. Parlament má pravomoc schvalovat zákony, posuzovat státní rozpočet a zahraniční politiku a schvalovat vládní návrhy.

Vláda je jmenována prezidentem a schválena parlamentem. Vláda má odpovědnost za řízení země a správu státních institucí. Premiér je hlavou vlády a jmenuje ministry.

Soudní moc v Egyptě je nezávislá na vládě a prezidentovi. Nejvyšší soud je Soudní dvůr, který má pravomoc posoudit ústavnost zákonů a řešit spory mezi státními institucemi.

Egypt je rozdělen do 27 provincií, které jsou dále rozděleny na menší správní jednotky. Každá provincie má guvernéra, který je jmenován prezidentem.

 

Hlavní město: Káhira

Káhira je hlavní město Egypta a s více než 20 miliony obyvatel je největším městem Afriky. Nachází se v údolí Nilu na východním okraji země.

Káhira je historickým a kulturním centrem Egypta a má bohatou historii, která sahá až do doby faraonů. Město je domovem mnoha památek, jako jsou pyramidy v Gíze, starověké chrámy, trhy, muzea a další historické a kulturní památky. Moderní Káhira je pulzujícím městem, které nabízí mnoho možností pro nákupy, zábavu a turistické aktivity. Město má rozvinutý průmysl, obchod a služby a je důležitým ekonomickým centrem.

Mezi nejvýznamnější turistické atrakce v Káhiře patří Egyptské muzeum, které je domovem mnoha archeologických nálezů a artefaktů, včetně slavného Tutanchamona. Za návštěvu také stojí Káhirská pevnost, která je památkou z doby osmanské nadvlády, dále trhy v islámské čtvrti města, kde se prodávají tradiční egyptské výrobky a Suq al-Gamaal, největší tržiště v Káhiře.

 

Rozloha: 1 010 408 km2

 

Počet obyvatel: 108 000 000 (2022)

Většina obyvatel Egypta jsou Arabové, kteří tvoří zhruba 90 % populace. Zbytek obyvatel tvoří převážně Berbeři, Núbijci a Koptové. Koptská menšina má kořeny v raném křesťanství a tvoří asi 10 % populace. Většina obyvatel Egypta vyznává islám, který je oficiálním náboženstvím země.

Egypt má relativně mladé obyvatelstvo, s průměrným věkem kolem 25 let. Většina obyvatel žije v urbanizovaných oblastech, především v deltě Nilu a v oblasti Káhiry.

 

Památky UNESCO: 7

 

  1. Pyramidy v Gíze: Tento archeologický komplex je domovem největších a nejznámějších pyramid na světě, včetně Velké pyramidy Cheopse, Kefrenovy pyramidy a Menkaurovy pyramidy.
  2. Karnakský chrám v Luxoru: Tento chrám je největší starověký chrám na světě a byl postaven v období od 16. století př. n. l. do 11. století př. n. l. Je zde mnoho zbytků budov a sloupů, které ukazují na to, jak důležitý byl tento chrám pro starověké Egypťany.
  3. Údolí králů: Toto údolí na západním břehu Nilu u Luxoru je posvátným místem, kde byli pochováni mnozí faraoni během Nové říše. Obsahuje 63 hrobek a dalších nápisů a vyobrazení, které ukazují na významnou roli této oblasti pro starověký Egypt.
  4. Starověké město Theby: Toto město, které se nachází na východním břehu Nilu u Luxoru, bylo v dobách starověkého Egypta hlavním městem. Zahrnuje mnoho významných památek, jako je chrám Amona a chrám královny Hatšepsut.
  5. Abu Mena: Město bylo vystavěno v 5. století našeho letopočtu na místě hrobu svatého Meny a bylo významným křesťanským poutním místem. Zahrnuje mnoho pozůstatků kostelů, klášterů a dalších budov.
  6. Starověké město Memphis a jeho nekropole – pyramidy v Gíze a Sakkaře: Memphis bylo hlavním městem Starověkého Egypta a zahrnuje mnoho památek, včetně kolumbového obelisku, který je největší obelisk v Egyptě. V této oblasti jsou také pyramidy v Gíze a Sakkaře.
  7. Starověký Alexandrijský přístav: Tento přístav, který byl postaven v 4. století př. n. l., byl jedním z největších a nejvýznamnějších přístavů v celém Středomoří.

 

Národní parky: 3

 

  1. Ras Muhammad National Park
  2. Wadi El Rayan National Park
  3. Gebel Elba National Park