KOMORY

Datum vzniku: 6. července 1975

Stručná historie chronologicky:

Kolonizace: Komory byly kolonizovány Francií během 19. století. Francouzský protektorát nad ostrovy byl ustanoven v roce 1841.

Nezávislost: Dne 6. července 1975 získaly Komory nezávislost na Francii a staly se suverénním státem. Prvním prezidentem se stal Ahmed Abdallah.

Politická nestabilita: Po získání nezávislosti se potýkaly s politickou nestabilitou a konflikty mezi jednotlivými ostrovy. To vedlo k několika změnám v ústavě a státním zřízení.

Separatistické tendence: V roce 1997 vyhlásil ostrov Anjouan nezávislost, což vyvolalo intervenci ze strany afrických sousedních zemí a Francie. Po dohodách byla federace obnovena, ale s většími pravomocemi pro jednotlivé ostrovy.

Současný stav: Komory zůstávají federací tří hlavních ostrovů: Grande Comore, Mohéli a Anjouan.

Střední východní politika: Komory udržují diplomatické vztahy s různými zeměmi, včetně arabských a afrických států, a hrají roli v regionální politice Indického oceánu.

 

Mezinárodní zkratka: KM

 

Měna: komorský frank (KMF)

Jeden Komorský frank je dělen na 100 centimů. Tato měna je používána na všech třech hlavních ostrovech Komor: Grande Comore, Mohéli a Anjouan.

Komorský frank je jedinou platnou měnou v zemi a používá se pro všechny běžné transakce, včetně nákupů, obchodu a bankovních operací.

 

Internetová doména: .km

 

Telefonní předvolba: +269

 

Časové pásmo: +3 GMT

 

Geografie:

Komory jsou ostrovní stát nacházející se v Indickém oceánu, v blízkosti východního pobřeží afrického kontinentu. Tvoří je celkem 26 ostrovů, z nichž jen 14 je obydlených.

Ostrovy mají různorodou krajinu, která zahrnuje vulkány, horské masivy, pláže a korálové útesy.

Na ostrově Grande Comore se nachází aktivní sopka Karthala, což je jedna z největších aktivních sopek na světě.

Jsou obklopeny krásnými korálovými útesy, které jsou domovem bohatého mořského života.

 

Nejvyšší vrchol: Mount Karthala 2 361 m n.m.

Je nejvyšším vrcholem na ostrově Grande Comore, který je největším ostrovem.

Karthala je aktivní sopka a dosahuje nadmořské výšky 2 361 metrů nad mořem. Tato sopka je významným geologickým prvkem na ostrově a má vliv na krajinu a ekosystémy Grande Comore.

 

Podnebí:

Komory mají dvě výrazná období dešťů. Hlavní dešťové období trvá od listopadu do dubna a je spojeno s tzv. monzunovými větry. Během tohoto období může spadnout velké množství srážek, a to zejména na větších ostrovech jako Grande Comore. Druhé, menší dešťové období, se vyskytuje od června do září.

Teploty na Komorech jsou vysoké po celý rok. Průměrné denní teploty se pohybují kolem 30–32°C během dne a okolo 22–24°C v noci. Vlhkost může dosahovat až 80–90 %.

Země se nachází v oblasti, kde mohou v určitých obdobích vznikat hurikány nebo cyklóny. Tyto bouře mohou přinést silné větry, intenzivní srážky a povodně.

 

Fauna a flora:

Komory jsou domovem mnoha endemických druhů rostlin a živočichů, což znamená, že se vyskytují pouze na těchto ostrovech. Mezi ně patří například komorský lemur, který je jediným primátem z zemi . Ostrovy jsou důležitým stanovištěm pro ptáky. Například komorský holub, komorský králíček a komorský havran patří k zdejším endemickým ptákům.

Nabízejí bohaté podmořské prostředí s korálovými útesy, které jsou domovem různých druhů ryb, mořských želv, delfínů a žraloků.

Na Komorech se vyskytují různé druhy reptilií, včetně gekonů a hadů. Jeden z největších gekonů na světě, gekon Komba žije pouze zde.

Země ma unikátní floru s mnoha endemickými rostlinam. Patří sem například komorský baobab, exotické orchideje a další.

Ostrovy mají tropické lesy, které poskytují úkryt pro mnoho druhů živočichů a jsou důležité pro udržení biodiverzity.

 

Zemědělství:

Hlavními plodinami pěstovanými na Komorech jsou maniok, sladké brambory, taro, rýže a kukuřice. Maniok je zvláště důležitou plodinou a tvoří základní součást místní stravy. Tyto kořenové plodiny jsou snadno pěstovatelné a mají dlouhou trvanlivost.

Komory jsou jedním z hlavních světových producentů vanilky. Dalšími významnými plodinami jsou hřebíček a ylang-ylang, které jsou používány ve farmaceutickém a kosmetickém průmyslu.

Rybolov hraje rovněž důležitou roli v místní ekonomice. Lidé na pobřeží loví různé druhy ryb a mořských plodů. Zemědělství čelí různým výzvám, včetně nedostatečné infrastruktury, která by umožnila efektivní zpracování a distribuci plodin. Eroze půdy, nedostatek vody v období sucha a také závislost na tradičních zemědělských metodách.

 

Těžba surovin:

Komory nejsou známé svou těžbou surovin, a to z důvodu jejich geologického složení. Nejsou zde naleziště nerostných surovin, jako jsou drahé kovy, ropa nebo uhlí, které by mohly být těženy v průmyslovém měřítku. Nejdůležitějšími odvětvími hospodářství je zemědělství a rybolov.

 

Průmysl:

Průmysl na ostrovech je poměrně malý a omezený. Výroba potravin a zpracování zemědělských produktů, jako je maniok, rýže, hřebíček a vanilka, hraje významnou roli v průmyslovém sektoru .

Vzhledem k přítomnosti tropických lesů se na některých místech  nachází dřevozpracující průmysl. Dřevo se využívá především pro výrobu nábytku a stavebních materiálů.

Textilní průmysl  je spíše malý, ale existují lokální dílny, které vyrábějí textilní výrobky, včetně oděvů a domácího textilu.

Vzhledem k pěstování rostlin jako ylang-ylang a hřebíček se na ostrovech vyrábějí éterické oleje a kosmetické výrobky, které jsou exportovány do zahraničí.

 

Služby a další oblasti ekonomiky: cestovní ruch

 

Přírodní a historické zajímavosti: sopky Mount Karthala, města Mitsamiouli a Moroni, parky Mount Ntringui a Moheli Marine, pláže

Turismus na Komorských ostrovech není tak rozvinutý jako v některých jiných tropických destinacích. Ostrovy nabízejí krásnou přírodu, pláže, korálové útesy a bohatý mořský život, což přitahuje turisty hledající exotické destinace. Jsou známé svými krásnými plážemi s bílým pískem a průzračným mořem. Tropické lesy, vodopády a sopky jako Karthala na Grande Comore představují atraktivní destinace pro milovníky přírody a dobrodružství.

Korálové útesy kolem Komor jsou ideálním místem pro potápěče a šnorchlování. Možnost pozorovat různé druhy ryb, želv, delfínů a korálů přitahuje do této oblasti milovníky podmořského světa.

 

Waterparky:

 

Státní zřízení: federativní prezidentská republika

Prezident Unie Komor je hlavou státu a zároveň hlavním výkonným úředníkem. Je volen všeobecnými volbami na pětileté funkční období. Vláda se skládá z prezidenta, viceprezidenta a ministrů , kteří jsou odpovědni za různé aspekty federální správy.

Unie Komor vznikla v roce 2001 a skládá se ze tří hlavních ostrovů: Grande Comore, Mohéli a Anjouan, a také z několika menších ostrůvků. Každý z těchto ostrovů má určitou míru autonomie a vlastní vládu, která řídí věci na místní úrovni. Hlavním městem Unie Komor a centrem federální vlády je Moroni na ostrově Grande Comore.

Každý z hlavních ostrovů má svého guvernéra a autonomní vládu, která má pravomoci v oblastech, jako je školství, zdravotnictví a regionální správa. Tato federální struktura byla zavedena s cílem respektovat různorodé kultury a tradice jednotlivých ostrovů.

 

Hlavní město: Moroni

Moroni se nachází na západním pobřeží ostrova Grande Comore, což je největší ostrov. Přístav v Moroni slouží jako brána pro mezinárodní a místní obchod. Zde přistávají lodě s nákladem a také trajekty spojující jednotlivé ostrovy Komor.

Město má bohatou historii a kulturu, která odráží smíšenou etnickou a kulturní identitu Komor. Zdejší trhy, památky a festivaly jsou důležitou součástí místního života.

 

Rozloha: 1 862 km2

 

Počet obyvatel : 870 000 ( 2022 )

Obyvatelstvo Komorské republiky je různorodé a skládá se z několika etnických skupin. Jsou potomky afrických, arabských a malajských přistěhovalců, přičemž většina z nich jsou sunnitští muslimové. Antalové jsou potomky původního obyvatelstva ostrovů. Mají své vlastní kulturní a jazykové tradice.

Oficiálními jazyky, které se používají ve veřejné spávě a vzdělávacích institucích jsou arabština a francouzština. Islám je zde hlavní náboženství a má výrazný vliv na kulturu a každodenní život obyvatel. Kromě toho existují také menší náboženské komunity, včetně křesťanství a tradičních afrických náboženství.

Obyvatelstvo je převážně venkovského charakteru. Většina lidí žije na venkově a je závislá na zemědělství a rybolovu. Země se potýká s řadou sociálních a ekonomických výzev, včetně nedostatečné infrastruktury a přístupu k základním službám, což ovlivňuje kvalitu života obyvatel.

 

Památky UNESCO: –

             

Národní parky: 5

 

  1. Národní park Coelacanth
  2. Národní park Mount Karthala
  3. Národní park Mohéli
  4. Národní park Mount Ntringui
  5. Národní park Shisiwani