LESOTHO

Datum vzniku: 4. října 1966

Stručná historie chronologicky:

19. století: Původní obyvatelé Lesotha, Basutové, byli vedeni králem Moshoeshoem I. v bojích s okolními etnickými skupinami a britskými vojenskými silami.

1868: Po střetech s Británií a Oranžským svobodným státem (dnešní Jihoafrickou republikou) podepsal král Moshoeshoe I. smlouvu o ochraně s Británií, čímž se stala země britským protektorátem známým jako Baskenland.

1966: Lesotho získalo nezávislost na Spojeném království Velké Británie a Severního Irska. Dne 4. října 1966 a stalo se samostatným královstvím. Prvním králem samostatného Lesotha byl král Moshoeshoe II.

1970: Král Moshoeshoe II. byl svržen vojenským pučem a země se ocitla pod vojenskou vládou.

1986: Král Moshoeshoe II. se vrátil do funkce a pokusil se obnovit monarchii. V roce 1990 však zemřel a na trůn nastoupil jeho syn jako král Letsie III.

1993: Lesotho přijalo novou demokratickou ústavu, konaly se první demokratické volby. Země začala proces přechodu k demokracii.

21. století: Lesotho čelilo politické nestabilitě, včetně několika volebních cyklů, kdy docházelo k politickým krizím, změnám vlády a sporům mezi politickými stranami.

 

Mezinárodní zkratka: LS

 

Měna: lesothský loti LSL

Loti je také často označován jako maloti. Lesotho používá svou vlastní měnu, ale i jihoafrický rand je také oficiálně uznáván a často používán. To znamená, že v Lesothu je možné provádět transakce v obou měnách. Jihoafrický rand je často preferovanou měnou pro mezinárodní obchod a turisty.

 

Internetová doména: .ls

 

Telefonní předvolba: +266

 

Časové pásmo: GMT +2

 

Geografie:

Lesotho je známé svými horami a většina země se nachází ve vysoké nadmořské výšce. Hlavním horským pohořím je Maloti Mountains, které se táhnou podél západní hranice země. V Lesothu se nachází mnoho vrcholů přesahujících 3 000 metrů nad mořem, což činí z těchto hor jedny z nejvyšších v jižní Africe.

Lesotho je bohaté na řeky a jezera. Hlavními řekami jsou řeka Orange, Senqu a Malibamatso. V zemi se také nachází několik jezer, včetně Katse Dam, Mohale Dam a Maletsunyane Falls.

 

Nejvyšší vrchol: Thabana Ntlenyana 3 482 m n.m.

Tento vrchol je nejvyšším bodem nejen Lesotha, ale i celého regionu jižní Afriky.Thabana Ntlenyana leží v pohoří Maloti Mountains.

 

Podnebí:

Lesotho má chladné klima s výrazným rozdílem teplot mezi zimou a létem. Zimy (červenec a srpen) jsou chladné a sušší, s teplotami často klesajícími pod bod mrazu v noci. Léta (listopad až únor) jsou teplejší, ale stále relativně suchá. Téměř celý stát leží v nadmořské výšce nad 1 000 metrů, což má významný vliv na podnebí. Vyšší nadmořská výška znamená chladnější teploty a výrazné rozdíly mezi denními a nočními teplotami.

Země patří k oblastem s nižšími srážkami v jižní Africe. Nejvíce srážek obvykle spadne během letních měsíců, ale celkové srážky jsou relativně nízké, což může mít vliv na zemědělství a dostupnost vody.

 

Fauna a flora:

Lesotho je domovem mnoha druhů ptáků, včetně orlů, krkavců, jestřábů, sýkor a dalších. Ptáci jsou bohatě zastoupeni v horách a pastvinách.

V horských oblastech lze najít několik druhů savců, včetně antilop, zeber, hyen, kočkodanů a dalších. Ve vyšších nadmořských výškách můžete narazit na alpaky a ovce.

Řeky a jezera jsou domovem různých druhů ryb, což má vliv na rybářský průmysl a stravování místního obyvatelstva. Země má unikátní horskou vegetaci.

Některé rostlinné druhy jsou endemické, což znamená, že se vyskytují pouze v této zemi. To zahrnuje některé druhy rostlin, jako je Lesothský aster (Asteraceae), který je symbolem Lesotha.

 

Zemědělství:

Zemědělství zahrnuje pěstování různých plodin, včetně obilí (pšenice, ječmen, kukuřice), brambor, řepy a luštěnin. Tyto plodiny jsou základem stravy pro místní obyvatelstvo.

Pastevectví hraje klíčovou roli. Mnoho obyvatel chová dobytek, včetně ovcí, koz a hovězího dobytka, který je přizpůsobený chladnému a vysokohorskému prostředí. Vlna ovcí je významným produktem pro textilní průmysl. Díky řekám a jezerům je zde velmi rozšířený rybolov, který zajišťuje zdroj obživy pro některé komunity, zejména v nižších nadmořských výškách.

 

Těžba surovin:

Lesotho je známé těžbou diamantů, tato těžba ale není tak významná jako v některých jiných afrických zemích, jako je Jihoafrická republika nebo Botswana. Významným nalezištěm diamantů je naleziště Letseng Diamond Mine, které je známé pro výskyt některých z nejvzácnějších diamantů na světě, včetně modrých diamantů.

Země vyváží výrobky z textilního průmyslu, včetně oděvů a textilních materiálů, což je důležité pro ekonomiku a zaměstnanost.

 

Průmysl:

Textilní průmysl je jedním z nejvýznamnějších průmyslových odvětví . Země má několik továren na výrobu oděvů a textilních materiálů.

Potravinářský průmysl  zahrnuje zpracování potravin, jako jsou obilí, brambory, mléčné výrobky a masa.

Lesotho má významný potenciál pro výrobu elektřiny z vodních zdrojů. Díky řece Orange a jejím přítokům, jako je řeka Senqu, byly vybudovány hydroelektrárny. Elektřina se produkuje a exportuje, především do Jihoafrické republiky, což přináší zemi příjmy.

 

Služby a další oblasti ekonomiky: služby, cestovní ruch

 

Přírodní a historické zajímavosti: Dračí hory, města Maseru, rezervace Bokong, Semonkong a vodopády Maletsunyane.

Hlavním lákadlem pro turisty je horská krajina. Návštěvníci sem přijíždějí, aby podnikli trekking nebo pěší túry v pohoří Maloti Mountains, včetně výstupů na nejvyšší vrcholy, jako je Thabana Ntlenyana. Lesotho je také populární destinací pro cykloturisty. Horská krajina nabízí výzvy pro horskou cyklistiku a zároveň krásné výhledy a malebné trasy.

Turisté mohou navštívit tradiční lesotské vesnice a získat představu o místní kultuře a způsobu života. Tradiční tance, hudba a řemeslné výrobky jsou součástí kulturního zážitku.

Země má několik národních parků a přírodních rezervací. Mezi ně patří například Sehlabathebe National Park, Ts’ehlanyane National Park a další.

 

Waterparky:

 

Státní zřízení: konstituční monarchie

Lesotho je konstituční monarchií, což znamená, že má monarchu – má spíše ceremoniální roli a jeho pravomoci jsou omezeny ústavou.

Vláda je parlamentní, což znamená, že výkonná moc je svěřena vládě. Hlavním orgánem výkonné moci je premiér, který je jmenován králem na základě parlamentních voleb a má pravomoc vykonávat vládu a řídit státní záležitosti. Parlament se skládá ze dvou komor: Národního shromáždění (poslanecká sněmovna) a Senátu. Poslanci Národního shromáždění jsou voleni všeobecnými volbami a mají zákonodárnou pravomoc. Senát tvoří členové jmenovaní králem, včetně tradičních vůdců.

Nejvyšším soudem je Soudní dvůr Lesotha, který je vrcholným soudem pro civilní a trestní případy.

 

Hlavní město: Maseru

Město se nachází v blízkosti řeky Caledon, nedaleko hranic s Jihoafrickou republikou. Historie Maseru a vznik tohoto města sahá do doby, kdy Lesotho bylo součástí Zuluovské říše a později bylo ovládáno Búry a Britským impériem.

Maseru bylo založeno v roce 1869 francouzským misionářem a katolickým knězem Françoisem Coillardem. Jméno “Maseru” pochází z místního slova “Maserunyane”, což znamená “malý hřeben” a odkazuje na okolní kopce.

 

Rozloha: 30 355 km2

 

Počet obyvatel: 2 300 000 (2022)

Většina obyvatel  patří k etnické skupině Basotho, což je bantuská etnická skupina. Tvoří většinu obyvatelstva a jsou kulturně a jazykově homogenní. Oficiálním jazykem je sesotho (také nazývané sotho). Angličtina je také oficiálním jazykem a je často používána v administrativě a vzdělávání. Většina obyvatel praktikuje křesťanství. Tradiční africká náboženství jsou také stále důležitou součástí kulturního života. Obyvatelstvo Lesotha se potýká s několika zdravotními výzvami. Vláda a mezinárodní organizace provádějí programy pro zlepšení zdravotní péče a prevenci nemocí.

 

Památky UNESCO: 1

 

  1. Maloti Drakensberg (2000) – Park Drakensberg zahrnuje mnoho jeskyní a převisů, v nichž najdete skalní kresby vytvořené lidem San během 4000 let.
                

Národní parky:  2

 

  1. Národní park Sehlabathebe
  2. Národní park Ts’ehlanyane