MAURICIUS

Datum vzniku: 12. března 1968

Stručná historie chronologicky:

16. století: Ostrov Mauricius byl poprvé objeven Evropany v roce 1507, a to portugalským mořeplavcem Domem Afonsem de Albuquerque –  zůstal neobydlený až do příchodu Nizozemců v roce 1598.

17. století: Nizozemci zde založili kolonii, ale později byla ostrovní populace vyhubena a kolonie opuštěna.

18. století: Francouzi se pokusili o osídlení ostrova v roce 1715 a pojmenovali ho podle vévody z Mauricie. Francouzská nadvláda trvala až do roku 1810, kdy byl ostrov dobyt Britskou říší během napoleonských válek.

19. století: Britové učinili z Mauricia britskou kolonii a zavedli systém pracovních kontraktů pro přistěhovalce z Indie a Afriky, což znamenalo příchod velkého počtu lidí z různých kultur.

20. století: V roce 1968 byl ostrov oficiálně vyhlášen nezávislým státem pod vedením prvního premiéra, Seewoosagura Ramgoolama.

Pozdější 20. století: Mauricius se postupně vyvinul v prosperující ekonomiku, zejména díky turismu, textilnímu průmyslu a finančním službám. Země se stala známou také pro svoji politickou stabilitu a demokratický systém.

Mezinárodní zkratka: MT

 

Měna: mauricijská rupie MUR

Mauricijská rupie se dělí na menší jednotky nazývané “centy.”

 

Internetová doména: .mt

 

Telefonní předvolba: +230

 

Časové pásmo: GMT +4

 

Geografie:

 

Ostrovní stát v Indickém oceánu asi 2 000 km jihovýchodně od afrického kontinentu, na východ od Madagaskaru. Je tvořen hlavním ostrovem Mauriciem, ostrovy Rodrigues a Saint Brandon a Agalegskými ostrovy. Ostrovy Mauricius a Rodrigues jsou spolu s blízkým Réunionem součástí Maskarénských ostrovů.

 

Nejvyšší vrchol: Piton de la Petite Rivière Noire 828 m n.m.

Tento vrchol je sopečný, nachází se ve střední části ostrova a tvoří součást pohoří Black River. Piton de la Petite Rivière Noire je také významným místem pro ochranu přírody, byla zde založena přírodní rezervace, která slouží k ochraně endemických rostlinných druhů a vzácné fauny.

 

Podnebí:

Letní období (listopad až duben): Letní období je teplé, vlhké a deštivé. Teploty se pohybují kolem 25-33 stupňů Celsia. Toto období je také sezónou tropických cyklónů, což jsou silné bouře s vysokými srážkami a silnými větry.

Zimní období (květen až říjen): Zimní období je sušší a mírnější. Teploty klesají na 18-24 stupňů Celsia. Toto období je vhodné pro návštěvu, protože počasí je stabilnější a nejsou zde cyklóny. Zimní období je také vhodné pro vodní sporty, jako je potápění a šnorchlování, díky lepší viditelnosti pod hladinou.

Teplota moře  zůstává relativně teplá po celý rok. Během letního období může dosáhnout teplota moře kolem 27-29 stupňů Celsia, zatímco v zimním období klesá na 23-25 stupňů Celsia.

Země má během celého roku hodně slunečných dní, což činí z ostrova oblíbenou turistickou destinaci.

 

Fauna a flora:

Mauricius byl kdysi domovem mnoha endemických druhů ptáků, ale bohužel některé z nich vyhynuly po příchodu Evropanů. Přežívající druhy zahrnují Mauricijského trubičáka, Mauricijského káněte a Mauricijského holuba. Ostrov je domovem několika druhů endemických ještěrů, včetně Mauricijského ještěra.

Mauricijská želva byla na pokraji vyhynutí, ale probíhají snahy o její záchranu a chov v zajetí. V okolí Mauricia můžete pozorovat různé druhy delfínů a velryb.

Má mnoho endemických rostlinných druhů, které se nevyskytují nikde jinde na světě. Patří sem například různé druhy orchidejí, bromélií a latanierů.

Ostrov má bohatou vegetaci, která zahrnuje stromy, jako je ebenovník mauricijský, mahagon mauricijský a různé druhy palem.

 

Zemědělství:

Cukrová třtina je po dlouhou dobu tradičním plodinou Mauricia. Cukr je hlavním exportním produktem, cukrovary jsou rozmístěny po celém ostrově. Je také známý svou produkcí kávy a čaje. Ve vysokohorských oblastech Chamarelu se nachází kávové plantáže.

Na Mauriciu se pěstuje mnoho druhů ovoce, včetně ananasů, papáji, banánů, manga, citrusů a dalších tropických plodin. Různé druhy zeleniny, včetně brambor, cukety, okurky a fazole.

Země má kvůli svému podnebí vhodné podmínky pro pěstování různých druhů květin a rostlin např. orchideje, růže a další květiny, které jsou vyváženy do zahraničí.

Vzhledem k bohatým mořským vodám v okolí se zde hojně loví ryby, krevety a další mořské plody, které jsou určeny jak pro místní trh tak pro export.

 

Těžba surovin:

Mauricius není znám svou těžbou surovin.

Těžba písku a štěrku má určité zastoupení. Suroviny jsou využívány při stavebních projektech, jako jsou silnice, budovy a pobřežní ochrana. Těžba těchto materiálů je prováděna s ohledem na ochranu životního prostředí a udržitelný rozvoj. Ostrov je sopečného původu, kameny jsou získávány pro stavebnictví a údržbu silnic.

 

Průmysl:

Textilní a oděvní průmysl je jedním z hlavních průmyslových odvětví. Země je známá svou výrobou kvalitního textilu a oděvů, které se vyvážejí do různých částí světa.

Má také rozvinutý potravinářský průmysl, který zahrnuje výrobu potravinářských produktů pro místní i mezinárodní trhy. Produkce cukru a cukrovinek má významné místo v tomto odvětví.

Elektronický průmysl se postupně rozvíjí. Staví se nové silnice, budovy, letiště a další infrastrukturní projekty.

 

Služby a další oblasti ekonomiky: cestovní ruch, finančnictví, letecká a námořní doprava

 

Přírodní a historické zajímavosti: Eureka, Port Louis, poloostrov Le Morne Brabant, hory Le Pouce a Piton de la Petite Rivière Noire, pláže, oblast Chamarel

Mauricius je proslulý svými bílými písčitými plážemi a azurovým mořem. Turisté sem přijíždějí relaxovat, slunit se a provozovat vodní aktivity jako je šnorchlování, potápění, surfování a rybaření.

Země má bohatou kulturní  historii spojenou s různými etnickými skupinami, včetně Kreolů, Indů, Číňanů a Francouzů. Turisté mohou navštívit různé muzea, památky a trhy, aby poznali místní kulturu a tradice.

Mauricius nabízí nádherné přírodní scenérie, včetně národního parku Black River Gorges, kde můžete prozkoumávat tropické lesy, vodopády a pěší stezky. Má několik prvotřídních golfových hřišť, která lákají golfisty z celého světa.

Mauricijská kuchyně je rozmanitá a ovlivněna různými kulturami. Turisté mohou ochutnat různé tradiční pokrmy, včetně kari, rybích pokrmů a exotického ovoce.

 

Waterparky:

 

Státní zřízení: parlamentní republika

Státní zřízení Mauricia je postaveno na demokratických principech a respektuje zásady právního státu. Prezident je hlavou státu a zároveň vrchním velitelem ozbrojených sil. Je volený na pětileté období a může být znovuzvolen maximálně na další jedno období.

Výkonnou moc vykonává premiér, který je hlavou vlády. Premiér je vůdčí osobností parlamentní většiny a jmenován prezidentem. Zákonodárným orgánem je dvoukomorový parlament. Dolní komora, nazývaná Národní shromáždění, má 70 členů volených na pětileté období. Horní komora, Senát, má 26 členů, z nichž někteří jsou voleni a někteří jmenováni prezidentem.

Soudní moc je nezávislá a zahrnuje různé soudní instance. Nejvyšším soudem je Soudní dvůr, který dohlíží na dodržování ústavy a právního řádu.

Země respektuje lidská práva a občanské svobody. Je členem různých mezinárodních organizací a dohod, které zaručují ochranu lidských práv.

 

Hlavní město: Port Louis

Město se nachází na severozápadním pobřeží ostrova a je ekonomickým, kulturním a administrativním centrem země.

Port Louis bylo založeno v roce 1735 francouzským guvernérem Bertrandem-Françoisem Mahé de La Bourdonnais jako přístav a vojenská pevnost. Město bylo pojmenováno po králi Ludvíku XV. Později bylo ovládáno britskou koloniální vládou.

 

Rozloha: 2 040 km2

 

Počet obyvatel: 1 270 000 (2019)

Obyvatelstvo je velmi rozmanité a zahrnuje různé etnické skupiny, které se do země přistěhovaly v průběhu historie. Kreolové jsou potomky afrických otroků, kteří byli dovezeni na ostrov během období otroctví. Indové tvoří další významnou etnickou skupinu a jsou potomky indických kontraktových pracovníků. Číňané přišli na Mauricius také jako pracovníci. Mauricius byl bývalou francouzskou kolonií, a proto zde stále existuje francouzská komunita.

Je zde náboženská rozmanitost. Hinduismus, křesťanství a islám jsou hlavními náboženstvími. Existuje také komunita lidí, kteří praktikují buddhismus a další. Oficiálními jazyky jsou angličtina a francouzština, ale běžně se používají také kreolský jazyk, hindština, urdština a čínština.

 

Památky UNESCO: 2 

    

  1. Aapravasi Ghat (2006) – Ubytovny indických sezónních dělníků, kterými britská vláda nahradila otrockou práci. V letech 1834 až 1920 jimi prošlo téměř půl milionu lidí.
  2. Le Morne (2008) – Hora, která vyčnívá z Indického oceánu na jihozápadě Mauricia, která byla během 18. a 19. století využívána jako úkryt pro uprchlé otroky.

 

Národní parky: 3

 

  1. Národní park Black River Gorges
  2. Národní park Bras d’Eau
  3. Národní park Islets