NIGER

Datum vzniku: 3. srpna 1960

Stručná historie chronologicky:

1960: Dne 3. srpna 1960 získal Niger nezávislost na Francii a stal se samostatnou republikou s hlavním městem v Niameyu. Hamani Diori byl prvním prezidentem Nigeru.

1960–1974: První dekáda nezávislosti byla poznamenána politickou nestabilitou, ale také hospodářskými obtížemi a dalšími problémy.

1974: Prezident Diori byl svržen ve vojenském puči, vládu převzal plukovník Seyni Kountché, který vedl zemi jako prezident až do své smrti v roce 1987.

1993: Po několika desetiletích vojenské vlády byla v Nigeru přijata nová ústava, proběhly první svobodné volby, které vedly k nástupu civilního prezidenta Mahamane Ousmane.

1996: V zemi proběhl další vojenský puč, který svrhl prezidenta Ousmaneho a přivedl k moci plukovníka Ibrahim Baré Maïnassaru.

1999: Po smrti plukovníka Maïnassary byly uspořádány nové prezidentské volby, ve kterých zvítězil Mamadou Tandja. Tandja byl zvolený znovu v roce 2004.

2010: Prezident Tandja se pokusil prodloužit svou dobu v úřadu a rozpustil ústavní soud. To však vyvolalo mezinárodní odsouzení a nakonec byl Tandja svržen v dalším vojenském puči.

2011: Počátkem roku 2011 byly v Nigeru uspořádány prezidentské volby, ve kterých zvítězil Mahamadou Issoufou, který je dosud prezidentem.

Od roku 2011: Niger čelí různým výzvám, včetně bezpečnostní situace na hranicích s Libyí a Nigérií a vlivu sucha na hospodářství země. Také zůstává jednou z nejchudších zemí na světě.

 

Mezinárodní zkratka: NE

 

Měna: západoafrický frank (CFA)

Je společnou měnou osmi zemí západoafrického hospodářského a měnového společenství. Tato měna je používána v zemích, které byly dříve francouzskými koloniemi.

 

Internetová doména: .ne

 

Telefonní předvolba: +227

 

Časové pásmo: GMT +1

 

Geografie:

Většina severní části je pokryta pouští Sahara, což je jedna z největších pouští na světě. V této oblasti se nacházejí písečné duny, jako například Ténéré a písečné moře Erg of Bilma.

Sahel je oblastí, která leží jižně od Sahary. Země má několik řek, které protékají jeho územím. Největší z nich je řeka Niger, která teče z východu na západ a vytváří úrodnou deltovou oblast na jihu země. Aïr Mountains je horský masív a zahrnuje několik hor, z nichž nejvyšší je Mont Idoukal-n-Taghès.

Údolí Ténéré, které se nachází ve střední části Sahary, je jedním z nejsušších a nejméně obydlených míst na světě. Je známé svým extrémním suchem a krásnými písečnými dunami.

Jižní část spadá do regionu Soudan, kde je klima vlhčí a vhodnější pro zemědělství. Tato oblast je zemědělským centrem a má bohatou biodiverzitu.

 

Nejvyšší vrchol: Mont Idoukal-n-Taghès 2 022 m.n.m.

Nachází se v pohoří Aïr Mountains na severu země.

 

Podnebí:

Severní část, která je z velké části pokryta pouští Sahara, má typické pouštní klima. Je zde velmi sucho a horko, s extrémními teplotními výkyvy mezi dnem a nocí. Srážky jsou vzácné a omezené.

Oblast Sahelu, která se nachází jižně od Sahary, má stepní podnebí. Zde je průměrně více srážek než v poušti, ale stále je to oblast se suchým obdobím a obdobím dešťů. Sezónní deště jsou klíčové pro zemědělství v této oblasti. Jižní část Nigeru spadá do regionu Súdán, kde panuje vlhčí klima. Zde jsou delší období dešťů a vegetace je bohatší.

 

Fauna a flora:

Velbloudi jsou běžní v pouštních oblastech a jsou důležitými zvířaty pro nomády, kteří je využívají pro dopravu a získávání potravy.

Sloni žijí zejména v národních parcích a rezervacích. Jejich populace však byla v minulosti ohrožena pytláctvím. Několik národních parků včetně Národního parku W du Niger, je domovem lvů afrických. V Nigeru žijí různé druhy antilop, včetně gazel a addaxů. V řekách a jezerech žijí krokodýli, zejména krokodýl nilský.

V suchých oblastech, včetně Sahary, rostou akácie a další suchuvzdorné stromy a keře. Baobaby jsou ikonickými stromy západní Afriky a jsou také k vidění v Nigeru. Jejich impozantní trupy a charakteristický tvar dělají z baobabů význačné symboly regionu.

V deltě řeky Niger se nacházejí bažiny a mokřady, kde rostou různé druhy vodních rostlin, jako jsou rákosí a lekníny.

 

Zemědělství:

V oblastech s vyšším srážkovým úhrnem na jihu Nigeru je pěstování obilovin, zejména proso, jáhly, kukuřice a rýže, důležitou součástí zemědělství.

V oblastech Sahelu, kde jsou sezónní deště, se provozuje přechodné zemědělství. Zemědělci využívají deště k pěstování plodin, jako je sorghum, a také k pastvě dobytka.

Pastevectví je důležitým způsobem živobytí. Lidé chovají dobytek, včetně koz, ovcí, hovězího dobytka a velbloudů, a využívají je jako zdroj potravy, mléka a k obchodu.

 

Těžba surovin:

Niger je jedním z hlavních světových producentů uranu, který se používá především k výrobě jaderné energie. Těžba uranu se koncentruje zejména v oblasti Agadez na severu Nigeru.

Těžba zlata má také významné místo v nigerském hornictví. Těží se v několika regionech, včetně regionu Tillabéri na západě země. Některé oblasti země obsahují měděné a kobaltové zásoby.

V některých oblastech se těží sůl. V Nigeru se také vyskytují drahokamy, jako jsou opály a topasy.

 

Průmysl:

Niger má omezený zpracovatelský průmysl, který zahrnuje výrobu cementu, dále textilní a potravinářský průmysl.

 

Služby a další oblasti ekonomiky: –

 

Přírodní a historické zajímavosti: pohoří Aïr, města Agadez, Zinder, oblast Ténéré

Niger má rozsáhlé pouštní oblasti jako je Sahara na severu. Mnoho dobrodruhů a turistů přijíždí do země, aby prozkoumalo písečné duny.

Národní park W du Niger je jedním z hlavních turistických destinací v zemi. Aïr Mountains, pohoří v severním Nigeru je známé svými impozantními skalnatými útvary a dramatickými krajinami. Je ideálním místem pro pěší túry a prozkoumávání tradičních nomádských kultur. Agadez je historické město, známé pro své starobylé mešity, trhy a tradiční řemeslné dílny.

Kaňon Dallol Bosso se nachází v regionu Zinder a nabízí krásné scenérie a příležitost pro turisty k prozkoumání skalních útvarů a koupání v říčce Dallol Bosso.

Pořádájí se zde různé kulturní festivaly a trhy, kde můžete poznat místní kulturu, hudbu, tance a tradiční řemesla.

 

Waterparky:

 

Státní zřízení: prezidentská republika

Prezident je hlavou státu a vlády, je volen v přímých volbách na pětileté období. Namibie má vícestranický politický systém, což umožňuje existenci několika politických stran, z nichž některé mají významné postavení. Parlament, známý jako Národní shromáždění, je dvoukomorový, skládá se z Národního shromáždění a Národní rady. Členové obou komor jsou voleni na základě všeobecného volebního práva a zastupují různé volební okrsky v zemi. Namibie má také nezávislý soudní systém a Nejvyšší soud, který dohlíží na dodržování ústavy a právního systému země.

 

Hlavní město: Niamey

Nachází se v západní části země, poblíž hranic s Beninem, na břehu řeky Niger. Oblast, kde se dnes nachází Niamey, byla osídlena již v pravěku, kdy zde existovaly tradiční vesnice.

 

Rozloha: 1 267 000 km2

 

Počet obyvatel: 24 500 000 (2022)

Niger je zemí s různorodým etnickým složením a kulturami. Největší skupinou jsou Hauzové, kteří tvoří většinu obyvatelstva. Další etnické skupiny jsou Tuaregy, Fulbey a Kanuriové.

Hlavním náboženstvím je islám, který je většinovým náboženstvím a tvoří důležitou součást kultury a společnosti. Existují však také menší náboženské menšiny, včetně křesťanství a tradičních afrických náboženství. Oficiálním jazykem je francouzština, což je pozůstatek koloniální éry, kdy byl Niger francouzskou kolonií. Francouzština je vyučována ve školách a používá se v oficiálních dokumentech, ve vládě a veřejné správě.

Obyvatelstvo země se potýká s několika výzvami, včetně chudoby, nedostatečného přístupu k základním službám, jako je vzdělání a zdravotní péče .

 

Památky UNESCO: 3

 

  1. Přírodní rezervace Aïr a Ténéré (1991) – Dvě přírodní rezervace, které jsou největším chráněným územím v Africe.
  2. Chráněná území W-Arly-Pendjari (1996) – Chráněná území ekoregionu tzv. súdánsko-sahelské savany na pomezí Beninu, Nigeru a Burkiny Faso.
  3. Historické centrum města Agadez (2013) – Historické město z 15. a 16. století. Vstupní brána do saharské pouště.

               

Národní parky: 1

 

  1. Národní park W du Niger