SVATÝ TOMÁŠ A PRINCŮV OSTROV

Datum vzniku: 12. července 1975

Stručná historie chronologicky:

15. století: Svatý Tomáš a Princův ostrov byly objeveny portugalskými mořeplavci. Portugalsko zahájilo osidlování těchto ostrovů, které se staly důležitými obchodními stanicemi.

16. až 19. století: Ostrovy byly využívány pro pěstování cukrové třtiny a byly důležitými zdroji pracovní síly v rámci transatlantického obchodu s otroky.

19. století: Zrušení otroctví v Portugalsku v roce 1869 mělo vliv na osud ostrovů.

20. století: V roce 1951 byl Svatý Tomáš a Princův ostrov převeden na portugalské zámořské území. V průběhu 20. století rostlo národní hnutí za nezávislost.

1974: Portugalská revoluce znamenala změnu v koloniální politice. Portugalsko přislíbilo nezávislost svým koloniím.

12. července 1975: Svatý Tomáš a Princův ostrov získal nezávislost na Portugalsku.

Po roce 1975: Následovalo období politických změn, střídání vládnoucích režimů a ekonomických výzev. Země prošla několika obdobími politické nestability.

21. století: Svatý Tomáš a Princův ostrov zůstává nezávislým státem, který se snaží řešit sociální a ekonomické výzvy. Hospodářství ostrovů je založeno na zemědělství, hlavně na produkci kakaa a palmy olejné, a rybolovu.

 

Mezinárodní zkratka: ST

 

Měna: svatotomášská dobra (STN)

Jedna dobra se dělí na 100 centimů. V závislosti aktuálních měnových událostech, může být v určitých obchodech a transakcích přijímán také americký dolar (USD).

 

Internetová doména: .st

 

Telefonní předvolba: + 239

 

Časové pásmo: GMT +1

 

Geografie:

Svatý Tomáš a Princův ostrov je ostrovní stát nacházející se v Atlantském oceánu, poblíž západního pobřeží Afriky. Leží zhruba na rovníku a je součástí Západní Afriky.

Tato země se skládá z hlavního ostrova Svatý Tomáš, a menšího Princův ostrov (Ilha do Príncipe).

Svatý Tomáš a Princův ostrov jsou známé svou krásnou přírodou. Oba ostrovy mají bujnou tropickou vegetaci, horské masivy, deštné pralesy a nádherné pláže. Jsou obklopeny korálovými útesy a nabízejí bohatství biodiverzity.

 

Nejvyšší vrchol: Pico de São Tomé 2 024 m n. m.

Pico de São Tomé je součástí horského masivu, který se nachází na ostrově Svatý Tomáš.

 

Podnebí:

Teploty na ostrovech jsou převážně vysoké po celý rok. Průměrné teploty se pohybují mezi 22 °C až 30 °C. Nejvyšší  se obvykle vyskytují v období sucha.

Ostrovy mají vysokou vlhkost vzduchu, což je způsobeno díky jejich poloze v blízkosti rovníku a vlivem období dešťů. Svatý Tomáš a Princův ostrov mají dvě základní klimatická období. Období dešťů trvá od října do května, kdy se pravidelně vyskytují silné deště. Období sucha trvá od června do září. Tato oblast Atlantského oceánu je občas postižena hurikány.

 

Fauna a flora:

Svatý Tomáš a Princův ostrov jsou domovem mnoha druhů ptáků. Mezi ně patří například Svatotomášský snovač (Ploceus sanctithomae) a Princův snovač (Ploceus princeps).

Na ostrovech se nacházejí různé druhy plazů, včetně gekonů a ještěrek. Tropické lesy na ostrovech jsou domovem různých druhů hmyzu, motýlů, brouků a mnoha dalších. V okolním moři Svatého Tomáše a Princova ostrova najdete řadu  ryb, žraloků, delfínů a mořských želv.

Ostrovy mají bujné tropické deštné pralesy, rostou zde různé druhy stromů, včetně mahagonu, ebenovníku a mangrovníků, dále také druhy orchidejí..

 

Zemědělství:

Svatý Tomáš a Princův ostrov jsou známé pro svou produkci kakaa. Kakao je jedním z hlavních exportních produktů této země. Roste v deštných pralesích a je důležitým zdrojem příjmu pro místní farmáře. Káva je další důležitou plodinou, země produkuje kvalitní kávu, která je vyhledávána na světovém trhu. Palmový olej se používá ve výrobním a potravinářském průmyslu.

Na ostrovech se pěstují také další tropické plodiny, jako jsou banány, ananasy, avokáda, papája a další.  Zemědělství má významný dopad na životní prostředí ostrovů, a proto je ochrana přírody důležitá. Udržitelné zemědělství a lesnictví jsou klíčové pro ochranu biodiverzity a přírodního bohatství ostrovů.

 

Těžba surovin:

Svatý Tomáš a Princův ostrov má potenciál pro těžbu ropy a zemního plynu. V minulosti byly provedeny průzkumné vrty, ale komerční těžba dosud zahájena nebyla . Možná budoucnost těžby ropy a zemního plynu by mohla přinést nové příjmy do země. Těžba dřeva, zejména mahagonu a ebenovníku, byla historicky důležitým průmyslem na ostrovech.

Ostrovy mají také zásoby kamene a vápence, které jsou využívány pro stavební účely a výrobu vápna. Materiály jako písek a štěrk jsou těženy pro stavební účely, jako je výstavba silnic a budov.

 

Průmysl:

Země má průmysl zpracování potravin, který zahrnuje zpracování kakaa a kávy. Výroba palmového oleje je dalším odvětvím spojeným se zemědělstvím. Rybářský průmysl hraje významnou roli v ekonomice.

Stavebnictví je důležitým odvětvím průmyslu, zejména vzhledem k rozvoji infrastruktury a potřebám v oblasti bydlení.

 

Služby a další oblasti ekonomiky:  cestovní ruch, doprava námořní a letecká

 

Přírodní a historické zajímavosti: park Obo, hora Pico de São Tomé, pláž Jalé, korálové útesy

Svatý Tomáš a Princův ostrov jsou známé pro svou nádhernou přírodu, která zahrnuje deštné pralesy, horské masivy, vodopády, pláže a korálové útesy. Turisté sem přicházejí, aby objevili unikátní ekosystémy a přírodní krásy.

Ostrovy mají krásné pláže s bílým pískem a tyrkysovými vodami, které jsou ideální pro slunění, plavání a vodní sporty. Podmořský svět kolem ostrovů nabízí vynikající podmínky pro potápění a šnorchlování. Korálové útesy jsou domovem pestrého mořského života.

Prostřednictvím návštěv muzeí, historických památek a trhů s místními produkty mohou turisté objevovat zdejší bohatou kulturu a historii.

 

Waterparky:

 

Státní zřízení: poloprezidentská republika

Prezident je hlavou státu a je volený prostřednictvím všeobecných voleb na pětileté období. Má výkonnou pravomoc a je odpovědný za řízení vlády a státního aparátu. Zároveň jmenuje premiéra a další členy vlády. Parlament, nazývaný Národní shromáždění, je zákonodárným orgánem Svatého Tomáše a Princova ostrova. Skládá se z jedné komory – Národního shromáždění. Poslanci jsou voleni všeobecnými volbami na pětileté období.

Země má multi-stranický politický systém, což znamená, že existuje několik politických stran, které soutěží ve volbách a mají své zastoupení v parlamentu. Demokratický systém byl nastolen po získání nezávislosti v roce 1975.

 

Hlavní město: São Tomé

Město São Tomé se nachází na severovýchodním pobřeží ostrova Svatý Tomáš. Má bohatou historii, která sahá až do období portugalské kolonizace. Portugalská koloniální vláda město využívala jako administrativní středisko pro své africké kolonie.

 

Rozloha: 1 001 km2

 

Počet obyvatel: 223 000 (2021)

Hlavními skupinami jsou potomci afrických otroků a potomci evropských kolonizátorů (zejména Portugalců). Portugalština je oficiálním jazykem Svatého Tomáše a Princova ostrova, ačkoliv mnoho místních lidí také mluví kreolským jazykem, který se nazývá “Forro.”

Většina obyvatel je katolického vyznání, což je odkaz na koloniální dědictví Portugalska. Země stále čelí několika sociálním a ekonomickým výzvám, včetně chudoby a přístupu k základním službám.

 

Památky UNESCO: –

             

Národní parky: 1

 

  1. Národní park Obo