TOGO

Datum vzniku: 27. dubna 1960

Stručná historie chronologicky:

Předkoloniální období: Území dnešního Toga bylo obýváno různými etnickými skupinami, včetně Ewe, Mina a Kabye. Region byl centrem obchodu a kultury a měl vlastní království a náčelníky.

Kolonizace: V roce 1884 byla oblast dnešního Toga obsazena německými kolonisty během berlínské konference, která rozdělila Afriku mezi evropské mocnosti. Německý Togoland byl veden jako německá kolonie až do konce první světové války.

Britsko-francouzská správa: Po první světové válce byl Togoland rozdělen mezi Francii a Spojené království pod mandátní správou Společnosti národů.

Nezávislost: Dne 27. dubna 1960 získal Francouzský Togoland nezávislost a stal se samostatným státem pod názvem Republika Togo. Prvním prezidentem se stal Sylvanus Olympio.

Politická nestabilita: Togo bylo poznamenáno politickými nepokoji a střídáním vlád po Olympiově zavraždění v roce 1963. Gnassingbé Eyadéma se ujal moci v roce 1967 a vládl až do své smrti v roce 2005.

21. století: Po smrti Eyadémy byl jeho syn Faure Gnassingbé zvolen prezidentem. Togo bylo poznamenáno politickou nestabilitou a protesty proti dlouholeté vládě rodiny Gnassingbé. Byly přijaty reformy, ale politická situace zůstává složitá.

Současnost: Togo je státem s nesamostatnými institucemi a stále čelí výzvám v oblasti demokracie a lidských práv. Snaží se rozvíjet svou ekonomiku a zlepšit životní podmínky svých obyvatel.

 

Mezinárodní zkratka: TG

 

Měna: západoafrický CFA frank (XOF)

Západoafrický frank (XOF), je společným měnovým systémem pro několik západoafrických zemí. CFA frank západoafrický je pevně spojen s eurem (EUR) za fixní směnný kurz.

 

Internetová doména: .tg

 

Telefonní předvolba: +228

 

Časové pásmo: GMT 0

 

Geografie:

Togo má krátké pobřeží Atlantského oceánu na jihu země, které je známé plážemi a rybářskými osadami. V severní části  se nachází několik horských oblastí, včetně pohoří Togo, Atakora a Akwapim.

Střední a severní části země jsou charakterizovány suchými oblastmi, včetně savan a pouští. Tato oblast má aridní klima a je domovem pastevců a zemědělců.

Stát má několik řek, z nichž nejvýznamnější jsou Mono a Oti. Také má několik jezer, jako je Togokamské jezero, které leží na hranici s Ghanou.

 

Nejvyšší vrchol: Mont Agou 986 m n. m.

Vrchol se nachází v pohoří Togo, které se rozkládá na severu země. Mount Agou a pohoří Togo jsou charakteristické svou hornatou krajinou a mají význam pro ekosystémy a biodiverzitu v zemi.

 

Podnebí:

Pobřeží Atlantského oceánu na jihu Toga má vlhké tropické podnebí s výraznými ročními obdobími. Deštivá sezóna probíhá od dubna do října a je spojena s vysokými srážkami a horkými teplotami. Suché období trvá od listopadu do března, kdy se očekává méně srážek.

Střední a severní oblasti mají suché tropické až pouštní podnebí. Průměrné teploty jsou vysoké, ačkoli v noci mohou klesnout. Srážky jsou omezené, a většina deště padá během deštivé sezóny od května do října. Suché období od listopadu do dubna je zde delší a může být velmi suché.

 

Fauna a flora:

V Togu najdeme různé druhy savců, včetně slonů, levhartů, hyen, šelem a opic. Některé druhy opic, jako jsou guerézy a kolobusy jsou běžně vidět v lesích a národních parcích.

Země je domovem mnoha druhů ptáků, včetně papoušků, orlů, pelikánů a pestřenek. Díky svému pobřeží má bohatý mořský život. Ryby, jako jsou tuňáci nebo sardinky, jsou důležitou součástí místního rybolovu a ekonomiky.

Togo má různé druhy lesů, včetně tropických deštných pralesů a mangrovových lesů na pobřeží. Vnitrozemí je převážně pokryto savanovou vegetací, což jsou travnaté pláně s roztroušenými stromy a keři. Pobřežní oblasti hostí mangrovníky, důležité pro ekosystém pobřeží a poskytují útočiště pro ryby a ptáky.

 

Zemědělství:

Zemědělství v Togu produkuje širokou škálu plodin, včetně kukuřice, manioku, rýže, hrachu, arašídů, batátů, kávy, kakaa, bavlny a palmového oleje. Kukuřice a maniok jsou základními potravinami pro místní obyvatele. Země je známá svou produkci kávy a kakaa, které jsou důležitými exportními plodinami.

Palmový olej je  velmi významným zemědělským produktem a používá se v místní kuchyni a také na vývoz. Palmy jsou pěstovány na plantážích a také na menších farmách.

V některých oblastech je pastevectví důležitým způsobem obživy. Dobytek je chován pro maso a mléko, a také pro tradiční obřady a rituály. Ryby a mořské plody jsou důležitou součástí stravy místního obyvatelstva.

 

Těžba surovin:

Togo je známé svou těžbou fosfátů, které jsou důležitým průmyslovým minerálem. Fosfáty se používají především jako surovina pro výrobu hnojiv a jsou významným exportním produktem země.

V menším měřítku se zde těží také zlato. Tožské zlato se většinou nachází v malých dolových lokalitách a je důležitým zdrojem příjmů pro některé komunity.

Země má určitý potenciál pro těžbu diamantů, ačkoli tato činnost je často prováděna často nelegálně.

 

Průmysl:

Fosfátová těžba a její zpracování jsou klíčovými odvětvími průmyslu a přispívají k exportu hnojiv.

Potravinářský průmysl je také důležitým sektorem. Zahrnuje zpracování potravin, jako jsou mouka, cukr, olej a další potravinové výrobky.

Země má textilní průmysl, který se zabývá výrobou textilu a oděvů. To zahrnuje tkalcovské a šicí podniky.

Rozvíjí se zde také stavebnictví a výroba stavebních materiálů, což je spojeno s růstem městských oblastí a infrastrukturními projekty.

Dřevařský průmysl zahrnuje zpracování dřeva a výrobu dřevařských výrobků, jako jsou nábytek a stavební materiály.

 

Služby a další oblasti ekonomiky: doprava

 

Přírodní a historické zajímavosti: oblast Batammariba, rezervace Alédjo, park Fazao Malfakassa, města Lomé a Togoville

Togo má krásné pláže na pobřeží Atlantského oceánu, zejména kolem hlavního města Lomé. Má několik chráněných oblastí, včetně Národního parku Fazao-Malfakassa a Národního parku Kéran. Tyto oblasti nabízejí možnosti pro pozorování divoké zvěře a ptáků, a také pro turistické výlety a trekování.

Turisté mohou navštívit trhy, kde jsou prodávány místní produkty, a také se seznámit s tradičními obyvateli a jejich zvyky. V Togu se nacházejí historická místa, jako jsou tradiční africké vesnice a památníky koloniální éry, které nabízejí pohled do minulosti země.

 

Waterparky:

 

Státní zřízení: prezidentská republika

Hlavním orgánem výkonné moci je prezident, který je hlavou státu a vlády. Je volen ve všeobecných volbách na pětileté období a může být znovuzvolen.

Legislativní moc je svěřena jednokomorovému parlamentu, Národnímu shromáždění (Assemblée Nationale), které má 91 poslanců volených na pětileté období. Vláda je tvořena prezidentem a ministry, kteří jsou jmenováni prezidentem.

Existuje zde nezávislý soudní systém, včetně ústavního soudu, který dohlíží na dodržování ústavy. Togo je rozděleno do pěti administrativních regionů, které jsou dále členěny do prefektur a kantonů. Regionální a místní samospráva má pravomoci v rámci decentralizovaného systému.

 

Hlavní město: Lomé

Lomé leží na jihozápadě Toga, na pobřeží Atlantského oceánu, poblíž hranic s Ghanou, a má strategický význam jako hlavní přístav Toga.

Město je důležitým hospodářským uzlem v západní Africe a je také známé pro svou bohatou kulturu a historii.

 

Rozloha: 56 785 km2

 

Počet obyvatel: 8 500 000 (2022)

Togo má různorodé etnické skupiny, přičemž největší  jsou Ewe, následovaní Kabye a Cotocoli. Existují také menší  skupiny, včetně Mina, Tem a dalších.

Francouzština je oficiálním jazykem a používá se ve vládních a vzdělávacích institucích. Náboženství v Togu je různorodé, ačkoli převažuje synkretická víra spojující křesťanství a tradiční africké náboženství. Tradiční africké náboženské praktiky a rituály jsou stále důležitou součástí kultury a života v Togu.

 

Památky UNESCO: 1

 

  1. Koutammakou (2004) – V oblasti žije kmen Batammariba, jehož pozoruhodné hliněné věžové domy se staly symbolem Toga.              

 

Národní parky: 3

 

  1. Národní park Fazao-Malfakassa
  2. Národní park Fosse aux Lions
  3. Národní park Kéran