BANGLADÉŠ

Datum vzniku: 16. prosince 1971

Stručná historie chronologicky:

Pravěk a starověk: Území dnešního Bangladéše bylo osídleno již v pravěkých dobách. V průběhu dějin se zde vyvinuly různé kultury, včetně mauryjské říše a Guptovské říše.

Středověk: Během středověku bylo území Bangladéše součástí různých hinduistických a buddhistických království, jako bylo království Pala.

Islám a mogulská nadvláda: V 13. století bylo území Bangladéše postupně islamizováno. Během 16. a 17. století byla oblast pod vládou Mughalské říše a stala se důležitou součástí mogulského impéria.

Britská nadvláda: Po první anglo-mughalské válce připadlo území Bangladéše do rukou Britské Východoindické společnosti. Bangladéš byl pod britskou nadvládou až do získání nezávislosti Indie v roce 1947.

Dělení Bengálska: Po získání nezávislosti Indii byla v roce 1947 Bengálská provincie dělena na dvě části: Západní Bengálsko připojeno k Indii a Východní Bengálsko přiděleno Pákistánu jako Východní Pákistán.

Bangladéšská válka za nezávislost: V roce 1971 vypukla Bangladéšská válka za nezávislost, během níž se obyvatelé Východního Pákistánu (dnešního Bangladéše) postavili proti západnímu vládnoucímu režimu. Válka skončila 16. prosince 1971 vítězstvím východního Bengálska a vyhlášením nezávislosti Bangladéše.

Samostatný stát Bangladéš: 26. března 1971 byla vyhlášena nezávislost Bangladéše a země se stala samostatným státem s Dhákou jako hlavním městem. Sheikh Mujibur Rahman se stal prvním prezidentem.

Politická nestabilita: Bangladéš byl po vyhlášení nezávislosti postižen politickou nestabilitou, vojenskými puči a konflikty mezi různými politickými frakcemi.

21. století: V 21. století byl Bangladéš svědkem hospodářského růstu a snahy o demokratizaci. Země zůstává jedním z nejlidnatějších států světa a bojuje s různými výzvami, včetně environmentálních problémů a přístupu k základním službám pro obyvatelstvo.

 

Mezinárodní zkratka: BD

 

Měna: bangladéšská taka  (BDT)

Taka se dělí na menší jednotky nazývané poisha.

Měna má bankovky a mince v různých nominálních hodnotách.

 

Internetová doména: .bd

 

Telefonní předvolba: +880

 

Časové pásmo: GMT +6

 

Geografie:

Bangladéš se rozkládá na deltě řeky Gangy, která tvoří velkou část země. Tato delta je bohatá na vrstvené bahenní půdy a je základem pro zemědělství v regionu.

Kromě Gangy protékají státem další významné řeky, jako je Brahmaputra (známá jako Jamuna v Bangladéši) a Meghna.

Má dlouhé pobřeží na Bengálském zálivu. Pobřežní oblasti jsou významnými místy pro rybolov a turismus.

Na východě se nacházejí pohoří Chittagong Hill Tracts.

Několik přírodních rezervací, jako je Sundarbans, známý pro své mangrovy a unikátní ekosystémy. Sundarbans je také domovem tygra bengálského.

 

Nejvyšší vrchol: Mowdok Mual 1052 m.n.m.

Nachází se v oblasti Chittagong Hill Tracts ve východní části země.

Tento region je známý svou krásnou horskou krajinou a přírodními scenériemi.

 

Podnebí:

Bangladéš má silně monzunové podnebí, což znamená, že má dvě hlavní roční období – období dešťů (léto) a období sucha (zima). Monzunové deště přicházejí v období od června do října a přinášejí hojné srážky, což může způsobit povodně.

Léto je horké a vlhké s vysokými teplotami, které mohou v některých oblastech přesáhnout 40 °C (104 °F).

Zima, která trvá od listopadu do února, je obvykle suchá s příjemnějšími teplotami a nižší vlhkostí vzduchu.

Země je náchylná k cyklónům, které se mohou vyskytovat v období dešťů. Tyto tropické bouře mohou způsobit velké škody na infrastruktuře a v zemědělství.

Potýká se s řadou výzev spojených s podnebím, včetně povodní, zvyšujícího se mořského hladiny a eroze pobřeží.

 

Fauna a flora :

Bangladéš je domovem tygra bengálského, který patří mezi ohrožené druhy.

Asijský slon je dalším významným savcem. Sloni žijí  zejména v oblasti Chittagong Hill Tracts.

Mangrovové lesy Sundarbans jsou domovem různých druhů krokodýlů.

Země je rájem pro ornitology. V různých částech země je k vidění mnoho druhů ptáků, včetně pestrobarevných papoušků, holubů a volavek.

Vodní ekosystémy jsou bohaté na sladkovodní i mořské ryby. Rybolov je důležitým zdrojem potravy pro mnoho obyvatel.

Sundarbans je známý pro své rozlehlé mangrovové lesy a je domovem jedinečných ekosystémů.

V některých částech,  zejména v oblasti Chittagong Hill Tracts, se nachází pralesy s bohatou vegetací.

Rýžová pole jsou rozšířeným prvkem krajiny.

Stát je bohatý na různé druhy kvetoucích rostlin a stromů –  orchidejí, lotosů a mangovníků.

 

Zemědělství:

Rýže je hlavní plodinou a základní potravinou. Zemědělci pěstují různé odrůdy rýže, včetně běžné bílé rýže a aromatických odrůd jako basmati. Rýže se pěstuje na rozsáhlých polích a je součástí téměř každého jídla.

Země je jedním z předních světových producentů juty. Používá se k výrobě pytlů, koberců a textilií.

Kromě rýže a juty se pěstují i další plodiny, včetně pšenice, čaje, cukrové třtiny, tabáku, bavlny, luštěnin a ovoce (jako banány, mango a citrusy).

Rybolov hraje také důležitou roli v potravinářském průmyslu. Má bohaté vodní zdroje, které umožňují rybolov sladkovodních a mořských ryb.

 

Těžba surovin:

Bangladéš má zásoby zemního plynu, jeho těžba se stala důležitým průmyslovým odvětvím v zemi. Hlavní náleziště zemního plynu jsou v oblasti Chattogramu a v Bengálském zálivu.

Země má také určité zásoby uhlí, které se těží v několika lokalitách, včetně oblasti Barapukuria. Těžba uhlí je důležitým zdrojem energie pro průmysl.

Bohaté zásoby žuly, která se používá ve stavebnictví.

Těžba písku a štěrku je důležitá pro stavebnictví a infrastrukturní projekty. Písek a štěrk se těží z řek a jezer.

Sůl se těží z mnoha solných jezer v různých částech Bangladéše.

Země má některé malé zásoby rudy železa, manganu a chromu.

 

Průmysl:

Textilní průmysl je jedním z hlavních pilířů průmyslu. Země je známá jako jeden z největších světových výrobců oděvů a textilních výrobků. Dháka, hlavní město Bangladéše, je centrem textilního průmyslu, průmyslové parky jsou rozptýleny po celé zemi. Bangladéš je známý zejména levnou pracovní silou a rychlými výrobními kapacitami.

Potravinářský průmysl je dalším významným odvětvím. Vyrábí různé potravinářské výrobky pro domácí spotřebu a pro export. Mezi tyto výrobky patří rýže, čaj, cukr, textilní oleje a mnoho dalšího.

Růst stavebnictví a infrastruktury je v Bangladéši výrazný. Města se rychle rozšiřují. Infrastrukturní projekty, jako jsou dálnice, mosty a průmyslové zóny, jsou v plném proudu.

Potravinářský průmysl zpracovává zemědělské produkty a potraviny.

Chemický průmysl zahrnuje výrobu chemikálií, hnojiv a léčiv.

Díky své poloze u Bengálského zálivu má  rozvinutý lodní průmysl. Stavba lodí a jejich export jsou důležitým zdrojem příjmů.

 

Služby a ostatní sektory ekonomiky:

 

Přírodní a historické zajímavosti: Bagerhat, pevnost Lalbagh, město Sonargaon

Sundarbans je největší mangrovový les na světě a domov ohroženého tygra bengálského. Tato oblast je jednou z hlavních turistických atrakcí, nabízí možnost pozorovat divokou faunu, včetně tygrů, krokodýlů a ptáků.

Má bohatou historii a mnoho historických památek, jako jsou mešity, paláce a starobylé města. Mezi známé památky patří Lalbagh Fort v Dháce, Sixty Dome Mosque v Bagerhatu a Mahasthangarh v Bográ.

Mnoho  kulturních festivalů, jako je Durga Puja, Eid al-Fitr a Pohela Boishakh (nový rok).

Rozsáhlé pobřeží u Bengálského zálivu s krásnými plážemi. Kuakata Beach a Cox’s Bazar jsou oblíbenými destinacemi pro milovníky slunce a moře.

V zemi se nachází mnoho přírodních jezer a vodopádů, které jsou vhodné pro pěší túry a odpočinek v přírodě. Patří sem vodopády Nafa-khum, Kaptai Lake a Sangu River.

Pohoří Chittagong Hill Tracts je hornatá oblast na východě, která nabízí trekkingové trasy a možnost poznávání kultur etnických menšin.

 

Waterparky:

 

Státní zřízení: parlamentní republika

Prezident je hlavou státu, ale jeho role je převážně ceremoniální. Skutečná výkonná moc spočívá v rukou premiéra, který je jmenován prezidentem a většinou parlamentu. Premiér vede vládu a má zásadní vliv na vládní politiky a rozhodování.

Nejvyšším zákonodárným orgánem je parlament, nazývaný Jatiya Sangsad, který má dvě komory: Dolní komoru (Národní shromáždění) a Horní komoru (Sangsad Parishad). Poslanci Dolní komory jsou voleni všeobecným volebním právem, zatímco členové Horní komory jsou voleni státními shromážděními.

Soudní systém  je nezávislý. Nejvyšší soud zahrnuje Nejvyšší soudní dvůr a Apelační soud. Soudy mají pravomoc rozhodovat ve všech právních záležitostech a chránit základní lidská práva obyvatel.

 

Hlavní město: Dhaka

Nachází se ve střední části Bangladéše na řece Buriganga, což jí dává strategickou polohu a historickou důležitost.

Dháka má bohatou historii, která sahá až do 4. století n. l. Město bylo důležitým obchodním centrem a bylo pod vlivem různých říší a dynastií, včetně Mauryů, Mughalů a Britského impéria.

 

Rozloha: 147 570 km2

 

Počet obyvatel: 169 400 000 (2022)

Většina obyvatel tvoří Bengálci, ale v zemi žije také několik etnických menšin, včetně Chakma, Marma a Rohingya.

Islám je hlavním náboženstvím a tvoří většinu obyvatelstva. Kromě islámu jsou v zemi také menšiny hinduistů a křesťanů.

Bengálština (bangla) je úředním jazykem a tvoří hlavní komunikační prostředek. Angličtina je také široce používána v obchodu a vládních institucích.

Země investuje do vzdělání a má několik univerzit a škol.

 

Památky UNESCO: 3

 

 1. Bagerhat (1985) – Památky islámské kultury s velkým množstvím mešit.
 2. Sómapura Mahávihára (1985) – Náboženské a myšlenkové centrum Bengálska v 7. – 17. století.
 3. Sundarbans (1997) – Sundarbanský deštný prales se rozkládá v deltách řek Ganga, Brahmaputra a Meghna u Bengálského zálivu.

 

Národní parky:  18

 

 1. Národní park Altdighi
 2. Národní park Baraiyadhala
 3. Národní park Bhawal
 4. Národní park Birgonj
 5. Národní park Himchari
 6. Národní park Kadigarh
 7. Národní park Kaptai
 8. Národní park Khadim Nagar
 9. Národní park Kuakata
 10. Národní park Lawachara
 11. Národní park Medhakachhapia
 12. Národní park Madhupur
 13. Národní park Nababgonj
 14. Národní park Nijhum Dwip
 15. Národní park Ramsagar
 16. Národní park Satchari
 17. Národní park Shingra
 18. Národní park Sheikh Jamal Inani