BHÚTÁN

Datum vzniku: 17. prosince 1907

Stručná historie chronologicky:

8. až 9. století: Buddhismus se stává dominantním náboženstvím v regionu, což má vliv na budoucí vývoj Bhútánu.

17. století: Vzestup Bhútánu jako samostatného království pod vládou druhého Druk Gyalpo (krále) Ngawanga Namgyela.

18. století: Bhútán se dostává do konfliktu se sousedními královstvími a říší Čching a Tibetem. Dochází k vojenským konfliktům a uzavření smluv.

1907: Korunovace Ugyena Wangchucka jako prvního krále Bhútánu, což symbolizuje vznik moderního Bhútánu.

1949: Bhútán podepisuje smlouvu s Indií, která zahrnuje obranný pakt a hospodářskou spolupráci.

1950–1953: Bhútán prochází obdobím politických a sociálních reforem pod vedením třetího krále Jigme Dorjiho Wangchucka.

1971: Bhútán se stává členem Organizace spojených národů (OSN).

1985–1990: Bhútán uskutečňuje politiku “One Nation, One People,” což vede k etnickému konfliktu a vyhnání nepálského etnika Lhotshampa.

1998: Vláda Bhútánu zavádí ústavu a konstituční monarchii.

2008: V Bhútánu se konají první volby a přechází se od absolutní monarchie k parlamentní demokracii.

 

Mezinárodní zkratka: BHT

 

Měna: bhútánský ngultrum  (BTN)

Ngultrum se dělí na 100 chetrums.

Bhútánský ngultrum má pevný směnný kurz s indickou rupií, což znamená, že obě měny jsou vzájemně přijímány a platné na území Bhútánu.

 

Internetová doména: .bt

 

Telefonní předvolba: +975

 

Časové pásmo: GMT +6

 

Geografie:

Bhútán leží východně od Himálají a zahrnuje části tohoto rozsáhlého horského systému. V zemi se nachází několik vysokých hor, včetně Gangkhar Puensum, která je s nadmořskou výškou přes 7 500 metrů nejvyšší neprozkoumanou horou na světě.

Mezi horskými masivy  jsou údolí, která jsou zemědělsky využívána. Nejznámějším je Paro Valley, kde se nachází mezinárodní letiště Paro, a Thimphu Valley, kde se nachází hlavní město Bhútánu, Thimphu.

Je protkán mnoha řekami, které pramení v Himálaji. Nejdůležitější řeky zahrnují Paro Chhu, Wang Chhu a Sankosh.

Nachází se zde několik jezer, z nichž nejvýznamnějším je Rinpung Dzong Lake, které leží u města Paro.

Je známý svou neporušenou přírodou a bohatstvím biodiverzity. Vyskytuje se zde mnoho chráněných území a národních parků, které slouží k ochraně vzácných druhů flóry a fauny.

 

Nejvyšší vrchol: Gangkhar Puensum 7553 m n.m.

Nachází se na hranici Bhútánu s Čínou v pohoří Himálaje.

Tato hora patří mezi nejvyšší neprozkoumané vrcholy na světě.

 

Podnebí:

Nižší údolí v jižní části, včetně okolí měst Gelephu a Phuentsholing, mají tropické a subtropické podnebí. Letní měsíce jsou teplé a vlhké, zatímco zimy jsou mírné a suché.

Střední části, kde se nachází hlavní město Thimphu, mají mírné klima. Letní měsíce jsou teplejší, zatímco zimy mohou být chladné s možným výskytem sněhu.

Horské oblasti, zejména vysoko v Himálajích, mají alpské klima. Letní měsíce jsou zde krátké a chladné, zatímco zimy  dlouhé a velmi chladné s výskytem sněhu a ledovců.

Má monzunové podnebí, což znamená, že v létě může být deštivo a vlhko, zatímco v zimě je obvykle suché období.

 

Fauna a flora :

Medvěd himálajský je velké masožravé zvíře a je ohroženým druhem, který obývá himálajské oblasti .

Země je domovem ohroženého bengálského tygra, který obývá lesy v jižní části země.

Yakové jsou využíváni pro mléko, maso, vlnu a práci na polích v horských oblastech.

Červená panda je malý savec, který je ohroženým druhem a je považován za symbol Bhútánu. Obývají horské lesy a jsou zranitelní kvůli ztrátě přirozeného prostředí.

V zemi se vyskytuje více než 770 druhů ptáků, včetně černobílých čápů, orela skalního a několika druhů bažantů, jako je bažant zlatý.

Země je známá svými rozsáhlými rododendronovými lesy. Jejich květy mají různé barvy a jsou ikonickým prvkem bhútánské krajiny.

V horských oblastech  se nachází modřínové lesy, které jsou důležité pro ekosystém a ochranu půdy.

V jižní části země, kde panuje subtropické klima, jsou deštné lesy s bohatou faunou a flórou.

 

Zemědělství:

Rýže je základní potravinou a tvoří hlavní část stravy. Bhútánci pěstují různé odrůdy rýže na terasovitých polích. Pěstování rýže je sezónní a vyžaduje intenzivní práci v období deště.

Kromě rýže se pěstují také další plodiny, jako jsou pšenice, ječmen, proso, kukuřice, brambory, fazole a hrách. Plodiny jako čili papričky a zelenina jsou významné v bhútánské kuchyni.

V zemi se pěstují různé druhy ovocných stromů, jako jsou jabloně, hrušky, meruňky, třešně a hrozny.

Vláda podporuje biologické zemědělství a snaží se minimalizovat použití pesticidů a umělých hnojiv.

 

Těžba surovin:

Těžba surovin má své specifické rysy a omezení, která souvisejí s ochranou životního prostředí a zachováním krásné přírodní krajiny.

Má značné zásoby nerostných surovin, zejména uhlí, dolomit, vápenec, křemen a železnou rudu. Těžba uhlí byla jednou z hlavních průmyslových aktivit. Bhután však kladl důraz na udržitelný přístup k těžbě, aby minimalizoval negativní vlivy na životní prostředí.

 

Průmysl:

Významný potenciál  je v oblasti výroby elektřiny díky svým vodním zdrojům. Právě výroba elektřiny je jedním z hlavních průmyslových odvětví země.

Potravinářství a zpracování zemědělských produktů hrají významnou roli v průmyslovém sektoru. Specializuje se  na výrobu různých produktů, včetně mléčných výrobků, potravinářských výrobků z luštěnin a čaje.

Stavební průmysl je důležitý v souvislosti s rozvojem infrastruktury v zemi, včetně cest, mostů, škol a nemocnic.

Lesnictví a dřevozpracující průmysl jsou také důležitými odvětvími. Země se snaží tuto oblast řídit udržitelně a minimalizovat odlesňování.

 

Služby a ostatní sektory ekonomiky: nerozvinuté

 

Přírodní a historické zajímavosti: město Paro, Punakha Dzong, průsmyk Dochula

Bhután má systém omezeného turismu, který zahrnuje stanovený počet povolených návštěvníků a minimální pobytové nároky. Tento systém byl zaveden k zachování udržitelnosti a k tomu, aby se minimalizovaly negativní dopady masového turistického ruchu.

Turisté, kteří chtějí navštívit zemi, musí platit relativně vysokou částku za povolenku, což zahrnuje všechny náklady na pobyt, včetně ubytování, stravy a průvodce.

Stát nabízí turistům mnoho aktivit, jako jsou treky v Himálajích, návštěvy klášterů, festivaly a ochutnávky místní kuchyně.

 

Waterparky:

 

Státní zřízení: konstituční monarchie

Nejvyšším vůdcem Bhutánu je král, který má v zemi význačnou roli.

Král má také povinnosti a pravomoci stanovené ústavou,což jsou závazné pravidla a hodnoty, jako je udržitelnost, ochrana životního prostředí a zachování kultury .

V politickém systému má značný vliv také Národní shromáždění, které se skládá ze dvou komor – Dolní komory (Národního shromáždění) a Horní komory (Národní rady). Členové Dolní komory jsou voleni všeobecnými volbami a mají zásadní roli při tvorbě a schvalování zákonů. Horní komora zahrnuje zástupce různých regionů a má konzultační funkci.

 

Hlavní město: Thimphu

Thimphu leží v západní části Bhutánu, v údolí na břehu řeky Wang Chhu, obklopené Himálajemi.

Thimphu je také kulturním centrem země. Zde se nachází několik významných buddhistických klášterů, jako je klášter Tashichho Dzong, který slouží jako královský palác a sídlo vlády.

 

Rozloha: 38 394 km2

 

Počet obyvatel: 780 000 (2022)

Většinu obyvatel tvoří skupina Bhútánců. Existují však i menší etnické menšiny, jako jsou Nepálci, které Bhutánci často nazývají “Lhotshampa”.

Buddhismus je hlavním náboženstvím a hraje význačnou roli v životě obyvatel. Většina Bhútánců vyznává buddhismus tibetského stylu, konkrétně tradici Gelugpa. Kromě buddhismu existují i menší komunity hinduistů a několik dalších náboženských skupin.

Oficiálním jazykem je bhútánština, známá také jako dzongkha. Kromě dzongkhy se v zemi mluví mnoha dalšími jazyky, včetně různých dialektů bhútánštiny, nepálštiny a tibetštiny.

Klade se zde velký důraz na vzdělávání. Základní vzdělání je povinné a zdarma. Gramotnost je  na vysoké úrovni, což je důležité pro rozvoj země a modernizaci.

Zdravotní péče se zlepšila, což vedlo ke zvýšení délky života obyvatel. Bhútánci mají přístup ke státní zdravotní péči a moderním zdravotnickým zařízením.

Tradiční kultura hraje  význačnou roli, a to jak v náboženském, tak i ve společenském životě. Obyvatelé  se často drží tradičního způsobu života, včetně nošení tradičního oděvu, jakým je gho pro muže a kira pro ženy.

 

Památky UNESCO: – 

 

Národní parky: 5

 

  1. Národní park Jigme Dorji
  2. Národní park Jigme Singye
  3. Národní park Royal Manas
  4. Národní park Phrumshingla
  5. Národní park Wangchuck