BRUNEJ

Datum vzniku: 1. leden 1984

Stručná historie chronologicky :

7.století – V této době bylo území dnešního Bruneje obýváno malajskými a domorodými etnickými skupinami.

14.století – Brunejský sultanát byl založen. Sultanát Brunej se postupně rozrostl a stal se mocným námořním impériem ovládajícím části Bornea, Filipín a jiné oblasti v jihovýchodní Asii.

16.století – Brunej dosáhl vrcholu své moci a vlivu během vlády sultána Bolkiah. Během tohoto období se rozšířil do mnoha částí jihovýchodní Asie a dosáhl svého vrcholu jako mocný obchodní a námořní stát.

18. století – Brunej čelil úpadku a územním ztrátám kvůli konkurenci s jinými regionálními mocnostmi, zejména se Sulejmanem Džafarem z Kutaje.

19.století – Brunej přišel o další území kvůli kolonizaci Britskou severní Borneem (dnešním Malajsii) a Sarawakem (dnešním Malajským Borneem).

1888 – Brunej se stal britským protektorátemm. Sultán udržel formální moc, ale reálnou kontrolu nad zemí měli britští správci.

Během 20. století se Brunej postupně připravoval na získání nezávislosti. Dne 1. ledna 1984 byla vyhlášena nezávislost Bruneje, a sultanát se stal současnou absolutní monarchií.

Současnost – Dnešní Brunej je malý, ale bohatý stát díky těžbě ropy a zemního plynu. Je to konstituční monarchie sultána Hassanal Bolkia, který má v zemi absolutní moc. Brunej má vysoký standard života a patří k jedněm z nejbohatších zemí na světě.

 

Mezinárodní zkratka: BRU

 

Měna: brunejský dolar  (BND)

Tato měna je výlučně platidlem na území sultanátu Brunej. Jednotka Brunejského dolaru se dělí na 100 centů. Bankovky a mince Brunejského dolaru mají různé nominální hodnoty.

 

Internetová doména: .bn

 

Telefonní předvolba: +673

 

Časové pásmo: GMT +8

 

Geografie:

Brunej se nachází na severním pobřeží ostrova Borneo v jihovýchodní Asii. Sousedí s Malajsií, která ji obklopuje  na východě, jihozápadě a severozápadě. Na severu země leží Jihočínské moře.

Většina území je pokryta deštným pralesem a nížinami, které se zvedají směrem k vnitrozemí a k pohoří Kinabalu, které se nachází na hranici s Malajsií.

Má několik řek, z nichž nejvýznamnější je řeka Brunei (Brunei River), která protéká hlavním městem Bandar Seri Begawan.

Brunejské pobřeží je bohaté na mangrovníky a mnoho vodního života. Významným prvkem pobřeží jsou mangrovové bažiny, které slouží jako klíčové ekologické oblasti a útočiště pro mnoho druhů ptáků a ryb.

Zahrnuje několik menších ostrůvků, včetně přilehlých ostrůvků v Jihočínském moři.

 

Nejvyšší vrchol: Bukit Pagon 1850 m n.m.

Tento vrchol se nachází v pohoří Bukit Pagon, které leží v severovýchodní části Bruneje, blízko hranic s Malajsií.

Pohoří je součástí rozlehlejšího pohoří Crocker Range, které se rozkládá také na území Malajsie.

 

Podnebí:

Průměrné teploty v Bruneji se pohybují od 24°C do 31°C po celý rok. Vysoké teploty jsou typické a zimní období, jak je známe v chladnějších regionech, zde neexistuje.

Má vysokou vlhkost vzduchu, což je běžné v tropických oblastech. Vlhkost se pohybuje kolem 80 % až 90 %, což vytváří pocit horka a lepších podmínek pro rozvoj deštného pralesa.

Dvě hlavní dešťová období. První dešťové období trvá od listopadu do ledna, kdy přicházejí pravidelné, silné deště a místní povodně nejsou neobvyklé. Druhé dešťové období je méně výrazné a trvá od května do října, s průběžnými krátkými, intenzivními dešti.

Je ovlivněn monzunovými větry, které přinášejí vlhký vzduch od moře. T

Může být také postižen tropickými bouřemi a cyklóny, které přicházejí z Tichého oceánu. Tyto bouře mohou způsobit záplavy a další nepříznivé povětrnostní podmínky.

 

Fauna a flora :

Brunej má rozsáhlý deštný prales, který pokrývá velkou část země. V pralese najdeme mnoho druhů stromů, včetně dipterokarpových stromů, které jsou charakteristické pro region.

Na pobřeží  se nachází rozsáhlé mangrovníky, které poskytují důležitý životní prostor pro mnoho druhů ryb a ptáků.

Je známý svou bohatou populací orchidejí, včetně některých endemických druhů.

Deštný prales  je také domovem mnoha druhů lian a kapradin, které se vinou po stromech a vytvářejí hustý porost.

Orangutan sumaterský (Pongo abelii) a orangutan bornejský (Pongo pygmaeus) jsou endemické druhy primátů, kteří obývají deštné pralesy.

Je jedním z posledních míst na světě, kde se vyskytuje nosorožec sumaterský (Dicerorhinus sumatrensis), kriticky ohrožený druh nosorožce.

Nacházejí  se zde různé druhy velkých hadů, včetně pythona krajtového a pythona tygřího.

Brunej je domovem různých druhů ptáků, včetně pestře zbarvených papoušků, orlů a královských hvězdářů.

V řekách a moři kolem země najdeme mnoho druhů ryb, včetně vážených druhů jako například dorado mahimahi.

V některých částech státu, zejména v mangrovníkových oblastech, se vyskytují sladkovodní krokodýli.

 

Zemědělství:

Rýže je základním potravinovým produktem a hlavní pěstovanou plodinou . Většina rýže se pěstuje na nížinných oblastech a na rýžových polích, která jsou závislá na přírodní závlaze a srážkách.

Produkuje různé druhy ovoce a zeleniny, včetně banánů, ananasů, citrusů, papáji a dalších tropických plodin.

Kokosové produkty, jako je kokosové mléko, olej a strouhaný kokos, jsou běžnou součástí místní kuchyně.

Zemědělství v zemi zahrnuje také chov dobytka, včetně skotu, vodního buvola a koz. Drůbež, jako jsou kuřata a kachny, se také chová pro maso a vejce.

Produkce palmového oleje je  poměrně omezená ve srovnání s některými jinými zeměmi v jihovýchodní Asii, ale některé plantáže se nacházejí v některých částech země.

 

Těžba surovin:

Brunej má významné zásoby ropy a je jedním z hlavních producentů ropy v jihovýchodní Asii. Těžba ropy a její export představují klíčový zdroj příjmů pro brunejskou vládu.

Kromě ropy je  také důležitým producentem zemního plynu. Těžba a export zemního plynu přispívají k ekonomice země a zemní plyn se využívá pro výrobu elektřiny a průmyslové procesy.

Má bohaté lesní zdroje a těžba dřeva byla historicky důležitým odvětvím. Většina těžby dřeva je však určena pro domácí spotřebu a export je omezen.

Těží také některé nemetalické minerály, jako je vápenec, který se používá v cementářském průmyslu.

Rybolov hraje také významnou roli v brunejské ekonomice, zejména co se týče zásobování místního obyvatelstva mořskými plody.

 

Průmysl:

Jedním z hlavních průmyslových odvětví v Bruneji je rafinace ropy a zemního plynu. Má moderní rafinérie, které zpracovávají těženou ropu a zemní plyn a vyrábí různé petrochemické produkty, včetně benzínu, nafty a plynných paliv.

Investoval do výroby chemických produktů a petrochemických produktů. To zahrnuje výrobu plastů, hnojiv a dalších chemických látek.

Průmyslová výroba  zahrnuje výrobu potravinářských výrobků, nápojů, cementu, stavebního materiálu a elektroniky.

Existují elektrárny, které vyrábějí elektřinu, přičemž zemní plyn je často využíván jako palivo pro tyto elektrárny. Elektrická energie se používá pro domácnosti, průmyslové procesy a infrastrukturu.

 

Služby a ostatní sektory ekonomiky: cestovní ruch

 

Přírodní a historické zajímavosti: Bandar Seri Begawan, Kampong Ayer, přírodní park Peradayan

Brunej nabízí návštěvníkům krásné přírodní scenérie, včetně deštných pralesů, mangrovových lesů, pláží a říčních údolí. Národní parky, jako je Ulu Temburong National Park, jsou oblíbenými místy pro trekking a ekoturismus.

Má bohatou kulturní a historickou dědictví. Návštěvníci mohou navštívit historické mešity, královské paláce a muzea, která ukazují brunejskou kulturu a historii.

Země má několik tradičních festivalů a oslav, které mohou zájemce o kulturu oslovit. Mezi ně patří například oslavy islámských svátků, jako je Ramadan, a tradiční slavnosti, jako je Sultanova narozeninová oslava.

 

Waterparky:

 

Státní zřízení: absolutní monarchie

Sultán Bruneje, je hlavou státu a vlády. Má absolutní moc nad zemí, a to včetně pravomoci jmenovat členy vlády, rozhodovat o zahraniční politice, vytvářet zákony a řídit zemědělství a těžbu ropy a zemního plynu, která je základem brunejské ekonomiky.

Vláda  je poměrně centralizovaná a sultán je známý svými dlouholetými vládními zkušenostmi. I přes absolutní monarchii však Brunej má konstituční dokumenty, včetně ústavy, která stanoví určitá práva občanů a některé základní zásady vlády.

 

Hlavní město: Bandar Seri Begawan

Město leží na severním pobřeží ostrova Borneo, poblíž pobřeží Jihočínského moře.

Město bylo pojmenováno po sultánově matce, která hrála klíčovou roli v brunejské historii.

 

Rozloha: 5 765 km2

 

Počet obyvatel: 460 000 (2022)

Brunej má poměrně homogenní etnické složení, kde většinu obyvatel tvoří Malajci, kteří jsou také domorodou etnickou skupinou.

Islám je státem uznaným náboženstvím a je hlavním náboženstvím v zemi. Většina obyvatel  jsou muslimové, a islám hraje význačnou roli v každodenním životě obyvatel.

Oficiálním jazykem  je malajština. Angličtina je také široce používaným jazykem, zejména ve vzdělávání a obchodních transakcích.

Země má relativně vysokou kvalitu života s nízkou mírou chudoby a vysokým standardem bydlení a zdravotní péče pro své obyvatele.

 

Památky UNESCO: –

 

Národní parky: 2

 

  1. Národní park Tasek Merimbun
  2. Národní park Ulu Temburong