INDONÉSIE

Datum vzniku: 17. srpna 1945

Stručná historie chronologicky:

Kolonizace: V 16. století začali evropští kolonialisté, především Portugalci a Nizozemci, získávat kontrolu nad částmi Indonésie a zakládat kolonie.

Druhá světová válka: Během druhé světové války byla Indonésie okupována japonskými vojsky, což vedlo ke krvavým bojům.

Vyhlášení nezávislosti: Po skončení druhé světové války vyhlásila Indonésie 17. srpna 1945 svoji nezávislost. Následovaly roky bojů o nezávislost, které skončily uznáním nezávislosti Nizozemskem v roce 1949.

Období Soekarna: Prvním prezidentem Indonésie se stal Sukarno, který stál v čele země až do roku 1967. Jeho vláda byla poznamenána politickými konflikty a ekonomickými problémy.

Období Soeharto: V roce 1967 byl Sukarno nahrazen generálem Soehartem, který vládl až do roku 1998. Jeho éra byla charakterizována autoritativní vládou a hospodářským růstem, ale také porušováním lidských práv a korupcí.

Reformy a demokratizace: Po pádu Soehartovy vlády v roce 1998 začala Indonésie proces politických a hospodářských reforem. Země se stala demokratickou republikou.

 

Mezinárodní zkratka: ID

 

Měna: indonéská rupie  (IDR)

Měna se dělí na menší jednotky seny.

Platidla v rupiích jsou běžně k dispozici v bankovkách a mincích.

 

Internetová doména: .in

 

Telefonní předvolba: +62

 

Časové pásmo: GMT +7, + 8 a +9

 

Geografie:

Indonésie se skládá z více než 17 000 ostrovů, z nichž největší jsou Jáva, Sumatra, Kalimantan (Borneo), Sulawesi a Nová Guinea. Jáva je nejlidnatějším ostrovem a má hlavní město Jakarta.

Zahrnuje mnoho hor a pohoří. Ve východní části země je pohoří Sudirman, kde se nachází nejvyšší hora Indonésie a jihovýchodní Asie, Puncak Jaya (Carstensz Pyramid), dosahující výšky přes 4 800 metrů nad mořem.

Země leží na tzv. Ohnivém kruhu, což je oblast s vysokou vulkanickou aktivitou, má více než 130 aktivních sopek, což ji činí jednou z nejvíce sopečně aktivních oblastí na světě.

Má mnoho řek a jezer, které hrají důležitou roli v zemědělství a dopravě. Nejdelší řeka v zemi je Kapuas na ostrově Kalimantan.

Má tropické klima s vysokými teplotami po celý rok.

Díky svému ostrovnímu charakteru má Indonésie rozsáhlé pobřeží s krásnými plážemi a korálovými útesy.

 

Nejvyšší vrchol: Puncak Jaya 4 884 m n.m.

Tento vrchol se nachází na ostrově Nová Guinea, který je rozdělen mezi Indonésii a Papuu Novou Guineu.

Je součástí národního parku Lorentz.

 

Podnebí:

Většina Indonésie má tropické podnebí s vysokými teplotami po celý rok. Toto podnebí se vyznačuje vysokou teplotou vzduchu a vysokou vlhkostí. Průměrné teploty se pohybují od 24°C do 33°C.

Některé oblasti, jako například jižní část ostrova Jáva a Bali, mají subtropické podnebí.

Země je známá svými aktivními sopkami, které mohou mít vliv na místní klima. Výbuchy sopek mohou vést k dočasným změnám v podnebí, včetně poklesu teploty v okolí sopek a znečištění ovzduší.

Má rozsáhlé pobřeží a je obklopena oceány, což má vliv na místní mikroklima.

 

Fauna a flora :

Indonésie je domovem orangutanů, což jsou velcí primáti. Nejznámějším místem pro pozorování orangutanů je na ostrově Sumatra a na Borneu.

Tygr sumaterský je kriticky ohrožený druh, který obývá ostrov Sumatra. Jedná se o jednoho z nejvzácnějších velkých kočkovitých šelem na světě.

Varan komodský obýva Komodo a další ostrovy, je to největší ještěrka na světě.

Žijí zde různé druhy papoušků a jiných ptáků.

Indonéské vody jsou domovem rozmanitých druhů mořského života, včetně různých druhů korálů, ryb, želv a žraloků.

Země má rozsáhlé pralesy, včetně deštných pralesů na ostrově Borneo a Sumatra.

Bohatou květennou floru, včetně mnoha druhů orchidejí.

Palmy poskytují palmový olej, který je důležitým produktem pro ekonomiku země.

Země je známá svou produkcí kávy a koření, včetně kávovníků Arabica a Robusta, a koření jako je hřebíček a skořice.

Lotosové květy jsou význačnou součástí indonéské kultury a jsou často spojovány s duchovním významem.

 

Zemědělství:

Rýže je hlavní plodinou v indonéském zemědělství a tvoří základní potravinu pro většinu obyvatelstva.

Palmy, zejména olejové palmy, jsou důležité pro indonéskou ekonomiku.

Indonésie je také významným producentem kávy a čaje. Káva zahrnuje odrůdy Arabica a Robusta a je vysoce ceněná pro svou kvalitu.

Zemědělství zahrnuje také pěstování koření jako je hřebíček, skořice a kurkuma. Dále jsou pěstovány exotické plody jako durian, mango, ananasy a další.

Tabák je důležitou plodinou pro indonéský zemědělský průmysl. Produkuje jak listový tabák pro kouření, tak tabák pro žvýkání.

Rybolov hraje důležitou roli v zásobování obyvatelstva mořskými potravinami.

 

Těžba surovin:

Indonésie je jedním z největších světových producentů uhlí. Tato surovina se těží především na ostrovech Sumatra a Kalimantan (Borneo) a je využívána jak pro vnitrostátní spotřebu, tak pro export.

Má také významné zásoby ropy a zemního plynu. Těžba a těžební průmysl jsou klíčovými odvětvími indonéské ekonomiky.

Země je jedním z hlavních světových producentů dřeva. Těžba dřeva je však spojena s problémy odlesňování a ilegálního kácení, což má negativní dopad na životní prostředí.

V zemi se těží různé důležité kovy a rudy, včetně bauxitu (pro výrobu hliníku), mědi, niklu a zlata.

Stát je také producentem různých druhů kamenů a vápence, které se využívají v stavebnictví a průmyslu.

Země má značné zásoby zlata, jeho těžba je prováděna na několika místech v zemi.

 

Průmysl:

Textilní a oděvní průmysl patří k tradičním odvětvím. Země vyrábí různé textilní výrobky, včetně oblečení, obuvi a textilního zboží, které jsou vyváženy do různých částí světa.

Vyrábějí se zde elektronické spotřebiče, komponenty a elektronika pro vnitřní trh a export.

Potravinářský průmysl je důležitým odvětvím indonéského průmyslu. Zahrnuje zpracování potravin, včetně výroby potravinových výrobků, nápojů a cukrovinek.

Těžký průmysl zahrnuje výrobu oceli, cementu a chemických produktů.

Země má rozsáhlý petrochemický průmysl, který zahrnuje rafinace ropy a výrobu petrochemických produktů.

Dřevozpracující průmysl je spojen s těžbou a zpracováním dřeva. Vyrábí dřevěné výrobky pro export, včetně nábytku a stavebního materiálu.

 

Služby a ostatní sektory ekonomiky: cestovní ruch, IT sektor, telekomunikace

 

Přírodní a historické zajímavosti: chrámy Prambanan, Borobudur, sopky Kerinci, Bromo, národní parky Komodo, Lorentz, Ujung Kulon, Betung Kerihun, Berbak, Západní Bali, Bunaken

Indonésie má nespočet pláží a ostrovů, které nabízejí nádherný pobyt na slunci a moři. Oblast Bali je známá svými bílými písčitými plážemi a je jedním z nejoblíbenějších turistických cílů.

Má nádherné přírodní krásy, včetně deštných pralesů, korálových útesů, sopek a jezer.

Země má bohatou kulturu a historii. Můžete navštívit tradiční vesnice, chrámy, paláce a kulturní akce.

Bali je nejoblíbenější turistickou destinací v Indonésii. Je známý svou krásnou přírodou, plážemi, surfováním, bohatou kulturou a luxusními letovisky.

Město Ubud na Bali je známé svou kulturní scénou, tradičními uměleckými díly, rýžovými terasami a relaxačními aktivitami.

Ostrov Komodo je domovem komodských varanů, což jsou největší ještěři na světě. Tento ostrov přitahuje dobrodruhy a milovníky přírody.

 

Waterparky:

 

Státní zřízení: prezidentská republika

Indonésie je prezidentskou republikou, kde prezident je hlavou státu a vlády. Prezident je volen ve všeobecných volbách na pětileté období a může být zvolen maximálně na dvě po sobě jdoucí volební období.

Parlament se nazývá Lidové zastupitelstvo (Dewan Perwakilan Rakyat – DPR). Má dvě komory: Dolní komoru, která má 575 členů volených na pětileté období, a Horní komoru, známou jako Lidová řada.

Soudní systém je nezávislý na vládě a prezidentovi. Nejvyšším soudem je Ústavní soud, který dohlíží na dodržování ústavy a zákona.

 

Hlavní město: Jakarta

Nachází se na severním pobřeží ostrova Jáva.

Jakarta má bohatou historii, která sahá až do období nizozemské kolonizace, kdy byla známá jako Batávie. Po získání nezávislosti Indonésie v roce 1945 se stala hlavním městem země a byla přejmenována na Jakarta.

 

Rozloha: 1 991 440 km2

 

Počet obyvatel: 275 000 000 (2022)

Indonésie je velmi etnicky rozmanitá země, kde žije mnoho etnických skupin. Největší skupinou jsou Jávánci, kteří tvoří většinu obyvatelstva. Další významné etnické skupiny zahrnují Sundánci, Malajce, Bataky, Balijce, Madurce, a mnoho dalších menších etnických skupin.

Indonéština, známá jako Bahasa Indonesia, je oficiálním jazykem země a slouží jako společný komunikační jazyk mezi různými etnickými skupinami.

Země je největším muslimským státem na světě podle počtu věřících. Islám je hlavním náboženstvím, ale země má také značné komunity křesťanů, hinduistů, buddhistů a vyznavačů tradičních domorodých náboženství.

 

Památky UNESCO: 10

 

 1. Borobudur (1991) – Komplex tří buddhistických chrámů.
 2. Národní park Komodo (1991) – Národní park na vulkanických ostrovech. Jediné místo na světě, kde žije populace obrovských ještěrek.
 3. Prambanan (1991) – Chrámy z 10. století zasvěcené bohu Šivovi.
 4. Národní park Ujung Kulon (1991) – Národní park v oblasti nížinných deštných lesů zahrnuje poloostrov Ujung Kulon a přilehlé ostrovy. Jedním z nich je Krakatoa známý gigantickou vulkanickou erupcí.
 5. Sangiran (1996) – Naleziště prehistorických pozůstatků člověka
 6. Národní park Lorentz (1999) – Jediné chráněné území na světě s pozvolným přechodem od zasněžených vrcholů po tropické moře, včetně rozsáhlých nížinných mokřin.
 7. Tropický deštný les Sumatry (2004) – Deštnými lesy se Sumatry se míní tři národní parky: Gunung Leuser, Kerinci Seblat a Bukit Basrisan.
 8. Kulturní krajina Bali: systém Subak coby vyjádření filozofie Tri Hita Karana (2012) – Propracovaný systém terénních teras určených pro pěstování rýže hraji i náboženskou a společenskou roli.
 9. Uhelné důlní dědictví Ombilinu v Sawahlunto (2019) – Důl Ombilin je nejstarší důl v jihovýchodní Asii.
 10. Kosmologická osa Yogyakarty a její historické památky (2023) – Centrum jávského města z 18. století navrženo na základě specifické javánské kosmologie a filozofie.

 

Národní parky: 54

 

 1. Národní park Aketajawe-Lolobata
 2. Národní park Alas Purwo
 3. Národní park Bali Barat
 4. Národní park Baluran
 5. Národní park Bantimurung – Bulusaraung
 6. Národní park Batang Gadis
 7. Národní park Berbak
 8. Národní park Betung Kerihun
 9. Národní park Bogani Nani Wartabone
 10. Národní park Bromo Tengger Semeru
 11. Národní park Bukit Baka Bukit Raya
 12. Národní park Bukit Barisan Selatan
 13. Národní park Bukit Duabelas
 14. Národní park Bukit Tigapuluh
 15. Národní park Bunaken
 16. Národní park Danau Sentarum
 17. Národní park Gunung Ciremai
 18. Národní park Gunung Gede Pangrango
 19. Národní park Gunung Halimun
 20. Národní park Gunung Leuser
 21. Národní park Gunung Merapi
 22. Národní park Gunung Merbabu
 23. Národní park Gunung Palung
 24. Národní park Gunung Rinjani
 25. Národní park Karimunjawa
 26. Národní park Kayan Mentarang
 27. Národní park Kelimutu
 28. Národní park Kepulauan Seribu
 29. Národní park Kepulauan Togean
 30. Národní park Kerinci Seblat
 31. Národní park Komodo
 32. Národní park Kutai
 33. Národní park Laiwangi Wanggameti
 34. Národní park Lore Lindu
 35. Národní park Lorentz
 36. Národní park Manupeu Tanah Daru
 37. Národní park Manusela
 38. Národní park Meru Betiri
 39. Národní park Mount Mutis
 40. Národní park Mount Tambora
 41. Národní park Rawa Aopa Watumohai
 42. Národní park Sabangau
 43. Národní park Sembilang
 44. Národní park Siberut
 45. Národní park Sumatra
 46. Národní park Sulawesi
 47. Národní park Taka Bone Rate
 48. Národní park Tanjung Puting
 49. Národní park Teluk Cenderawasih
 50. Národní park Tesso Nilo
 51. Národní park Ujung Kulon
 52. Národní park Wakatobi
 53. Národní park Wasur
 54. Národní park Way Kambas