IRÁK

Datum vzniku: 3. říjen 1932

Stručná historie chronologicky:

16. století: Osmanská říše ovládla území, které dnes tvoří Irák.

20. století: Během první světové války bylo území Iráku obsazeno Brity. Po válce bylo území Iráku uznáno britským mandátem Společnosti národů.

1932: Irák získal nezávislost na britském mandátu a stal se královstvím.

1958: Irácká revoluce svrhla krále a nastolila republiku.

1968: Ba’athistická strana převzala moc v Iráku.

1980-1988: Začala Irácko-íránská válka, která trvala osm let a měla ničivý dopad na zemi.

1990-1991: Irák obsadil Kuvajt, což vedlo k První válce v Zálivu, kde mezinárodní koalice, vedená Spojenými státy, osvobodila Kuvajt od irácké okupace.

2003: Druhá válka v Zálivu vedla ke svržení Saddáma Husajna americkou invazí a začátku období politické nejistoty a násilí.

2011: Americké vojska se stáhla z Iráku.

2014: Islámský stát (ISIS) obsadil části Iráku, což vyvolalo další konflikty a boje proti terorismu.

 

Mezinárodní zkratka: IRQ

 

Měna: irácký dinár  (IQD)

Irácký dinár se dělí na menší jednotky – filsy.

Mezi lety 2003 a 2021 prošel irácký dinár několika revalvacemi a devalvacemi, což mělo dopad na jeho hodnotu na mezinárodním trhu.

 

Internetová doména: .iq

 

Telefonní předvolba: +964

 

Časové pásmo: GMT +3

 

Geografie:

Irák sousedí s několika zeměmi, včetně Turecka, Íránu, Kuvajtu, Saúdské Arábie, Jordánska a Sýrie.

Eufrat a Tigris jsou dvěma hlavními řekami, které protékají Irákem.

V západní části se nachází poušť Al-Džazíra, která tvoří součást širší pouště Mezopotámie.

V severní části se nacházejí horské oblasti, včetně pohoří Kurdistán a Zagros.

Má krátké pobřeží u Perského zálivu, které měří asi 58 kilometrů. Přístavy jako Basra jsou důležité pro obchodní aktivity země.

V jižní části  se nachází mnoho mokřadů a bažin, které jsou domovem různých druhů ptáků a zvířat. Největší jezero v zemi je Hammar, které leží poblíž irácko-íránské hranice.

 

Nejvyšší vrchol: Cheekha Dar 3611 m n.m.

Nachází se v pohoří Zagros na severu země a a je součástí horského regionu, který tvoří přirozenou hranici mezi Irákem a Íránem.

 

Podnebí:

Irák má většinou suché klima s nízkými srážkami, což ho činí velmi suchým místem. Letní teploty v jižních částech země mohou často přesahovat 40 stupňů Celsia, zatímco v zimě jsou mírnější.

Léta  jsou dlouhá s velmi vysokými teplotami. Města jako Bagdád mohou být během letních měsíců velmi horká.

Zimy jsou obvykle mírné a chladné.

Severní část, zejména horské oblasti v pohoří Zagros, zažívají mírnější a vlhčí podnebí s vyššími srážkami.

V jižní části  se nachází rozsáhlé pouště a pouštní oblasti, kde srážky jsou minimální a klima je extrémně suché a horké.

Stát je závislý na vodních tocích řek Eufrat a Tigris, které jsou klíčovými zdroji vody pro zavlažování zemědělských ploch.

 

Fauna a flora :

V pouštních oblastech jižního Iráku, jako je poušť Al-Džazíra, můžete najít zvířata, která se dobře přizpůsobila suchým podmínkám. Mezi ně patří velbloudi, gazely, píseční hadi a různé druhy ještěrek.

Země je domovem mnoha druhů ptáků, včetně těch migrujících, kteří přicházejí na přezimování. Mezi tyto ptáky patří orli, sokoli, ibisy a kormoráni.

Díky řekám Eufrat a Tigris je Irák bohatý na ryby, včetně kaprů, sumců a okounů.

V pouštních oblastech rostou rostliny, jako jsou akácie, palmy a křoviny, které se přizpůsobily nízkým srážkám a vysokým teplotám.

Jižní Irák má několik mokřadů a bažin, které jsou domovem různých druhů vodních rostlin a ptáků.

V horských oblastech severu, jako je pohoří Zagros, můžete najít různé druhy stromů a keřů, včetně dubů, cypřišů a jalovců.

 

Zemědělství:

Irák produkuje různé plodiny, včetně pšenice, ječmene, rýže, bavlny, cukrové třtiny, oliv a datlí. Datle jsou jednou z ikonických plodin země a jsou známé svou kvalitou.

V jižních částech, kde je klima velmi suché, je rozšířeno pouštní zemědělství. Palmy jsou v těchto oblastech významnou plodinou, a to jak pro potravinovou spotřebu, tak i pro produkci palmového oleje.

Země importuje některé potraviny, zejména obilniny, aby zajistil dostatek potravin pro své obyvatelstvo. Zároveň je exportérem některých plodin, jako jsou datle a olivy.

 

Těžba surovin:

Irák je jedním z hlavních světových producentů ropy. Vývoz ropy je zásadní pro ekonomiku a tvoří většinu příjmů z exportu. Hlavními ropnými poli jsou Rumaila, West Qurna, a Zubair, která se nacházejí v jižní části země poblíž Perského zálivu.

Těžba a zpracování zemního plynu jsou významnými odvětvími, které zajišťují energetickou nezávislost země a umožňují export zemního plynu do okolních zemí.

Těží  se zde také různé nerostné suroviny, jako jsou síra, fosfáty, vápenec a sůl.

Země má také některé zásoby drahých kovů, včetně zlata.

 

Průmysl:

Průmysl rafinace ropy je jedním z hlavních průmyslových odvětví. Země má několik rafinérií, které zpracovávají ropu z iráckých ropných polí.

Má několik chemických továren, které vyrábějí chemické produkty, včetně hnojiv, léčiv a plastů.

Výroba potravin a nápojů je důležitým odvětvím průmyslu.

Textilní průmysl vyrábí oblečení, textilní výrobky a tkaniny. I přesto, že toto odvětví čelí konkurenci levných dovozů, existuje v zemi stále několik textilních továren.

Stavebnictví je důležitým odvětvím vzhledem k obnově infrastruktury po letech konfliktů. Výrábí stavební materiály, jako jsou cihly, cement a kovy.

 

Služby a ostatní sektory ekonomiky: doprava – ropovody

 

Přírodní a historické zajímavosti: Babylon, Bagdád, Hatra, svatyně Al-Askari, Zikkurat ve městě Ur, Basra

Irák je domovem některých z nejvýznamnějších starověkých civilizací, včetně Sumeřanů, Babylónců a Asyřanů. Archeologické naleziště, jako je Babylon, Ninive nebo Ur, mají velký historický a kulturní význam.

Stát má bohatou kulturní tradici, včetně hudby, umění, literatury a tradičního řemeslného zpracování.

Nabízí několik přírodních krás, včetně hor v pohoří Zagros, mokřadů v jižních částech země a krásného pobřeží na Perském zálivu.

 

Waterparky:

 

Státní zřízení: parlamentní republika

Irák má prezidentský systém, ve kterém je prezident hlavou státu. Prezident je volen na čtyřleté funkční období prostřednictvím všeobecných voleb.

Parlament, známý jako Národní shromáždění, je dvoukomorovým legislativním orgánem. Skládá se z Poslaneckého sněmu (nižší komora) a Senátu (vyšší komora).

Vláda je vedena premiérem, který je jmenován prezidentem. Premiér je obvykle lídrem vítězné politické strany nebo koalice v Poslaneckém sněmu.

Země má nezávislý soudní systém, který zahrnuje Nejvyšší soud a další soudní instituce. Soudní moc je oddělena od výkonné a legislativní moci.

 

Hlavní město: Bagdád

Bagdád se nachází na břehu řeky Tigris v centrální části Iráku. Město leží v rovinaté krajině, která je typická pro Mezopotámii.

Má starověké kořeny,  byl založen v roce 762 Abbásovským chalífou Al-Mansúrem jako hlavní město Abbásovského chalífátu.

 

Rozloha: 438 317 km2

 

Počet obyvatel: 40 500 000 (2022)

Největší etnickou skupinou v Iráku jsou Arabové, kteří tvoří většinu obyvatelstva. V zemi také žijí Kurdové, kteří mají autonomní region v severním Iráku, a další menší skupiny, včetně Turkmenů, Assyřanů, Jezídů a dalších.

Je převážně muslimskou zemí, většina obyvatel jsou muslimové. Největší část muslimského obyvatelstva jsou šíité, ale země má také sunnitskou muslimskou menšinu. V Iráku žijí také menší náboženské komunity, jako jsou křesťané, jezídové a další.

Arabština je oficiálním jazykem, používá se ve veřejné správě, vzdělávání a médiích. Kurdština je také oficiálním jazykem v iráckém Kurdistánu a je používána v tamních institucích.

 

Památky UNESCO: 6  

 

  1. Hatra (1985) – Opevněné město je svědectvím o moci Parthské říše.
  2. Aššúr (2003) – Mezi 14. až 9. stoletím př. n. l. hlavní město a náboženské centrum Asyrské říše.
  3. Archeologická oblast Samary (2007) – Vykopávky mocné islámské metropole z období Abbásovské říše podél řeky Tigris v délce 41 km a šířce 4–8 km. 80% lokality není dosud prozkoumáno.
  4. Citadela v Irbílu (2014) – Opevněné sídlo na vrcholu tellu ve tvaru olivy. Nacházející se v Iráckém Kurdistánu, v guvernorátu Irbíl.
  5. Ahwar v jižním Iráku – útočiště divočiny a pozůstatky mezopotámských měst (2016) – Čtyři jihoirácké mokřady a pozůstatky měst Uruk, Ur a Eridu.
  6. Babylón (2019) – Pozůstatky starobylého města, které bylo v pozdějším období hlavní město Babylonie a Novobabylonské říše.

Národní parky: 2

 

  1. Národní park Halgurd Sakran
  2. Národní park Sami Abdulrahman