JEMEN

Datum vzniku: 22. května 1990

Stručná historie chronologicky:

Starověk – Na území dnešního Jemenu existovaly různé starověké kultury, včetně sabaejské říše a říše Himjar. Tyto civilizace prosperovaly díky obchodu a zemědělství.

7. století – Jemen byl dobyt islámskými dobyvateli a stal se součástí islámské říše.

16. století – Jemen se stal místem intenzivního obchodu, přístav Aden se stal důležitým obchodním uzlem pro Evropu, Indii a východní Afriku.

19. století – V této době byl Jemen rozdělen na několik menších států a byl ovládán různými arabskými kmeny.

20. století – Po druhé světové válce se Adenský protektorát stále více stával britským protektorátem, zatímco v severním Jemenu existovalo mnoho rivalizujících státních útvarů.

1960 – Začínají boje za nezávislost v Jižním Jemenu, který byl pod britskou kontrolou. V roce 1967 získal Jižní Jemen nezávislost a stal se Lidovou demokratickou republikou Jemen.

1962 – V Severním Jemenu vypukla revoluce, byla založena Jemenská arabská republika.

1990 – Severní a Jižní Jemen se sjednotily a vytvořily Jemenskou republiku.

1994 – V Jemenu vypukla občanská válka mezi severem a jihem, která skončila vítězstvím severních sil a upevněním kontroly nad celým územím.

21. století – Jemen byl stále více postižen konfliktem, terorismem a politickou nestabilitou. V roce 2011 vypukly protesty, prezident Ali Abdullah Saleh byl nucen rezignovat.

2014 – Hútíové, rebelská skupina podporovaná Íránem, obsadili hlavní město Sanaa a začaly bojovat proti vládě prezidenta Abd-Rabbu Mansura Hadího.

2015 – Mezinárodní koalice vedená Saúdskou Arábií zahájila vojenskou intervenci v Jemenu s cílem podpořit Hadího a potlačit hútískou povstaleckou hrozbu. Konflikt v Jemenu pokračuje i v současné době.

 

Mezinárodní zkratka: YAR

 

Měna: jemenský rial  (YER)

Jeden jemenský rial se dělí na 100 halálů.

Měnová politika a hodnota jemenského rialu mohou být ovlivňovány politickou nestabilitou a ekonomickými faktory v zemi, zejména v kontextu dlouhotrvajícího konfliktu v Jemenu.

 

Internetová doména: .ye

 

Telefonní předvolba: +967

 

Časové pásmo: GMT +3

 

Geografie:

Jemen má rozsáhlé pobřeží, které leží na Arabském moři na jihu a na Rudém moři na západě. Pobřeží je známé svými krásnými plážemi a přístavy.

V zemi se nachází několik významných horských řetězců. Nejznámější je Horský masiv Hidžáz, který zahrnuje nejvyšší horu Jemenu – Jabal An-Nabi Shu’ayb, která dosahuje výšky 3 666 metrů nad mořem. Tento horský masiv odděluje pobřežní nížiny od vnitrozemských oblastí.

Stát má rozsáhlé pouštní oblasti, zejména na východě země, kde se nachází část Rub’al Khali (Pustá čtvrť), jedna z největších písečných pouští na světě.

Voda je  vzácným zdrojem. Některé z řek, které protékají touto zemí, jsou například Wadi Hadhramaut a Wadi Dhahr. Jemen také čelí problémům s nedostatkem vody a vážnými ekologickými problémy v oblasti vodních zdrojů.

 

Nejvyšší vrchol: Nabí Šu’ajb 3666 m n.m.

Je současně nejvyšší hora na Arabském poloostrově.

Hora se nachází v horském masivu Hidžáz v západní části země.

 

Podnebí:

Pobřežní oblasti mají horké a vlhké klima. Teploty zde mohou v létě dosahovat až 40°C (104°F), a vlhkost vzduchu je vysoká. Srážky jsou časté, zejména během období monzunu, který trvá od června do září.

Vnitrozemské oblasti, včetně hlavního města Sany, mají suché a horké klima. Teploty v létě mohou dosahovat nad 30°C (86°F), ale v noci může být mnohem chladnější. V těchto oblastech je srážek méně než na pobřeží.

Horské oblasti, zejména v Horském masivu Hidžáz, mají mírnější klima. Teploty jsou nižší a mohou dosahovat pod bod mrazu v zimních měsících. Tato oblast má také více srážek než vnitrozemské a pouštní oblasti, což podporuje zemědělství.

Východní část zahrnuje pouštní oblasti, zejména Rub’al Khali (Pustá čtvrť). Zde je klima velmi suché a horké, s extrémními teplotami během dne a chladnými nocemi. Srážky jsou minimální.

 

Fauna a flora :

Velbloudi jsou tradiční domácí zvířata  a jsou využíváni pro dopravu, zemědělství a další účely.

Kozy jsou také častým domácím zvířetem, zejména v horských oblastech, kde jsou využívány pro mléko a maso.

Leopard arabský  je ohrožený druh velké kočkovité šelmy – obývá horské oblasti. Populace leoparda arabského je však velmi malá a čelí hrozbě vyhynutí.

Gazela arabská je malá antilopa, která se vyskytuje v pouštních a suchých oblastech.

Jemen je domovem mnoho druhů ptáků, včetně dravců, sokolů, pelikánů a dalších. Pobřežní oblasti jsou důležitými migračními cestami pro ptáky.

Tamaryšek je odolný strom, který roste v suchých oblastech Jemenu.

Akácie jsou stromy, které mají schopnost přežívat v extrémně suchém prostředí.

Qat je rostlina, která je zde široce pěstována a má významný kulturní a sociální význam. Její listy obsahují stimulační látky a jsou často žvýkány nebo konzumovány.

V pouštních oblastech  roste mnoho druhů rostlin, které jsou přizpůsobeny extrémním podmínkám, včetně sukulentů a trnitých keřů.

 

Zemědělství:

Jemen je historicky známý pro svou kávu. Káva se zde pěstuje po staletí a je produkována v tradičních sadech známých jako “qatár” nebo “qat”.

Qat je rostlina, jejíž listy obsahují stimulační látky. I přes svůj ekonomický a kulturní význam má qat negativní dopad na vodu a půdu, protože vyžaduje velké množství vody.

Kukuřice, pšenice a ječmen  jsou základem jemenské stravy a jsou pěstovány ve vnitrozemských oblastech.

Datle jsou v Jemenu důležitým plodem. Zemědělci pěstují datlové palmy v oázách a v pouštních oblastech.

Země produkuje různé druhy ovoce a zeleniny, včetně fíků, hroznů, melounů, okurek a dalších.

Různé druhy koření a bylin, jako je například kmín a koriandr, ty jsou důležitou součástí tradiční jemenské kuchyně.

 

Těžba surovin:

Ropa byla historicky důležitým vývozním produktem. Hlavní ropná pole se nacházejí v oblasti Marib a Shabwah. Konflikt v zemi však její těžbu a vývoz výrazně omezil.

Kromě ropy se zde těží i zemní plyn. Surovina má význam pro výrobu elektřiny a místní spotřebu.

Stát je známý pro těžbu drahých kamenů, zejména jantaru (kámen západu), který zde má dlouhou tradici.

V jemenských pouštích se těží sůl.

V některých oblastech se nacházejí zásoby železné rudy, ačkoli těžba této suroviny byla omezena.

 

Průmysl:

Potravinářský průmysl zahrnuje zpracování potravin, jako jsou mléčné výrobky, mouka, cukr, oleje a zpracování ryb. Tradiční jemenská kuchyně je založena na místních surovinách.

Má textilní průmysl, který se zaměřuje na výrobu oděvů a textilních výrobků pro domácí trh.

Stavebnictví hraje  důležitou roli kvůli potřebám infrastrukturního rozvoje, výstavbě bydlení a dalším projektům.

Země má určité zásoby ropy, ačkoli těžba a zpracování byly ovlivněny politickými konflikty a nízkými cenami ropy na světovém trhu.

Výroba chemických hnojiv, pesticidů a dalších chemických výrobků pro zemědělství a průmysl.

V některých oblastech se vyrábí tradiční keramické výrobky.

Jemen má několik cementáren, které vyrábějí cement pro stavebnictví a infrastrukturní projekty.

 

Služby a ostatní sektory ekonomiky: doprava a logistika

 

Přírodní a historické zajímavosti: Sana’a, Šibám, údolí Hadramaut, souostroví Sokotra

Jemen má bohaté kulturní a historické dědictví, včetně starobylých měst, pevností, mešit a tržišť.

Turisté mohou prozkoumat bohatou jemenskou kulturu, včetně tradiční hudby, tance a jídla. Qat, tradiční rostlina, je také součástí místní kultury.

Nabízí krásné přírodní scenérie, včetně horských masivů, pouští, útesů a pobřeží. Různorodost krajiny umožňuje turistům provozovat různé outdoorové aktivity, jako je horolezectví, trekking a potápění.

Má archeologické nálezy, včetně starověkých hrobek, chrámů a dalších historických památek.

Některé oblasti, zejména v oázách, jsou známé pro své zemědělské krajiny s terasovitými poli, palmovými háji a pozoruhodným systémem zavlažování.

 

Waterparky:

 

Státní zřízení: provizorní vláda

Jemen má složité politické a etnické dědictví, což vedlo ke sporům a konfliktům mezi různými skupinami a kmeny v zemi. Politická situace v Jemenu se v průběhu času měnila, což vedlo ke změnám ve státním zřízení a politickém vedení.

 

Hlavní město: San’a

Nachází se ve střední části země. Město Sanaa má bohatou historii a je jedním z nejstarších kontinuálně obývaných měst na světě.

Město Sanaa má více než 2 500 let historie, bylo centrem různých jemenských říší a dynastií. Je známé svou tradiční architekturou, včetně mnoha starobylých domů a mešit.

 

Rozloha: 528 000 km2

 

Počet obyvatel: 31 000 000  (2022)

Jemen má různorodé etnické a kulturní složení obyvatelstva. Hlavními skupinami jsou Arabové, kteří tvoří většinu populace, a také menší skupiny, jako jsou Somálci, Etiopané a Indo-Pákistánci.

Islám je hlavním náboženstvím v Jemenu. V zemi převládá sunnitský islám, ale existuje také menší šíitská muslimská komunita.

Oficiálním jazykem je zde arabština. Místní dialekty mohou mít výrazné rozdíly.

 

Památky UNESCO: 5

 

Staré opevněné město Šibám (1982) – Starobylé město známé svými vysokými hrázděnými domy.

Staré město San’á (1986) – Historické město s tradičními architektonickými prvky.

Historické město Zabid (1993) – Starověké město s historickými památkami.

Souostroví Sokotra (2008) – Jedinečné ostrovy s endemickou flórou a faunou.

Památky starověkého Sabejského království v Maribu (2023) – Historické památky spojené se starověkým královstvím v Maribu.

 

Národní parky: 1

 

  1. Národní park Ayhaft Canyon