KYRGYZSTÁN

Datum vzniku: 31. srpen 1991

Stručná historie chronologicky:

13. – 19. století: Kyrgyzstán byl součástí řady mocností, včetně Mongolské říše a Džungarského khanátu. Později byl součástí Ruské říše a středoasijského chanátu.

1926: Kyrgyzská autonomní socialistická sovětská republika byla založena jako součást Sovětského svazu.

1991: Kyrgyzstán vyhlásil nezávislost po rozpadu Sovětského svazu. Askar Akajev se stal prvním prezidentem Kyrgyzstánu.

2005: Masové protesty, známé jako Tulipánová revoluce, vedly k pádu prezidenta Akajeva.

2005: K úřadu se dostal prezident Kurmanbek Bakijev.

2010: Další masové protesty, vedly k sesazení prezidenta Bakijeva.

 

Mezinárodní zkratka: KS

 

Měna: kyrgyzský som  (KGS)

Kyrgyzský som je zákonem stanovenou oficiální měnou této země. Jeden som je dělen na 100 tiyinů.

 

Internetová doména: .kg

 

Telefonní předvolba: +996

 

Časové pásmo: GMT +6

 

Geografie:

Kyrgyzstán je známý svými impozantními horskými masivy. Většina země leží ve vysočině a více než 90% jejího území je pokryto horami. Hory Tian Shan (často překládány jako “Císařské hory”) zaujímají většinu východní části země a jsou domovem několika nejvyšších vrcholů.

Je zemí mnoha řek a jezer. Nejvýznamějšími jezery jsou Naryn, Karadarya a Isfara. Jezera, jako je Issyk-Kul, Son-Kul a Chatyr-Kul, jsou zde významné vodní plochy. Issyk-Kul je druhé největší horské jezero na světě a zůstává jedním z hlavních turistických cílů v zemi.

V severní části leží úrodná údolí a stepi, které jsou vhodné pro zemědělství a pastevectví. Na jihu země se nachází poušť Ferghana, což je suchá a aridní oblast.

 

Nejvyšší vrchol: Džengiš Čokusu 7439 m n. m.

Džengiš Čokusu leží v horách Tian Shan, v blízkosti hranice s Čínou.

Tento vrchol je jedním z nejvyšších v horách Tian Shan a celé Střední Asii.

 

Podnebí:

Ve vyšších horách Tian Shan, které zahrnují většinu východního a jižního Kyrgyzstánu, panuje alpinské klima. Zde jsou zimy dlouhé a kruté s nízkými teplotami a velkými sněhovými srážkami. Léta jsou krátká a chladná. V těchto horách se nachází i ledovce.

V nižších částech hor Tian Shan, včetně některých horských údolí, panuje subalpinské klima s mírnějšími zimami a teplejšími léty.

V nižších nadmořských výškách, zejména ve středním Kyrgyzstánu, převládá kontinentální klima.

Jižní část, zejména v okolí pouště Ferghana, má pouštní klima s horkými léty a suchými zimami.

Jezero Issyk-Kul má unikátní klima. Díky velkému hmotnostnímu efektu a termální inverzi zůstává jeho okolí teplé, což umožňuje, aby jezero nezamrzalo i v zimě. Letní teploty kolem jezera jsou příjemné a často se pohybují mezi 20°C a 25°C.

 

Fauna a flora:

Kyrgyzstán je jedním z posledních útočišť pro ohroženého  leoparda sněžného. Tyto velké kočkovité šelmy obývají vysokohorské oblasti a jsou velmi vzácní.

Kozorožec středoasijský  žije ve vyšších partiích hor Tian Shan.

Marmot – horský svišť, se běžně vyskytuje v horských oblastech a je možné je pozorovat i na horských loukách.

Asijský ibex, druh kozorožce, obývá skalnaté oblasti a je často loven pro své rohy.

Země je domovem různých druhů ptáků, včetně orlů, supů, tetřevů, sokolů a kormoránů.

V nižších nadmořských výškách rostou stromy jako javory, jedle, borovice a břízy. Ve vyšších polohách dominuje subalpinská vegetace s křovinami, trávami a keři.

V nižších polohách, zejména v oblastech s kontinentálním klimatem, se nachází stepní vegetace se suchomilnými trávami a květinami.

Ve zdejších lesích rostou různé druhů stromů, včetně jedlí a borovic.

 

Zemědělství:

Mezi hlavní pěstované plodiny patří pšenice, ječmen, kukuřice, brambory, oves, rýže, ovoce (jablka, hrušky a merunky) a zelenina (mrkev, cibule a rajčata).

Chov dobytka, ovcí a koz je tradičním zemědělským odvětvím . Mléko, maso a vlna jsou důležitými produkty, které zemědělci z těchto zvířat získávají.

V oblastech se suchým klimatem, jako je poušť Ferghana, se musí uměle zavlažovat, prostřednictvím kanálů a zavlažovacích systémů.

 

Těžba surovin:

Kyrgyzstán je známý pro své zlaté doly, těžba zlata je jedním z hlavních průmyslových odvětví v zemi. Mezi významné zlaté doly patří Kumtor, který je jedním z největších zlatých dolů ve střední Asii.

Má významné zásoby uranové rudy. Těžba uránu byla důležitou částí průmyslu během sovětské éry.

Patří k hlavním světovým producentům antimonu, který se používá v metalurgii a elektronickém průmyslu.

Země má také zásoby bauxitu, který je surovinou pro výrobu hliníku.

Zásoby různých rudných nerostů, včetně olova, zinku, molybdenu a dalších.

 

Průmysl:

Těžba surovin, zejména zlata a uranu, je významným průmyslovým odvětvím.

Potravinářský průmysl zahrnuje zpracování potravin, výrobu nápojů a zemědělských produktů. Vyrábějí se zde různé potravinářské výrobky, jako jsou mléčné výrobky, mouka, cukr, alkoholické nápoje a další.

Textilní průmysl vyrábí oděvy a textilní výrobky.

Stavebnictví hraje roli při rozvoji infrastruktury. Země investuje do stavebních projektů, včetně bytové výstavby.

Energetický průmysl zahrnuje výrobu elektřiny a těžbu uhlí. Kyrgyzstán má hydroelektrárny, které využívají vodní energii ze svých řek.

 

Přírodní a historické zajímavosti: Biškek, jezero Issyk-Kul, Karakol, Arslanbob, Oš, Tash Rabat

Kyrgyzstán je rájem pro milovníky horské turistiky a horolezectví. Hory Tian Shan nabízejí nespočet možností pro výlety a expedice. Turisté mohou podnikat horské túry a výpravy na nejvyšší vrcholy, jako je Pik Pobědy.

Jezero Issyk-Kul, druhé největší horské jezero na světě, je populárním cílem pro rekreaci. Turisté sem přicházejí plavat, potápět se, rybařit a užívat si slunečního počasí.

Má bohaté kulturní a historické dědictví. Turisté mohou navštěvovat historická města, trhy, muzea a památky, které odrážejí bohatou historii země.

Mnoho turistů má možnost zažít tradiční kyrgyzský životní styl tím, že stráví čas v jurtových táborech, což jsou tradiční obydlí kyrgyzských pastevců.

 

Waterparky:

 

Státní zřízení: prezidentská republika

Jeho státní zřízení je založeno na ústavě, která byla přijata v roce 2010. Tato ústava nastolila systém, v němž je omezena prezidentská pravomoc a parlamentní se stala vyznamější.

Hlavním politickým orgánem v Kyrgyzstánu je Jóguu Kenéš, což je dvoukomorový parlament. Jedna komora, známá jako Jednokomorový Parlament (Sueene Kenéš), má 90 poslanců volených na čtyřleté období. Druhá komora, známá jako Lidová Rada (Tojuk Kenéš), má 45 členů a je zaměřena na zastupování různých etnických skupin a regionů země.

Prezident je hlavou státu a zastává exekutivní pravomoci. Je volen na pětileté období, a to prostřednictvím demokratických voleb.

 

Hlavní město: Biškek

Nachází se v severní části Kyrgyzstánu, v údolí mezi horami Tian Shan.

Město bylo založeno v roce 1825 ruskými osadníky jako pevnost na Hedvábné cestě. Později se stalo součástí Ruského impéria a Sovětského svazu. Po získání nezávislosti Kyrgyzstánu v roce 1991 se Biškek stal hlavním městem nového státu.

 

Rozloha: 199 951 km2

 

Počet obyvatel: 6 100 000 (2022)

Kyrgyzská etnická skupina tvoří většinu obyvatelstva. Jsou to potomci turkického národa, mají svůj vlastní jazyk, kyrgyzštinu.

Uzbeci  jsou také turkickou menšinou a mluví uzbečtinou, rusové stále tvoří významnou menšinu, ruština je oficiálním jazykem v zemi.

Kyrgyzstán je domovem několika dalších etnických menšin, včetně Dunganů, Ujgurů, Tádžiků, Kazachů a dalších. Tyto menšiny mají svou vlastní kulturu, jazyk a tradice.

Islam je zde dominantní náboženství, a to převážně sunnitský. Kromě islámu jsou zde také menšiny pravoslavných křesťanů a dalších náboženských skupin.

 

Památky UNESCO: 3

 

 1. Posvátná hora Sulamain-Too (2009) – Posvátná hora s množstvím chrámů a petroglyfů. Uctívání hory pochází již z období před islámem.
 2. Hedvábná stezka: síť cest v koridoru Čchang-an – Ťan-šan (2014) – Část Hedvábné stezky z Číny do středoasijského Sedmiříčí zformovaná okolo roku 0.
 3. Západní Ťan-šan (2016) – 13 chráněných území v pohoří západního Ťan-šan v Kazachstánu, Kyrgyzstánu a Uzbekistánu.

 

Národní parky: 13

 

 1. Národní park Ala-Archa
 2. Národní park Kyrgyz-Ata
 3. Národní park Besh-Tash
 4. Národní park Kara-Shoro
 5. Národní park Karakol
 6. Národní park Chong-Kemin
 7. Národní park Salkyn-Tor
 8. Národní park Saymaluu-Tash
 9. Národní park Sarkent
 10. Národní park Kara-Buura
 11. Národní park Kan-Achuu
 12. Národní park Alatay
 13. Národní park Khan-Tengri