MONGOLSKO

Datum vzniku: 11. července 1921

Stručná historie chronologicky:

1206: Oficiální vznik Mongolské říše pod vládou Čingischána.

14. století: Mongolská říše se stala největším dobyvatelským impériem v dějinách, zahrnovala území od východní Asie po Evropu.

17. století: Po smrti Čingischánových nástupců se Mongolsko rozpadlo na několik středoasijských chanátů.

18.století: Vznik Džungarského chanátu a Mingského Chanátu.

19. století: Mongolsko bylo pod nadvládou Číny a bylo nazýváno Vnější Mongolsko.

1911: Vyhlášení nezávislosti Vnějšího Mongolska od Čínské říši.

1921: Sovětská invaze do Vnějšího Mongolska; založení Mongolské lidové republiky.

1939: Bitva na Chalchyn Gol mezi Mongolskem a Japonskem.

1945: Mongolsko získalo mezinárodní uznání na konferenci v Jaltě a Postupimi.

1992: Přechod k demokracii a tržní ekonomice; oficiální změna názvu na Mongolsko.

 

Mezinárodní zkratka: MGL

 

Měna: mongolský tugrik  (MNT)

Tugrik je rozdělen na menší jednotky nazývané “möngö” a “tögrög.”

Mongolská centrální banka je zodpovědná za vydávání a regulaci této měny.

 

Internetová doména: .mn

 

Telefonní předvolba: +976

 

Časové pásmo: GMT +7 a +8

 

Geografie:

Mongolsko leží východně od Střední Asie. Hraničí s Ruskem na severu a Čínou na jihu, východě a západě.

Má rozmanitý terén, který zahrnuje hory, pouště a stepi. Na jihu a západě země se nachází pohoří Altaj a Třívrcholové pohoří, kde leží nejvyšší vrcholy Mongolska.

Gobi je známá poušť nacházející se na jihu. Jedná se o jednu z největších chladných pouští na světě a je charakterizována skalnatým terénem, dunami a extrémními teplotními výkyvy.

Velká část je pokryta stepní krajinou, což jsou rozsáhlé travnaté pláně, které jsou domovem pro nomádské pastevce a jejich stáda.

Mongolsko má několik řek, z nichž největší je Seleng, která teče z Ruska na jih do jezera Bajkal. Země má také několik slaných jezer, včetně jezera Uvs Nuur.

 

Nejvyšší vrchol: Chujtnij orgil 4374 m n. m

Nachází v pohoří Altaj na západě země a je součástí hranice mezi Mongolskem, Ruskem a Čínou.

Chüjten je nejvyšším bodem v Mongolsku a v rámci pohoří Altaj patří mezi jeho nejvýznamnější vrcholy.

 

Podnebí:

Zimy v Mongolsku jsou dlouhé, chladné a suché. Teploty mohou klesat až pod -40°C, zejména na venkově. Sníh pokrývá velkou část země.

Léta jsou horká a suchá, s teplotami, které mohou přesahovat 30°C. V létě je dešťová aktivita omezená, což může vést k suchu a suchozemským podmínkám.

Země je známá pro své extrémní teplotní rozdíly mezi dnem a nocí, stejně jako mezi letními a zimními měsíci.

Jižní část, včetně pouště Gobi, má pouštní klima. To znamená, že je sucho a má velký rozdíl mezi denními a nočními teplotami.

V pohoří Altaj na západě země je klima více alpínského charakteru s chladnými léty a sněhem po většinu roku.

Země je vystavena větrnému počasí, především v zimních měsících, kdy se mohou objevovat prudké větry a sněhové bouře.

 

Fauna a flora:

Mongolské stepi jsou domovem pro různé druhy savců, včetně gazel, kozorohů, kamzíků, sobů a divokých koní Przewalského.

Jezera jsou domovem mnoha druhů vodního ptactva, jako jsou plameňáci, kachny a rackové.

Step a hory jsou domovem dravých ptáků, včetně orlů stepních, sokolů a orelů skalních.

Vlci obývají stepi a pouště.

Na severu, v blízkosti hranic s Ruskem, se zdržují stáda evropských bizonů.

Stepi jsou pokryty různými druhy suché stepní vegetace, jako jsou trávy, keře a květiny přizpůsobené nedostatku vláhy.

V poušti Gobi můžete najít rostliny, které jsou odolné vůči suchu, jako jsou trnité keře a sukulentní druhy.

V pohoří Altaj je alpínská vegetace, včetně horských louk a lesů.

V některých oblastech stepí rostou stromy, jako je sibiřský modřín a vrbina.

 

Zemědělství:

Hlavními plodinami  jsou obiloviny –  ječmen, pšenice, proso a oves.

Pastevectví a chov dobytka hrají klíčovou roli v mongolském zemědělství. Mongolští nomádi chovají kozy, ovce, skot a koně, kteří jsou zásadní pro produkci masa, mléka, vlny a kůže. Dobytek je také důležitým zdrojem pro tradiční mongolskou kuchyni.

Většina mongolských pastevců praktikuje tradiční nomádský způsob života, kdy se během různých ročních období stěhují se svým dobytkem na různé pastviny.

Země čelí opakujícím se suchozemským podmínkám a extrémnímu podnebí, což může mít negativní dopad na úrodu a dobytek.

 

Těžba surovin:

Mongolsko je jedním z největších světových vývozců uhlí, především lignitu, který se nachází v jižní části země, včetně pouště Gobi.

Má významné zásoby mědi v horninových formacích na jihu země.

Zlato se těží v různých částech, včetně pohoří Altaj na západě.

Jsou zde i významné zásoby olova a zinku, které se těží především v jižních oblastech.

Země je jedním z největších světových producentů fluoritu, který se používá v chemickém průmyslu.

Molybden a wolfram, tyto kovy mají využití v různých průmyslových aplikacích.

Země má určitý potenciál v oblasti ložisek ropy a zemního plynu.

 

Průmysl:

Těžba uhlí, mědi a zlata hraje významnou roli v mongolském průmyslu. Mongolsko je známé svými bohatými přírodními zdroji, těžba surovin přináší důležité příjmy do státního rozpočtu.

Výroba potravin, zejména mléčných výrobků, je  důležitým odvětvím průmyslu. Tradiční mongolská kuchyně zahrnuje mléčné výrobky, zpracování mléka a masa je pro potravinářský průmysl klíčové.

Rostoucí urbanizace vede k rozvoji stavebního průmyslu, zejména ve velkých městech, jako je Ulánbátar. Výstavba nových bytových domů, obchodních center a infrastruktury je významným průmyslovým odvětvím.

Země má omezené lesní zdroje, dřevozpracující průmysl vyrábí nábytek, stavební materiály a další dřevěné výrobky.

 

Služby a ostatní sektory ekonomiky: –

 

Přírodní a historické zajímavosti: Orchonské údolí, hora Burchan Chaldun, Uvsunurská kotlina, poušť Gobi

Mongolsko je známé svou neporušenou a rozmanitou krajinou. Návštěvníci mohou objevovat poušť Gobi, horské oblasti pohoří Altaj, stepi a jezera.

Země je jednou z mála zemí na světě, kde můžete zažít tradiční nomádský způsob života. Turisté mohou přespávat v jurtech, sledovat stěhování pastevců se stády dobytka a účastnit se tradičních mongolských aktivit.

Kultura je bohatá a fascinující. Návštěvníci mohou sledovat tradiční festivaly, jako je Naadam, který zahrnuje závody na koních, lukostřelbu a zápas. Hudba, tanec a umění jsou také důležitou součástí kultury.

Archeologické a historické památky spojené s historii Džingischánem a Mongolskou říší. Archeologické naleziště Karakorum, bývalé hlavní město říše, je atraktivním místem pro historicky zaměřené turisty.

 

Waterparky:

 

Státní zřízení: parlamentní republika

Hlavním orgánem státní moci v Mongolsku je Velký lidový churál, což je jednokomorový parlament. Churál tvoří 76 poslanců, kteří jsou voleni na pětileté období. Parlament má pravomoc přijímat zákony, schvalovat státní rozpočet a vykonávat dohled nad výkonnou mocí.

Výkonnou moc představuje prezident, který je volen na čtyřleté období prostřednictvím přímé volby. Prezident má pravomoc jmenovat premiéra a vést zahraniční politiku země. Vládu tvoří ministerský kabinet, jehož členy jmenuje premiér.

 

Hlavní město: Ulánbátar

Nachází se ve střední části Mongolska, na řece Tuul, v údolí mezi pohořím Bogd Khan Uul na jihu a pohořím Chentii na severu.

Město leží přibližně 1 350 metrů nad mořem a má drsné kontinentální podnebí s chladnými zimami a horkými léty.

 

Rozloha: 1 564 000 km2

 

Počet obyvatel: 3 230 000 (2022)

Země má nízkou hustotu obyvatelstva, přičemž většina obyvatelstva žije v úzkém pásu na jihu země. Většina země zůstává řídce osídlena.

Hlavní etnickou skupinou jsou  Mongolové, kteří tvoří většinu populace. Kromě nich žijí v zemi menšiny, jako jsou Kazachové, Rusové, Dungani, Burjati a další.

Oficiálním jazykem je mongolština, která má cyrilické a tradiční písmo. V některých regionech se hovoří také jinými jazyky, jako je kazachština nebo rusština.

Tradičním náboženstvím je tibetský buddhismus, který má hluboké kořeny v mongolské kultuře. Kromě toho se v zemi vyskytují vyznávači islámu, zejména u kazachstánského obyvatelstva, a různé formy šamanismu.

 

Památky UNESCO: 6

 

 1. Uvsunurská kotlina (2003) – Přírodní oblast v Mongolsku, která zahrnuje jezero Uvs Nuur a okolní stepní a pouštní krajiny.´´
 2. Kulturní krajina Orchonského údolí (2004) – Orchonské údolí je historická a kulturní oblast v Mongolsku, známá pro své archeologické pozůstatky a petroglyfy. Nachází se zde i hrobka chána Ujgurů.
 3. Komplex petroglyfů v mongolském Altaji (2011) – Tento komplex petroglyfů se nachází v Altajských horách v Mongolsku a obsahuje nádherné rytiny a kresby na kamenech, které jsou staré tisíce let a ukazují na kulturní a náboženské dějiny této oblasti.
 4. Hora Burchan Chaldun a okolní posvátná krajina (2015) – Posvátná hora v Mongolsku, která má velký význam v mongolské mytologii a historii. Tato lokalita zahrnuje i okolní krajiny a je místem význačným pro náboženské rituály.
 5. Krajiny Daurie (2017) – Rozsáhlé pastviny a stepi v Číně a Mongolsku, které jsou domovem tradičního pastevectví a zachovávají tradiční způsob života místních komunit.
 6. Jelení kamenné památky a související lokality z doby bronzové (2023) – Tato lokalita, umístěná v Mongolsku, obsahuje archeologické pozůstatky a kamenné památky z doby bronzové, včetně jeleních kamenů a dalších archeologických nálezů, které poskytují důležité informace o historii a kultuře této oblasti.

                

Národní parky: 29

 

 1. Národní park Altai Tavan Bogd
 2. Národní park Gobi Gurvansaikhan
 3. Národní park Gorkhi-Terelj
 4. Národní park Khustain Nuruu
 5. Národní park Lake Khövsgöl
 6. Národní park Khyargas Nuur
 7. Národní park Tarvagatai Nuruu
 8. Národní park Tsambagarav Uul
 9. Národní park Bulgan Gol-Ikh Ongog
 10. Národní park Chigertein Golin Ai Sav
 11. Národní park Dariganga
 12. Národní park Har Us Nuur
 13. Národní park Ikh Bogd Uul
 14. Národní park Khangai Nuruu
 15. Národní park Khan-Khokhi Khyargas Mountain
 16. Národní park Khorgo-Terkhiin Tsagaan Nuur
 17. Národní park Mongol Els
 18. Národní park Munkhkhairkhan
 19. Národní park Myangan-Ugalzat
 20. Národní park Noyon Khangai
 21. Národní park Onon-Balj
 22. Národní park Orkhon Valley
 23. Národní park Siilxem Nuruu
 24. Národní park Tengis-Shishged
 25. Národní park Tujiin Nars
 26. Národní park Ulaagchini Khar Nuur
 27. Národní park Undurkhaan Uul
 28. Národní park Khugnu-Tarna
 29. Národní park Zag Baidragiin Goliin Ekhen Sav