SEVERNÍ KOREA

Datum vzniku: 9. září 1948

Stručná historie chronologicky:

1945: Po skončení druhé světové války je Korejský poloostrov osvobozen od japonské okupace a rozdělen na dvě okupační zóny pod správou Sovětského svazu na severu a Spojených států na jihu.

1948: 9. září byla vyhlášena Lidově demokratická republika Korea (Severní Korea) pod vedením Kim Il-sunga.

1950-1953: Vypukla Korejská válka, konflikt mezi Severní Koreou (podporovanou Sovětským svazem a Čínou) a Jižní Koreou (podporovanou Spojenými státy a spojenci). Válka skončila příměřím v roce 1953, ale formální mírová smlouva nebyla dosud uzavřena, a tak země zůstávají v technickém stádiu války.

1960: Severní Korea byla formálně přijata do Východního bloku a stala se socialistickým státem s centrálně plánovanou ekonomikou.

1994: Kim Il-sung, zakladatel a dlouholetý vůdce Severní Koreje, zemřel – nahradil ho jeho syn Kim Jong-il.

2006: Severní Korea provedla svůj první jaderný test, což vyvolalo mezinárodní odsouzení a obavy.

2011: Kim Jong-il zemřel – nahradil ho jeho syn Kim Jong-unem.

Od 2010s: Kim Jong-un pokračuje v rozvoji jaderného programu a provádí sérii raketových a jaderných testů, což způsobuje mezinárodní napětí.

 

Mezinárodní zkratka: KP

 

Měna: severokorejský won (KPW)

Won je rozdělen na menší jednotky nazývané chon.

Vzhledem k uzavřené povaze severokorejského režimu a omezenému kontaktu se světem, je obtížné získat severokorejské wony mimo území Severní Koreje. Kurz wonu je také často kontrolován a manipulován severokorejským režimem.

 

Internetová doména: .kp

 

Telefonní předvolba: +850

 

Časové pásmo: GMT +9

 

Geografie:

Většina Severní Koreje je hornatá. Severní část země je pokryta nízkými a středními horami, zatímco jih je hornatý až horský.

Má krátké, ale významné pobřeží na východě, které leží u Japonského moře, a na západě, kde sousedí se Žlutým mořem.

Důležitými řekami  jsou Jalu (známá také jako Amnok), která tvoří část hranice s Čínou, a Tedong (známá také jako Tumen), která tvoří část hranice s Čínou a Ruskem.

Země má rozsáhlé lesní oblasti, zejména v horských a hornatých regionech.

 

Nejvyšší vrchol: Pektusan 2 744 m n. m

Nachází se na hranici mezi Severní Korejí a Čínou.

Paektu-san je aktivní sopka a je jeden z nejvyšších vrcholů v celém Korejském poloostrově.

Tato hora má významný historický a kulturní význam pro Korejce, je spojována s mnoha mýty a legendami.

 

Podnebí:

Jaro je v Severní Koreji obvykle mírné a suché. Teploty stoupají postupně, příroda začíná kvést.

Léta jsou teplá a vlhká. Průměrné teploty v červenci se pohybují mezi 25°C a 30°C. Toto období může být deštivé až vlhké, s monzunovými srážkami způsobujícími povodně.

Podzim je obvykle mírný a suchý. Teploty klesají postupně.

Zimy jsou dlouhé a studené. Průměrné teploty v lednu mohou klesnout pod -10°C a dokonce i pod -20°C, zejména v horských oblastech.

 

Fauna a flora:

Severní Korea je domovem různých druhů tchořů a veverek, které obývají lesy a lesnaté oblasti.

V horských oblastech žijí jeleni a divoká prasata.

Vyskytují se zde různé druhy medvědů, včetně himálajských.

Díky svému pobřeží má bohatou mořskou faunu, která zahrnuje různé druhy ryb, jako jsou tresky, makrely a sledi.

Ve smíšených lesích rostou stromy, jako borovice, jedle, buky a další.

V horských oblastech rostou alpinské rostliny a byliny.

 

Zemědělství:

Rýže je základní potravinou a tvoří významnou část stravy obyvatelstva. Pěstuje se v rozsáhlých rýžových polích. Země se snaží zvýšit její produkci, aby zajistila dostatek potravin pro své obyvatele.

Kukuřice je další důležitou obilninou. Kromě toho se zde pěstuje také pšenice, ječmen a další obilniny.

Jsou zde zahrady a pole se zeleninou a ovocem na kterých se pěstuje zelí, ředkvičky, cibule, brambory a další zelenina, stejně jako jablka, hrušky a švestky.

Chov dobytka, včetně krav, prasat a koz – slouží k výrobě mléka, masa a dalších živočišných produktů.

Země se potýká s řadou problémů v zemědělství, včetně nedostatku moderního zemědělského vybavení, nedostatečného přístupu k hnojivům a pesticidům, omezeného využívání mechanizace a závislosti na tradičních zemědělských metodách. Navíc se občas potýká s nepříznivými povětrnostními podmínkami, jako jsou sucha nebo povodně, které mohou ovlivnit úrodu.

 

Těžba surovin:

Severní Korea má rozsáhlé zásoby uhlí, což je jedna z hlavních surovin používaných pro výrobu elektřiny a energii pro průmysl.

Těžba železné rudy je důležitá pro výrobu oceli a dalších kovových výrobků.

Měď se zde také těží v menším množství.

Stát má také zásoby wolframu, který se používá v různých průmyslových aplikacích.

 

Průmysl:

Zbrojní průmysl je jedním z nejvýznamnějších průmyslových sektorů. Vyrábí se zde různé druhy konvenčních a nukleárních zbraní, což vyvolává mezinárodní obavy a sankce.

Jsou zde i značné zásoby nerostných surovin, jako je uhlí, železná ruda, měď a wolfram. Těžba a průmyslové zpracování těchto surovin hrají důležitou roli v severokorejském průmyslu.

Existuje zde několik lehkých průmyslových odvětví, které zahrnují textilní průmysl, výrobu oděvů a výrobu spotřebního zboží.

Potravinářský průmysl zpracováná potraviny, výrobí nápoje a další potravinářské výrobky.

Těžký průmysl, výroba oceli a cementu.

 

Služby a ostatní sektory ekonomiky: –

 

Přírodní a historické zajímavosti: hrobky z Kogurjo, Kaesong

Turisté mohou navštěvovat Severní Koreu pouze prostřednictvím organizovaných zájezdů, které jsou často řízeny vládními nebo vojenskými agenturami. Samostatný turistický vstup do země není povolen.

Mezi nejznámější turistické atrakce patří hlavní město Pchjongjang, Demilitarizovaná zóna (DMZ) na hranicích mezi Severní a Jižní Koreou, historické památky, například palác Kumsusan nebo monumenty Kim Ir-sena a Kim Čong-ila, a také několik festivalů a akcí.

Turisté jsou obvykle pečlivě dozorováni a mají omezený pohyb. Mimo organizované exkurze nemají přístup do většiny oblastí země.

Během návštěvy Severní Koreje jsou turisté vystaveni intenzivní propagandě, která oslavuje režim a vládnoucí Kimovu dynastii. Jejich komunikace s místními obyvateli je  omezena, místní lidé nemají povolen kontakt s cizinci.

 

Waterparky:

 

Státní zřízení: dědičná diktatura

Nejvyšším vůdcem země je nejčastěji člen Kimovy dynastie, jako například Kim Ir-sen, Kim Čong-il a Kim Čong-un. Kimové jsou uctíváni a propagováni jako neomylní vůdci a zakladatelé země. V čele státu stojí Ústřední výbor Korejské  strany pracujících, který kontroluje všechny aspekty politického, hospodářského a společenského života v Severní Koreji.

Korejská lidová armáda hraje také klíčovou roli v politickém systému země a má významný vliv na vládnoucí struktury. Mezinárodně je země známá svým jaderným programem a konflikty s jinými zeměmi, zejména Jižní Koreou a Spojenými státy.

Režim v zemi je charakterizován represí, omezenými občanskými svobodami, cenzurou médií a silnou kontrolou nad ekonomikou. Obyvatelstvo žije pod těsným dohledem vlády, a mnozí lidé nemají přístup k informacím ze světa mimo Severní Koreu. Země je často kritizována za porušování lidských práv a nedemokratické praktiky.

 

Hlavní město: Pchjongjang

Město se nachází v západní části Severní Koreje, poblíž řeky Taedong, která protéká městem.

Pchjongjang je centrem politické moci. Sídlí zde vláda, centrální orgány Korejské strany pracujících a vojenské velení.

 

Rozloha: 120 538 km2

 

Počet obyvatel: 30 000 000 (2022)

Většina obyvatel Severní Koreje tvoří etnickou skupinu Korejců. Země má malou čínskou menšinu, a také několik japonských obyvatel.

Oficiálně je ateistickou zemí, a náboženství zde byla potlačována. Nicméně, někteří obyvatelé mohou praktikovat tradiční korejská náboženství, jako je šamanismus nebo konfuciánství, a pravděpodně existuje tajná křesťanská komunita.

Úředním jazykem je korejština, a to severokorejský dialekt, který má některé rozdíly oproti jižní korejštině. Země má také svůj vlastní písemný systém.

Země klade velký důraz na vzdělání, má povinnou školní docházku. Nicméně, vzdělávání je silně kontrolováno a ideologicky zaměřeno na uctívání režimu Kimů.

Zdravotnictví je poskytováno zdarma státem, ale systém je často nedostatečný a málo efektivní. Nedostatek lékařského vybavení a léků je v Severní Koreji běžným problémem.

 

Památky UNESCO: –

              

Národní parky: 6

 

  1. Národní park Baekdu-san
  2. Národní park Ch’ilposan
  3. Národní park Lake Bujon
  4. Národní park Myohyang-san
  5. Národní park Geumgang-san
  6. Národní park Guwol-san