TÁDŽIKISTÁN

Datum vzniku: 9. září 1991

Stručná historie chronologicky:

1940-1950 : Během druhé světové války hrála Tádžická sovětská socialistická republika důležitou roli při poskytování surovin a vojenské podpory Sovětskému svazu.

1950-1980: Tádžikistán zaznamenal určitý ekonomický růst díky investicím ze Sovětského svazu. Země byla známá svou produkci bavlny a hliníku.

1980-1990: V 80. letech 20. století se v Tádžikistánu objevily náznaky politických a národnostních konfliktů, což předznamenalo pozdější občanskou válku.

Občanská válka (1992-1997): Po vyhlášení nezávislosti v roce 1991 začaly v Tádžikistánu boje mezi různými skupinami a etnickými frakcemi. Tato občanská válka skončila v roce 1997 mírovou dohodou.

Současná doba: Po ukončení občanské války se Tádžikistán snaží o obnovu a rozvoj země. Země stále čelí výzvám jako politické nestability, chudoby a omezeného politického pluralismu.

 

Mezinárodní zkratka: TJ

 

Měna: tádžikistánský somoni  (TJS)

Somoni je dělen do 100 diramů.

Měna je pojmenována po zakladateli tádžické státnosti Ismáílu Sámáním.

Somoni byl zaveden jako oficiální měna v Tádžikistánu v roce 2000, nahrazující předchozí měnu, ruský rubl.

 

Internetová doména: .tj

 

Telefonní předvolba: +992

 

Časové pásmo: GMT +5

 

Geografie:

Tádžikistán sousedí s několika státy. Na severu hraničí s Kyrgyzstánem, na východě s Čínou, na jihu s Afghánistánem a na západě s Uzbekistánem. Na severozápadě má krátkou hranici s Kazachstánem.

Většina území  je hornatá a tvoří ji horské pásy, z nichž nejvýznamnější je Pamír, známý také jako “Střecha světa”.  V tomto regionu se nachází některé z nejvyšších hor v Asii, včetně vrcholu Ismoil Somoni (dříve známý jako Communism Peak), který je nejvyšším bodem Tádžikistánu a bývalého Sovětského svazu.

Hlavní řekou je Amudarja, která tvoří jeho jižní hranici s Afghánistánem. Další významnou řekou je Syrdarja na západě.

 

Nejvyšší vrchol: Pik (čes. štít) Ismoil Somoni 7 495 m n. m

Tento vrchol leží v Pamíru, což je horský masiv v Tádžikistánu.

Je nejvyšším vrcholem Tádžikistánu a zároveň celé střední Asie , dříve byl známý jako Communism Peak.

 

Podnebí:

V nižších oblastech, zejména v dolních údolích a na náhorních planinách, panuje kontinentální podnebí s teplými léty a chladnými zimami. Teploty mohou v létě dosahovat až 40°C, zatímco v zimě klesají pod bod mrazu.

V horských oblastech, zejména v Pamíru, panuje subarktické a alpinské klima. Léta jsou zde krátká a chladná, zatímco zimy jsou dlouhé a extrémně studené, s teplotami klesajícími pod -30°C. Sněhová pokrývka a ledovce jsou v této oblasti běžné .

Srážky jsou nejvyšší v horských oblastech, kde mohou dosáhnout až 1 000 mm srážek ročně. Nižší oblasti mají méně srážek, což vytváří v některých oblastech suchý a pouštní charakter.

V některých horských údolích může být silný vítr, zejména v zimních měsících.

Jaro může přinášet povodně, zejména v oblastech s velkými sněhovými zásobami.

 

Fauna a flora:

V některých suchých oblastech se vyskytují velbloudi, kteří jsou využíváni pro přepravu a jako zdroj masa a mléka.

Horské oblasti jsou domovem kozorožců, včetně středoasijského, který je ohroženým druhem.

V Pamíru žijí sněžní levharty, což jsou ohrožené velké kočkovité šelmy.

Horské oblasti jsou také domovem různých druhů koz.

Nižší nadmořské výšky jsou pokryty stepami, kde rostou trávy a některé druhy keřů.

V horských oblastech jsou louky s bohatou květenou, včetně různých druhů alpinských květin.

Ve vyšších nadmořských výškách rostou stromy, jako je jedle, borovice a bříza.

V suchých oblastech rostou trnité keře a sukulenty.

 

Zemědělství:

V Tádžikistánu se pěstuje řada plodin, včetně pšenice, ječmene, bavlny, cukrové řepy, brambor, ovoce a zeleniny. Pěstuje se také rýže a bavlna pro export.

Oblast Pamír je známá svým zemědělstvím v údolích řek, kde se pěstuje pšenice, ječmen, ovoce a zelenina. Tato oblast je důležitým zemědělským centrem v zemi.

V horských oblastech je tradičním způsobem obživy pastevectví. Lidé chovají dobytek, ovce, kozy a koně.

Zemědělství je značně závislé na sezónních srážkách. Nedostatek srážek může vést k suchu a problémům se zavlažováním.

 

Těžba surovin:

Tádžikistán má jednu z největších továren a výrobu hliníku ve střední Asii, která se nachází v Tursunzade. Tato továrna zpracovává bauxit a produkuje hliník a hliníkové výrobky.

V Pamíru se nachází několik důlních oblastí, kde se těží drahokamy, jako jsou rubíny, smaragdy a lapis lazuli. Tyto drahokamy jsou vysoce ceněny a mají velkou hodnotu ve šperkařství a obchodu.

Země má značné zásoby uranu. Jeden z hlavních uranových dolů se nachází v oblasti Tajmyr v severní části země.

Jsou zde i náleziště různých rud, včetně železných a měděných, cínu a antimonu.

V některých horských oblastech se také těží zlato, stříbro a další drahé kovy. Těžba těchto kovů má ekonomický význam pro zemi.

 

Průmysl:

Hliníkový průmysl je jedním z hlavních průmyslových odvětví v zemi. Hliník se získává z bauxitu v Tursunzade a představuje významný zdroj příjmů z exportu.

Textilní průmysl vyrábí textilní výrobky, včetně oděvů a látek.

Země má několik vodních elektráren, vývoz elektřiny je významným zdrojem příjmů.

Potravinářský průmysl zahrnuje zpracování potravin, výrobu nápojů a zpracování zemědělských produktů.

Stavebnictví je také důležitým průmyslovým odvětvím, které se rozvíjí kvůli infrastrukturním projektům a výstavbě.

 

Služby a ostatní sektory ekonomiky: telekomunikace

 

Přírodní a historické zajímavosti: pohoří Pamír, Fanské hory, Sarazm

Tádžikistán je známý svými impozantními horami, včetně Pamíru, známého jako “Střecha světa”. Horské túry, horolezectví a treky jsou populární aktivity pro turisty. V Pamíru se nachází několik vrcholů přesahujících 7 000 metrů nad mořem, což přitahuje zkušené horolezce.

Země má historické památky a kulturní dědictví, včetně starověkých městských center a mešit.

Leží na historické Hedvábné stezce, která byla důležitou obchodní trasou mezi Čínou a Evropou. Můžete navštívit staré karavanseraje a tradiční obchody spojené s touto historií.

Má bohatou kulturu a tradiční umění. Můžete se setkat s místními obyvateli, ochutnat tradiční tadžickou kuchyni a zúčastnit se místních festivalů a oslav.

Země nabízí nádherné přírodní scenérie, včetně horských jezer, řek, vodopádů a národních parků, kde lze pozorovat místní floru a faunu.

 

Waterparky:

 

Státní zřízení: prezidentská republika

Prezident Tádžikistánu je hlavou státu a hlavním exekutivním úředníkem. Je volen všeobecným hlasováním na pětileté období a může být znovuzvolen jen jednou. Prezident jmenuje vládu a má pravomoc rozpustit parlament, pokud dojde k politickým problémům. Prezident je také vrchním velitelem ozbrojených sil a má vliv na většinu klíčových rozhodnutí v zemi.

Parlament, známý jako Národní shromáždění, je jednokomorovým legislativním orgánem.

 

Hlavní město: Dušanbe

Město leží v jihozápadní části země, poblíž hranic s Uzbekistánem a Kyrgyzstánem.

Název “Dušanbe” v překladu z tadžického jazyka znamená “pondělí”. Historicky to bylo malé tržiště, které se postupně rozrostlo a stalo se hlavním městem, zejména poté, co Tádžikistán získal nezávislost po rozpadu Sovětského svazu v roce 1991.

 

Rozloha: 143 100 km2

 

Počet obyvatel: 9 200 000 (2022)

Tádžikistán má etnicky rozmanité obyvatelstvo. Největší skupinou jsou Tádžikové, kteří tvoří přibližně 80-85 % populace. Další skupiny zahrnují Uzbekystánce, Rusy a Pamíry.

Oficiálním jazykem je tádžičtina. Ruskojazyční menšina mluví ruštinou.

Islám je dominantním náboženstvím. Většina obyvatel se hlásí k sunnitskému islámu, přičemž sunnitský islám je silně zakořeněn v každodenním životě a kultuře země. Existuje také menší ší’itská muslimská komunita a někteří lidé také praktikují islám v kombinaci s tradičními náboženskými praktikami.

Země má vzdělávací systém, který zahrnuje základní a střední školy, univerzity a vědecké instituce.

 

Památky UNESCO: 4

 

  1. Archeologická lokalita Sarazm (2010) – Zbytky staveb s datováním až 4000 let před naším letopočtem. Jedno z nejstarších osídlení oblasti Střední Asie.
  2. Tádžický národní park (2013) – Chráněného území o rozloze 2 600 000 ha v pohoří Pamír.
  3. Hedvábné stezky: Koridor Zarafshan-Karakum (2023) – Koridor o délce 866 kilometrů na území Tádžikistánu, Turkmenistánu a Uzbekistánu kde vznikala městská centra, obchod a infrastruktura.
  4. Tugayské lesy přírodní rezervace Tigrovaya Balka (2023) – Přírodní rezervace charakterizovaná zdejšími lesy Tugai.

 

Národní parky: 1

 

  1. Národní park Tajik