KIRIBATI

Datum vzniku: 12. červenec 1979

Stručná historie chronologicky:

Domorodé osídlení: Ostrovy, které dnes tvoří Kiribati, byly osídleny domorodými kmeny Polynésanů a Mikronésanů před několika tisíci lety.

Příchod Evropanů: Ostrovy byly poprvé zaznamenány evropskými objeviteli v 18. století. Prvním Evropanem, který přistál na těchto ostrovech, byl britský kapitán John Marshall v roce 1788.

Kolonizace: V 19. století se několik evropských mocností pokoušelo ovládnout Kiribati kvůli jeho strategickému umístění a zdrojům, jako jsou kokosové plantáže. Ostrovy byly rozděleny mezi Británii, Francii. Gilbertovy ostrovy byly prohlášeny za britský protektorát.

Druhá světová válka: Během druhé světové války byly některé části Kiribati okupovány japonskými vojsky.

Nezávislost: V roce 1979 získaly Gilbertovy ostrovy, které dnes tvoří většinu Kiribati, nezávislost na Spojeném království a staly se samostatnou republikou.

Klimatické změny: Ostrovy jsou velmi nízko položené a jsou ohroženy mořským zaplavením.

Mezinárodní zkratka: KIR

 

Měna: australský dolar  (AUD)

Země nemá vlastní národní měnu, australský dolar slouží jako oficiální platidlo.

Australský dolar je rozšířeným a stabilním platidlem v celém regionu Tichého oceánu.

 

Internetová doména: .ki

 

Telefonní předvolba: +686

 

Časové pásmo:  GMT +12 až +14

 

Geografie:

Kiribati se skládá ze tří hlavních skupin ostrovů: Lineovy ostrovy na severovýchodě, Gilbertovy ostrovy ve středu a Fénixovy ostrovy na západě. Tyto ostrovy jsou tvořeny korálovými útesy, lagunami a nízko položenými ostrovy.

Tarawa je hlavním a největším ostrovem v Kiribati. Nachází se v centrální části Gilbertových ostrovů a na něm leží hlavní město South Tarawa. Ostrov je nejvíce osídlený a urbanizovaný.

Země je jedním z nejvíce ohrožených států na světě v důsledku stoupání hladiny moře. Většina ostrovů má průměrnou nadmořskou výšku pouhých pár metrů nad mořskou hladinou.

 

Nejvyšší vrchol: 81 m n.m.

Kiribati je nízko položeným atolským státem, který se skládá z řady korálových ostrovů, a nemá žádné výrazné vyvýšené oblasti ani hory. Neexistuje zde tedy žádný tradiční nebo význačný nejvyšší vrchol.

 

Podnebí:

Kiribati má teplé klima po celý rok. Průměrné teploty se pohybují od 28 °C do 32 °C. Neexistují výrazné sezónní změny teplot.

Má vysokou vlhkost vzduchu, což je typické pro tropické oblasti. Vlhkost vzduchu může být během dešťové sezóny (listopad až duben) velmi vysoká.

Klima má dvě hlavní období – dešťovou a suchou sezónu. Dešťová sezóna trvá od listopadu do dubna, kdy jsou časté deště a bouřky. Suchá sezóna trvá od května do října, kdy jsou srážky mnohem nižší.

 

Fauna a flora:

Kiribati je obklopeno bohatými mořskými ekosystémy. V okolí ostrovů je mnoho druhů ryb, korálů a mořských živočichů. Toto mořské prostředí je oblíbeným místem pro potápění a šnorchlování.

Některé ostrovy, jako jsou Fénixovy ostrovy, jsou významnými hnízdišti pro ptáky.

Na plážích  lze často pozorovat kraby a mořské želvy. Mořské želvy, zejména zelené želvy, přicházejí na pobřeží Kiribati, aby nakladly svá vajíčka.

Kokosové palmy jsou hojně rozšířené po celém státě. Jsou důležitým zdrojem potravy pro místní obyvatele.

Pandány jsou  důležitým zdrojem potravy, jejich plody a listy jsou tradičně využívány v místní kuchyni.

Rostou zde různé druhy tropických rostlin, včetně mangovníků, papájí, taro a dalších. Tyto rostliny hrají klíčovou roli v místním zemědělství a stravovacích zvyklostech.

 

Zemědělství:

Kokosové palmy jsou jedním z nejdůležitějších zemědělských plodin. Kokosové ořechy jsou používány pro výrobu kokosového oleje, který je důležitým zdrojem potravy a také surovinou pro místní výrobu mýdla a kosmetických výrobků.

Taro je kořenová plodina a je oblíbeným potravinovým základem, používá se k přípravě různých pokrmů, včetně kaše.

Rybolov je zde zásadní, zejména na menších neosídlených ostrovech. Místní rybáři chytají různé druhy ryb, korýšů a mořských živočichů, které jsou důležitým zdrojem potravy.

 

Těžba surovin:

Těžba surovin je omezená a zanedbatelná v porovnání s jinými zeměmi.

Země má nízko položené ostrovy, které jsou tvořeny korálovými útesy a nemají významné naleziště surovin.

Země je spíše závislá na svých přírodních zdrojích, jako je mořský život a plody zemědělství.

 

Průmysl:

Průmysl v Kiribati je malý a omezený.

Jedním z hlavních průmyslových odvětví  je zpracování kopry. Kokosové ořechy jsou základní surovinou pro výrobu kokosového oleje. Výrobky z kokosového oleje, jako jsou mýdla a kosmetika, jsou vyráběny pro domácí trh i pro export.

V souvislosti s růstem osídlení a turistickým průmyslem dochází k rozvoji stavebnictví a infrastruktury.

 

Služby a další oblasti ekonomiky: služby, cestovní ruch, námořní doprava

 

Přírodní a historické zajímavosti: Tarawa, Bairiki, Marakei, Phoenixské ostrovy, korálové útesy, pláže

Turismus hraje v Kiribati stále důležitější roli v ekonomice a rozvoji země.

Země nabízí jedinečný zážitek z přírodní krásy. Na některých ostrovech můžete objevovat neporušené pláže, podmořské světy s bohatým mořským životem a nezapomenutelné sluneční západy.

Díky svým korálovým útesům a čistým vodám je země ideálním místem pro potápění a šnorchlování. Můžete pozorovat rozmanité druhy korálů, ryb a mořských živočichů.

Má bohatou kulturu a tradiční zvyky. Turisté mohou navštěvovat tradiční vesnice, účastnit se místních slavností a poznávat místní způsob života.

Mohou provozovat různé vodní aktivity, jako je plavání, rybaření, surfování a kajakování.

 

Waterparky:

 

Státní zřízení: parlamentní republika

Vláda Kiribati funguje na základě ústavy přijaté v roce 1979, kdy země získala nezávislost na Spojeném království.

Hlavními institucemi státní moci v Kiribati jsou prezident, který je hlavou státu a parlamentní shromáždění, které je známé jako Maneaba ni Maungatabu. Parlamentní shromáždění má dvě komory: Te Beretitenti (Sněmovna lidu) a Te Rauks (Sněmovna náčelníků).

Kiribati má tradiční systém náčelníků, kteří hrají významnou roli v místní správě a kultuře. Tyto dvě složky – moderní republikánský systém a tradiční systém náčelníků – existují vedle sebe a tvoří složitou strukturu správy a vlády v Kiribati.

 

Hlavní město: Jižní Tarawa

Jižní Tarawa slouží jako hlavní centrum a hlavní město Kiribati. Hlavní město se nazývá South Tarawa, a je zde umístěna vláda, prezidentský palác, ministerstva a další státní instituce. South Tarawa je také ekonomickým a obchodním centrem Kiribati.

 

Rozloha: 811 km2

 

Počet obyvatel: 120 000 (2022)

Obyvatelstvo Kiribati je etnicky gilbertského původu a mluví gilbertským jazykem. Většina obyvatel jsou křesťané, přičemž křesťanství je hlavním náboženstvím v zemi.

Obyvatelé Kiribati čelí řadě výzev, včetně klimatických změn a stoupání hladiny moře, což ohrožuje jejich nízko položené ostrovy. Vláda Kiribati se snaží najít řešení pro ochranu svého území a zajištění budoucnosti pro své obyvatele.

 

Památky UNESCO: 1

 

  1. Chráněné území Phoenixské ostrovy (2010) – Největší mořská rezervace na světě. Je to skupina několika kruhovitých korálových útesů a ostrovů.               

 

Národní parky: –