NAURU

Datum vzniku: 31. leden 1968

Stručná historie chronologicky:

18. století: Ostrov byl objeven evropským mořeplavcem,  britským kapitánem Johnem Fearenem v roce 1798.

19. století: Evropské mocnosti, včetně Velké Británie a Německa, si nárokovaly Nauru kvůli jeho bohatým ložiskům fosfátů.

20. století: Během první světové války byla země okupována německými silami. Po válce byl ostrov spravován pod australsko-britským mandátem podle Společnosti národů.

1942-1945: Během druhé světové války byl Nauru obsazen japonskými silami.

1947: Země byla postoupena do správy Austrálie, Velké Británie a Nového Zélandu pod tzv. “Nauru Phosphate Agreement,” který umožnil těžbu fosfátů na ostrově.

1968: Nauru vyhlásilo nezávislost a stalo se samostatnou republikou.

1980: Stalo se členem Organizace spojených národů (OSN).

Současnost: Nauru je malým ostrovem s omezenými zdroji, ale stále si udržuje nezávislost a členství v mezinárodních organizacích.

 

Mezinárodní zkratka: NAU

 

Měna: australský dolar  (AUD)

Nauru nemá vlastní měnu, a proto používá australský dolar .

 

Internetová doména: .nr

 

Telefonní předvolba: +674

 

Časové pásmo: GMT +12

 

Geografie:

Ostrov se nachází ve středním tichomořském regionu a je součástí tzv. Mikronésie.

Je to korálový ostrov, což znamená, že nemá přírodní přístavy. Pobřeží ostrova je tvořeno útesy a korálovými útvary.

Většina ostrova je nízká a rovinatá, s výjimkou několika pahorků, které dosahují do výšky několika desítek metrů nad mořskou hladinou.

Nemá trvale tekoucí řeky a zásoby sladké vody. Zásobování vodou je tedy závislé na dešťových srážkách a úpravou mořské vody.

 

Nejvyšší vrchol: Command Ridge 70 m n.m.

Command Ridge je jedním z několika pahorků na ostrově a nachází se ve vnitrozemí. Je to nejvyšší bod na ostrově.

 

Podnebí:

Teploty na Nauru zůstávají vysoké po celý rok. Průměrné maximální teploty se pohybují kolem 30-32 °C (86-90 °F), a průměrné minimální teploty se drží kolem 24-26 °C (75-79 °F). Teplotní rozdíly mezi ročními obdobími jsou relativně malé.

Podnebí je vlhké, s vyšší vlhkostí během deštivých období. Dešťové období obvykle přichází mezi listopadem a únorem.

Je považován za suchý ostrov. Průměrné roční srážky se pohybují mezi 1 500 až 2 000 milimetry. Deštivé období je často spojeno s krátkými, ale intenzivními dešti a bouřemi.

Nauru může být ovlivněno tropickými cyklóny, zejména během deštivých období.

 

Fauna a flora:

Nauru je domovem několika druhů mořských ptáků, včetně albatrosů, fregat a různých druhů racků.

Korálové útesy jsou důležitou součástí ekosystému. Tyto útesy jsou domovem mnoha druhů korálů a mořských organismů.

Původní vegetace na Nauru byla ovlivněna těžbou fosfátů a je nyní velmi omezená. V minulosti byly některé části ostrova pokryty bujnými lesy, ale těžba fosfátů způsobila odlesnění a degradaci půdy.

Kaktusy, jako je opuncie, jsou zde běžné . Tyto rostliny se dobře adaptují na sušší podmínky ostrova.

 

Zemědělství:

Zemědělství na ostrově Nauru je velmi omezené a náročné kvůli specifickým geografickým a klimatickým podmínkám.

Na Nauru se pěstují různé druhy plodin, včetně zeleniny (např. rajčata, okurky), tropického ovoce (např. banány, papája) a koření. Plodiny jsou obvykle pěstovány pro místní spotřebu.

Rybolov hraje důležitou roli v potravinovém zabezpečení . Místní rybáři loví ryby a mořské plody, které jsou důležitou součástí stravy.

Země je závislá na dovozu mnoha potravin z jiných zemí, zejména Austrálie. To zahrnuje potraviny, jako jsou obiloviny, maso, mléčné výrobky a další základní potraviny.

 

Těžba surovin:

Těžba fosfátů na Nauru začala ve 20. letech 20. století pod britskou a australskou správou. Ložiska fosfátů na ostrově byla velmi bohatá a byla jedním z hlavních zdrojů fosfátů na světovém trhu.

Stala se hlavním zdrojem příjmů pro Nauru a měla značný vliv na ekonomický rozvoj ostrova. V 70. letech 20. století byla Nauru jedním z nejbohatších států  na světě díky příjmům z těžby fosfátů.

Bohatá ložiska fosfátů  byla těžena intenzivně a bez ohledu na ochranu životního prostředí. Těžba způsobila degradaci půdy a odlesnění, což mělo vážné následky na ekosystém ostrova.

V průběhu času byla většina fosfátů na ostrově vyčerpána. Těžba  prakticky skončila na konci 20. století. Nauru se nyní snaží diversifikovat svou ekonomiku a hledat nové způsoby příjmů.

 

Průmysl:

Průmysl na ostrově Nauru je omezený kvůli jeho malému území, geografické izolaci a nedostatečnému množství surovin.

Na ostrově existují menší průmyslové odvětví, jako je potravinářský průmysl, malé řemeslné dílny a stavebnictví. Ale tyto odvětví jsou omezená kvůli malému trhu a omezeným zdrojům.

 

Služby a další oblasti ekonomiky: cestovní ruch, námořní doprava

 

Přírodní a historické zajímavosti: Command Ridge, Yaren, pláže, jezero Buada, jeskyně Moqua Cave

Země má potenciál pro ekoturismus díky svým korálovým útesům, mořskému životu a krásným plážím.

Na ostrově jsou také historické a kulturní atrakce, včetně pohřebiště laponských obyvatel, starobylých kamenných vápencových nástěnných maleb a chrámů.

Nauru může být atraktivní pro turisty hledající klidné a odlehlé místo k relaxaci. Na ostrově není masový turismus.

 

Waterparky:

 

Státní zřízení: parlamentní republika

Nauru je parlamentní republikou, kde hlavou státu a vlády je prezident.

Legislativní moc na Nauru je svěřena jednokomorovému parlamentu, který se nazývá Nauru Parliament. Parlament má 19 poslanců, kteří jsou voleni občany Nauru každé tři roky.

Prezident Nauru má  pravomoc a odpovědnost za vládnutí země.

I když Nauru je malý ostrovní stát s omezenými zdroji, demokratický proces a správa jsou klíčovými aspekty jeho státního zřízení.

 

Hlavní město: úředně žádné (Yaren)

Yaren slouží jako hlavní město Nauru a je centrem vládních aktivit, včetně sídla prezidentského paláce, parlamentní budovy a dalších vládních úřadů.

 

Rozloha: 21 km2

 

Počet obyvatel: 11 000   (2022)

Obyvatelstvo Nauru je etnicky homogenní a skládá se převážně z Nauruánců, kteří jsou původními obyvateli ostrova.

Má svou vlastní kulturu, tradice a jazyk, kterým je nauruánština. Vzhledem k malému obyvatelstvu a izolaci ostrova je společnost Nauru poměrně těsně soudržná, kultura zahrnuje různé kulturní festivaly a tradice.

Ekonomika Nauru byla historicky závislá na těžbě fosfátů, což přineslo značné příjmy a vedlo k přistěhovalectví pracovníků ze sousedních zemí, zejména Filipín a Kiribati.

 

Památky UNESCO: –

           

Národní parky: 2

 

  1. Národní park Buada
  2. Národní park Lake Nakuru