PAPUA NOVÁ GUINEA

Datum vzniku: 16. září 1975

Stručná historie chronologicky:

Předkoloniální období: Papua Nová Guinea byla osídlena původními obyvateli stovky let před příchodem evropských objevitelů.

16. století: První Evropané, včetně portugalských a španělských mořeplavců, začali navštěvovat pobřeží Papua Nové Guineje.

19. století: V této době se Papua Nová Guinea stala terčem několika evropských koloniálních mocností, včetně Velké Británie, Německa a Austrálie. Německá Nová Guinea a Britská Nová Guinea byly zřízeny jako kolonie.

První světová válka: Během první světové války obsadily australské jednotky německou Novou Guineu.

Meziválečné období: Po válce byla část Německé Nové Guiney předána Austrálii pod mandátem Společnosti národů, zatímco britská část zůstala samostatnou britskou kolonií.

Druhá světová válka: Papua Nová Guinea byla jednou z klíčových bojišť v Tichomořské kampani druhé světové války, s bitvou o Kokoda Track a bitvou o Bismarckovo moře jako důležitými událostmi.

1945: Po druhé světové válce byla australská správa nad Papua Novou Guineou obnovena.

1960: Národní hnutí za nezávislost začalo nabírat na síle.

1975: Papua Nová Guinea získala nezávislost na Austrálii.

Po nezávislosti: Po získání suverenity následoval období politických změn a sociálního rozvoje. Země zavedla demokratický systém vlády a rozvíjela svou ekonomiku.

 

Mezinárodní zkratka: PNG

 

Měna: papuánská kina  (PGK)

Kina je rozdělena na menší jednotky nazývané toea, kde 1 kina je rovna 100 toea.

Papuánská kina je jedinou platnou měnou v Papua Nové Guineji, a proto je třeba ji používat při všech nákupech, platbách a bankovních transakcích na území této země.

 

Internetová doména: .pg

 

Telefonní předvolba: +675

 

Časové pásmo:  GMT +10 až +11

 

Geografie:

Nejvýznamnějším horským pohořím v zemi je Centrální Pohoří, které se táhne středem země. Vrcholky těchto hor dosahují výšky až přes 4 000 metrů nad mořem.

Země má rozsáhlou říční síť, jako jsou řeky Sepik, Fly a další. Sepik je nejdelší řekou v zemi a je obklopena deštným pralesem. V zemi se nachází také několik krásných jezer, jako je jezero Kutubu.

Velká část země je pokryta hustými tropickými deštnými pralesy, které jsou domovem bohaté biodiverzity.

Rozsáhlé pobřežní oblasti zahrnují nádherné pláže, korálové útesy a ostrovy.

Papua Nová Guinea se skládá z mnoha ostrovů, největší a nejvýznamnější jsou Nová Guinea (která je také druhým největším ostrovem na světě) a ostrov Bougainville. Celkem má Papua Nová Guinea více než 600 ostrovů.

 

Nejvyšší vrchol: Mount Wilhelm 4 509 m n.m

Tento vrchol se nachází ve střední části země, v Centrálním Pohoří.

Mount Wilhelm je nejen nejvyšší horou v Papua Nové Guineje, ale také nejvyšším vrcholem v celém Tichomoří a Austrálii (s výjimkou australského kontinentu).

 

Podnebí:

Teploty v zemi  jsou během celého roku relativně vysoké. Průměrné teploty se pohybují mezi 25°C až 32°C. Na pobřežích jsou teploty mírnější, zatímco ve vnitrozemí, zejména ve výškách nižší.

Země má vysokou vlhkost po většinu roku, což je typické pro tropické klima.

Jsou zde dvě hlavní roční období – suché období a deštivé období. Suché období trvá obvykle od června do září, kdy je méně srážek. Deštivé období trvá od listopadu do dubna, kdy dochází k pravidelným silným dešťům.

Papua Nová Guinea je náchylná k tropickým bouřím, které mohou způsobit rozsáhlé povodně a zemětřesení.

 

Fauna a flora:

Papua Nová Guinea je známá svou bohatou populací ptáků, včetně mnoha druhů pštrosů, papoušků a kazuárů.

Země je domovem mnoha endemických druhů, což znamená, že se vyskytují pouze v této oblasti. Patří zde například dendrobáty, marsupiální savci a mnoho druhů ryb.

Kazuáři jsou velká, nelétavá ptáčata,která jsou pro tuto zemi charakteristická.

Stát má také různorodou populaci hadů a plazů, včetně krokodýlů, hadů korálových, gekonů a ještěrek.

Rozsáhlé tropické deštné lesy jsou domovem mnoha vzácných druhů rostlin a stromů. Lesy zahrnují mahagonové stromy, palmy a mnoho druhů orchidejí.

Palmový olej je důležitý pro ekonomiku, je využíván v potravinářském a kosmetickém průmyslu.

Mnoho tradičních kmenů využívá místní rostliny k léčebným účelům.

 

Zemědělství:

Ve většině venkovských oblastí  převažuje subsistenční zemědělství, což znamená, že lidé pěstují plodiny a chovají dobytek primárně pro vlastní potřebu a přežití své rodiny. Hlavními plodinami jsou rýže, maniok, sladké brambory, taro, batáty a banány. Kromě toho se zde pěstuje také káva, kaučuk a olejniny.

Země je známá svou produkcí vysoce kvalitní kávy. Káva se často pěstuje na malých rodinných farmách ve vyšších polohách.

Pěstování kaučuku je dalším významným odvětvím zemědělství.

Chov dobytka, zejména prasat a drůbeže, je běžným prvkem zemědělství.

 

Těžba surovin:

Papua Nová Guinea je jedním z hlavních producentů zlata v regionu Tichomoří. Hlavními dolovými oblastmi jsou Porgera a Lihir.

Má také významné zásoby mědi. Důl Ok Tedi je jedním z hlavních těžebních projektů zaměřených na tuto těžbu.

Kromě zlata a mědi se zde těží také stříbro.

Země má potenciál pro těžbu ropy a zemního plynu, odvětví začínají hrát stále větší roli v ekonomice. Projekt LNG (Liquified Natural Gas) je jedním z významných projektů v oblasti těžby zemního plynu.

Dolomit se těží zejména na ostrově New Britain a používá se jako surovina pro výrobu vápna a cementu.

 

Průmysl:

Potravinářský průmysl zahrnuje zpracování potravin, včetně výroby potravinových produktů, nápojů a místní speciality.

Stavebnictví hraje klíčovou roli v rozvoji infrastruktury země, včetně cest, mostů, přístavů a letišť.

Rybářství zahrnuje jak tradiční metody rybolovu, tak i moderní rybářské technologie. Export mořských plodů, jako jsou tuňáci a korýši, je důležitým zdrojem příjmů.

 

Služby a další oblasti ekonomiky: doprava námořní a letecká

 

Přírodní a historické zajímavosti: sopka Tavurvur, národní park Varirata, ostrůvky Tami, řeka Sepik, deštné lesy, pláže, Port Moresby, souostroví Trobriand

Horská krajina je ideální pro turisty, kteří rádi provádějí trekking. Mount Wilhelm, nejvyšší hora země, je oblíbeným místem pro trekking. Turisté mohou také sledovat Kokoda Track, historickou trasu z druhé světové války.

V zemi se konají různé festivaly a událostí, které slaví místní kulturu a tradice. Nejznámějším z nich je Goroka Show, který představuje tradiční tance, hudbu a umělecké projevy různých kmenů.

 

Waterparky:

 

Státní zřízení: konstituční monarchie

Hlavním státním zástupcem je generální guvernér, který reprezentuje britskou monarchii, a monarcha ho jmenuje na doporučení papuanského parlamentu.

Skutečnou výkonnou moc má premiér, který je hlavou vlády  je volený zástupci lidu ve volbách do parlamentu. Parlament Papua Nové Guineje, známý jako Národní parlament, má jedinou komoru a skládá se ze 111 poslanců.

Nezávislá soudní moc a systém zahrnuje místní, provinciální a národní soudy.

 

Hlavní město: Port Moresby

Nachází se na jihozápadním pobřeží ostrova Nová Guinea, v jižní části země. Port Moresby je největším městem Papua Nové Guineje a zároveň hlavním hospodářským a politickým centrem země.

 

Rozloha: 462 840 km2

 

Počet obyvatel: 9 000 000  (2022)

Papuanské skupiny jsou považovány za původní obyvatele. Patří sem různé kmeny, jako jsou Dani, Huli, Enga a další. Každý kmen má svůj vlastní jazyk a kulturu. Highlandéři obývají hornaté oblasti středního pohoří. Skupina Sepik obývá oblast kolem řeky Sepik a je známá svými uměleckými a řemeslnými tradicemi, zejména sochařstvím a řezbářstvím.

Papua Nová Guinea je známá svou jazykovou rozmanitostí. Obyvatelé mluví více než 800 různými jazyky, což z ní činí jednu z nejlingvističtějších zemí na světě. Angličtina je úředním jazykem.

Většina obyvatel  praktikuje tradiční domorodá náboženství, ale i křesťanství.

 

Památky UNESCO: 1

 

  1. Archeologická zemědělská oblast Kuk (2008) – Tato oblast obsahuje pozůstatky starověkých zemědělských systémů, jako jsou terasová pole, kanály a zavlažovací systémy, které byly vybudovány před tisíci lety.

               

Národní parky: 8

 

  1. Národní park Jimi (Ruti) Valley
  2. Národní park Loroko
  3. Národní park Mc Adam
  4. Národní park Mt. Susu
  5. Národní park Mt Wilhelm
  6. Národní park Paga Hill
  7. Národní park Varirata
  8. Národní park Talele Island